Egen pensjonskonto.

Fremtidssikre pensjonen din. Valget er ditt.

Nå kan du gjøre det viktigste valget for pensjonssparingen din. Med egen pensjonskonto får du som jobber i privat sektor velge hvor og hvordan du vil forvalte pensjons­sparingen din. Dette gjelder både nåværende og tidligere oppspart pensjon fra arbeidsgiver.

Bedre oversikt og større valgfrihet er bare to av fordelene du får med den nye kontotypen. Vi legger til rette for at dine pensjonspenger skal kunne vokse mest mulig. Enten du ønsker å velge hva du skal investere i helt selv: blant over 800 fond og 1000 ETFer, eller vil benytte deg av vår alderstilpassede spareprofil, som gradvis reduserer aksjeandelen i porteføljen når du nærmer deg pensjonsalder.

Fordeler med pensjonskonto hos Nordnet.

Hvem gjelder egen pensjonskonto for?

Alle arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjonsavtale betalt av arbeidsgiver får egen pensjonskonto.

Har du jobbet i privat sektor tidligere har du mest sannsynlig et pensjonskapitalbevis fra dette arbeidsforholdet. Dersom du ikke har en aktiv innskuddspensjon blir ikke pensjonskapitalbevis flyttet til egen pensjonskonto. Pensjonskapitalbevis kan imidlertid også flyttes til Nordnet. Få oversikt over hva du har på norskpensjon.no.

Egen pensjonskonto omfatter ikke ytelsespensjon, fripoliser, IPS og annen privat pensjonssparing. Dersom du jobber i kommune, stat eller er pensjonist i dag, blir du ikke berørt av egen pensjonskonto.

Viktig om pensjonskapitalbevis.

Flytter du egen pensjonskonto til Nordnet vil pensjonskapitalbevisene dine automatisk bli en del av denne. Ønsker du å beholde pensjonskapitalbevisene dine hos Nordnet, uten å flytte egen pensjonskonto til oss, kan du reservere disse fra å bli flyttet. Klikk på reserver-knappen under så kommer du til norskpensjon.no, hvor du kan reservere deg. Gjør du ingenting før 1. mai vil pensjonskapitalbevisene dine flyttes til din arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Derfor flytter jeg pensjonen min til Nordnet.

Carl Henrik Bjurstrøm (45) klør i fingrene etter å forvalte pensjonen sin selv. Han vil derfor flytte innskuddspensjonen sin til Nordnet, der han allerede har resten av sine investeringer.

→ Les innlegget herlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

100 % aksjeandel i din langsiktige sparing.

Nordnet alderstilpasset pensjon har 100 % aksjeandel frem til 55 år. Det er markedets mest offensive pensjonsprofil. I dette innlegget forklarer vi hvorfor vi har valgt en høyere aksjeandel og lenger nedtrappingsperiode enn konkurrentene.

→ 100 % aksjer i pensjonsporteføljenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Nyttig informasjon om egen pensjonskonto.

Dette er egen pensjonskonto.

Er du fortsatt usikker på hva egen pensjonskonto er, og hvorvidt du påvirkes av denne pensjonsnyheten? I videoen over forklarer vår spareøkonom mer om den nye ordningen, og hvilke muligheter du får ved å bruke Nordnet som pensjonsleverandør.

Nye valgmuligheter med egen pensjonskonto.

I denne sendingen får du en gjennomgang av det viktigste du må vite om pensjonsnyheten. Hva betyr egentlig egen pensjonskonto for deg? ...og hvorfor skal du velge Nordnet som pensjonsleverandør? Du finner også svar på en rekke av spørsmålene som kom inn i Q&A-delen her: Spørsmål og svar om pensjonskonto.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Spørsmål og svar om egen pensjonskonto.

Ja, egen pensjonskonto er tilgjengelig hos Nordnet. Hvis du er kunde fra før kan du starte flytteprosessen ved å klikken på "opprett pensjonskonto" øverst på siden. Hvis du ikke er kunde i dag så kan du enkelt bli kunde og huke av for at du ønsker egen pensjonskonto underveis i registreringen.

Vår ordinære prisliste, som er lik for alle våre kontotyper, gjelder også for egen pensjonskonto.

Nordnet alderstilpasset pensjonåpnes i nytt vindu, som er standardvalget hvis du ikke vil velge fond selv, koster inntil 0,4 % i årlig totalpris.

Velger du å opprette egen pensjonskonto hos Nordnet tar det inntil 1 måned før din aktive innskuddspensjon er flyttet og investert hos Nordnet.

Merk at dine pensjonsmidler ikke er ute av aksje- og rentemarkedet i hele flytteperioden (ca 1 måned). Vanlige oppgjørstider for fond og ETFer gjelder.

Dine pensjonskapitalbevis blir automatisk flyttet til Nordnet når du har opprettet egen pensjonskonto hos oss. Men denne flyttingen vil først skje i perioden mai-desember 2021. Hvis du ønsker en raskere flytteprosess (inntil 1 måned) på dine pensjonskapitalbevis kan du fremskynde flyttetidspunktet på norskpensjon.no ved å velge "samle nå" for dine aktuelle pensjonskapitalbevis. Merk at fremskynding av pensjonskapitalbevis må du gjøres etter at du har valgt Nordnet som pensjonsleverandør. Det kan ta noe tid før dette valget er synlig på norskpensjon.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Ja, men gamle IPS-avtaler og IPA blir ikke flyttet automatisk. Du må kontakte pensjonsleverandøren din for å få samlet disse på din egen pensjonskonto. 

Disse kontotypene kan du samle på en egen pensjonskonto:

  • Innskuddspensjon: Aktiv jobbpensjon fra nåværende arbeidsgiver i privat sektor.
  • Pensjonskapitalbevis: Jobbpensjon fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor.
  • Gammel IPS (Individuell Pensjonssparing): Avviklet 01.11.17.
  • IPA (Individuell Pensjonsavtale).

Pensjonskapitalbevis blir automatisk flyttet til arbeidsgivers pensjonsleverandør hvis du ikke reserverer de for flytt.

Ja, du kan flytte pensjonskontoen din så mange ganger du vil så lenge du lever.

Hvis du klikker deg videre i prosessen øverst på siden (opprett pensjonskonto) så kan du se hvilke pensjonsavtaler du har som kan flyttes til pensjonskonto hos Nordnet. Du har også muligheten til å logge deg inn på norskpensjon.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu med BankID for å få oversikt over alle dine eksisterende pensjonsavtaler.

Alle verdipapirfond som er tilgjengelig på nordnet.no og over 1000 ETFer (men ikke ETFer notert i USA og Canada).

Egen pensjonskonto omfatter alle arbeidstakere i privat sektor.

Opprett egen pensjonskonto hos Nordnet.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Jobber du i privat sektor i dag vil det automatisk bli opprettet egen pensjonskonto hos den pensjonsleverandøren arbeidsgiveren din benytter. I tillegg vil dine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold overføres og samles på den pensjonskontoen. Ønsker du å flytte pensjonen din til en annen leverandør, for eksempel Nordnet, kan du gjøre det ved å opprette egen pensjonskonto her. Klikk på "opprett pensjonskonto" øverst på siden.

Har du valgt Nordnet som pensjonsleverandør (selvvalgt leverandør), vil pensjonskontoen forbli hos Nordnet – selv om du bytter jobb.

Endringen som ble innført 1. januar 2021 tilsier at det ikke er noe krav om varighet på arbeidsforholdet før du får med deg pensjonsopptjeningen (tidligere var det et 12-måneders krav). Det sikrer pensjonsopptjening også for dem med korte ansettelsesforhold. Men regelen om at man ikke får opptjening for første G, ca 100.000 kr, vil likevel føre til at arbeidsforholdet må være av en viss varighet før oppheving av 12-månedersregelen får effekt.

 

På norskpensjon.no, som vi linker til høyere opp på siden ("reserver pensjonskapialbevis"), så kan du velge å reservere deg mot at pensjonskapitalbevisene dine blir flyttet til arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette må du gjøre hvis du ønsker å beholde pensjonskapitalbevisene dine hos Nordnet. Dette kan være aktuelt for deg som allerede har tatt et aktivt valg med dine pensjonskapitalbevis, for eksempel for å få tilgang til et stort fondsutvalg. Gjør du ingenting før 1. mai vil pensjonskapitalbevisene dine flyttes til din arbeidsgivers pensjonsleverandør.

I dagens innskuddspensjonsordning er det arbeidsgiver som betaler administrasjons- og forvaltningskostnader for de ansatte som jobber i bedriften i dag. Velger du pensjonsleverandør selv vil du betale forvaltningsgebyret hos den nye leverandøren, men arbeidsgiver må betale deg en standard kompensasjon som tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt om du hadde blitt i standard forvaltningsprofil hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Velger du en forvaltning som er billigere enn det du mottar i standard kompensasjon (typisk indeksfond), vil du få overført differansen på din egen pensjonskonto. Velger du en dyrere forvaltning (typisk aktive fond), vil du måtte dekke differansen selv. Her bør vi ha et standardeksempel som for eksempel:

EKSEMPEL:

Saldo på dagens pensjonsordning hos Leverandør X er 100.000 kroner. Din arbeidsgiver betaler følgende kostnader for standard forvaltningsprofil:

0,6% i forvaltningsavgift

199 kroner i administrasjonskostnad

Du velger en selvvalgt leverandør Y hvor du skal forvalte din pensjonskapital, som har følgende kostnader:

0,4% i forvaltningsavgift

0 kroner i administrasjonskostnad

I dette eksempelet vil du få tilført 0,6% (600 kroner) til å dekke forvaltningskostnaden hos din selvvalgte leverandør Y. Den nye forvaltningskostnaden er 0,4 % (400 kroner), hvilket betyr at du får 0,2% i lavere kostnader ved å bytte til selvvalgt leverandør. I kronebeløp utgjør dette 200 kroner det første året, eller 16,70 kroner per måned. I praksis vil 16,70 kroner bli lagt til din pensjonskapital hver måned..

Og motsatt: Dersom du velger en forvaltning som for eksempel er 0,2 % dyrere enn avgiften som din arbeidsgiver betaler, vil du måtte dekke merkostnaden. Det skjer ved at din pensjonskapital reduseres med 200 kroner det første året, eller 16,70 kroner i måneden.

Et evt administrasjonsgebyr hos ny pensjonsleverandør vil du selv måtte betale. Nordnet vil ikke ha administrasjonsgebyr, kun forvaltningsgebyr (dvs plattformavgift og netto forvaltningsavgift).

Nordnet Livsforsikring AS er tilbyder av egen pensjonskonto. Nordnet Livsforsikring AS er et forsikringsselskap hjemmehørende i Norge som står under tilsyn av Finanstilsynet. Nordnet Livsforsikring eies sin helhet av Nordnet Pensionsförsäkring, hvor Nordnet AB (publ) er konsernspiss notert på Nasdaq Stockholm.

Det er kun kapital som flyttes når pensjonskapitalbevis skal flyttes til egen pensjonskonto. Dette skjer uansett om ditt pensjonskapitalbevis er hos Nordnet eller hos andre aktører fra før. Det som skjer i praksis er at alle fond (og eventuelt ETFer) blir solgt og kapitalen flyttet til din nye pensjonskonto. Midlene i ditt pensjonskapitalbevis vil være ute av markedet i noen dager, maksimalt en uke. Nordnet vil ikke belaste deg for kurtasje ved eventuelt salg av ETFer når ditt pensjonskapitalbevis blir flyttet til din pensjonskonto hos Nordnet.

Dersom du ikke har valgt fond selv for din nye pensjonskonto hos Nordnet vil kapitalen automatisk bli investert i Nordnet alderstilpasset pensjon. Under Min spareavtale pensjon har du mulighet til å sette opp din egen fondsportefølje for pensjonskontoen.

Ønsker du ikke at pensjonskapitalbevisene dine skal flyttes til din nye pensjonskonto hos Nordnet kan du reservere pensjonskapitalbevisene mot flytting på norskpensjon.no. På denne måten blir dine pensjonskapitalbevis værende der de er i dag.

EPK aktiv og EPK passiv utgjør tilsammen din pensjonskonto hos Nordnet. Når du flytter din aktive innskuddspensjonsavtale (med månedlige innbetalinger fra arbeidsgiver) til Nordnet vil både denne avtalen samt eventuelle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere bli flyttet til din pensjonskonto hos Nordnet. Førstnevnte vil bli flyttet til EPK aktiv, mens dine pensjonskapitalbevis vil bli flyttet til EPK passiv. Det er to hovedgrunner til at vi og andre aktører har måttet gjøre det på denne måten. 1. Når du mottar standard kompensasjon fra din arbeidsgiver overføres det beløpet sammen med det månedlige innskuddet inn på EPK aktiv. 2. Alle aktører som tilbyr egen pensjonskonto vil måtte ta vare på historikk knyttet til tidligere arbeidsgivere/saldo og dette vil inngå i EPK passiv.

Har du allerede et pensjonskapitalbevis hos Nordnet trenger du ikke foreta deg noe etter at du har valgt Nordnet som selvvalgt leverandør. Saldoen vil overføres til din pensjonskonto hos Nordnet og du saldo på EPK passiv vil øke tilsvarende. Det vil normalt ta ca. 3 måneder å flytte pensjonskapitalbevis, men om du ønsker å fremskynde dette så har du mulighet til å gjøre dette ved å velge «samle nå» på norskpensjon.no

Dersom du reserverer ditt pensjonskapitalbevis hos Nordnet mot flytting vil saldoen på ditt pensjonskapitalbevis bli stående på denne kontoen.

Har du allerede valgt Nordnet alderstilpasset pensjon må du først avbryte denne spareavtalen før du kan velge fond selv. Gå inn på «Mine sider» og «Min spareavtale pensjon». Du avbryter spareavtalen i Nordnet alderstilpasset pensjon ved å trykke på søppelbøtte-ikonet.

Etter at du har svart på noen få spørsmål om din risikotoleranse vil du få to valg: «Få hjelp» eller «Velg selv hva du vil spare i». Trykk på sistnevnte hvis du vil velge fond eller ETFer selv, og sett opp din egen månedlig spareavtale. Merk at denne spareavtalen vil kun gjelde fremtidige innskudd på din pensjonskonto, og vil ikke påvirke det som allerede står på din pensjonskonto.

Har du ikke valgt Nordnet alderstilpasset pensjon først, men har kontanter på pensjonskontoen din, kjøper du fondene eller ETFene på ordinær måte. Dette gjør du ved å søke opp fondet eller ETFen, trykk «kjøp» og velg konto og beløp. Husk at du må ha penger på kontoen for å kjøpe. Du kan lese mer om hvordan du velger fond eller ETFer på egen pensjonskonto selv på nordnet.no/blogg.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning.

Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på instrumentsiden til fondet.