Gå til hovedinnhold

Utbyttefond: lavere risiko, samme avkastning

Er du ute etter en investering som normalt gir mindre svingninger enn aksjemarkedet for øvrig, men like god avkastning? Da kan utbytteaksjer, utbyttefond eller utbytte-ETFer være aktuelt.

Vi har hatt flere blogginnlegg om å kjøpe utbytteaksjer som en del av en aksjeportefølje. I dette innlegget vil jeg se nærmere på utbyttefond og utbytte-ETFer.

Utbyttefond er lite kjent i Norge. I dag finnes det kun fire norskregistrere fond som markedsfører seg som utbyttefond, nemlig Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte (lansert februar 2019), Fondsfinans Utbytte (lansert september 2019) og SR Utbytte. Jeg vil komme tilbake til disse fondene.

Går du ut over landets grenser finner du mange såkalte dividend funds, og går du videre til ETF-markedet er utvalget nærmest uendelig. Et søk på «dividend» i ETF-screeneren på Nordnet.no gir 46 treff. Blant internasjonale aksjefond er det færre, kun 6 treff på “dividend” i fondssceeneren. På slutten av dette innlegget får du vite mer om hvordan du finner frem i ETF-jungelen.

Lavere risiko, samme avkastning

Utbytteaksjer er ofte trauste, modne verdiselskaper med sterk balanse og stabile overskudd – og som dermed kan utbetale stabile og høye utbytter. Av den grunn svinger ofte typiske utbytteaksjer mindre enn børsen for øvrig.

I aksjefondsverdenen snakker man ofte om faktorer eller stiler. Verdi og vekst er kanskje de to mest kjente faktorene. Verdiaksjer er typisk modne, trauste selskaper med lav pris/inntjening (P/E), som er markedsprisen til et selskap delt på inntjening per aksje, og en lav pris/bok (P/B), som er forholdet mellom aksjekursen og selskapets bokførte egenkapital per aksje. Vekstaksjer har typisk høye P/E-tall og høye P/B-tall, noe som indikerer at selskapet er høyt verdsatt i forhold til inntjening og bokførte verdier – typisk vil dette være teknologiselskap med høye forventninger til vekst og fremtidig inntjening.

Utbyttefaktoren regnes som en av flere underkategorier i sekkeposten “verdifaktorer”. Vi ser for eksempel at selskaper som scorer høyt på verdifaktoren ofte er utbytteaksjer.

Utbyttefaktoren er normalt mer defensiv enn andre verdifaktorer som P/E og P/B. Det kan forklares ved at selskaper som scorer bra på utbytte faktisk betaler ut pengene til aksjonærer fremfor å benytte overskudd til å finansiere vekst, noe som er en defensiv vekststrategi.

Figuren nedenfor har jeg lånt fra Storebrand Asset Management. Den viser langsiktig utvikling for amerikanske utbytteaksjer (rød linje) sammen med andre verdifaktorer og USA-børsen (sort linje). Fra 1950 til desember 2020. Som vi ser fremstår utbyttefaktoren som mer defensiv enn andre verdifaktorer, siden utbyttefaktoren er den verdifaktoren som har gitt svakest utvikling siste 70 årene. Likevel slår utbyttefaktoren totalmarkedet i USA (sort linje). Siden finanskrisen i 2008/09 har imidertid de fleste underkategorier av verdifaktoren gitt svakere avkastning enn det generelle aksjemarkedet, dels pga fallende renter. Høsten 2020 og i første kvartal 2021 har verdifaktorene gjort et comeback, dels pga økende langrenter. Hva som skjer fremover, vet selvsagt ingen.

Forklaring til grafen: Grafen viser utviklingen i ulike verdifaktorer på USA-børsen i perioden juli 1951 til desember 2020. Blå linje: B to M: Pris/Bok (invertert), Mørk rød linje: E to P: Pris/Inntjening (invertert), Grønn linje: CF to P: Pris/Cashflow (invertert), Rød linje: HiDiv: utbytteaksjer (høyt utbytte), Sort linje: Mkt: Markedet ved USA-børsen. Kilde: Storebrand Asset Management, Ken French,Rick Ferri – 30% beste på hver faktor, før kostnader.

Fire norske utbyttefond

Jeg har kun funnet fire norskregistrerte utbyttefond:

Landkreditt Utbytte: Fondet investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis. Fondet har fem stjerner hos Morningstar og vant Morningstar Fund Awards 2019 og 2020 i kategorien norske fond. Fondet har stukket av med seieren selv fondet ikke har ligget i avkastningstoppen blant norske aksjefond. Årsaken er at fondet svinger langt mindre enn andre aksjefond som investerer på Oslo Børs: Fondet har et standardavvik siste 3 år på 16,57 %, som er lavere enn snittet for norske aksjefond per 8.04.22. (Merk at standardavviket – som er et mål på fondets svingninger siste 3 år – til omtrent alle aksjefond har skutt i været de siste to årene. Det skyldes de ekstremt store svingningene i 2020 og 2021 som følge av coronakrisen. I 2019 var gjennomsnittlig standardavvik for norske aksjefond 10-11 %. I 2022 er snittet på 18-19 %. At Landkreditt Utbytte svinger mindre enn gjennomsnittet skyldes dels at fondet har mye sparebanker i porteføljen, og de kan beskrives som «trauste og kjedelige utbyttemaskiner». Fondet har en total pris på 1,34 % årlig. Les mer om fondet på Nordnets sider. Se nettmøte eller hør podcast med forvalter Sigurd Klev her (fra april 2021).

Landkreditt Norden Utbytte: Dette er et relativt nytt nordisk aksjefond, som ble lansert februar 2019. Investeringsfilosofien er lik deres norske utbyttefond (omtalt over): Forvalter velger solide, utbyttebetalende selskaper på de nordiske børsene uavhengig av land, sektor eller indeksvekt. Fondet har en total pris 1,34 % årlig. Fondet har 2 av 5 stjerner hos Morningstar, noe som indikerer at fondet har en noe lavere risikojustert avkastning ann gjennomsnittet av nordiske aksjefond. Se flere opplysninger og kjøp fondet på Nordnets nettsider.

Fondsfinans Utbytte: Dette er et relativt nytt norsk aksjefond, som ble lansert september 2019. Fondet investerer i utbyttebetalende norske børsnoterte aksjer. Fondet vil fortrinnsvis investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte. Siden oppstart (per 8.04.22) har Fondsfinans Utbytte har slått referanseindeksen og sin fondskategori, samt sin “konkurrent” Landkreditt Utbytte. Når dette fondet har tre års historikk vil det få stjerner hos Morningstar, og fortsetter den gode risikojusterte avkastningen vil fondet kunne bli et godt alternativ til Landkreditt Utbytte. Les mer om fondet på Nordnets sider. Se nettmøte eller hør podcast med forvalter Christoffer Callesen her (fra april 2022).

SR Utbytte: SR-Utbytte er er norsk / internasjonalt aksjefond fra Sparebank1 SR-Bank som investerer i selskaper med høyt utbytte. Referanseindeksen er 50 % OSEBX og 50 % MSCI World. Fondet har fire stjerner hos Morningstar og total pris inntil årlige kostnader på 1,5 %. Fondet selges p.t ikke på Nordnets plattform. Les mer om fondet på Morningstar.

Alle disse norskforvaltede aksjefondene akkumulerer utbyttet i fondene. Utbyttet betales altså ikke ut til andelseierne.

Utallige ETFer med utbyttestrategi

Ønsker du et bedre utvalg av utbyttefond, må du se utenfor landets grenser. I ETF-markedet er tilbudet nærmest uendelig. På Nordnet-plattformen finner du over 1.000 UCITS-registrerte ETFer. Ved å bruke vår ETF-screener kan du enkelt finne gode alternativer som passer dine ønsker. Du kan blant annet velge region (global, Europa, Norden, Norge etc) og kategori (Finans, Miljø, Legemiddel, Ny teknologi, SMB, Vekst, Verdi etc). Du kan også luke ut uønskede beholdninger som for eksempel tobakk eller våpen.

En vesentlig forskjell på de utenlandsregistrerte ETFene er om de utbetaler utbyttet til andelseierne eller ikke. Under valget “Utbytte-policy” har du to valg: “Utbetales til kunder” og “Akkumuleres i fondet“. Nesten halvparten av ETFene på plattformen betaler ut utbytte til andelseierne. Du kan ofte lese utbytte-policyen fra navnet på ETFen. Har ETFen “Acc” på slutten av navnet betyr det “accumulating”, altså akkumuleres utbyttet i fondet. Har ETFen “Distr” på slutten av navnet betyr det “distributing”, altså distribueres utbyttet til andelseierne. Med tanke på norske skatteregler når det gjelder refusjon av kildeskatt er det mest skattegunstig å velge ETFer som ikke utbetaler utbytte, altså “Acc”. Da slipper du å enten måtte kreve tilbake betalt kildeskatt på utbytte – eller å i realiteten betale en høyere skatt på utbytte fordi kontotypen ikke gir deg muligheten til å kreve tilbake kildeskatten. (Dette gjelder fortrinnsvis Investeringskonto Zero.) Les mer om kildeskatt i dette innlegget under avsnittet “Fradrag for kildeskatt”.

Tips: Det finnes nettsider med oversikter over gode utbytte-ETFer. En anerkjent side er ETF-Database. Her finner du en meget bra søkemotor for å finne riktig ETF. Her er for eksempel en liste over de 200 (!) beste dividend-ETFene målt etter avkastning siste 3 år.

Du kan deretter søke på fondets navn hos Nordnet, og handle de.Obs: Husk at ETFer handles på samme måte som en vanlig aksje, og således må kjøpes når markedet de handles i er åpent. ETFer følger som regel ulike indekser og har normalt lavere forvaltningkostnader enn aktive aksjefond, men du må betale kurtasje og valutavekslingsgebyr ved kjøp og salg. Lær mer om børsnoterte fond (ETF) på Nordnet.no

Gå til Utbytteguiden på nordnet.no

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
8 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Lars
Lars
09.04.2022 15:09

Hvordan kan jeg hos Nordnet se hvilke Utbyttefond (norske) eller utlandske dividend ETF’er som utbetaler utbyttet og IKKE reinvestere i eget fond/ETF? Er det noen fond/ETF som utbetaler?

Gjest
Gjest
31.03.2021 23:54

Hvordan er det med utbyttet på utbyttefond, blir det puttet rett inn i fondet, eller får du det på saldoen når selskapene i fondene betaler ut utbytte?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
02.04.2021 20:18

Hei Eirik. Godt spørsmål. De norskforvaltede utbyttefondene reinvesterer utbyttet, og betaler det IKKE ut til aksjonærene. De utenlandsregistrerte ETFene gjør begge deler. Jegb oppdaterte teksten med denne informasjonen, siden den er relevant for alle lesere. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
24.03.2019 22:33

Hei Bjørn, Bloggen anbefaler å investere (utland/amerikanske) utbytte ETFer.
1. Hva blir konsekvenser av både kildeskatt og norsk skatt på avkastningen?
2. Skal Nordnet rapportere kildeskatt trukket av amerikansk myndighet på utbytte til norsk skattetaten som gjør det mulig å justere det mot den utbytte skatten som må betales i norge?
3. Hvilken konto skal du anbefale å bruke for å minimisere tap av kildeskatt og også hvis mulig utsette norsk skatt på utbytte

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
29.03.2019 09:08

Hei Keyur. Bloggen er forsåvidt ingen anbefaling, men en orientering om muligheter. 1 og 2. I innlegget om skatt på aksjer og fond fra i fjor skrev jeg følgende – som gjelder Aksje- og fondskonto (VPS-konto); “Har du mottatt utbytte fra utenlandske selskaper og blitt belastet kildeskatt/kupongskatt, vil du kunne fradragsføre dette for å unngå dobbeltbeskatning. Normalt er at for eksempel USA trekker deg 15 % skatt for utbyttet i Apple eller Microsoft umiddelbart når du mottar utbyttet på kontoen. Krever du ikke fradraget må du altså betale både 15 % og deretter 30,59 % i skatt, i stedet for… Les mer »

Gjest
Gjest
20.03.2019 11:21

Hei Bjørn! Et par spørsmål ang. registrering av utbytte hos Nordnet – som kanskje du kan forklare meg 🙂 1) Hvordan blir utbytte medregnet i portefølje verdier/grafene? 2) Henger sammen med spørsmålet over, men er det mulig at dere (leverandøren deres) i fremtiden bygger opp en graf/visning som viser kursutvikling ink. utbytte? Feks. et valg hvor man kan hukke av “Ink. utbytte”, slik at avkastning (%) i tabellvisning på porteføljen (og gjerne portefølje-grafen) inkluderer utbytte. 3) I tilfelle Ja på 2), når kan man forvente at noe slikt er på plass? 4) I tilfelle Nei på 2), hvordan foreslår du… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
22.03.2019 14:19

Hei Frank. Se svar under. 1. Aksjeutbytte inkluderes i avkastningen på kontonivå på nordnet.no og Shareville. 2. Grafene som viser utvikling i aksjekursen til et selskap inkluderer ikke utbytte. Man kunne tenke seg en slik funksjon som du etterlyser – hvor man kan huke av en boks for «vis inkl utbytter» – men det har jeg ikke sett før. NB: På Nordnet.no oppgis historisk avkastning for en enkeltaksje, f eks DNB, uten utbytter. Men i DN, FA og på Oslo Børs sine nettsider er inklusive utbytter. Se her: https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/list/shares/return/ob/all/all/false 3. Jeg kan sette ditt ønske på ønskelisten, men tviler på… Les mer »