Gå til hovedinnhold

Investeringskonto.

Invester i inn- og utland uten å realisere skatt.

Med investeringskonto får du fleksibilitet til å investere i bredt utvalg av aksjer og fond i et stort antall markeder. I tillegg kan du få ekstra inntekt på aksjebeholdningen din.

Med utsatt skatt kan du kjøpe og selge aksjer og fond uten at det utløser beskatning. Vi gjør all skatterapporteringen for deg, og det er ingen løpende avgifter på kontoen. Du betaler kun en forsikringskostnad fra 0,001 %.

 • Fleksibilitet.
  Invester i et bredt utvalg av aksjer, aksje- og rentefond og børsnoterte fond (ETFer).
 • Utsatt skatt.
  Betal skatt først når du tar pengene ut av kontoen din.
 • Ekstra inntekt.
  Du kan få en ekstra inntekt på den norske aksjebeholdningen din i form av en rente.

Du kan handle både børsnoterte aksjer og fond, inkludert rentefond og kombinasjonsfond. I tillegg kan du velge blant et stort utvalg børsnoterte fond (ETFer). Kontoen gir deg frihet til å handle i alle de geografiske markedene som Nordnet tilbyr, også utenfor EU/EØS.

Handles på nordnet.no, i appen eller via telefon:


Norge

Sverige

Danmark

Finland

Tyskland

USA

Canada


Aksjer

Euronext Oslo
Euronext Expand

Euronext Growth

Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Spotlight Stockmarket

First North Stockholm

Nordic MTF

Nasdaq Copenhagen

First North Denmark

Spotlight Stockmarket

Nasdaq Helsinki

First North Helsinki


Xetra*

Nasdaq

NYSE

Toronto Stock Exchange

Toronto Venture Exchange


Fond

Alle fond som tilbys på Nordnet-plattformen


ETFer

Euronext Oslo

Nasdaq Stockholm

Nasdaq Copenhagen

Nasdaq Helsinki

Xetra*

Nasdaq
NYSE

Toronto Stock Exchange


* Markedsplassen åpner for handel i et begrenset utvalg aksjer og ETFer. Ta kontakt for mer informasjon.

Handles via meglerbordet per tlf. (23 33 30 23 - tast 1).


England

Belgia

Frankrike

Portugal

Nederland


Aksjer

LSE*

NYSE Euronext - Euronext Brussels

NYSE Euronext - Euronext Paris

NYSE Euronext - Euronext Lisbon

NYSE Euronext - Euronext Amsterdam


Fond

Alle fond som tilbys på Nordnet-plattformen


ETFer


NYSE Euronext – Euronext Brussels

NYSE Euronext – Euronext Paris

NYSE Euronext – Euronext Lisbon

NYSE Euronext – Euronext Amsterdam


*Markedsplassen tilbyr et begrenset utvalg av aksjer. Ta kontakt for mer informasjon.

Fordeler med investeringskonto.

Invester i inn- og utland med stort utvalg

Du kan handle både børsnoterte aksjer og fond, inkludert rentefond og kombinasjonsfond. I tillegg kan du velge blant et stort utvalg børsnoterte fond (ETFer). Kontoen gir deg fleksibiliteten til å handle på de fleste markedene som Nordnet tilbyr, også utenfor EU/EØS. Du kan med andre ord handle amerikanske verdipapir på investeringskonto.

Ekstra inntekt på aksjer

Du kan få ekstra inntekt på norske aksjer på en investeringskonto. Enkelt forklart så kan aksjene dine lånes ut til store institusjonelle investorer, som igjen kan gi deg en inntekt i form av en rente. Du kan selvfølgelig selge, kjøpe eller beholde aksjene på kontoen akkurat som du vil.

→ Les mer om utlån av aksjer

Utsatt skatt på gevinst

Du kan selge verdipapirer, få renteinntekter og utbytte, uten at det utløser skatt eller fradrag. Det er kun når du tar pengene ut av kontoen at gevinst og tap blir beskattet. Dette innebærer at du vil få utsatt skatt på gevinst, men også utsatt rett til fradrag ved tap. Uttak fra kontoen er ferdig utfylt i skattemeldingen. Du trenger med andre ord bare undersøke at alt stemmer.

Belåning på investeringskonto

For å øke eksponeringen din kan du belåne innehavene du har på en investeringskonto.

→ Les mer om verdipapirbelåning

En konto som dekker mange behov.

Investeringskonto er en allsidig kontotype og dekker mange behov - enten du vil investerere, trade eller spare langsiktig. Nedenfor finner du noen eksempler.

Langsiktig sparing.

Sparer du langsiktig, eksempelvis til pensjon, kan det være en fordel å kunne gjøre uttak når du vil, samtidig som du slipper å skatte av gevinsten underveis. Du har fleksibilitet i hvor og hva du kan investere i, og har i tillegg muligheten til å få ekstra inntekt på aksjene du eier.

Kortsiktig trading.

Investeringskonto kan være et bra supplement til deg som trader. I tillegg til fordelene med stort investeringsunivers og utsatt skatt, kan du også søke om belåning på investeringskonto.

Sparing til barn.

Du kan åpne egen investeringskonto til en mindreårig eller sette opp barnet som begunstiget på kontoen din. Fleksibilitet og utsatt skatt gjør at kontoen passer bra for langsiktig sparing til barn.

Dette må du vite om investeringskonto.

Generalforsamling:
Nordnet eier formelt sett aksjene du har på en investeringskonto. Du har derfor ikke stemmerett på generalforsamlinger. Vi deltar ikke på generalforsamlinger eller utøver vår aksjonærrolle.

Kompliserte produkter:
På investeringskonto kan du ikke investere i kompliserte produkter som opsjoner, derivater, verdipapirer med innebygget gearing, ETC, ETN eller unoterte aksjer som ikke handles på et regulert marked, MTF eller tilsvarende markedsplass utenfor EU.

Belåning:
Her kan du lese mer om belåning på investeringskonto. Merk at tjenester som intradagskreditt og shorthandel er ikke tilgjengelig.

Overføring av verdipapirer:
Du kan ikke overføre verdipapirer du allerede eier til en investeringskonto. Dersom du ønsker å flytte aksjer fra aksje- og fondskontoen din eller en annen VPS-konto, må du først selge verdipapirene dine og så flytte pengene over til en investeringskonto. Dersom du ønsker å flytte investeringskontoen din fra en annen bank til Nordnet, vil verdipapirene dine selges og pengene overføres til en investeringskonto. Du må selv reinvestere kontoverdien din. Å flytte en investeringskonto utløser ikke skatt på gevinst.

Kildeskatt:
På investeringskonto blir du trukket kildeskatt, men du vil få refundert kildeskatt for mottatte utbytte fra utenlandske aksjer i 2019. På grunn av skatteregler vil denne tjenesten mest sannsynligvis opphøre fra og med inntektsåret 2020 siden vi ikke kan kreve tilbake beløpet fra skattemyndighetene. Vi har kontaktet skattemyndighetene i et forsøk på å kunne fortsette denne praksisen

Formue:
Verdien på investeringskonto inngår i formuesgrunnlaget ditt.

Investeringskonto er en kapitalforsikring.
Siden investeringskonto er en kapitalforsikring blir innskuddene og verdipapirene dine forsikret slik at 101 % av kontoverdien din utbetales til etterlatte i tilfelle død.

Forsikringskostnad.
Du betaler en promillesats i forsikringskostnad for å forsikre pengene dine. Forsikringskostnaden varierer avhengig av alder og sparesaldo.

Nordnet Livsforsikring AS.
Nordnet Livsforsikring (Nordnet Liv) ble stiftet 19. juni 2014. Det er et heleid datterselskap av det svenske livsforsikringsaksjeselskapet Nordnet Pensjonsförsäkring AB. Selskapet har sin forretningsadresse i Oslo, Norge. Nordnet Liv har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet og tilbyr kun forsikringer uten avkastningsgaranti der kundene selv plasserer og forvalter midlene. Produktene som leveres er: Nordnet investeringskonto og Nordnet IPA Link.

Årsrapport.
Nordnet Livsforsikring AS sin årlige rapport om solvens og finansiell stilling finner du her.

Skatteregler for investeringskonto:

 • 01.01 beregnes aksjeandelen på din investeringskonto og dermed også skattesatsen for året.
 • Du får skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond, og fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.
 • Du får formuesrabatt på 35 % for aksjer og aksjefond for ligningsåret 2020 og 45 % for 2021.
 • Investeringer i investeringskonto blir skattelagt på samme måte som verdipapirfond.
 • Aksjer og aksjefond skattlegges med en sats på 31,68 %. Renter, og rentefond skattelegges med 22 %.

Beregningsmetode for aksjeandel investeringskonto:

 • Målepunktene for å beregne aksjeandelen på kontoen gjøres i starten av året. Eksempelvis vil det den 01.01.2021 bli foretatt en beregning av aksjeandelen på investeringskonto. Beregningen gjøres for å fastsette hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2021.
 • Beregningen gjøres ved at vi først ser på den faktiske aksjeandelen på hver plassering i aksjer og aksjefond. Kontanter/bankinnskudd holdes utenfor beregningen og det er kun forholdet aksjer og renter som beregnes.
 • Når dette summeres opp så vil man få en prosentsats som viser total aksjeandel på investeringskonto ved målingstidspunktet 1. januar.
 • Dersom aksjeandelen er mindre enn 20 % så tilsvarer det en aksjeandel på 0 %. Dersom aksjeandelen er over 80 % så tilsvarer det en aksjeandel på 100 %. Dersom aksjeandelen er mellom 20 % og 80 % så benyttes den faktiske aksjeandelen.
 • Skattesatsen du blir belastet for ved uttak av gevinst avhengig av hvilken aksjeandel du har 01.01.2019. Skattesatsen for aksjeavkastning blir 31,68 % og skattesatsen for renteavkastning blir 22 %.
 • Er aksjeandelen under 20 % vil alle uttak få en skattesats på 22 %. Er aksjeandelen over 80 % vil alle uttak få en skattesats på 31,68 %. Er aksjeandelen mellom 20 % og 80 % vil det bli gjort en forholdsvis beregning mellom 31,68 % og 22 %.
 • Det er fremdeles slik at det vil bli benyttet gjennomsnittmetoden ved et uttak, det vil si at dersom du eksempelvis tar ut 10 % av kontoverdien så vil du dermed ta ut 10 % av eventuell opparbeidet gevinst.
 • Neste måling vil skje 01.01.2021, og det er lagt opp til at alle målinger som blir gjort skal telle med – det vil si at etter at det har blitt gjort to målinger så vil det bli beregnet et gjennomsnitt av målingene.

Arveplanlegging:
Ved å oppnevne begunstigede kan du i større grad styre hvem som vil motta pengene dine ved dødsfall. Forsikringsverdien er 101 % av kontoverdien din og utbetales som et engangsbeløp. Dersom du ikke har oppført begunstigede, vil forsikringsavtaleloven styre hvem som mottar forsikringens verdi ved dødsfall.

Endre begunstiget:
Ønsker du at pengene skal fordeles på annen måte, kan du selv velge hvem som skal begunstiges. Det kan være flere begunstigede på samme avtale.

Relatert.

Martin Ringberg

I et intervju med Nordnet Livsforsikrings daglige leder, Tommy Dilling, blir du bedre kjent med mulighetene som finnes i investeringskonto for deg som kunde.

→ Les merlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Frida Bratt

Hvert kvartal får investeringskonto-kunder en renteutbetaling hvis deres norske aksjer har blitt lånt ut. Se hvilke aksjer som har gitt størst renteinntekt ved forrige utbetaling.

→ Les merlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Utdelningsguiden

Å låne penger for å investere mer, øker risikoen. Både oppsiden og nedsiden blir større. Her får du vite mer om hvordan belåningen fungerer, samt litt om hvordan Nordnet-kundene bruker belåning i sin investeringsstrategi.

→ Les merlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Ofte stilte spørsmål.

Du kan handle både børsnoterte aksjer og fond, inkludert rentefond og kombinasjonsfond. I tillegg kan du velge blant et stort utvalg børsnoterte fond (ETFer). Kontoen gir deg frihet til å handle i alle de geografiske markedene som Nordnet tilbyr, også utenfor EU/EØS.

Handles på nordnet.no, i appen eller via telefon:


Norge

Sverige

Danmark

Finland

Tyskland

USA

Canada


Aksjer

Oslo Børs
Oslo Axess

Merkur Market

Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Spotlight Stockmarket

First North Stockholm

Nordic MTF

Nasdaq Copenhagen

First North Denmark

Spotlight Stockmarket

Nasdaq Helsinki

First North Helsinki


Xetra*

Nasdaq

NYSE

Toronto Stock Exchange

Toronto Venture Exchange


Fond

Alle fond som tilbys på Nordnet-plattformen


ETFer

Oslo Børs

Nasdaq Stockholm

Nasdaq Copenhagen

Nasdaq Helsinki

Xetra*

Nasdaq
NYSE

Toronto Stock Exchange


* Markedsplassen åpner for handel i et begrenset utvalg aksjer og ETFer. Ta kontakt for mer informasjon.

Handles via meglerbordet per tlf. (23 33 30 23 - tast 1).


England

Belgia

Frankrike

Portugal

Nederland


Aksjer

LSE*

NYSE Euronext - Euronext Brussels

NYSE Euronext - Euronext Paris

NYSE Euronext - Euronext Lisbon

NYSE Euronext - Euronext Amsterdam


Fond

Alle fond som tilbys på Nordnet-plattformen


ETFer


NYSE Euronext – Euronext Brussels

NYSE Euronext – Euronext Paris

NYSE Euronext – Euronext Lisbon

NYSE Euronext – Euronext Amsterdam


*Markedsplassen tilbyr et begrenset utvalg av aksjer. Ta kontakt for mer informasjon.

Det er ingen løpende avgifter på kontoen. Du betaler kun en forsikringskostnad fra 0,001 %, som er avhengig av alder. Er du eksempelvis 40 år og har 100 000 kroner stående på kontoen, betaler du en forsikringsavgift på 1,30 kr per år. Se flere eksempler i prislisten. De du har begunstiget får utbetalt 101 % av kontoverdien dersom du dør, altså 101 000 kroner i dette eksemplet.

Ja, du kan ha belåning på investeringskonto. Les mer om verdipapirbelåning her. Tjenester som intradagskreditt og shorthandel er ikke tilgjengelig.

På investeringskonto har du en lavere skattesats på rentedelen av porteføljen enn aksjedelen. I 2019 var gevinstskatten eller fradraget 31,68 % for aksjedelen og 22 % for rentedelen. Andelen aksjer og andelen renter beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eierperioden. For 2019 skal aksjeandel per 01.01.2019 legges til grunn. Se fliken "Dette må du vite" og "Beregning av skatt" ovenfor for å lese mer om hvordan aksje og rentedelen beregnes.

Les blogginnlegg om skattereglene for investeringskontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Du finner flere spørsmål og svar på Ofte stilte spørsmål.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu