Gå til hovedinnhold

Pensjonskapitalbevis.

Samle din tidligere oppsparte pensjon.

Pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold i privat sektor. Med egen pensjonskonto (innført 1. februar 2021) vil dine pensjonskapitalbevis automatisk samles hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. Flytter du egen pensjonskonto til Nordnet vil pensjonskapitalbevisene dine automatisk bli en del av denne. Ønsker du å beholde pensjonskapitalbevisene dine hos Nordnet, uten å flytte egen pensjonskonto til oss, kan du reservere disse fra å bli flyttet. Klikk på knappen "reserver pensjonskapitalbevis" nedenfor, og du blir sendt videre til norskpensjon.no.

Jobber du i offentlig sektor i dag, er arbeidsledig, hjemmeværende, student, eller har et pensjonskapitalbevis under utbetaling så vil du ikke få egen pensjonskonto. Men du kan fremdeles flytte pensjonskapitalbevisene dine til Nordnet. Klikk på knappen "flytt pensjonskapitalbevis".

Pensjonskapitalbevis hos Nordnet:

 • Gratis å flytte pensjonskapitalbevis til Nordnet.
  Vi tar ingen gebyr for å flytte pensjonskapitalbevisene dine til oss. Legg merke til at din nåværende leverandør kan ta en flyttekostnad.
 • Ingen administrasjonsgebyr.
  Du betaler ingen administrasjonsgebyrer for å ha pensjonskapitalbevisene dine hos Nordnet (du betaler kun plattformavgift og netto forvaltningskostnad).
 • Norges største fondsutvalg.
  Du kan investere pensjonspengene i over 1800 fond og ETFer, eller velge Nordnet alderstilpasset pensjon.

Få oversikt over din oppsparte pensjon.

"Egen pensjonskonto er etter min mening den største pensjonsnyheten siden obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006. Nå får alle arbeidstakere i privat sektor samlet innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis på ett sted. Det gir lavere kostnader, bedre oversikt, og større investeringsfrihet"
Spareøkonom Bjørn Erik Sættem.

Få pensjonspengene til å vokse i verdi.

Flytter du pensjonskapitalbevisene dine til Nordnet kan du spare i fond og ETFer som er tilgjengelig på Nordnet-plattformen. Du kan også når som helst selv endre sammensetningen av fondsporteføljen din. Du kan velge mellom over 800 fond og 1000 ETFer fra en rekke norske og utenlandske fondsforvaltere.

Har du tro på teknologibransjen fremover? Fornybarfond? Bærekraftige fond? Eller vil du bare ha billige indeksfond? På Nordnets plattform kan du for eksempel velge mellom 60 teknologifond og ETFer. Samt over 200 bærekraftige fond med lavt CO2-utslipp, som vi har merket med et grønt blad. Alt dette finner du enkelt frem til ved å bruke screeneren på våre fondssider.

Mer valgfrihet med egen pensjonskonto.

Med egen pensjonskonto har du muligheten til å ta et aktivt valg om du ønsker å slå sammen pensjonskapitalbevisene dine med den aktive innskuddspensjonen arbeidsgiveren din har i dag. Eller ikke. Med egen pensjonskonto bestemmer du selv over pensjonspengene tidligere eller nåværende arbeidsgiver har spart opp for deg.

Egen pensjonskonto gjelder for deg:

 • Hvis du allerede har et pensjonskapitalbevis og har en aktiv innskuddspensjonsordning med nåværende arbeidsgiver i privat sektor.
 • Hvis du har en aktiv innskuddspensjonsordning med nåværende arbeidsgiver i privat sektor.

Ofte stilte spørsmål om pensjonskapitalbevis.

Med egen pensjonskontoåpnes i nytt vindu (innført 1. februar 2021) vil dine pensjonskapitalbevis automatisk samles hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. Flytter du egen pensjonskonto til Nordnet vil pensjonskapitalbevisene dine automatisk bli en del av denne. Ønsker du å beholde pensjonskapitalbevisene dine hos Nordnet, uten å flytte egen pensjonskonto til oss, kan du reservere disse fra å bli flyttet. Klikk på knappen "reserver pensjonskapitalbevis" øverst på siden, og fullføre prosessen på norskpensjon.no

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra et tidligere arbeidsforhold, eller en IPS-ordning (Individuell Pensjonssparing) etablert før 1. november 2017.

Er du usikker på om du har et pensjonskapitalbevis? Da kan du logge deg inn på norskpensjon.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu for å få full oversikt over pensjonsavtalene dine.

Et pensjonskapitalbevis er ikke det samme som en fripolise. En fripolise er pensjon fra en tidligere arbeidsgiver, men den stammer fra en ytelsespensjon som er en tjenestepensjonsordning hvor pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønnen din. Fripoliser gir en garantert avkastning og kan ikke flyttes mellom pensjonsleverandører.

Nei, du kan kun flytte pensjonskaptialbevis og forvalte de oppsparte pensjonspengene.

Det er ingen formueskatt på pensjonskapitalbevis, og ingen skatt på avkastningen før utbetalingene starter. Utbetalt beløp beskattes som pensjonsinntekt.

Utbetaling fra pensjonskapitalen kan tidligst starte fra 62 år. Utbetaling må minimum skje over 10 år, og frem til fylte 77 år. Det kan fritt avtales en lengre utbetalingsperiode ut over dette.

NB: Små avtaler kan ha kortere utbetalingsperiode. Det er nemlig en regel om at årlig utbetaling skal være minimum 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G).

Alle verdipapirfond som finnes tilgjengelig på nordnet.no og over 1000 ETFer (men ikke ETFer notert i USA og Canada).