Gå til hovedinnhold

Intradagskreditt.

Et dagslån uten rente.


Intradagskreditt gir deg ekstra handelsramme én handelsdag av gangen - helt uten ekstra kostnader. Du får muligheten til å gjøre større handler og dermed muligheten til større gevinster. Samtidig er det viktig at du forstår at risikoen øker.

Før børsen stenger skal eventuell negativ saldo på kontoen din dekkes. Det kan du gjøre ved å overføre penger eller selge verdipapirer. Intradagskreditt skal kun benyttes for intradagshandel, det vil si kjøp og salg av verdipapirer inneværende dag.

Søk om intradagskreditt

  • Øker handelsmulighetene dine.

  • Helt kostnadsfritt og ingen renter.

  • Økt fleksibilitet.

Intradagskreditt kan kun benyttes på aksje- og fondskonto med aktiv verdipapirbelåningsavtale. For bedriftskunder må fullmakt for signaturberettiget være aktivert på personen som signerer avtalen.

Slik fungerer intradagskreditt.

Intradagskreditten vil maksimalt utgjøre kontoens egenkapital, og er begrenset til kontoens ubenyttede kredittgrense. Maksimalt 3.000.000 kroner. Det ekstra beløpet for handel med intradagskreditt vil være kontoens kredittgrense minus belåningsverdien på kontoen. 

Om du har har belåningsverdi større eller lik din kredittgrense vil du ikke kunne benytte intradagskreditten. Du vil da benytte ordinær belåning opptil kredittgrensen. I dette tilfellet må du søke om økning av din kredittgrense for å kunne benytte intradagskreditt. Det gjøres med dette skjemaet.

Under kontooversikten kan du se din egenkapital. Intradagskreditt og tilgjenglig beløp for handel i løpet av dagen, finner du under belåningsoversikt.

Tilgjengelig for handel
100 000 kr
Intradagskreditt
100 000 kr
Sum
200 000 kr
Med intradagskreditt
Uten intradagskreditt
Aksjekursen
10 %          - 10 %
10 %          - 10 %
Avkastning
20 %          - 20 %
10 %         - 10 %
Gevinst/tap
20 000.     - 20 000
10 000     - 10 000
Kapital igjen
120 000     80 000
110 000    90 000


Regneeksempel intradagskreditt.

Risiko.

Det er viktig å være klar over at bruk av intradagskreditt medfører en betydelig økt risiko. Det å bruke intradagskreditt for handel av verdipapirer kan føre til høyere fortjeneste, samtidig som det motsatt kan gjøre ethvert tap større på grunn av gearing. Det er viktig at du gjør deg kjent med risikoen som intradagskreditt kan medføre før du søker.

Når du bruker intradagskreditt, er det viktig å overvåke prisutviklingen på verdipapirene dine slik at du raskt kan reagere på den negative prisutviklingen. I tilfelle en negativ prisutvikling på verdipapirene dine er det viktig at du vurderer din økonomiske situasjon for å unngå større tap enn du kan takle.

Handel med finansielle instrumenter innebærer alltid en risiko, og verdien av verdipapirene dine kan både øke og minke i verdi. Verdipapirbelåning er forbundet med en betydelig risiko. Går prisen på verdipapirene du har kjøpt med lånte midler ned, vil du fortsatt være forpliktet til å betale tilbake hele lånebeløpet, samt renter tilknyttet belåningen.

Nyttig informasjon - overbelåning.

Overstiger utnyttet kreditt den totale belåningsverdien på kontoen din, blir du overbelånt. Dette er ikke tillatt. Blir du overbelånt, må du umiddelbart dekke overbelåningen. Gjør du ikke dette risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine. Dette kan føre til tap, som kan overstige størrelsen på det opprinnelige lånebeløpet.

Du kan kun benytte deg av intradagskreditt én dag av gangen. Når børsen stenger må beløpet du låner ikke overstige kontoens belåningsverdi. Det kan du gjøre ved å overføre penger eller selge verdipapir. Husk at innskudd må være på kontoen samme bankdag. Dekker du ikke inn benyttet intradagskreditt vil du bli overbelånt. Blir du overbelånt, må du umiddelbart dekke overbelåningen. Gjør du ikke dette risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine.

Intradagskreditt er kun egnet for intradagshandel. Om intradagskreditten avsluttes som følge av overbelåning vil det belastes en avgift i henhold til prislisten. 

Innebygd belåning med børsnoterte produkter.

Hvis du ikke ønsker å inngå en belåningsavtale, eller ønsker et alternativ til å belåne porteføljen din kan børsnoterte proukter være en mulighet. Børsnoterte produkter er verdipapir som følger en underliggende indeks, råvare, aksje eller valuta. Børsnoterte produkter har innebygd gearing som gir deg muligheten for større eksponering enn det underliggende verdipapir har.

Hos Nordnet kan du handle børsnoterte produkter kurtasjefritt over 1000 kroner i Nordnet Markets. Velg mellom Bull- & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos som gir deg forskjellig eksponering mot ulike markeder som ellers er vanskelig å investere i.

Gå til Nordnet Markets