Gå til hovedinnhold

IPS.
Individuell pensjonssparing.

Det er mange gode grunner til å starte
pensjonssparingen i IPS.

Med IPS hos Nordnet kan du spare i aksjer, fond eller børsnoterte fond (ETF). Mulighetene for å spare i både aksjer og fond kan øke sjansene dine for en høyere avkastning frem til pensjonsalder.

Husk at du kan samle hele pensjonssparingen din hos Nordnet med egen pensjonskonto. Dette inkluderer løpende opptjening i innskuddspensjon.


Sparing til pensjon i IPS hos Nordnet.

 • Få skatteutsettelse på opp til 3 300 kr.
  Sparer du 15 000 kr i IPS kan du få en skatteutsettelse på opptil 3 300 kr det påfølgende året.
 • Spar i aksjer og fond.
  Invester pensjonspengene dine slik du vil - i aksjer, fond og børsnoterte fond (ETFer).
 • Ingen faste kostnader.
  Du betaler ingen administrasjonsgebyr hos Nordnet.

Spar 15 000 kr til pensjon
og få skatteutsettelse
på 3 300 kr.

Med IPS kan du spare inntil 15 000 kr i året og få en skatteutsettelse på inntil 3 300 kr det påfølgende året. Dette fradraget må betales tilbake som skatt når du tar ut igjen pengene som pensjonist.

Dette må du vite om sparing i IPS.

Pengene du setter inn på IPS-kontoen blir låst frem til du er 62 år. Utbetalingen skjer over minimum 10 år, og skal vare til du er minst 80 år. Det kan fritt avtales med utbetaling over lengre tid. IPS-utbetalingene, både innskudd og avkastning, skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2022).

Er du usikker på om IPS passer for deg? Les dette blogginnlegget om fordeler og ulemper med IPS og hvor mye skattefordelene er verdt.

Du kan spare opp til 15 000 kroner i året og få utsatt skatt på opp til 3 300 kroner (22 prosent i 2022) året etter. IPS-pengene er fritatt for formuesskatt og det er ingen skatt på avkastningen underveis.

Både aksje- og rentegevinster blir skattlagt med skattesatsen for alminnelig inntekt (p.t. 22 prosent). Til gjengjeld får du ikke skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond i IPS. Vi rapporterer alt til skattemyndighetene for deg.

Hos Nordnet setter du sammen din egen portefølje som kan bestå av både aksjer, fond og børsnoterte fond (ETFer). Investeringene dine kan både stige og falle i verdi. IPS-pengene har ingen garantert avkastning, og den faktiske verdien og avkastningen avhenger blant annet av markedsutviklingen og risikoen du tar med investeringene dine.

Når du nærmer deg pensjonsalder anbefales det at du reduserer aksjeandelen i porteføljen din. Du finner mer informasjon om dette nedenfor.

Her kan du investere i børsnoterte fond uten gearing.

Hos Nordnet setter du sammen din egen pensjonsportefølje som kan bestå av
aksjer, fond og børsnoterte fond.

Aksjer.

Du kan investere i aksjer og egenkapitalbevis i Norge (+Axess), Sverige (+NGM, Nordic MTF, First North), Danmark, Finland, Tyskland, USA og Canada.

→ Se aksjelisten

Fond.

Med en IPS kan du velge blant hundrevis av fond: Norske verdipapirfond, Utenlandske UCITS-fond.→ Se fondlisten

Børsnoterte fond.

Du kan investere i alle børsnoterte fond (ETF) uten gearing på disse markedsplassene: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland.


→ Se ETF-listen

Ofte stilte spørsmål om IPS.

Her betaler du kun for det du kjøper - forvaltningshonorar i fondene og kurtasje ved handel i aksjer og børsnoterte fond (ETF). Men, pris er ikke alt. Mange av kundene våre velger oss fordi de får:

 • Ett av Norges største investeringsutvalg
 • Muligheten til å spare i aksjer i IPS-avtalen
 • Tilgang til Nordens største nettverk av influencers innen sparing og investering - Shareville
 • Kunnskapsrik support alle hverdager

Du betaler ingen administrasjonskostnader, hverken i spare- eller utbetalingsperioden. Hos oss betaler du kun plattformavgift og netto forvaltningskostnad for fondshandel. Kjøper du aksjer og børsnoterte fond (ETF), betaler du kurtasje som vanlig. Se prislisten. Du får informasjon om alle kostnader i årsoppgaven din.

Du kan spare opp til 15 000 kroner i året og få utsatt skatt på opp til 3 300 kroner (22 prosent i 2022) året etter.

Sparepengene i en IPS utbetales årlig som en barnepensjon så lenge pengene rekker eller frem til barnet fyller 21 år. Barnepensjonen er på 1G i året. Hvis du ikke har barn vil ektefelle, registrert partner eller samboer få utbetalt pengene som pensjon over 10 år etter din død. Har du ikke har barn, ektefelle, registrert partner eller samboer, betales pengene ut som et engangsbeløp til dødsboet.

Det er normalt anbefale å trappe ned risikoen i pensjonssparingen når du nærmer deg pensjonsalderen – og utbetalingene snart skal starte. Det kan du selv gjøre ved å gradvis redusere andelen aksjer og aksjefond til fordel for mer rentefond noen år før pensjonsalder. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder.

Når du nærmer deg pensjonsalder vil Nordnet informere via meldingstjenesten om at det kan være hensiktsmessig for deg å redusere risikoen i din IPS-avtale. Dersom din preferanse for risiko eller tidshorisont endres underveis, bør du foreta nødvendige endringer i porteføljen din.

Når det er sagt: Mesteparten av gjennomsnittsnordmannens pensjonsutbetalinger kommer fra folketrygden, og dette kan sees på som sikre statsobligasjoner. Selv om du har 100 prosent aksjeandel i din jobbpensjon, IPS og øvrig privat sparing, har du fremdeles en samlet aksjeandel på godt under 50 prosent i din totale pensjonsportefølje.

Du kan flytte IPS-avtaler du har stående hos andre aktører til Nordnet. Vi tar ingen kostnader for å flytte disse avtalene, men selskapet du flytter fra kan ta en flyttekostnad. Her kan du flytte din IPS til Nordnet. Når du flytter IPS fra en annen aktør blir fondsbeholdningen solgt og kontantbeløpet overføres til Nordnet.

Utbyttet kommer direkte inn på IPS-kontoen din. Du skatter først av utbyttet når du tar pengene ut fra IPS-kontoen som pensjonist.

Skatteetaten har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan kildeskatten skal tilbakeføres på denne kontotypen. Ta kontakt med skatteetaten for ytterligere spørsmål rundt dette.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning.

Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på instrumentsiden til fondet.