Gå til hovedinnhold

Kundebeskyttelse for deg som handler verdipapirer.

I januar 2018 ble nye regelverk og forskrifter for verdipapirmarkedet i EU innført med mål om å øke transparensen og ytterligere styrke investorbeskyttelsen av deg som handler verdipapirer.

Som en del av EU/EØS gjelder de samme reglene for verdipapirhandel i Norge som i øvrige EU-land. Bakgrunnen er EU-direktivet MiFID, Makets in Financial Instruments Directive, som ble innført i 2007 og som blant annet har bidratt til harmonisering og enklere handlel med verdipapir over landegrenser.I januar 2018 ble MiFID erstattet med to nye regelverk, MiFID II og MiFIR. Lovendringen kom som en følge av finanskrisen i 2008 og det underliggende målet med MiFID II har vært å styrke forbruker- og investorbeskyttelsen, samt å legge til rett for større transparens og økt konkurranse innad i finansbransjen.MiFID II påvirker først og fremst informasjon som deles med kunder, produktstyringsregler, godtgjørelser og provisjoner banken mottar/gir, ordreutførelse, transparens rundt kostnader før og etter en transaksjon gjennomføres, transaksjonsrapportering og forpliktelser i forbindelse med verdipapirhandel. MiFID II medfører også at bedrifter som handler med verdipapir eller andre finansielle instrument trenger en LEI-kode (Legal Entity Identifier) for å kunne handle.Nedenfor kan du lese mer om kundebeskyttelsen som gjelder for deg som handler med verdipapirer.

Beste ordreutførelse

Når du legger en ordre via Nordnet kan du regne med at den blir korrekt og rettferdig håndtert. Her kan du lese detaljer om hvordan vi utfører ordren din, og hvilke markedsplasser vi benytter oss av.


Godtgjørelser og provisjoner

Som kunde har du rett på å få informasjon om godtgjørelsene som Nordnet mottar fra, eller betaler til, tredjeparter i forbindelse med at vi tilbyr investeringstjenester og forsikringsprodukter til deg.


Hensiktsmessighetstest

Banker og finansielle institusjoner skal vurdere om transaksjonene i finansielle instrument passer for kundene – det vil si å utføre en såkalt hensiktsmessighetstest.


Kostnadsoversikt

Kostnadsoversikten er en sammenstilling over alle kostnader og avgifter som har blitt belastet kontoen din i løpet av året. Kontoens verdiutvikling i perioden fremstilles både før og etter kostnader.


Varsel dersom porteføljen eller en av dine posisjoner faller med mer enn 10 %

Har du posisjoner i gearede produkter kommer du til å få varsel fra Nordnet dersom verdien av porteføljen eller et av verdipapirene har falt med 10 % eller mer.


Produktstyring og målgruppeidentifisering

Nordnet fastsetter en målgruppe for alle produkter og finansielle instrumenter på Nordnets plattform. Dette gjør vi for at du som kunde skal tilbys produkter og verdipapirer som er forenlig med dine behov, egenskaper og mål.


LEI

Alle selskaper som handler med verdipapirer eller andre finansielle instrumenter trenger en såkalt LEI-kode. Det er en 20-sifret kode som brukes globalt.


Kundeklassifisering

Nordnet plikter å klassifisere alle kunder som benytter våre tjenester og informere hver enkelt kunde om hvilken kundekategori de tilhører.


Øvrig informasjon

Her vil du finne øvrig informasjon om MiFID II, som for eksempel interessekonflikter, kundetyper, komplekse og ikke-komplekse instrumenter.


Lær deg mer om MiFID II

Her har vi sammenstilt noen vanlige spørsmål og svar om regelverket i MiFID II.