Gå til hovedinnhold

Utbyttefond: lavere risiko, samme avkastning

Er du ute etter en investering som normalt gir mindre svingninger enn aksjemarkedet for øvrig, men like god avkastning? Da kan utbytteaksjer, utbyttefond eller utbytte-ETFer være aktuelt.

Vi har hatt flere blogginnlegg om å kjøpe utbytteaksjer som en del av en aksjeportefølje. I dette innlegget vil jeg se nærmere på utbyttefond og utbytte-ETFer.

Utbyttefond er lite kjent i Norge. I dag finnes det kun fem norskregistrere fond som markedsfører seg som utbyttefond, nemlig Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte (lansert februar 2019), Fondsfinans Utbytte (lansert september 2019), SR Utbytte og Heimdal Utbytte (lansert desember 2022). Jeg vil komme tilbake til disse fondene.

Går du ut over landets grenser finner du mange såkalte dividend funds, og går du videre til ETF-markedet er utvalget nærmest uendelig (ETF står for Exchange traded funds, eller børsnoterte fond på norsk). Et søk på «dividend» i ETF-screeneren på Nordnet.no gir nesten 50 treff. Blant internasjonale aksjefond er det færre, kun 6 treff på “dividend” i fondssceeneren. På slutten av dette innlegget får du vite mer om hvordan du finner frem i ETF-jungelen.

Lavere risiko, samme avkastning

Utbytteaksjer er ofte trauste, modne verdiselskaper med sterk balanse og stabile overskudd – og som dermed kan utbetale stabile og høye utbytter. Av den grunn svinger ofte typiske utbytteaksjer mindre enn børsen for øvrig.

I aksjefondsverdenen snakker man ofte om faktorer eller stiler. Verdi og vekst er kanskje de to mest kjente faktorene. Verdiaksjer er typisk modne, trauste selskaper med lav pris/inntjening (P/E), som er markedsprisen til et selskap delt på inntjening per aksje, og en lav pris/bok (P/B), som er forholdet mellom aksjekursen og selskapets bokførte egenkapital per aksje. Vekstaksjer har typisk høye P/E-tall og høye P/B-tall, noe som indikerer at selskapet er høyt verdsatt i forhold til inntjening og bokførte verdier – typisk vil dette være teknologiselskap med høye forventninger til vekst og fremtidig inntjening.

Utbyttefaktoren regnes som en av flere underkategorier i sekkeposten “verdifaktorer”. Vi ser for eksempel at selskaper som scorer høyt på verdifaktoren ofte er utbytteaksjer.

Utbyttefaktoren er normalt mer defensiv enn andre verdifaktorer som P/E og P/B. Det kan forklares ved at selskaper som scorer bra på utbytte faktisk betaler ut pengene til aksjonærer fremfor å benytte overskudd til å finansiere vekst, noe som er en defensiv vekststrategi.

Figuren nedenfor har jeg lånt fra Storebrand Asset Management. Den viser langsiktig utvikling for amerikanske utbytteaksjer (rød linje) sammen med andre verdifaktorer og USA-børsen (sort linje). Fra 1950 til desember 2020. Som vi ser fremstår utbyttefaktoren som mer defensiv enn andre verdifaktorer, siden utbyttefaktoren er den verdifaktoren som har gitt svakest utvikling siste 70 årene. Likevel slår utbyttefaktoren totalmarkedet i USA (sort linje). Siden finanskrisen i 2008/09 har imidertid de fleste underkategorier av verdifaktoren gitt svakere avkastning enn det generelle aksjemarkedet, dels pga fallende renter – og vekstfaktoren gitt tilsvarnede meravkastnign. Fra høsten 2020 (omtrent da langrentene i USA bunnet ut og begynte å stige) har verdifaktorene gjort et comeback, dels pga økende langrenter. Hva som skjer fremover, vet selvsagt ingen.

Forklaring til grafen: Grafen viser utviklingen i ulike verdifaktorer på USA-børsen i perioden juli 1951 til desember 2020. Blå linje: B to M: Pris/Bok (invertert), Mørk rød linje: E to P: Pris/Inntjening (invertert), Grønn linje: CF to P: Pris/Cashflow (invertert), Rød linje: HiDiv: utbytteaksjer (høyt utbytte), Sort linje: Mkt: Markedet ved USA-børsen. Kilde: Storebrand Asset Management, Ken French,Rick Ferri – 30% beste på hver faktor, før kostnader.

Fem norske utbyttefond

Jeg har kun funnet fem norskregistrerte utbyttefond:

Landkreditt Utbytte: Fondet investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis. Fondet har fire av fem stjerner hos Morningstar og vant Morningstar Fund Awards 2019 og 2020 i kategorien norske fond. Fondet har stukket av med seieren selv fondet ikke har ligget i avkastningstoppen blant norske aksjefond. Årsaken er at fondet har svingt langt mindre enn andre aksjefond som investerer på Oslo Børs. Avkastningen i 2022 var svak, dvs dårligere enn Oslo Børs-indeksen, og fondet mistet en Morningstar-stjerne da. Fondet fikk ny forvalter høsten 2022, og den nye forvalteren, Truls Haugen, har fått en god start (per mars 2023). Fondet har en total pris på 1,29 % årlig. Les mer om fondet på Nordnets sider.

Landkreditt Norden Utbytte: Dette er nordisk aksjefond, som ble lansert februar 2019. Investeringsfilosofien er lik Landkreditts norske utbyttefond (omtalt over): Forvalter velger solide, utbyttebetalende selskaper på de nordiske børsene uavhengig av land, sektor eller indeksvekt. Fondet har en total pris 1,29 % årlig. Fondet har 2 av 5 stjerner hos Morningstar, noe som indikerer at fondet har en noe lavere risikojustert avkastning ann gjennomsnittet av nordiske aksjefond. Se flere opplysninger og kjøp fondet på Nordnets nettsider.

Fondsfinans Utbytte: Dette er et norsk aksjefond, som ble lansert september 2019. Fondet investerer i utbyttebetalende norske børsnoterte aksjer. Fondet har fem av fem stjerner hos Morningstar, som betyr at fondet har gitt en betydelig bedre risikojustert avkastning enn Oslo Børs-indeksen. Fondet investerer fortrinnsvis i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte. Les mer om fondet på Nordnets sider. Se nettmøte eller hør podcast med forvalter Christoffer Callesen, hvor han forklarer mer om innhold og forvaltning i Fondsfinans Utbytte her (fra april 2022).

Heimdal Utbytte: Dette er et nystartet norsk aksjefond, som ble lansert i desember 2022. Fondet som investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis. Fondet forvaltes av Sigurd Klev, som tidligere forvaltet Landkreditt Utbytte. Sigurd Klev uttalte i et intervju med Nordnet i mars 2023 at Heimdal Utbytte skal være et litt mer spenstig og volatilt fond enn Landkreditt Utbytte, og inneholder noen selskaper i energi-, råvare- og shippingsektoren – i tillegg til mye bank- og finans-aksjer. Se intervjuet med Sigurd Klev her. Les mer om fondet på Nordnets sider.

Sparebank 1 Utbytte: Sparebank 1 Utbytte er er norsk / internasjonalt aksjefond fra Sparebank1/Odin Forvaltning som investerer i selskaper med høyt utbytte. Referanseindeksen er 50 % OSEBX og 50 % MSCI World. Fondet har fem stjerner hos Morningstar og årlige kostnader på 0,75 % (før plattformavgift). Fondet selges p.t ikke på Nordnets plattform. Les mer om fondet på Morningstar. PS: Sparebank 1 Utbytte har en egen andelsklasse “U”, som betaler ut utbytte årlig.

Alle disse norskforvaltede aksjefondene akkumulerer utbyttet i fondene. Utbyttet betales altså ikke ut til andelseierne.

I tillegg finnes det en del utenlandsregistrerte utbyttefond. På Nordnet-plattformen har vi p.t. 8 utbyttefond fra internasjonale forvaltere. Se listen her.

Utallige ETFer med utbyttestrategi

Ønsker du et bedre utvalg av utbyttefond, må du se utenfor landets grenser og i ETF-markedet. I ETF-markedet er tilbudet nærmest uendelig. På Nordnet-plattformen finner du over 1.000 UCITS-registrerte ETFer. Ved å bruke vår ETF-screener kan du enkelt finne gode alternativer som passer dine ønsker. Du kan blant annet velge region (global, Europa, Norden, Norge etc) og kategori (Finans, Miljø, Legemiddel, Ny teknologi, SMB, Vekst, Verdi etc). Du kan også luke ut uønskede beholdninger som for eksempel tobakk eller våpen.

En vesentlig forskjell på de utenlandsregistrerte ETFene er om de utbetaler utbyttet til andelseierne eller ikke. Under valget “Utbytte-policy” har du to valg: “Utbetales til kunder” og “Akkumuleres i fondet“. Nesten halvparten av ETFene på plattformen betaler ut utbytte til andelseierne. Du kan ofte lese utbytte-policyen fra navnet på ETFen. Har ETFen “Acc” på slutten av navnet betyr det “accumulating”, altså akkumuleres utbyttet i fondet. Har ETFen “Distr” på slutten av navnet betyr det “distributing”, altså distribueres utbyttet til andelseierne. Med tanke på norske skatteregler når det gjelder refusjon av kildeskatt er det som regel mest skattegunstig å velge ETFer som ikke utbetaler utbytte, altså “Acc”. Når det er sagt: De fleste UCITS-registrerte ETFer blir ikke belastet kildeskatt på utbytte, siden forvalteren håndterer kildeskatten internt i fondet når de mottar utbytte fra aksjene de eier. Dette gjelder imidlertid ikke amerikansk-noterte ETFer. Les mer om kildeskatt i dette innlegget under avsnittet “Fradrag for kildeskatt”.

Tips: Det finnes nettsider med oversikter over gode utbytte-ETFer. En anerkjent side er ETF-Database. Her finner du en meget bra søkemotor for å finne riktig ETF. Her er for eksempel en liste over de 200 (!) beste dividend-ETFene målt etter avkastning siste 3 år.

Du kan deretter søke på fondets navn hos Nordnet, og handle de.Obs: Husk at ETFer handles på samme måte som en vanlig aksje, og således må kjøpes når markedet de handles i er åpent. ETFer følger som regel ulike indekser og har normalt lavere forvaltningkostnader enn aktive aksjefond, men du må betale kurtasje og valutavekslingsgebyr ved kjøp og salg. Lær mer om børsnoterte fond (ETF) på Nordnet.no

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
17 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
arby
arby
24.03.2023 14:08

Hvorfor er ikke Xact sørste fond XACTHDIV tilgjengelig for månedlig spareavtale?

arby
arby
20.03.2023 13:43

Er det bestemt at amerikanskje ETF-er skal snart avlistes i Norge og EU?

Angko
Angko
20.03.2023 08:23

Under Fond kategori ” utbytte” fant jeg 8 stk Fond, er ikke disse utbyttefond?

Espen
Espen
21.12.2022 08:49

Verd å nevne at fondet SR-Utbytte kommer i 2 forskjellige utgaver. En som betaler ut utbytte og en som akkumulerer inn utbytte. Den som betaler ut utbytte, gir ca. 4 til 4,5 % utbytte i året, pr. mai. Ex-dato er ca. 1. mai. Forvaltningen er 1,05% inkludert plattformavgift for begge fondene.

Espen
Espen
Svar på  Bjørn Erik Sættem
21.12.2022 12:43

Kan dere ikke få disse fondene inn? Jeg ser at odinfond (https://odinfond.no/vare-fond/sparebank-1-fondene/) har valgt å selge disse fondene på sitt eget plattform (men dog høyere pris). Og det er vist 3 fond fra SR (de har forøvrig byttet navn på fondene) som betaler ut utbytte (“SpareBank 1 Verden”, “SpareBank 1 Norge” og “SpareBank 1 Utbytte”). Så vidt jeg vet, så er det ingen andre aksjefond eller ETF som er notert i NOK og betaler ut utbytte.

Michael
Michael
11.08.2022 12:48

Hei,

Om man ønsker å gjøre noe så sært som å få skattbar inntekt, endrer vurderingen av utbyttepolicyen seg? Ta f.eks en student som uansett har et ubrukt personfradrag, og ser at det er mer gunstig å få den skattbare inntekten NÅ, fremfor å skyve den foran seg (som vanligvis er gunstig) og vente flere år og få all den skattbare inntekten samtidig når hin uansett betaler skatt.

Er utbyttefond da fortsatt ugunstig? Virker som en grei måte å få litt skattbar inntekt på, i de få tilfellene det kan være gunstig.

Lars
Lars
09.04.2022 15:09

Hvordan kan jeg hos Nordnet se hvilke Utbyttefond (norske) eller utlandske dividend ETF’er som utbetaler utbyttet og IKKE reinvestere i eget fond/ETF? Er det noen fond/ETF som utbetaler?

Gjest
Gjest
31.03.2021 23:54

Hvordan er det med utbyttet på utbyttefond, blir det puttet rett inn i fondet, eller får du det på saldoen når selskapene i fondene betaler ut utbytte?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
02.04.2021 20:18

Hei Eirik. Godt spørsmål. De norskforvaltede utbyttefondene reinvesterer utbyttet, og betaler det IKKE ut til aksjonærene. De utenlandsregistrerte ETFene gjør begge deler. Jegb oppdaterte teksten med denne informasjonen, siden den er relevant for alle lesere. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
24.03.2019 22:33

Hei Bjørn, Bloggen anbefaler å investere (utland/amerikanske) utbytte ETFer.
1. Hva blir konsekvenser av både kildeskatt og norsk skatt på avkastningen?
2. Skal Nordnet rapportere kildeskatt trukket av amerikansk myndighet på utbytte til norsk skattetaten som gjør det mulig å justere det mot den utbytte skatten som må betales i norge?
3. Hvilken konto skal du anbefale å bruke for å minimisere tap av kildeskatt og også hvis mulig utsette norsk skatt på utbytte

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
29.03.2019 09:08

Hei Keyur. Bloggen er forsåvidt ingen anbefaling, men en orientering om muligheter. 1 og 2. I innlegget om skatt på aksjer og fond fra i fjor skrev jeg følgende – som gjelder Aksje- og fondskonto (VPS-konto); “Har du mottatt utbytte fra utenlandske selskaper og blitt belastet kildeskatt/kupongskatt, vil du kunne fradragsføre dette for å unngå dobbeltbeskatning. Normalt er at for eksempel USA trekker deg 15 % skatt for utbyttet i Apple eller Microsoft umiddelbart når du mottar utbyttet på kontoen. Krever du ikke fradraget må du altså betale både 15 % og deretter 30,59 % i skatt, i stedet for… Les mer »

Gjest
Gjest
20.03.2019 11:21

Hei Bjørn! Et par spørsmål ang. registrering av utbytte hos Nordnet – som kanskje du kan forklare meg 🙂 1) Hvordan blir utbytte medregnet i portefølje verdier/grafene? 2) Henger sammen med spørsmålet over, men er det mulig at dere (leverandøren deres) i fremtiden bygger opp en graf/visning som viser kursutvikling ink. utbytte? Feks. et valg hvor man kan hukke av “Ink. utbytte”, slik at avkastning (%) i tabellvisning på porteføljen (og gjerne portefølje-grafen) inkluderer utbytte. 3) I tilfelle Ja på 2), når kan man forvente at noe slikt er på plass? 4) I tilfelle Nei på 2), hvordan foreslår du… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
22.03.2019 14:19

Hei Frank. Se svar under. 1. Aksjeutbytte inkluderes i avkastningen på kontonivå på nordnet.no og Shareville. 2. Grafene som viser utvikling i aksjekursen til et selskap inkluderer ikke utbytte. Man kunne tenke seg en slik funksjon som du etterlyser – hvor man kan huke av en boks for «vis inkl utbytter» – men det har jeg ikke sett før. NB: På Nordnet.no oppgis historisk avkastning for en enkeltaksje, f eks DNB, uten utbytter. Men i DN, FA og på Oslo Børs sine nettsider er inklusive utbytter. Se her: https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/list/shares/return/ob/all/all/false 3. Jeg kan sette ditt ønske på ønskelisten, men tviler på… Les mer »