Gå til hovedinnhold

IPA. Individuell pensjonsavtale.

Samle dine gamle IPA-avtaler hos oss.

IPA er et privat pensjonsprodukt, der du tidligere kunne spare opp til 40 000 kroner i året med skattefradrag. Etter 2006 åpnes det ikke lenger helt nye IPA-kontoer. Du kan kun flytte eksisterende IPA-kontoer som er opprettet i andre forsikringsselskap. Hos Nordnet unngår du høye avgifter som spiser av pensjonen din.

Med Nordnet IPA Link har du stor valgfrihet og kan bestemme selv hvordan du vil investere pensjonspengene dine. Kontotypen har ingen faste kostnader, og du kan investere i både aksjer, fond og børsnoterte fond (ETF).

Nordnet IPA - helt uten faste kostnader.

 • Ingen faste kostnader.
  Hos oss unngår du faste kostnader og unødvendige avgifter.
 • Invester i aksjer, fond og ETFer.
  Invester pensjonspengene dine slik du vil - i aksjer, fond og børsnoterte fond.
 • Kostnadsfri flytting av IPA-konto til Nordnet.
  Vi hjelper deg med å flytte IPA-avtalene dine til oss.

Aksjer og øvrige aksjerelaterte instrumenter.

Du kan investere i aksjer og aksjerelaterte instrumenter på disse markedsplassene:

LAND

MARKEDSPLASS

Norge

Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market

Sverige

Nasdaq Stockholm, Nordic Growth Market, Aktietorget, First North Stockholm, Nordic MTF

Danmark

Nasdaq Copenhagen, First North Danmark

Finland

Nasdaq Helsinki, First North Helsinki

Tyskland

Xetra - kontakt kundeservice

USA

New York Stock Exchange, Nasdaq

Canada

Toronto Stock Exchange, Toronto Ventrue Exchange

England

London Stock Exchange - kontakt kundeservice

Belgia

NYSE Euronext - Euronext Brussels

Frankrike

NYSE Euronext - Euronext Paris

Portugal

NYSE Euronext - Euronext Lisbon

Nederland

NYSE Euronext - Euronext Amsterdam

Fond.

Du kan investere i alle fondene på fondssidenåpnes i nytt vindu vår.

Børsnoterte fond (ETF).

Du kan investere i alle børsnoterte fond på disse markedsplassene:

LAND

MARKEDSPLASS

Norge

Oslo Børs

Sverige

Nasdaq Stockholm

Finland

Nasdaq Helsinki

USA

New York Stock Exchange, Nasdaq

Canada

Toronto Stock Exchange

Slik fungerer IPA.

Med IPA er det er ingen formueskatt på innestående beløp, samtidig som det er utsatt skatt på avkastning og utbytte frem til utbetaling. Utbetalinger fra IPA beskattes som pensjonsinntekt i sin helhet. Utbetalinger til begunstigede beskattes som pensjonsinntekt.

Utbetalinger fra IPA skjer løpende etter oppnåelse av avtalt pensjonsalder. Hos Nordnet Livsforsikring AS er standard pensjonsalder 67 år, men du kan selv velge en høyere eller lavere pensjonsalder. Laveste tillatte pensjonsalder er 62 år, med unntak for visse yrkesgrupper. Utbetalingen skjer over minst 10 år regnet fra pensjonsalder.

Du kan kun flytte eksisterende IPA-kontoer som er opprettet i andre forsikringsselskap. Det er viktig å merke seg at IPA ikke er det samme som pensjonsavtaler arbeidsgiveren din har innbetalt - såkalte fripoliser eller pensjonskapitalbevis. Hvis du allerede har en IPA-konto vil den enten være med investeringsvalg eller med garantiavkastning. Ønsker du å fjerne garantiavkastningen må du ta kontakt med banken din.

Med en IPA-konto med investeringsvalg velger du selv hvilke fond og aksjer du vil investere pengene dine i.

For IPA-kontoer med garantiavkastning kan du ikke påvirke hvilken årlig avkastning du oppnår. En IPA med garantiavkastning kan konverteres til en IPA med investeringsvalg.

Flytt IPA til Nordnet.

Hvis du har en IPA som du ønsker å samle på egen pensjonskonto hos Nordnet kan du kontakte pensjonsleverandøren hvor pensjonsavtalene oppbevares i dag og forespørre flytt av disse.

Hvis du ikke vil samle IPA-kontoen din i en pensjonskonto kan du flytte den direkte:

 1. Fyll ut søknad om flytting av IPA.
 2. Fyll ut bekreftelse av legitimasjon.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
 3. Send dokumentene til Nordnet Bank NUF, Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo.