Gå til hovedinnhold

Verdipapir­belåning.

Øk handlekraften din.


Det lønner seg å diversifisere.

Med verdipapirbelåning får du mer å investere for ved at du belåner porteføljen din, med aksjene og fondene dine som sikkerhet. Hos oss gir lavere risiko i porteføljen din høyere belåningsmuligheter og gearing opp til ti ganger.

Med belåning kan du øke eksponeringen din i blant annet enkeltaksjer, som igjen kan føre til høyere gevinst på investeringene dine. Samtidig kan det motsatte skje - et eventuelt tap blir større på grunn av gearingen.

Verdipapirbelåning er tilgjengelig på aksje- og fondskonto, Investeringskonto Zero og aksjesparekonto.


Fordeler.

 • Inntil 90 % belåningsgrad

 • Lavere risiko - høyere belåningsgrad

 • Effektiv rente 7,76 % (*)

 • Ingen etableringskostnader


Nominell rente 7,49% i NOK. Eff.rente 7,76 %, 50 000 o/12 mnd. Totalt 53 880

Rentesatsen du får avhenger av hvor mye du låner. Se oversikt over rentesatser for belåning og renteeksempler under rentetabellen.

Søk om verdipapirbelåning.

Til informasjon.

Kredittvurdering.

Når du søker om verdipapirbelåning gjør Nordnets kredittavdeling en kredittvurdering av deg. Kredittavdelingene sjekker om du har økonomiske forutsetninger for å oppfylle forpliktelsene dine basert på informasjon om den økonomiske situasjonen og evnen din til å tilbakebetale.

Krav til sammensetning av portefølje.

Porteføljen din stilles som sikkerhet for pengene du låner. Kredittavdelingen vår analyserer porteføljen din basert på verdi, innhold og diversifisering. For å få innvilget og for å kunne beholde verdipapirbelåningen må porteføljen din normalt sett være veldiversifisert. En portefølje ansees som diversifisert når ett verdipapir utgjør maks 50 prosent av total markedsverdi på porteføljen.

Risiko – les gjennom dette før du søker.

Verdipapirbelåning er forbundet med betraktelig risiko. Faller kursen på verdipapirer du har kjøpt med belåning, må du fremdeles betale tilbake hele lånebeløpet i tillegg til rente. Du blir overbelånt hvis benyttet kreditt overstiger den sammenlagte belåningsverdien på verdipapirene i kontoen din.


Dersom du blir overbelånt må du umiddelbart dekke underskuddet. Hvis du ikke gjør det risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine. Det kan medføre et tap som kan overskride størrelsen av det opprinnelige lånebeløpet.

Rentesatser belåning.

Uavhengig om du eier én aksje eller ti kan du låne fra 7,76 % effektiv rente fra første krone, opp til 2 000 000 NOK. Vilkårene for rente gjelder for lån per kontotype. 

Det koster ingenting å legge opp belåning på kontoen din. Du betaler kun rente på delen av belåningen du benytter. Renten regnes ut fra dag til dag. Innen samme dag kan du belåne uten at det koster noe.

Du finner fullstendig oversikt over priser og rentekostnader i prislisten.

Renter.


Høyere belåningsgrader med diversifisering.

I Nordnets belåningsmodell har vi et helhetsperspektiv når vi setter belåningsgrader. Hver aksje som kan belånes får et intervall av belåningsgrader som delvis avhenger på den spesifikke aksjen, men også hvordan porteføljen din ser ut.

 1. 1

  Belåningsgrad basert på fundamentale faktorer.
  Først settes en belåningsgrad basert på fundamentale faktorer. Vi ser blant annet på selskapets inntekter og kostnader, hvilken bransje selskapet opererer i, produkter og tjenester og finansiell styrke. Selskapets totale markedsverdi samt aksjens likviditet og volatilitet vurderes også.

 2. 2

  Dynamisk belåningsgrad med utgangspunkt i porteføljen.
  I det andre steget blir belåningsgraden dynamisk. Med utgangspunkt i aksjens belåningsgrad ser vi også på aksjens vekt i porteføljen din. Hvis du sprer risikoen og har en diversifisert portefølje så går risikoen i porteføljen ned, og belåningsgraden øker i intervallet som er satt.


Opptil 90 % belåningsgrad.

Med en veldiversifisert portefølje vil belåningsgradene på verdipapirene dine øke. Du kan maksimalt belåne porteføljen din med 90 %, hvilket gir 10x gearing. Belåningsgraden varierer ut ifra størrelsen på den største posisjonen du har i porteføljen. Har du eksempelvis 100 000 i egenkapital kan du handle for opptil én million. Legg merke til at muligheten din for gearing begrenses av din kredittlimit - et individuelt maksbeløp som settes av Nordnets kredittavdeling.

Thumbnail Image

Eksempel på økt belåningsgrad.

Eksempel på økt belåningsgrad.

I illustrasjonen ser du to eksempler hvor én aksje har en belåningsgrad på 60 % (øverst) og en annen aksje har en belåningsgrad på 40 % (nederst). Grafen viser hvordan belåningsgraden endrer seg basert på hvor stor andel av porteføljen aksjen utgjør.

Diversifiseringen i porteføljen din beregnes basert på verdien av ditt største innehav i forhold til samtlige innehav hvor belåning er tilgjengelig i porteføljen din. Den økte belåningsgraden trer i kraft når ingen av verdipapirene i porteføljen din utgjør mer enn 50 prosent av totalverdien.

Hvor mye du må diversifisere for å oppnå så høy belåningsgrad som mulig avhenger av den opprinnelige belåningsgraden på verdipapirene dine. Eier du kun verdipapir med en belåningsgrad på 70 prosent, kan du øke belåningsgraden til 85 prosent, men da kan ingen av verdipapirenes verdi overstige 10 prosent av porteføljens totale verdi. Teoretisk betyr det at du må ha minst ti verdipapir i en slik portefølje. I praksis burde du ha mer enn ti verdipapirer for å unngå at kursendringer forandrer balansen i porteføljen.

Fond regnes som fem verdipapir.

Med ett eller flere fond i porteføljen kan diversifiseringen øke, ettersom fond er veldiversifiserte i seg selv. Derfor regnes et fond som fem verdipapir i beregningen.

Belåningsgrad vs. største posisjon i porteføljen.

Andel av største posisjon i porteføljen (markedsverdi).

Vil du oppnå 10x gearing, kreves det at du har verdipapir med minst 85 prosent belåningsgrad, og at ingen av innehavene står for mer enn 20 prosent av porteføljens verdi. Da øker gjennomsnittlig belåningsgrad til 90 prosent. I praksis burde du imidlertid ha såpass mange verdipapir i porteføljen din at små verdiendringer ikke endrer blansen i porteføljen din og dermed belåningsgraden.

Belåningsgrad / Største posisjon av porteføljens markedsverdi %
10%
20%
30%
40%
50%-70%
80 %
10%
40%
40%
30%
20%
10%
7%
20%
45%
45%
35%
30%
20%
9%
30%
50%
50%
45%
40%
30%
18%
40%
60%
55%
50%
45%
40%
28%
50%
70%
65%
60%
55%
50%
40%
60%
80%
75%
70%
65%
60%
52%
70%
85%
80%
80%
75%
70%
64%
80%
85%
85%
85%
80%
80%
75%
85%
90%
90%
85%
85%
85%
81%

Belåningsgrader på fond

Belåningsgraden på fond har allerede en diversifiseringspremie, og er dermed ikke dynamisk.

Se hvilke belåningsgrader du kan få på fond.

Belåningsgrader på ETFer

Belåningsgraden på ETFer har allerede en diversifiseringspremie, og der dermed ikke dynamisk.

Se hvilke belåningsgrader du kan få på ETFer.

Spørsmål og svar.