Gå til hovedinnhold

Klager.

Vi vil gjerne høre synspunktene dine.


Nordnets målsetning er å ha Norges mest fornøyde bankkunder. Vi ønsker å tilby tjenester som er enkle å bruke samtidig som de er funksjonelle og transparente. Synspunktene dine og eventuelle klager ser vi på som verdifull informasjon som brukes til å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter.

Har du synspunkter eller er misfornøyd med noen av tjenestene våre eller kundebehandling, skal du i første omgang kontakte kundeservice. Ved handelsrelaterte spørsmål henvender du deg til meglerne våre. Du kontakter Nordnet på telefon 23 33 30 23 eller sender oss en melding når du er innlogget.

Informasjon om klagebehandling.

  • Meningen din er viktig for oss

  • Vi gjør vårt beste for å svare innen 14 dager

  • Kostnadsfritt


Klager.

Dersom du fortsatt føler deg misfornøyd etter å ha vært i kontakt med kundeservice, har du mulighet til å få saken din fremlagt for klageansvarlig i Nordnet. Klageansvarlig for Nordnet Bank NUF er selskapets kommunikasjonssjef, og for Nordnet Livsforsikring AS har selskapets administrerende direktør det overordnede ansvaret for klagebehandlingen. Å sende inn klage er alltid kostnadsfritt.

Klager på produkter og tjenester levert av både Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS kan sendes inn på flere måter. Klagen kan sendes som melding når du er innlogget på vår nettside, eller ved å benytte deg av dette klageskjemaet, som signeres digitalt med Bank-ID. Du kan også sende inn klagen per post til følgende adresse:

Nordnet Bank NUF
Reklamasjonsansvarlig
Postboks 302 Sentrum
0103 Oslo

Nordnet Livsforsikring AS
Reklamasjonsansvarlig
Postboks 302 Sentrum
0103 Oslo

For at vi skal kunne behandle saken din på best mulig måte, vil vi oppfordre deg til å redegjøre for din klagesak så tydelig som mulig. Noen eksempler på hva du gjerne kan opplyse om i saken:

  • Hvilken konto klagen din gjelder

  • En beskrivelse av hendelsesforløpet inkludert relevante tidspunkter

  • Dokumentasjon i form av sluttsedler, kontoutskrifter, korrespondanse o.l.

  • Eventuelle krav om økonomisk kompensasjon


Når og hvordan behandles klagen din?

Når vi har mottatt din klage vil du få en bekreftelse på dette via melding når du er innlogget på Nordnets nettsider eller til din registrerte postadresse.

Vi forsøker alltid å svare på klager så raskt som mulig og vårt mål er at alle klagesaker skal besvares innen 14 dager. Dersom saken krever lengre behandlingstid, vil du bli informert om dette.

Under behandlingen av klagen undersøker vi hendelsen eller hendelsene som klagen din gjelder. Dersom vi har oppfølgingsspørsmål underveis, vil vi kontakte deg skriftlig. Når vi har avklart hendelsesforløpet, vil du motta et svar skriftlig. I svaret vil du få en begrunnelse for vår beslutning. Du vil få svar per melding når du er innlogget på Nordnets nettsider eller til din registrerte postadresse.

Mulighet til overprøving.

Hvis vi ikke har kunnet imøtekomme kravet ditt, kan du sende inn forespørsel om en ny vurdering av saken din. Du sender inn forespørsel om en ny vurdering på samme måte som en klage, se ovenfor.

En ny vurdering betyr at vår klageavdeling vil vurdere saken din på nytt. En forutsetning for at vi skal vurdere klagen din på nytt, er at du sender inn ny informasjon som vi ikke har tatt hensyn til i vår forrige gjennomgang. Dersom vi mener at det du oppgir allerede er tatt hensyn til i vår tidligere behandling, vil vi varsle deg om dette.

Ekstern veiledning.

Hvis vi ikke har kunnet imøtekomme kravet ditt, kan du få saken din vurdert utenfor Nordnet:

Gjelder det produkter og tjenester som leveres av Nordnet Bank NUF, kan du sende en skriftlig klage til Verdipapirforetakenes forbunds etiske råd, eller til Finansklagenemda. Du har også mulighet til å rådføre deg med en advokat, eller henvende deg til en domstol.

Gjelder det produkter og tjenester som er levert av Nordnet Livsforsikring AS, kan du sende en skriftlig klage til Finansklagenemda. Du har også mulighet til å rådføre deg med en advokat eller henvende deg til en domstol.