Gå til hovedinnhold

Shorthandel.

Shorte aksjer - tjen penger på fallende kurser.


Shorting av aksjer betyr at du selger aksjer du ikke eier, for så å kjøpe de tilbake på et senere tidspunkt, forhåpentligvis til en lavere kurs. Du spekulerer helt enkelt i at aksjen er overpriset og at kursen vil falle.

På oversiktssiden for aksjer du kan shorte, kan du velge mellom både norske og utenlandske aksjer. Husk at du må ha en aktiv belåningsavtale i tillegg til shorthandelsavtalen. Benytt dette skjemaet hvis du er bedriftskunde.

Signer shorthandelsavtale

Slik fungerer shorthandel.

Når du vil shorte aksjer legger du en helt alminnelig salgsordre, men du velger en aksje du ikke har i porteføljen din fra før av. Nordnet låner aksjen for deg. Når du vil lukke posisjonen din, legger du bare en kjøpsordre på samme aksje. Posisjonen er lukket når handelen er gjennomført.

Sikkerhetskrav

Shorthandel krever 15-100 prosent egenkapital i sikkerhet. Som sikkerhet vil pengene du får inn ved short-salget låses ved at du får en negativ belåningsverdi tilsvarende f.eks 115% av markedsverdien (ved 15% sikkerhetskrav). Både saldo og eventuelt belåningsverdi på konto kan benyttes som sikkerhet.

Ønsker du å shorte en nordisk aksje som ikke står som åpen for shorthandel eller du har problemer med å shorte en aksje kan du kontakte meglerbordet på telefon 23 33 30 23 (tast 1).

Noter at aksjelån i en aksje som ligger åpen for shorthandel vil returneres per automatikk når du lukker din short-posisjon (om ikke annet er avtalt). Du må ringe og gi beskjed om retur av aksjelån dersom du har tatt opp lånet via meglerbordet, hvis ikke blir lånet liggende og renter vil bli trukket selv om du har stengt short-posisjonen.

Thumbnail Image


Norske aksjer
Danske aksjer
Finske aksjer
→ Svenske aksjer

Negativt utbytte / Selskapshendelser.

Ved utbetaling av utbytte er det den som shortet aksjen som skal betale utbytte til den som låner ut aksjene. Normalt vil en aksje falle i verdi tilsvarende utbyttet når det betales utbytte i en aksje, men faller aksjekursen mindre i verdi enn størrelsen på utbyttet på ex.dag, vil en som er short tape på dette.

Det samme gjelder ved selskapshendelser som f.eks. tildeling av tegningsretter eller fisjon/spin-off. Hvis det deles ut tegningsretter i en aksje du er short vil du også bli short tegningsretten. Er tegningsretten notert må du kjøpe tilbake tegningsretten, hvis ikke må du selge aksjer til tegningskurs i emisjonen til utlåner dersom den ønsker å tegne/benytte rettighetene. Hvis et selskap gjennomfører en fisjon vil du også bli short i det nye utskilte selskapet.

Risiko.

Med shorthandel spekulerer du i kursfall f.eks. i en aksje. Jo mer aksjekursen faller, desto høyere blir eventuell fortjeneste. Stiger derimot aksjekursen er det teoretisk ingen grense for hvor mye aksjen kan stige, og dermed hvor stort tapet kan bli. Hvis aksjen stiger mye kan du tape mer enn det du opprinnelig investerte. Det er derfor veldig viktig at du følger nøye med på dine posisjoner når du har shortet en aksje.

Det er også risiko for at den du har lånt aksjene av krever sine aksjer tilbake. I en slik situasjon må aksjene kjøpes tilbake, uansett pris på det aktuelle tidspunkt.

Shorting ved bruk av børsnoterte produkter (ETPer).

Ved shorting av ETPer kan du ikke tape mer penger enn du har investert, samtidig som du kan oppnå svært høy gearing. Dette kan være et alternativ dersom du vurderer å ta din første short-posisjon. Det finnes et bredt utvalg av short-produkter med aksjer, råvarer og valuta som underliggende. De mest kjente produktene er Bull&Bear og Mini Futures.