Gå til hovedinnhold

IPS.
Individuell pensjonssparing.

2,3 millioner grunner til å starte
pensjonssparingen i IPS.

Starter du IPS-sparingen tidlig kan du få opptil 2,3 millioner kroner* mer i fremtidig lønn. Det er 2,3 millioner grunner til å komme i gang allerede i dag.

Med IPS hos Nordnet kan du spare i aksjer, fond eller børsnoterte fond (ETF). Mulighetene for å spare i både aksjer og fond kan øke sjansene dine for en høyere avkastning frem til pensjonsalder.

Husk at du kan samle hele pensjonssparingen din hos Nordnet med egen pensjonskonto. Dette inkluderer løpende opptjening i innskuddspensjon.


Årlig sparebeløp på 40 000 årlig i 30 år i IPS:

Sparesaldo etter skatt i IPS etter 30 år med sparing i aksjefond: 2 384 000 kroner.

Eksempel:
Christian (35) vil spare til pensjon i en IPS-konto. Han betaler formuesskatt, og vil sette av 40 000 kroner i året i 30 år, til han blir 65 år. Han får 8 800 kroner (22 prosent) tilbake på skatten året etter. Dette beløpet setter han også inn i IPS påfølgende år, slik at han i realiteten sparer 31 200 kroner i året fra år 2. Siden Christian skal spare i flere tiår, velger han aksjefond i hele spareperioden. Etter 30 år kan Christian forvente å ha en sparesaldo etter skatt i IPS på 2 384 000 kroner. Sparer han samme nettobeløp, 31 200 kroner i året, i samme aksjefond i en investeringskonto eller aksjesparekonto, blir saldoen 1 748 000 kroner etter skatt. Forskjellen er 636 000 kroner, eller 36 prosent. Dette er «betalingen» som Christian får for å binde disse pengene frem til pensjon. Dersom Christian ikke betaler formuesskatt blir forskjellen 459 000 kroner, eller 24 prosent.

Forutsetninger: Vi forutsetter en årlig avkastning i aksjefondet på 5,5 prosent, noe som er i tråd med Finans Norges reviderte Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (i et indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt med 22 prosent i 2019. Avkastningen på aksjefond i en investeringskonto/ aksjesparekonto blir beskattet med 31,68 prosent i 2019. Evt formuesskatt på investeringskonto eller aksjesparekonto er på 0,64 prosent årlig (0,85 prosent formuesskatt minus 25 prosent formuesrabatt på aksjefond). IPS er fritatt for formuesskatt. Vi ser bort fra skjermingsfradrag. Sistnevnte vil i realiteten medføre at forskjellene blir noe lavere. Blir den årlige avkastningen høyere enn 5,5 % i spareperioden, vil forskjellene bli større – og motsatt. Velger man en høy renteandel i sparingen, blir forskjellene mindre.

Sparing til pensjon i IPS hos Nordnet.

 • Få skatteutsettelse på opp til 8800 kr.
  Sparer du 40 000 kr i IPS kan du få en skatteutsettelse på opptil 8800 kr det påfølgende året.
 • Spar i aksjer og fond.
  Invester pensjonspengene dine slik du vil - i aksjer, fond og børsnoterte fond (ETFer).
 • Ingen faste kostnader.
  Du betaler ingen administrasjonsgebyr hos Nordnet.

Spar 40 000 kr til pensjon
og få skatteutsettelse
på 8 800 kr.

Med IPS kan du spare inntil 40 000 kr i året og få en skatteutsettelse på inntil 8 800 kr det påfølgende året. Dette fradraget må betales tilbake som skatt når du tar ut igjen pengene som pensjonist.

Dette må du vite om sparing i IPS.

Pengene du setter inn på IPS-kontoen blir låst frem til du er 62 år. Utbetalingen skjer over minimum 10 år, og skal vare til du er minst 80 år. Det kan fritt avtales med utbetaling over lengre tid. IPS-utbetalingene, både innskudd og avkastning, skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2020).

Er du usikker på om IPS passer for deg? Les dette blogginnlegget om fordeler og ulemper med IPS og hvor mye skattefordelene er verdt. Er du fremdeles usikker, anbefaler vi at du snakker med sparecoachen vår for personlig veiledning om pensjonssparing.

Du kan spare opp til 40 000 kroner i året og få utsatt skatt på opp til 8 800 kroner (22 prosent i 2020) året etter. IPS-pengene er fritatt for formuesskatt og det er ingen skatt på avkastningen underveis.

Både aksje- og rentegevinster blir skattlagt med skattesatsen for alminnelig inntekt (p.t. 22 prosent). Til gjengjeld får du ikke skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond i IPS. Vi rapporterer alt til skattemyndighetene for deg.

Hos Nordnet setter du sammen din egen portefølje som kan bestå av både aksjer, fond og børsnoterte fond (ETF). Investeringene dine kan både stige og falle i verdi. IPS-pengene har ingen garantert avkastning, og den faktiske verdien og avkastningen avhenger blant annet av markedsutviklingen og risikoen du tar med investeringene dine.

Du kartlegger behovene og risikoprofilen din når du oppretter en IPS hos Nordnet ved å bruke fondsrådgiveren vår. Da får du forslag på en portefølje som passer for deg. Ved endringer i tidshorisont eller risikoprofil for pensjonssparingen din, bør du oppdatere svarene dine i fondsrådgiveren. Når du nærmer deg pensjonsalder anbefales det at du reduserer aksjeandelen i porteføljen din. Du finner mer informasjon om dette nedenfor.

Ønsker du hjelp til å kartlegge risikoprofilen din, få mer informasjon om sparing til pensjon, tidshorisont og risiko kan du kontakte spare- og investeringscoachen vår for personlig veiledning.

Her kan du investere i ETFer uten gearing.

Hos Nordnet setter du sammen din egen pensjonsportefølje som kan bestå av
både aksjer, fond og børsnoterte fond.

Aksjer.

Du kan investere i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i Norge (+Axess), Sverige (+NGM, Nordic MTF, First North), Danmark, Finland, Tyskland, USA og Canada.

→ Se aksjelisten

Fond.

Med en IPS kan du velge blant hundrevis av fond: Norske verdipapirfond, Utenlandske UCITS-fond.→ Se fondlisten

Børsnoterte fond.

Du kan investere i alle børsnoterte fond (ETF) uten gearing på disse markedsplassene: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland.


→ Se ETF-listen

Finn ut hvor mye mer du kan få i pensjon.

Total sparing

Ofte stilte spørsmål om IPS.

Her betaler du kun for det du kjøper - forvaltningshonorar i fondene og kurtasje ved handel i aksjer og børsnoterte fond (ETF). Men, pris er ikke alt. Mange av kundene våre velger oss fordi de får:

 • Ett av Norges største investeringsutvalg
 • Muligheten til å spare i aksjer i IPS-avtalen
 • Tilgang til Nordens største nettverk av influencers innen sparing og investering - Shareville
 • Kunnskapsrik support alle hverdager, enten fra kundeservice eller spare- og investeringscoachen

Du betaler ingen administrasjonskostnader, hverken i spare- eller utbetalingsperioden. Hos oss betaler du kun plattformavgift og netto forvaltningskostnad for fondshandel. Kjøper du aksjer og børsnoterte fond (ETF), betaler du kurtasje som vanlig. Se prislisten. Du får informasjon om alle kostnader i årsoppgaven din.

Du kan spare opp til 40 000 kroner i året og få utsatt skatt på opp til 8 800 kroner (22 prosent i 2020) året etter.

Sparepengene i en IPS utbetales årlig som en barnepensjon så lenge pengene rekker eller frem til barnet fyller 21 år. Barnepensjonen er på 1G i året. Hvis du ikke har barn vil ektefelle, registrert partner eller samboer få utbetalt pengene som pensjon over 10 år etter din død. Har du ikke barn, ektefelle, registrert partner eller samboer, betales pengene ut som et engangsbeløp til dødsboet.

Det er normalt anbefale å trappe ned risikoen i pensjonssparingen når du nærmer deg pensjonsalderen – og utbetalingene snart skal starte. Det kan du selv gjøre ved å gradvis redusere andelen aksjer og aksjefond til fordel for mer rentefond noen år før pensjonsalder. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder.

Når du nærmer deg pensjonsalder vil Nordnet informere via meldingstjenesten om at det kan være hensiktsmessig for deg å redusere risikoen i din IPS-avtale. Dersom din preferanse for risiko eller tidshorisont endres underveis, bør du foreta nødvendige endringer i porteføljen din.

Når det er sagt: Mesteparten av gjennomsnittsnordmannens pensjonsutbetalinger kommer fra folketrygden, og dette kan sees på som sikre statsobligasjoner. Selv om du har 100 prosent aksjeandel i din jobbpensjon, IPS og øvrig privat sparing, har du fremdeles en samlet aksjeandel på godt under 50 prosent i din totale pensjonsportefølje.

Du kan flytte IPS-avtaler du har stående hos andre aktører til Nordnet. Vi tar ingen kostnader for å flytte disse avtalene, men selskapet du flytter fra kan ta en flyttekostnad. Her kan du flytte din IPS til Nordnet. Når du flytter IPS fra en annen aktør blir fondsbeholdningen solgt og kontantbeløpet overføres til Nordnet.

Utbyttet kommer direkte inn på IPS-kontoen din. Du skatter først av utbyttet når du tar pengene ut fra IPS-kontoen som pensjonist.

Skatteetaten har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan kildeskatten skal tilbakeføres på denne kontotypen. Ta kontakt med skatteetaten for ytterligere spørsmål rundt dette.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning.

Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på instrumentsiden til fondet.