Gå til hovedinnhold

Individuell Pensjonssparing (IPS).


Det er mange gode grunner til å spare
i IPS hos Nordnet.

Med IPS hos Nordnet kan du spare i aksjer, fond eller børsnoterte fond (ETF). Mulighetene for å spare i både aksjer og fond kan øke sjansene dine for en høyere avkastning frem til pensjonsalder.

Husk at du kan samle hele pensjonssparingen din hos Nordnet med egen pensjonskonto. Dette inkluderer pensjon som din arbeidsgiver sparer for deg hver måned i innskuddspensjon.

Benytt skjemaet under "Flytt IPS" dersom du ønsker å flytte IPS til Nordnet. Du må ha opprettet en IPS-konto i Nordnet før skjemaet sendes inn.

Start pensjonssparing i IPS Flytt IPS

Sparing til pensjon i IPS hos Nordnet.

 • Få skatteutsettelse på opp til 3 300 kr.
  Sparer du 15 000 kr i IPS kan du få en skatteutsettelse på opptil 3 300 kr det påfølgende året.

 • Spar i aksjer og fond.
  Invester pensjonspengene dine slik du vil - i aksjer, fond og børsnoterte fond (ETFer).

 • Ingen faste kostnader.
  Du betaler ingen administrasjonsgebyr hos Nordnet.

Spar 15 000 kr til pensjon
og få skatteutsettelse
på 3 300 kr.


Med IPS kan du spare inntil 15 000 kr i året og få en skatteutsettelse på inntil 3 300 kr det påfølgende året. Dette fradraget må betales tilbake som skatt når du tar ut igjen pengene som pensjonist.


Fordelene med å spare i IPS.

Full fleksibilitet for din pensjonssparing.
Full fleksibilitet for din pensjonssparing.

Tre skattefordeler med IPS.

 1. Fradrag i alminnelig inntekt for innskuddet.
  Satsen er 22 % i 2022. Ved å spare maksbeløpet på 15.000 kroner får du tilbake 3.300 kroner på skatten neste år. Dette fradraget må du betale tilbake når du blir pensjonist og utbetalingene starter. Fradraget kan dermed betraktes som et rentefritt lån fra staten, som du får avkastning på i hele spareperioden.

 2. Du slipper formueskatt på IPS-pengene.
  Dette utgjør inntil 0,95 % pr år de årene du betaler formuesskatt. (1,1 % over 20 millioner i formue.)

 3. Du får lavere skatt på aksjeavkastningen.
  Skattesatsen på aksjegevinster er lavere i IPS enn i en aksjesparekonto eller investeringskonto. P.t er satsen 22 % for IPS og 35,2 % for aksjesparekonto eller investeringskonto (i 2022). Skatt på renteavkastningen er lik, p.t. 22 %.

Du skal ha godt betalt for å binde en andel av sparepengene dine frem til pensjonsalder. Vi har regnet på verdien av skattefordelene i IPS, og de fleste kan forvente mellom 15 og 50 prosent høyere sparesaldo ved å velge individuell pensjonssparing (IPS). Du får selv avgjøre om det er nok. Se regneeksempelet her: Så mye er skattefordelene i IPS verdt

Start pensjonssparing i IPS

Dette må du vite om sparing i IPS.

Investeringsmuligheter i mer enn 1000 fond og ETFer.

Hos Nordnet setter du sammen din egen pensjonsportefølje som kan bestå av aksjer, fond og børsnoterte fond (ETFer).

Aksjer.


Du kan investere i aksjer og egenkapitalbevis i Norge (+Axess), Sverige (+NGM, Nordic MTF, First North), Danmark, Finland, Tyskland, England, USA og Canada.

Fond.


Med en IPS kan du velge blant hundrevis av fond: Norske verdipapirfond og Utenlandske UCITS-fond. Du kan også investere i Nordnets egne kombinasjonsfond: Nordnet One.

Børsnoterte fond.


Du kan investere i alle børsnoterte fond (ETFer) uten gearing på disse markedsplassene: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland.

Ofte stilte spørsmål om IPS.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning.

Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på instrumentsiden til fondet.