Gå til hovedinnhold

Investerings­muligheter i
kryptovaluta.

Få eksponering mot kryptovaluta via
sertifikater hos Nordnet.


Børshandlede produkter som følger kryptovaluta.

Hva er et børshandlet produkt?

Børshandlede produkter er en fellesbetegnelse for en rekke ulike verdipapirer som er notert på en børs. Eksempler på børshandlede produkter er sertifikater og warranter. Fellesnevneren for børshandlede produkter er at avkastningen speiler minst ett underliggende aktiva, eksempelvis en aksje, råvare eller kryptovaluta. De produktene vi tilbyr er notert på en børs og må derfor handles innenfor åpningstidene til den respektive markedsplassen produktene er notert på.

Med børshandlede produkter for kryptovaluta kan du følge prisbevegelsen i Bitcoin, Ethereum og andre lignende kryptovalutaer via en aksje- og fondskonto hos Nordnet. Du trenger dermed ikke å opprette en digital lommebok for kryptovaluta – en såkalt «wallet», for å handle disse. Ettersom disse produktene handles på børsen så behøver ikke investorer gå til uregulerte handelsplasser for å få eksponering mot de aktuelle kryptovalutaene.

For å forsikre oss om at du har tilstrekkelig kunnskap om produktene så må du gjennomføre en kunnskapstest. for å handle disse.

Risiko.

Det finnes mange muligheter med investeringer i børshandlede produkter, men det er også viktig at du forstår risikoen forbundet med slike investeringer. Børshandlede produkter med eksponering mot kryptovaluta er svært volatile, komplekse og risikable. Risikoen er stor for at du kan tape hele det investerte beløpet. Du bør ha god kunnskap og forståelse av verdipapirmarkedet og verdipapirhandel før du vurderer å investere i mer komplekse produkter, og du bør kun investere i produkter du forstår hvordan er satt sammen. Det er viktig at du leser prospektet og eventuell øvrig informasjon knyttet til produktet, og at du er innforstått med risikoen du tar, før du gjør en investeringsbeslutning.

Informasjonen som er gitt her dekker ikke alle risikoaspekter og vesentlige forhold relatert til børshandlede produkter. Du som investor er selv ansvarlig for å undersøke alle risikofaktorer knyttet til disse produktene, som fremkommer i prospektet og produktenes endelige vilkår.

Les mer om risikoen forbundet med investeringer i komplekse produkter.

Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta er digitale valutaer som er sikret med kryptografi. De kan veksles og spekuleres mot andre tradisjonelle valutaer, eller «fiat»-valuta som det ofte kalles, men er ikke underlagt kontroll og tilsyn av finansinstitusjoner eller lokale myndigheter. Kryptovalutaer bruker kryptografi for å bekrefte transaksjoner, sjekke tidligere valutareserver og kryptere brukerkontoer. Kryptovaluta er basert på blokkjede-teknologi og er dermed helt digitale. Blokkjede-teknologi gir mange fordeler, deriblant pålitelighet, sikkerhet og raske transaksjoner.

Blokkjede-teknologi er en teknologi som lar ulike parter i blokkjeden lage og vedlikeholde distribuerte og delte databaser. Desentraliseringen av blokkjeden skjer ved å lagre data over blokkjedens nettverk.

Hvordan fungerer kryptovalutamarkedet?

Markedene for kryptovalutaer er desentraliserte. Dette betyr at de ikke utstedes eller støttes av noen sentral instans, for eksempel et statlig organ, men i stedet håndteres av et nettverk av datamaskiner. Kryptovalutaer kan imidlertid kjøpes og selges via børser og lagres i digitale lommebøker, såkalte «wallets».

I motsetning til tradisjonelle valutaer, eksisterer kryptovalutaer kun i en delt digital hovedbok som inneholder informasjon om tidligere eiere og er lagret i en blokkjede. Når en bruker ønsker å sende kryptovaluta til en annen bruker, sendes enhetene til brukerens wallet. For at transaksjonen skal anses som fullført, må den først verifiseres og legges til blokkjeden gjennom en prosess som kalles «mining», eller utvinning. Det er den samme prosessen som normalt brukes når nye kryptovaluta-tokens opprettes.

Inspirasjon og utdanning.

Video fra våre svenske kolleger om hvordan kryptovaluta fungerer og hvilket potensiale som finnes.

Thumbnail Image

Mer inspirasjon og informasjon om investeringer i kryptovaluta finner du på Nordnetbloggen.

Kryptovaluta-sertifikater.

Nordnet tilbyr børshandlede produkter som speiler følgende kryptovalutaer.

600x300_bitcoin.jpeg

Bitcoin.

Bitcoin (BTC) ble lansert som den første kryptovalutaen i 2009. Over ti år senere er Bitcoin fortsatt den største på markedet blant tusenvis av andre kryptovalutaer. Valutaen ble opprettet med formål å muliggjøre direkte internettbetalinger uten å involvere mellomledd som banker og andre betalingsleverandører. Bitcoin er basert på blokkkjede-teknologi som muliggjør en desentralisering.

600x300_etherium.jpeg

Ethereum.

Ether (ETH) er kryptovalutaen som benyttes i Ethereum-nettverket. Ethereum-plattformen ble opprettet i 2015 for å etablere desentraliserte samarbeidsprogram. Ethereum er en token som kan brukes i transaksjoner via programvaren. I likhet med Bitcoin er Ethereum en del av et uavhengig "peer-to-peer"-nettverk for finansielle tjenester, som er uavhengig statlig innsyn og kontroll. På lik linje med Bitcoin har Ethereum steget kraftig siden lansering.

600x300_cardona.jpeg

Cardano.

Cardano (ADA) blir sett på som en av de største utfordrerne til Ethereum. Cardano er en blokkjedeplattform bygget for å holde smartkontrakter. Den interne kryptovalutaen for Cardano holder navnet ADA. Cardano jobber for å etablere seg som en tryggere, raskere og mer skalerbart alternativ til sine konkurrenter. Til forskjell fra Ethereum bygger Cardano på proof of stake i stedet for proof of work.

600x300_solana.jpeg

Solana.

Solana (SOL) er en blokkjede/plattform som har flere likheter med Ethereum når det gjelder bruk. Plattformen er operativsystem for smart kontrakter og desentraliserte applikasjoner (Dapps). På blokkjeden utvikles det spill, desentraliserte børser og NFT-plattformer. Blokkjeden drives av Solana Foundation og utvikles av Solana Labs i USA. Det som er spesielt unikt med Solana er «Proof of History», som er en av nøklene til en skalerbar, rask og sikker blokkjede.

600x300_polkadot.jpeg

Polkadot.

Polkadot (DOT) er et av de største, høyest finansierte og avanserte kryptoprosjektene. I utgangspunktet er det funksjonalitet som ligner på Ethereum, men Polkadot ønsker å tilby flere funksjoner, raskere og billigere transaksjoner og fremfor alt smidig interaksjon mellom andre blokkjeder. Polkadot er en blokkjedeprotokoll designet for å støtte flere kjeder innenfor et enkelt nettverk. Den har som mål å overvinne et problem i det nåværende blokkjedelandskapet der hundrevis av blokkjeder er isolert og har liten evne til å kommunisere med hverandre.

Ofte stilte spørsmål.

Viktig å vite om risiko.

Produktene som beskrives på denne siden passer ikke for alle investorer. Alle produktene er kompliserte og krever god forståelse av det underliggende markedet og produktenes vilkår og egenskaper. Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både øke og minke i verdi.

Investerer du i disse produktene er det en risiko for at du kan tape hele det investerte beløpet. Det er viktig at du setter deg inn i hvordan finansieringen av børsnoterte produkter fungerer. Merk at det kan være tidspunkter der det er vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge verdipapirene. Dette kalles likviditetsrisiko. Dette kan for eksempel oppstå hvis underliggende verdipapir er vanskelig å prissette, ved store kursendringer i markedet eller avbrudd som påvirker handelen. Det er også valutarisiko forbundet med de produktene der underliggende handles i en utenlandsk valuta.