Landkreditt Norden Utbytte A

Norden
Utvikling 1 år+ 11.29 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (23.11.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
130.29 NOK
Dagens kursendring
- 0.29 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.35 %
Løpende kostnader
1.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.45 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
La
Landkreditt Norden Utbytte A

Landkreditt Norden Utbytte har som mål å investere i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis notert på børsene i Helsinki, København, Oslo og Stockholm. Tilgjengelig kapital vil fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på de nevnte fire nordiske børsene, men kan også investere i selskaper notert på andre børser, så lenge virksomheten er forankret i eller på annen måte relatert til bransjer som har en sentral posisjon i de nordiske økonomiene.

ISIN
NO0010838642
Kategori
Norden
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
14. februar 2019
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Ulf Leinebø
Forvaltet fondet siden
14. februar 2019
Landkreditt Forvaltning ASKarl Johans gate 450162 Oslo
+47 22 31 31 31http://www.landkredittfondene.no
Aksjer
97.0 %
Kort rente
3.0 %

Største regioner

Europa ex. Euro 79.0 %
Eurosonen 17.9 %
Storbritannia 3.0 %
Asia 0 %

Største bransjer

Finans
24.9 %
Industri
24.7 %
Forbruksvarer
18.4 %
Helsevern
7.9 %
Kommunikasjon
7.9 %
Materialer
5.1 %