Egen pensjonskonto.

Tilgjengelig hos Nordnet fra 1. februar 2021.

Fremtidssikre pensjonen din - valget er ditt.

Snart kan du gjøre det viktigste valget for pensjonssparingen din. Med egen pensjonskonto får du som jobber i privat sektor selv velge hvor og hvordan du vil forvalte pensjonssparingen din. Dette gjelder både nåværende og tidligere oppspart pensjon fra arbeidsgiver.

Målet med egen pensjonskonto er at du skal få bedre oversikt og valgfrihet over pensjonssparingen din. Valget kan du ta fra 1. februar.

Hold deg informert.

Egen pensjonskonto er pensjonsnyheten du ikke vil gå glipp av. Legg igjen kontaktopplysningene dine i skjemaet for å motta informasjon fra oss kontinuerlig.

Les mer om hvordan Nordnet håndterer personopplysningeråpnes i nytt vindu.
Samtykke * (obligatorisk)
Samtykke

EPK Woman

Nå kommer egen pensjonskonto!

Pensjonsnyheten egen pensjonskonto nærmer seg! Nedtellingen til venstre viser hvor lang tid det er til startskuddet går. Da kan du velge hvor jobb-pensjonen din skal forvaltes. Legg igjen kontaktinformasjonen din ovenfor så holder vi deg informert.

Hva er egen pensjonskonto?

Som arbeidstaker i privat sektor kan du fra 1. februar selv velge hvem som skal forvalte innskuddspensjonen fra din arbeidsgiver. I dag er det bedriften du jobber i som velger én pensjonsleverandør for deg. Fra 1. februar 2021 har du muligheten til å flytte jobb-pensjonen din til Nordnet. Hos oss har du stor investeringsfrihet og kan velge blant over 800 fond og 1000 ETFer.

Med innføringen av egen pensjonskonto vil pensjon fra tidligere arbeidsforhold, (pensjonskapitalbevis), automatisk bli flyttet til din arbeidsgivers pensjonsleverandør. Du kan reservere deg mot denne tvangsflyttingen, og selv velge hvor pensjonen din skal forvaltes. Flytter du innskuddspensjonen din til Nordnet vil pensjonskapitalbevisene dine automatisk flyttes hit.

Hvem får egen pensjonskonto?

Alle arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjonsavtale betalt av arbeidsgiver får egen pensjonskonto 1. februar.

Har du jobbet i privat sektor tidligere så har du mest sannsynlig et pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere du kan flytte til Nordnet allerede nå. Få oversikt på NorskPensjon.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og samle pensjonskapitalbevisene hos Nordnetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Egen pensjonskonto omfatter ikke ytelsespensjon, fripoliser, IPS og annen privat pensjonssparing. Dersom du jobber i kommune, stat eller er pensjonist i dag, blir du ikke berørt av egen pensjonskonto.

Fordelene med egen pensjonskonto hos Nordnet.

  • Norges største utvalg av fond og ETFer.
  • Du får et tettere forhold til pensjonspengene dine.
  • Brukervennlig mobilapp.
  • Offensiv alderstilpasset spareprofil.
  • Inspirasjon via Shareville, blogg og podcast.

Med egen pensjonskonto hos Nordnet kan du samle all din sparing og pensjon på ett sted. Med Nordnet-appen får du en enkel oversikt og full styring over sparingen din.

Her får du friheten til å spare i Norges største investeringsunivers. Du kan velge mellom over 800 fond og 1000 ETFer. Vi har også et stort utvalg av bærekraftige fond, slik at du kan sette sammen en pensjonsportefølje du er komfortabel med.

Vi vil også tilby en av markedets mest offensive alderstilpassede spareprofiler. Aksjeandelen er på 100 % frem til fylte 55 år, og trappes gradvis ned frem mot fylte 75 år.

Følg våre pensjonseksperter og andres pensjonsporteføljer på vårt sosiale investeringsnettverk, Shareville. Du kan også finne nyttig informasjon og investeringsinspirasjon på Nordnetbloggen og via vår podcast #pengepodden.

Nyttig informasjon om egen pensjonskonto.

Hva er egen pensjonskonto?

Er du fortsatt usikker på hva egen pensjonskonto er, og hvorvidt du påvirkes av denne pensjonsnyheten? I videoen over forklarer vår spareøkonom deg hva egen pensjonskonto er, og hvilke muligheter du får ved å bruke Nordnet som pensjonsleverandør.

Nye og viktige regler for pensjon.

Egen pensjonskonto er kanskje det viktigste som har skjedd innen pensjon (i privat sektor) siden OTP ble innført i 2006. Vår spareøkonom, Bjørn Erik Sættem, går nøye gjennom hva denne nye kontotypen innebærer, og hvilke regler egen pensjonskonto fører med seg. Med seg i studio har han direktør i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.

Snart kan du flytte jobb-pensjonen din til Nordnet.

I dette blogginnlegget drøfter spareøkonomen vår mulighetene med egen pensjonskonto. Han mener dette er en av de største pensjonsnyhetene siden obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006. Finn ut hvorfor.

→ Mulighetene med egen pensjonskontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Slik får du pensjonspengene dine til å vokse i verdi.

Det er ikke noe hokus-pokus å bli flinkere på pensjonssparing. Lave kostnader og høy aksjeandel er det viktigste for sikre fremtidig kjøpekraft, mener vår spareøkonom. Les alle tipsene hans i dette blogginnlegge.

→ Slik kan pensjonspengene vokse i verdilenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Spørsmål og svar.

Ja! Nordnet vil tilby egen pensjonskonto og vil holde deg informert om prosessen frem til lansering. Legg igjen kontaktinformasjonen din i skjemaet på siden.

Allerede nå kan du skaffe deg oversikt over hvilke pensjonsavtaler du har i dag, og gjøre deg noen tanker om hvor du ønsker å forvalte dine pensjonsmidler i fremtiden. Husk også å melde deg på interesselisten ovenfor, så du får du mer informasjon om hva du må gjøre når det nærmer seg. Det er i februar 2021 startskuddet for egen pensjonskonto går og du kan foreta deg noe.

Har du pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere du kan flytte de til Nordnet allerede nå. Flytt pensjon til Nordnet.

Regelverket har åpnet for at følgende kontotyper vil kunne samles på en egen pensjonskonto:

Innskuddspensjon – dvs aktiv jobbpensjon fra din nåværende arbeidsgiver i privat sektor.

Pensjonskapitalbevis – dvs jobbpensjon fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor.

Gammel IPS – dvs individuell pensjonssparing (avviklet 1/11/17).

IPA – dvs individuell pensjonsavtale.

Merk at gammel IPS og IPA ikke blir flyttet automatisk. Du må kontakte pensjonsleverandøren din for å få samlet disse på din egen pensjonskonto. Pensjonskapitalbevis blir automatisk flyttet til arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Du kan logge deg inn på norskpensjon.no med BankID for å få oversikt over dine eksisterende pensjonsavtaler. Det kan være lurt å gjøre dette i forkant av januar 2021, slik at du kan ta bevisste og informerte valg når egen pensjonskonto er lansert.

Fra 1. februar 2021 kan du flytte din aktive innskuddspensjonavtale til Nordnet eller en annen leverandør. Du kan derimot flytte pensjonskapitalbevis til Nordnet allerede nå.

Alle verdipapirfond som er tilgjengelig på nordnet.no og over 1000 ETFer.

Egen pensjonskonto omfatter alle arbeidstakere i privat sektor.

Jobber du i privat sektor i dag vil du fra 2021 automatisk få opprettet egen pensjonskonto hos den pensjonsleverandøren din arbeidsgiver har valgt. I tillegg vil dine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold overføres og samles på den pensjonskontoen. Du vil få muligheten til å flytte pensjonskontoen din til en annen leverandør, for eksempel Nordnet, fra 1. februar 2021.

Nei. Det er nettopp dette som blir nytt fra 2021. Fra 1. februar 2021 kan du selv velge hvem som skal forvalte dine pensjonsavtaler, også din aktive innskuddspensjon.

Hvis du begynner hos en ny arbeidsgiver i privat sektor som har innskuddspensjon, får du opprettet en ny pensjonskonto hos din nye arbeidsgivers pensjonsleverandør. Har du valgt Nordnet som selvvalgt leverandør, vil pensjonskontoen forbli hos Nordnet – selv om du bytter jobb.

Fra 1. januar 2021 er det ikke noe krav om varighet på arbeidsforholdet før du får med deg pensjonsopptjeningen (tidligere var det et 12-måneders krav). Det sikrer pensjonsopptjening også for dem med korte ansettelsesforhold. Men regelen om at man ikke får opptjening for første G, ca 100.000 kr, vil likevel føre til at arbeidsforholdet må være av en viss varighet før oppheving av 12-månedersregelen får effekt.

Fra 1. februar 2021 vil det være mulig å reservere seg mot at pensjonskapitalbevisene blir flyttet til arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette kan være aktuelt for de som allerede har tatt et aktivt valg med sine pensjonskapitalbevis, for eksempel for å få tilgang til et stort fondsutvalg. Det utvikles en egen reservasjonsportal hvor du logger deg inn med BankID/BankID på mobil. Mer informasjon kommer på denne siden når tiden er inne.

I dagens innskuddspensjonsordning er det arbeidsgiver som betaler administrasjons- og forvaltningskostnader for de ansatte som jobber i bedriften i dag. Velger du pensjonsleverandør selv vil du betale forvaltningsgebyret hos den nye leverandøren, men arbeidsgiver må betale deg en standard kompensasjon som tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt om du hadde blitt i standard forvaltningsprofil hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Velger du en forvaltning som er billigere enn det du mottar i standard kompensasjon (typisk indeksfond), vil du få overført differansen på din egen pensjonskonto. Velger du en dyrere forvaltning (typisk aktive fond), vil du måtte dekke differansen selv. Her bør vi ha et standardeksempel som for eksempel:

EKSEMPEL:

Saldo på dagens pensjonsordning hos Leverandør X er 100.000 kroner. Din arbeidsgiver betaler følgende kostnader for standard forvaltningsprofil:

0,6% i forvaltningsavgift

199 kroner i administrasjonskostnad

Du velger en selvvalgt leverandør Y hvor du skal forvalte din pensjonskapital, som har følgende kostnader:

0,4% i forvaltningsavgift

0 kroner i administrasjonskostnad

I dette eksempelet vil du få tilført 0,6% (600 kroner) til å dekke forvaltningskostnaden hos din selvvalgte leverandør Y. Den nye forvaltningskostnaden er 0,4 % (400 kroner), hvilket betyr at du får 0,2% i lavere kostnader ved å bytte til selvvalgt leverandør. I kronebeløp utgjør dette 200 kroner det første året, eller 16,70 kroner per måned. I praksis vil 16,70 kroner bli lagt til din pensjonskapital hver måned..

Og motsatt: Dersom du velger en forvaltning som for eksempel er 0,2 % dyrere enn avgiften som din arbeidsgiver betaler, vil du måtte dekke merkostnaden. Det skjer ved at din pensjonskapital reduseres med 200 kroner det første året, eller 16,70 kroner i måneden.

Et evt administrasjonsgebyr hos ny pensjonsleverandør vil du selv måtte betale. Nordnet vil ikke ha administrasjonsgebyr, kun forvaltningsgebyr (dvs plattformavgift og netto forvaltningsavgift).

Nordnet Livsforsikring AS er tilbyder av egen pensjonskonto. Nordnet Livsforsikring AS er et forsikringsselskap hjemmehørende i Norge som står under tilsyn av Finanstilsynet. Nordnet Livsforsikring eies sin helhet av Nordnet Pensionsförsäkring, hvor Nordnet AB (publ) er konsernspiss notert på Nasdaq Stockholm.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning.

Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på instrumentsiden til fondet.