Gå til hovedinnhold

Markedspuls.

Ukentlig oppdatering på det viktigste som skjer i markedet.


Vår investeringsøkonom, Mads Johannesen, og aksjeanalytiker, Roger Berntsen, tar ukentlig for seg verdens aksjemarkeder i markedspuls. Ny episode hver mandag.

Se de siste episodene av Markedspuls her.

12. februar - Valutasikring av fond og norske kvartalstall.
12. februar - Valutasikring av fond og norske kvartalstall.

I denne episoden snakker Bjørn Erik og Mads om selskapsresultatene til de norske gigantene så langt før de i slutten av sendingen snakker om valuta og kraften dette har gjort for en norsk investor de siste årene. Det er veldig store forskjeller på å ikke å hatt valutasikring kontra og være eksponert for utenlandsk valuta.

5. februar - Tech-tall fra USA!
5. februar - Tech-tall fra USA!

I denne episoden snakker Roger og Mads om forrige ukes resultatrush fra USA. Meta, Google, Apple, Microsoft og Amazon har levert tall. Meta leverte desidert best med en oppgang på 21 prosent, men flere andre av de store gigantene leverer også solide resultater til tross for litt negativitet på forhånd.

29. januar - Magnificent 5 av 7.
29. januar - Magnificent 5 av 7.

I ukens Markedspuls trår Bjørn Erik inn for Mads, og nok en gang diskuterer de tall fra Tesla og Intel, samt fem av de såkalte "Magnificent 7"-aksjene.

Se de siste episodene av Økonominyhetene her.

23 feb.PNG
23. februar - Siste episode, renteutviklingen og "all time high".

I den siste episoden av økonominyhetene blir "Bad hairday grafen" til Holberg diskutert for siste gang, og vi får innsikt i forventningene til renteutviklingen. I tillegg presenteres de selskapene som har opplevd den største kursutviklingen på Oslo Børs siden Russlands invasjon av Ukraina for omtrent to år siden. Til slutt deler Mads nyheten om en "all time high" på den japanske hovedindeksen Nikkei 225.

16 feb.PNG
16. februar - Norwegian, norske aksjeindekser og Europa vs USA.

I ukens episode av Økonominyhetene diskuteres Norwegian sine resultater og forutsetinger for 2024, samt litt av bakgrunnen til selskapet frem til nå. Vi får også høre mer om kursutviklingen på Oslo Børs, samt norske aksjeindekser hittil i 2024. Mads forteller også litt mer om størrelseforskjellen mellom Europa og USA, samt hvilke selskaper som utgjør størst vekting.

9 feb.PNG
9. februar - Optimisme, inflasjonen og Equinor.

I ukens episode av Økonominyhetene diskuteres Oslo Børs indeksen vs. analytikernes kursmål og inflasjonen den siste måneden opp mot det siste året. Mads tar også for seg det betydelige verdifallet til Equinor denne uken, som markerte den dårligste børsdagen siden 2020. Til slutt får vi et innblikk i hvilke aksjer med flest nye aksjonærer i løpet av 2023, og utvikligen så langt i 2024.

Spørsmål til markedspuls?

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål til marekdspuls, Mads Johannesen eller Roger Berntsen? Ta kontakt med oss i våre sosiale kanaler. Vi er tilgjengelig på Facebook, Twitter og Shareville.

Følg økonomene på Twitter: MadsNordnet og BullBerntsen
De er også tilgjengelige på Shareville: Mads og Roger

Disclaimer Markedspuls.

Markedspuls skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment til informasjonsformål og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i Markedspuls. Nordnets talspersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen.
Økonomenes innehav er til enhver tid tilgjengelig på Shareville: MadsNordnet & BullBerntsen.

Les mer på disclaimer-siden.

Dette er ikke og skal ikke tolkes som en investeringsanbefaling eller anmodning om å tegne, kjøpe eller selge verdipapirer. Når du tar en investeringsbeslutning må du basere den på din egen vurdering og ta hensyn til dine mål og din økonomiske situasjon.

Det er alltid risiko forbundet med investeringer i finansielle verdipapirer.
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko
for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Historisk utvikling
er ingen garanti for fremtidig avkastning.