Warranter

Lær mer om warranter
Ordliste

Retning
Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

Underliggende
Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

Gearing
Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

Stop loss
Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

Risikobuffer
Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en mini future, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en mini long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en mini short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

Spread%
Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

Søk
Valuta
  Utsteder
   Produktgruppe
    Aktivaklasse
     Underliggende
     Alle
     Retning
      Sluttdato
      Alle
      Resultat: 16000 stk
      Ordliste

      Retning
      Long = Produktets utvikling er positivt når det underliggende aktiva øker i verdi, og negativt når det underliggende faller i verdi.
      Short = Produktets utvikling utvikler seg positivt når det underliggende aktiva faller i verdi og negativt når det underliggende øker i verdi.

      Underliggende
      Det underliggende aktiva som det finansielle produktet bygger på.

      Gearing
      Produktets indikative gearing. Gearingen forteller deg om eksponeringen mot underliggende aktiva i forhold til investert kapital. Den indikative gearingen er beregnet av Nordnet etter beste evne i forhold til tilgjengelig markedsdata på produktet og det underliggende aktiva sin pris.

      Stop loss
      Stop loss-nivået er et valgt nivå og skulle den underliggende aktiva nå dette nivået vil produktet avvikles automatisk (det skjer gjennom en såkalt knockout), og en eventuelt restverdi vil beregnes.

      Risikobuffer
      Avstanden i prosent mellom det underliggende avktiva sin referansepris og produktets stop loss-nivå. Riskobufferen viser hvor mye den underliggende aktiva kan stige / falle i verdi før produktet avvikles. Risikobufferen er indikativt beregnet av Nordnet etter beste evne basert på tilgjengelig markedsdata om produktet og det underliggende aktivas referansepris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivået er et viktig parameter når man skal beregne verdien på en mini future, fordi det er den som bestemmer gearingen. For en mini long er det slik at jo høyere finansieringsnivået er i forhold til underliggendes aktiva sin pris, jo høyer er gearingen. Men for en mini short er det slik at jo lavere finansieringsnivået er i forhold til underliggende aktiv, jo høyere er gearingen.

      Spread%
      Spread er avstanden mellom beste kjøper og selger i ordreboka.

      Warranter
      Land
      Retning
      Underliggende
      Kjøp
      Selg
      MINI L GULL NORDNET N05MINI L GULL NORDNET N05MINI L GULL NORDNET N05LongGullGull 1137.14 1104.02 0.06 %83,7583,80
          
      MINI S TESLA NORDNET N04MINI S TESLA NORDNET N04MINI S TESLA NORDNET N04ShortTesla, Inc.Tesla, Inc. 1782.63 2097.21 0 %
          
      MINI L SILVER NORDNET N03MINI L SILVER NORDNET N03MINI L SILVER NORDNET N03LongSølvSølv 19.36 18.8 0 %
          
      MINI L YARA NORDNET N02MINI L YARA NORDNET N02MINI L YARA NORDNET N02LongYara InternationalYara International 262.25 249.76 0 %
          
      MINI L FRONTLINE NORDNET N07MINI L FRONTLINE NORDNET N07MINI L FRONTLINE NORDNET N07LongFrontlineFrontline 41.74 36.3 0 %
          
      MINI L GULL NORDNET N19MINI L GULL NORDNET N19MINI L GULL NORDNET N19LongGullGull 1907.22 1851.67 0 %
          
      MINI L SILVER NORDNET N10MINI L SILVER NORDNET N10MINI L SILVER NORDNET N10LongSølvSølv 22.97 22.3 0.34 %65,3165,53
          
      MINI S OLJE NORDNET N24MINI S OLJE NORDNET N24MINI S OLJE NORDNET N24ShortOljeOlje 46.61 48.05 0 %
          
      MINI S DAX NORDNET N27MINI S DAX NORDNET N27MINI S DAX NORDNET N27ShortDAX IndexDAX Index 13821.86 14103.94 0 %
          
      MINI L GULL NORDNET N03MINI L GULL NORDNET N03MINI L GULL NORDNET N03LongGullGull 1290.57 1252.98 0 %
          
      MINI S OLJE NORDNET N27MINI S OLJE NORDNET N27MINI S OLJE NORDNET N27ShortOljeOlje 52.4 54.02 0 %
          
      MINI S OBX NORDNET N06MINI S OBX NORDNET N06MINI S OBX NORDNET N06ShortOBX Total Return IndexOBX Total Return Index 848.92 866.24 0 %
          
      MINI S GULL NORDNET N13MINI S GULL NORDNET N13MINI S GULL NORDNET N13ShortGullGull 2325.4 2447.79 0 %
          
      MINI S TESLA NORDNET N01MINI S TESLA NORDNET N01MINI S TESLA NORDNET N01ShortTesla, Inc.Tesla, Inc. 1527.97 1797.61 0 %
          
      MINI S OBX NORDNET N04MINI S OBX NORDNET N04MINI S OBX NORDNET N04ShortOBX Total Return IndexOBX Total Return Index 959.84 979.42 0 %
          
      MINI L MASTERCARD NORDNET N04MINI L MASTERCARD NORDNET N04MINI L MASTERCARD NORDNET N04LongMastercard IncorporatedMastercard Incorporated 299.43 285.17 0 %
          
      MINI L SILVER NORDNET N08MINI L SILVER NORDNET N08MINI L SILVER NORDNET N08LongSølvSølv 21.94 21.3 0 %
          
      MINI S DAX NORDNET N25MINI S DAX NORDNET N25MINI S DAX NORDNET N25ShortDAX IndexDAX Index 13630.55 13908.73 0 %
          
      MINI L GJENSID NORDNET N04MINI L GJENSID NORDNET N04MINI L GJENSID NORDNET N04LongGjensidige ForsikringGjensidige Forsikring 145.76 138.82 0 %
          
      MINI L TWITTER NORDNET N03MINI L TWITTER NORDNET N03MINI L TWITTER NORDNET N03LongTwitter IncTwitter Inc 33.62 32.02 0 %
          
      MINI L GULL NORDNET N14MINI L GULL NORDNET N14MINI L GULL NORDNET N14LongGullGull 1649.49 1601.45 0 %
          
      MINI S TELENOR NORDNET N13MINI S TELENOR NORDNET N13MINI S TELENOR NORDNET N13ShortTelenorTelenor 176.91 186.22 0 %
          
      MINI L TELENOR NORDNET N02MINI L TELENOR NORDNET N02MINI L TELENOR NORDNET N02LongTelenorTelenor 125.1 119.14 0 %
          
      MINI S DAX NORDNET N26MINI S DAX NORDNET N26MINI S DAX NORDNET N26ShortDAX IndexDAX Index 13726.21 14006.33 0 %
          
      MINI L MOWI NORDNET N01MINI L MOWI NORDNET N01MINI L MOWI NORDNET N01LongMowiMowi 146.35 133.04 0 %