Gå til hovedinnhold

Verdipapir­belåning.

Øk handlekraften din.

Verdipapir­belåning.

Øk handlekraften din.

Det lønner seg å diversifisere.

Med verdipapirbelåning får du mer å investere for ved at du belåner porteføljen din, med aksjene og fondene dine som sikkerhet. Hos oss gir lavere risiko i porteføljen din høyere belåningsmuligheter og gearing opp til ti ganger.

Med belåning kan du øke eksponeringen din i blant annet enkeltaksjer, som igjen kan føre til høyere gevinst på investeringene dine. Samtidig kan det motsatte skje - et eventuelt tap blir større på grunn av gearingen.

Verdipapirbelåning er tilgjengelig på aksje- og fondskonto, Investeringskonto Zero og aksjesparekonto.

Fordeler.

  • Opp til 10x gearing
  • Lavere risiko - høyere belåningsgrad
  • Effektiv rente fra 4,02 % (*)

*Nominell rente 3,95 % i NOK. Eff.rente 4,02 %, 50 000 o/12 mnd. Totalt: 52 010 kr

Effektiv rente fra 4,02 %*.

Uavhengig om du eier én aksje eller ti kan du låne fra 4,02 % rente fra første krone, opp til 50 000 NOK. Vilkårene for rente gjelder for lån per kontotype. 

Du finner fullstendig oversikt over priser og rentekostnader i prislisten.

Nye vilkår for verdipapirbelåning gjeldende fra 18. oktober 2022. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Det koster ingenting å legge opp belåning på kontoen din. Du betaler kun rente på delen av belåningen du benytter. Renten regnes ut fra dag til dag. Innen samme dag kan du belåne uten at det koster noe.

Rentesatser for belåning i NOK

Standard

Nominell rente

Effektiv rente

0 til 50 000

3,95 %*

4,02 %*

50 000 til 2 000 000

5,65 %

5,80 %

2 000 000 til 5 000 000

4,95 %

5,06 %

5 000 0000 til 10 000 000

4,45 %

4,54 %

Over 10 000 000

3,95 %

4,02 %

Private Banking og Active Trader

Nominell rente

Effektiv rente

0 til 500 000

3,95 %*

4,02 %*

500 000 til 2 000 000

5,65 %

5,80 %

2 000 000 til 5 000 000

4,45 %

4,54 %

5 000 0000 til 10 000 000

4,45 %

4,54 %

Over 10 000 000

3,95 %

4,02 %

Rentesatser for belåning i annen valuta (effektiv rente)

Valuta

Normal

Bonus

VIP

Active Trader

Private Banking

DKK

5,06 %

5,06 %

5,06 %

5,06 %

5,06 %

EUR

5,06 %

5,06 %

5,06 %

5,06 %

5,06 %

SEK

4,65 %

4,65 %

4,65 %

4,65 %

4,65 %

USD

7,12 %

7,12 %

7,12 %

5,54 %

6,27 %

CAD

7,23 %

7,23 %

7,23 %

5,54 %

6,70 %


Standard.

Lånebeløp: 250 000 kr
Nedbetalingstid: 12 mnd
Ordinær rente (effektiv): 5,80%
Rente etter volumrabatt (effektiv): 5,24%
Rentekostnad per måned: 1 135 kr
Opprettelses- og årsavgift: 0 kr
Total beløp som skal tilbakebetales gitt overstående eksempel og at rente forblir uforandret: 263 625 kr

Private Banking

Lånebeløp: 500 000 kr
Nedbetalingstid: 12 mnd
Ordinær rente (effektiv): 5,80%
Rente etter volumrabatt (effektiv): 4,02%
Rentekostnad per måned: 1 675kr
Opprettelses- og årsavgift: 0 kr
Total beløp som skal tilbakebetales gitt overstående eksempel og at rente forblir uforandret: 520 100 kr

Active Trader.

Lånebeløp: 500 000 kr
Nedbetalingstid: 12 mnd
Ordinær rente (effektiv): 5,80%
Rente etter volumrabatt (effektiv): 4,02%
Rentekostnad per måned: 1 675 kr
Opprettelses- og årsavgift: 0 kr
Total beløp som skal tilbakebetales gitt overstående eksempel og at rente forblir uforandret: 520 100 kr

Høyere belåningsgrader med diversifisering.

Opptil 90 % belåningsgrad.

Med en veldiversifisert portefølje vil belåningsgradene på verdipapirene dine øke. Du kan maksimalt belåne porteføljen din med 90 %, hvilket gir 10x gearing.

Belåningsgraden varierer ut ifra størrelsen på den største posisjonen du har i porteføljen.

Har du eksempelvis 100 000 i egenkapital kan du handle for opptil én million. Legg merke til at muligheten din for gearing begrenses av din kredittlimit - et individuelt maksbeløp som settes av Nordnets kredittavdeling.

Fond regnes som fem verdipapir

Med ett eller flere fond i porteføljen kan diversifiseringen øke, ettersom fond er veldiversifiserte i seg selv. Derfor regnes et fond som fem verdipapir i beregningen.

Andel av største posisjon i porteføljen (markedsverdi)

Vil du oppnå 10x gearing, kreves det at du har verdipapir med minst 85 prosent belåningsgrad, og at ingen av innehavene står for mer enn 20 prosent av porteføljens verdi. Da øker gjennomsnittlig belåningsgrad til 90 prosent. I praksis burde du imidlertid ha såpass mange verdipapir i porteføljen din at små verdiendringer ikke endrer blansen i porteføljen din og dermed belåningsgraden.

Belåningsgrad vs. største posisjon i porteføljen.


Største posisjon av porteføljens markedsverdi %


10%

20%

30%

40%

50%-
70%

80 %

90 %

100 %

Belåningsgrad

10%

40%

40%

30%

20%

10%

7%

5%

4%

20%

45%

45%

35%

30%

20%

15%

9%

7%

30%

50%

50%

45%

40%

30%

24%

18%

12%

40%

60%

55%

50%

45%

40%

34%

28%

22%

50%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

60%

80%

75%

70%

65%

60%

56%

52%

47%

70%

85%

80%

80%

75%

70%

67%

64%

60%

80%

85%

85%

85%

80%

80%

77%

75%

73%

85%

90%

90%

85%

85%

85%

83%

81%

80%

Søk om verdipapirbelåning.

Søknad om verdipapirbelåning.

Kredittvurdering.

Når du søker om verdipapirbelåning gjør Nordnets kredittavdeling en kredittvurdering av deg. Kredittavdelingene sjekker om du har økonomiske forutsetninger for å oppfylle forpliktelsene dine basert på informasjon om den økonomiske situasjonen og evnen din til å tilbakebetale.

Krav til sammensetning av portefølje.

Porteføljen din stilles som sikkerhet for pengene du låner. Kredittavdelingen vår analyserer porteføljen din basert på verdi, innhold og diversifisering. For å få innvilget og for å kunne beholde verdipapirbelåningen må porteføljen din normalt sett være veldiversifisert. En portefølje ansees som diversifisert når ett verdipapir utgjør maks 50 prosent av total markedsverdi på porteføljen.

Risiko – les gjennom dette før du søker.

Verdipapirbelåning er forbundet med betraktelig risiko. Faller kursen på verdipapirer du har kjøpt med belåning, må du fremdeles betale tilbake hele lånebeløpet i tillegg til rente. Du blir overbelånt hvis benyttet kreditt overstiger den sammenlagte belåningsverdien på verdipapirene i kontoen din.

Dersom du blir overbelånt må du umiddelbart dekke underskuddet. Hvis du ikke gjør det risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine. Det kan medføre et tap som kan overskride størrelsen av det opprinnelige lånebeløpet.

Når du belåner porteføljen din øker du eksponeringen din mot kurssvingninger. Kursfall eller endringer i belåningsgrader kan medføre at belåningsgrensen i porteføljen din reduseres og gjøre at du blir overbelånt. Du kan redusere risikoen for overbelåning ved å ikke utnytte belåningsgraden maksimalt.

Du er selv ansvarlig for at porteføljen din ikke blir overbelånt. Overbelåning innebærer at sikkerheten i porteføljen ikke samsvarer med kredittavtalen og er ikke tillatt. Om overbelåning skulle oppstå må overbelåningen umiddelbart reduseres. Man kan regulere overbelåning ved å sette inn penger, overføre verdipapirer med tilstrekkelig belåningsgrad til porteføljen eller selge verdipapirer i porteføljen. Merk at det ikke er mulig å overføre verdipapir til Investeringskonto Zero.

Merk at dersom du har en godt diversifisert portefølje og har fått en høyere belåningsgrad, kan endringer i porteføljen føre til redusert diversifisering og dermed redusert belåningsgrad. Om du selger et verdipapir, og dermed reduserer diversifiseringen kan porteføljen bli overbelånt som en følge av redusert belåningsgrad.

I tilfeller der overbelåning ikke reduseres har Nordnet rett, men ikke plikt, til å selge dine verdipapirer i den grad som trengs for å betjene overbelåningen. Det er en risiko for at dine verdipapirer selges på et tidspunkt eller en kurs som du ikke ønsker. Vanligvis sendes en melding der du bes om å redusere overbelåningen, men Nordnet har rett til å tvangsselge verdipapirene uten en slik melding. Det kan for eksempel være aktuelt ved turbulente markedsforhold.

Hendelser på verdipapirmarkedet kan medføre kursfall og at du taper all egenkapital. Utnytter du belåning risikerer du å tape mer enn det du har investert og ha gjeld til Nordnet. Dersom ikke gjelden betales blir den krevd inn på vanlig måte. Forsiktig bruk av belåning reduserer risikoen for at slike tap skjer.

Kjøp med egne penger: Du kjøper X-aksjen (X) for 100 000 kr. Om X stiger med 15 % og du selger dine aksjer har investeringen gitt deg en gevinst på 15 000 kr. Om X synker med 15 % og du selger aksjene dine har investeringen gitt et tap på 15 000 kr.

Kjøp med belåning: X har en belåningsverdi på 85 %. Du utnytter belåningen og kjøper X for 100 000 kr med 15 000 kr i egne midler. Om X stiger med 15 % og du selger dine aksjer har investeringen gitt deg en gevinst på 15 000 kr, tilsvarende 100 %. Om X synker med 15 % og du selger aksjene dine har investeringen kostet deg et tap på 15 000 kr, tilsvarende 100 %. Det innebærer at du har tapt hele din investerte kapital.

Vær oppmerksom på at regneeksemplene nevnt ovenfor ikke tar hensyn til avgifter, skatter og renter forbundet med kreditten.

Spørsmål og svar.

De fleste som velger å ha belåning på sin konto gjør det for å skape handlingsrom og fleksibilitet. Å ha en godkjent belåningsavtale innebærer at du kan reagere raskt på interessante hendelser i markedet.

Det er viktig å forstå risikoen belåning innebærer. Det kan du lese om høyere opp på denne siden.

Nordnets kredittavdeling setter først og fremst en kredittgrense som er den maksimale kreditten du kan bruke. Dette styres blant annet av din inntekt, kapital med mer. Deretter kan du maksimalt låne så mye som porteføljens belåningsverdi tillater.

Du kan søke om søke om/inngå kredittavtale, derivathandelsavtale og/eller verdipapirbelåning via dette digitale skjemaet. Hvis du ikke har BankID finner du papirutgavene på skjema-siden.

Det avgjøres av aksjens omsetning, fundamentale egenskaper og hvor mange som ønsker belåning på aksjen.

Oversikt over våre belåningsgrader.

Renten trekkes den siste bankdagen hver måned. Du betaler kun rente for de dagene du har utnyttet kreditten din.

Belåningsgrad og egenkapitalkrav viser den samme informasjonen. Belåningsgraden viser andelen belåning du kan ha, mens egenkapitalkravet viser andelen egenkapital du må ha. Altså vil egenkapitalkrav + belåningsgrad bli 100 %.

Tabellen viser ny belåningsgrad basert på verdipapirets opprinnelige belåningsgrad og diversifisering i porteføljen din.

Diversifiseringen bestemmes av største posisjonen i porteføljen. Kun verdipapir med belåning er med i beregningen.

Om du for eksempel har en portefølje som består av tre aksjer og det største av dem er verdt like mye som de to øvrige tilsammen, er konsentrasjonen din 50 %. Et fond teller som fem verdipapirer i beregningen (gjelder ikke ETFer).

Se hvorden belåningsgradene endres ut i fra konsentrasjonen i porteføljen din tabellen under.

Opprinnelig belåningsgrad på verdipapir

Største posisjon av porteføljens markedsverdi %


10%

20%

30%

40%

over 50%

80 %

90 %

100 %

10%

40%

40%

30%

20%

10%

7%

5%

4%

20%

45%

45%

35%

30%

20%

15%

9%

7%

30%

50%

50%

45%

40%

30%

24%

18%

12%

40%

60%

55%

50%

45%

40%

34%

28%

22%

50%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

60%

80%

75%

70%

65%

60%

56%

52%

47%

70%

85%

80%

80%

75%

70%

67%

64%

60%

80%

85%

85%

85%

80%

80%

77%

75%

73%

85%

90%

90%

85%

85%

85%

83%

81%

80%

Regneeksempel: Portefølje A.

Her får du muligheten til å investere opp til 1 000 000 ved hjelp av belåning gitt at porteføljen din oppfyller kravene våre til diversifisering.


Egne midler: 100 000 kr
Opprinnelig belåningsgrad: 85 % (7x gearing)
Andel av største posisjon: 30 %
Ny belåningsgrad på din beholdning: 90 % (10x gearing)

Regneeksempel: Portefølje B.

La oss si at du ønsker å investere 750 000 kr ved hjelp av belåning under forutsetning at porteføljen din oppfyller våre krav til diversifisering. I dette tilfellet er ikke porteføljen tilstrekkelig diversifisert, men du gis mulighet til å investere opp til 500 000 kr med hjelp av belåning.

Egne midler: 150 000 kr
Opprinnelig belåningsgrad: 70 % (3x gearing)
Andel av største posisjon: 40 %
Ny belåningsgrad på din beholdning: 80 % (5x gearing)