Gå til hovedinnhold

Sikkerhet og garanti.


Trygg sparing hos en av Nordens største nettmeglere.

Hos Nordnet kan du være sikker på at kapitalen din er i trygge hender. Vi følger utviklingen innen bank- og nettsikkerhet nøye for å alltid være i forkant med løsninger som gjør det trygt å investere på nettet.

Nordnet er en av de største nettmeglerne i Norden. Vi er underlagt tilsyn av svenske Finansinspektionen og det norske Finanstilsynet. I tillegg er vi medlem av Verdipapirforetakenes forbund (tidligere Norges Fondsmeglerforbund) og assosiert medlem i Verdipapirfondenes forening.

Sikkerheten din har høyeste prioritet.

  • Underlagt tilsyn av Finanstilsynet og Finansinspektionen

  • Innskudd garantert av Bankens Sikringsfond og Riksgälden

  • Alltid sikre digitale løsninger på nett


Banksikkerhet.

Beskyttelse av verdipapirene dine.

Nordnet Bank NUF (Nordnet) er en norsk filial av svenske Nordnet Bank AB. Kontotypene Aksje- og fondskonto, IPS, aksjesparekonto, sparekonto og pensjonskapitalbevis tilhører Nordnet Bank NUF.

Norske aksjer og enkelte andre norske verdipapir som eies på en Aksje- og fondskonto, Aksjesparekonto eller IPS er registrert på din personlige VPS-konto hos Verdipapirsentralen. Derfor vil Nordnets kunders beholdning normalt ikke påvirkes av en eventuell konkurs i banken.

Utenlandske aksjer oppbevares hos Nordnets depotbank(er) på konto i Nordnets navn, og Nordnet fører løpende eierregister for alle kunders utenlandske innehav. Utenlandske aksjer er normalt beskyttet av separatistrett ved konkurs hos Nordnet eller hos depotbank, men dette kan variere fra land til land og lovgivningen i det aktuelle land.

Verdipapirfond er forvalterregistrert hos Nordnet Bank NUF, og vil derfor ikke være registrert på din personlige VPS-konto. Hvert verdipapirfond er imidlertid en selvstendig formuesmasse som oppbevares uavhengig av Nordnet Bank NUF og vil normalt ikke påvirkes av eventuell konkurs i banken.

For øvrig er hver enkelt kunde dekket opp til SEK 250 000 av den svenske investorbeskyttelsen. Sikkerheten gjelder for alle kunder, privatpersoner og juridiske personer.


Beskyttelse av pengene dine.

Som kunde i Nordnet Bank NUF er du omfattet av garantien til Bankenes Sikringsfond og den svenske Riksgälden. Det innebærer at hver enkelt kunde er dekket for sine innskudd inntil NOK 2 000 000. Garantien gjelder likvide midler for både privatpersoner og juridiske personer. Dersom en bank begjæres konkurs, skal svenske Riksgälden dekke tap på innskudd så snart som mulig og senest syv arbeidsdager etter det tidspunktet konkurstilfellet oppstod. Riksgälden dekker beløp opp til 1 050 000 SEK. Bankenes Sikringsfond dekker det eventuelle restbeløpet mellom 1 050 000 SEK og 2 000 000 NOK.

Innskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, er dekket med et ubegrenset beløp. Eksempel på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger. Slike innskudd blir utbetalt i løpet av tre måneder.

Forsikringssikkerhet.

Beskyttelse av verdipapirene og likvidene dine.

Nordnet Livsforsikring AS (Nordnet Liv) er et norsk forsikringsselskap eid av det svenske forsikringsselskapet Nordnet Pensionsförsäkring AB, og er en del av Nordnet-konsernet. Kontotypene Investeringskonto Zero, IPA, Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis er godt sikret.

Nordnet Livsforsikring AS ble etablert i 2014, og overtok kontraktene til Nordnet Pensionsförsäkring AB's norske filial, Nordnet Pensjonsforsikring NUF. Nordnet Livsforsikring er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Beskyttelse av verdipapirene og likvidene dine.

Både verdipapirer og innskudd i Nordnets Investeringskonto Zero, IPA, Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis er godt sikret ved utlegg eller konkurs hos Nordnet Livsforsikring AS:

  • Forsikringstakerne har fortrinnsrett ved konkurs og utlegg

  • Fortrinnsretten er ikke beløpsbegrenset

Ved utlegg eller konkurs gir fortrinnsretten rett til utbetaling før alle uprioriterte kreditorer som ikke har sikkerhet for sine krav. I praksis innebærer fortrinnsretten at forsikringstakerne tilgodesees aller først.

Fortrinnsretten omfatter midler som er ført opp i et fordringsregister. Nordnet Liv plikter å sørge for at verdien av midlene i fordringsregisteret alltid tilsvarer verdien av samtlige forsikringskonti samt den kapital som er satt av for å dekke avtalenes forsikringselement.

Det gjøres oppmerksom på at innskuddsgarantiordningen ikke omfatter forsikringsbransjen.


IT-sikkerhet.

Hos Nordnet er IT-sikkerhet sentralt. Vi følger nøye med på utviklingen innen IT og gjør kontinuerlige forbedringer for å alltid ha de sikreste løsningene for din konto. Ingen uautorisert person kan få tilgang til informasjon om din konto hos Nordnet så lenge du sørger for å beskytte dine påloggingsopplysninger. All kommunikasjon som har med kontoene eller pengene dine å gjøre, skjer via meldinger som du kan sende og motta når du er logget inn hos oss. Når du er logget inn på kontoen din er alle sidene du er inne på krypterte. Det gjelder også for all informasjon du legger igjen på sidene våre. 

Les mer om sikkerhet

Vi kan også hjelpe deg via telefon hvis du har identifisert deg eller tastet inn identifiseringskoden din. Identifiseringskoden lager du selv i innstillinger når du er logget inn på nordnet.no. Vi kommer aldri til å oppgi eller spørre deg om personlige opplysninger via e-post. Hvis du får en e-post der avsenderen ber om informasjon om kontoene dine eller brukernavn og passord må du ikke svare på dette. Si heller ifra til oss via en melding når du er logget inn på nordnet.no eller på telefon.