Warranter

Lær mer om warranter
Ordliste

Retning
Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

Underliggende
Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

Gearing
Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

Stop loss
Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

Risikobuffer
Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en mini future, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en mini long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en mini short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

Spread%
Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

Søk
Valuta
  Utsteder
   Produktgruppe
    Aktivaklasse
     Underliggende
     Alle
     Retning
      Sluttdato
      Alle
      Resultat: 14712 stk
      Ordliste

      Retning
      Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
      Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

      Underliggende
      Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

      Gearing
      Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

      Stop loss
      Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

      Risikobuffer
      Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en mini future, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en mini long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en mini short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

      Spread%
      Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

      Warranter
      Land
      Retning
      Underliggende
      Kjøp
      Selg
      B SHRTDAX AB CKB SHRTDAX AB CKB SHRTDAX AB CKShortDAX IndexDAX Index 12203.35 12203.35 0.28 %3,583,59
          
      B LONGDAX 5 SGEB LONGDAX 5 SGEB LONGDAX 5 SGELongDAX IndexDAX Index 7275.99 7275.99 0 %23,32
          
      B LONGDAX 6 SGEB LONGDAX 6 SGEB LONGDAX 6 SGELongDAX IndexDAX Index 7772.81 7772.81 0 %20,64
          
      B LONGDAX 7 SGEB LONGDAX 7 SGEB LONGDAX 7 SGELongDAX IndexDAX Index 8071.61 8071.61 0 %19,03
          
      B LONGDAX 8 SGEB LONGDAX 8 SGEB LONGDAX 8 SGELongDAX IndexDAX Index 8266.68 8266.68 0.06 %17,9817,99
          
      B LONGDAX 9 SGEB LONGDAX 9 SGEB LONGDAX 9 SGELongDAX IndexDAX Index 8467 8467 0.06 %16,9016,91
          
      B LONGDAX A SGEB LONGDAX A SGEB LONGDAX A SGELongDAX IndexDAX Index 8667.31 8667.31 0.06 %15,8315,84
          
      B LONGDAX B SGEB LONGDAX B SGEB LONGDAX B SGELongDAX IndexDAX Index 8867.63 8867.63 0.07 %14,7514,76
          
      B LONGDAX C SGEB LONGDAX C SGEB LONGDAX C SGELongDAX IndexDAX Index 8967.78 8967.78 0.07 %14,2114,22
          
      B LONGEUR 2 CKB LONGEUR 2 CKB LONGEUR 2 CKLongEUR/NOKEUR/NOK 9.2 9.2 0.18 %16,1916,22
          
      B LONGEUR 3 CKB LONGEUR 3 CKB LONGEUR 3 CKLongEUR/NOKEUR/NOK 9.4 9.4 0.21 %14,1814,21
          
      B LONGEUR 4 CKB LONGEUR 4 CKB LONGEUR 4 CKLongEUR/NOKEUR/NOK 9.6 9.6 0.25 %12,1812,21
          
      B LONGEUR 5 CKB LONGEUR 5 CKB LONGEUR 5 CKLongEUR/NOKEUR/NOK 9.8 9.8 0.29 %10,1710,20
          
      B LONGEUR 6 CKB LONGEUR 6 CKB LONGEUR 6 CKLongEUR/NOKEUR/NOK 10 10 0.37 %8,168,19
          
      B LONGEUR CKB LONGEUR CKB LONGEUR CKLongEUR/NOKEUR/NOK 9 9 0.16 %18,1918,22
          
      B LONGMHG W CZKB LONGMHG W CZKB LONGMHG W CZKLongMowiMowi 55.46 55.46 0 %
          
      B LONGMOWI AT CZKB LONGMOWI AT CZKB LONGMOWI AT CZKLongMowiMowi 130.91 130.91 0 %
          
      B LONGMOWI AU CZKB LONGMOWI AU CZKB LONGMOWI AU CZKLongMowiMowi 141.11 141.11 0 %
          
      B LONGTEL D CZKB LONGTEL D CZKB LONGTEL D CZKLongTelenorTelenor 121.86 121.86 0 %
          
      B LONGTEL I CZKB LONGTEL I CZKB LONGTEL I CZKLongTelenorTelenor 116.79 116.79 0 %
          
      B LONGTEL J CZKB LONGTEL J CZKB LONGTEL J CZKLongTelenorTelenor 126.99 126.99 0 %
          
      B LONGUSD 2 CKB LONGUSD 2 CKB LONGUSD 2 CKLongUSD/NOKUSD/NOK 8.01 8.01 0.34 %17,4517,51
          
      B LONGUSD 3 CKB LONGUSD 3 CKB LONGUSD 3 CKLongUSD/NOKUSD/NOK 8.21 8.21 0.19 %15,4615,49
          
      B LONGUSD 4 CKB LONGUSD 4 CKB LONGUSD 4 CKLongUSD/NOKUSD/NOK 8.41 8.41 0.44 %13,4513,51
          
      B LONGUSD 5 CKB LONGUSD 5 CKB LONGUSD 5 CKLongUSD/NOKUSD/NOK 8.61 8.61 0.52 %11,4411,50