Gå til hovedinnhold

Utbytteaksjer 2023.

Få oversikt over utbytteaksjer
og viktige datoer for våren.

Utbytteaksjer er populære siden de gir en passiv og stabil inntekt for eierne. Hvis utbyttet reinvesteres, kan det gi enda større utbytte til neste år. Som igjen kan reinvesteres året etter. Dette kan være en enkel og smart strategi for deg som investerer langsiktig i aksjer.

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon om utbytteinvesteringer og strategier. Du kan når som helst finne frem til utbytteaksjer i våre aksjelister ved å sortere på utbytte.

Merk at dette er ment som inspirasjon og ikke må anses som investeringsanbefalinger.


  • Lær mer om utbyttestrategier.

  • Få oversikt over utbytteutbetalinger og ex-datoer.

  • Finn informasjon og inspirasjon til å bli en bedre utbytteinvestor.


Lær mer om utbytte.

Utbytte er en andel av overskuddet selskapet utbetaler til sine aksjonærer. I denne videoen gir investeringsøkonom Mads Johannesen en grunnleggende forklaring på hva utbytteaksjer er. Du får også vite hvilke faktorer man bør se på når man bygger en utbytteportefølje:

  • Stabiliteten i bransjen.

  • Selskapets finansielle posisjon.

  • Selskapets utbyttehistorikk.

Thumbnail Image

Stabile norske utbytteaksjer.

Selskaper som over tid har delt ut jevnt utbytte.

7,56%
10,5 NOK
-
4,24%
6,25 NOK
-
1,94%
14,11 NOK
-
1,76%
3,25 NOK
-
6,73%
12,5 NOK
-
5,18%
14,7 NOK
5,04%
2,5 NOK
3,69%
7,03 NOK
-
8,42%
5,65 NOK
-
3,76%
3 NOK
-
12,86%
4 NOK
-
4,61%
3,7 NOK
-
8,25%
9,4 NOK
1,02%
1,8 NOK
-
7,52%
7,75 NOK
-

Nyheter og kunnskap.

Lær mer om utbytte og investeringsstrategier.

210615_NORDNET_06_0123 (1).jpg

Hva er utbytteaksjer?

I dette innlegget på børsskolen går vi nærmere inn på hva utbytte faktisk er. Du får også vite mer om begreper relatert til utbytte, og hvor du finner informasjon om hvert enkelt selskap sin utbyttepolitikk.

210127_Nordnet_Kontor_1890 (1).jpg

Langsiktig sparing i utbytteaksjer.

Dette er et gjesteinnlegg hvor du får innblikk i investeringsstrategien til en bruker fra Shareville. Alle har sine grunner til å velge investeringsstrategi, her vil jeg fortelle litt om mine erfaringer som utbytteentusiast.

GettyImages-1040491572.jpg

Utbytteaksjer som en del av strategien.

Utbytte er en andel av overskuddet i selskapet som utbetales til en medeier/aksjonær. Det gjør at du som satser på utbytteaksjer må tenke litt annerledes enn andre. Her ser vi på hva som kjennetegner en utbytteinvestor.

210127_Nordnet_Kontor_1983.jpg

Utbyttefond - lavere risiko, samme avkastning.

Er du ute etter en investering som normalt gir mindre svingninger enn aksjemarkedet for øvrig, men like god avkastning? Da kan utbytteaksjer, utbyttefond eller utbytte-ETFer være aktuelt.

hannes-netzell-gYMh-RRPahU-unsplash.jpg

Nå har utbyttene begynt å komme!

Det er gjerne om våren det utbetales utbytter, selv om flere selskaper har gått over til halvårlige eller kvartalsvise utbytter. Mange aksjonærer, inklusiv aksjefondene, kommer til å reinvestere de mottatte utbyttene.

210615_NORDNET_06_0230.jpg

Mer inspirasjon.

Har du lyst til å lære mer? På Nordnetbloggen kan du til enhver tid følge med på oppdaterte innlegg og inspirasjon relatert til utbytteperioden.

Utbytteaksjer i verden.

New york (2).jpg

Amerikanske aksjer.

Stockholm-2 (2).jpg

Svenske aksjer.

Copenhagen.jpg

Danske aksjer.

ansgar-scheffold-mtfTz0FnwBw-unsplash.jpg

Tyske aksjer.

Toronto.jpg

Canadiske aksjer.

Helsinki.jpg

Finske aksjer.

Utbyttefond.

Landkreditt Utbytte A
Årlig avgift
1,29%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Landkreditt Utbytte har som mål å investere i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis. Tilgjengelig kapital vil fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men kan også investere i selskaper notert på andre børser, så lenge virksomheten er forankret i eller på annen måte relatert til bransjer som har en sentral posisjon i norsk økonomi.
Fondsfinans Utbytte
Årlig avgift
1,19%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Fondsfinans Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet vil fortrinnsvis investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte (etter forvalters vurdering). Forvaltningen preges av høy aktiv andel og langsiktighet. Fondsfinans Utbytte vil passe investorer som søker eksponering mot det norske aksjemarkedet, og verdsetter de defensive egenskapene som kvalitet- og utbyttefaktorene representerer. For mer informasjon, se fondets prospekt.
Landkreditt Norden Utbytte A
Årlig avgift
1,29%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Landkreditt Norden Utbytte har som mål å investere i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis notert på børsene i Helsinki, København, Oslo og Stockholm. Tilgjengelig kapital vil fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på de nevnte fire nordiske børsene, men kan også investere i selskaper notert på andre børser, så lenge virksomheten er forankret i eller på annen måte relatert til bransjer som har en sentral posisjon i de nordiske økonomiene.
Heimdal Utbytte A
Årlig avgift
1,29%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
"Fondets mål er å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer sammenlignet i forhold til den risikoen fondet påtar seg. Fondet passer for andelseiere som ønsker en langsiktig eksponering mot hovedsakelig nasjonale aksjemarkeder. "

Podcast.

I disse episodene av #pengepodden diskuteres utbytte som investeringsstrategi, og hvordan du kan sette sammen en robust utbytteportefølje av stabile selskaper. Truls Haugen, forvalter i Landkreditt Utbytte, understreker at strategien går ut på å investere i selskaper med en stabil fri kontantstrøm som gjør de i stand til å betale ut utbytter over tid.


Thumbnail Image

Shareville.

Nordens største nettverk innen sparing og investering. Lær av andre og få aksjeinspirasjon fra andre vellykkede utbytteinvestorer. Ta del i utbyttegruppene og diskuter med andre som deler samme mål som deg.

Ofte stilte spørsmål.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Dette er ikke og skal ikke tolkes som en investeringsanbefaling eller anmodning om å tegne, kjøpe eller selge verdipapirer. Når du tar en investeringsbeslutning må du basere den på din egen vurdering og ta hensyn til dine mål og din økonomiske situasjon. Det er alltid risiko forbundet med investeringer i finansielle verdipapirer. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidig avkastning.