Gå til hovedinnhold

Investeringskonto.

Invester i inn- og utland uten å realisere skatt.

Med investeringskonto får du fleksibilitet til å investere i bredt utvalg av aksjer og fond i et stort antall markeder. I tillegg kan du få ekstra inntekt på aksjebeholdningen din.

Med utsatt skatt kan du kjøpe og selge aksjer og fond uten at det utløser beskatning. Vi gjør all skatterapporteringen for deg, og det er ingen løpende avgifter på kontoen. Du betaler kun en forsikringskostnad fra 0,001 %.

 • Fleksibilitet.
  Invester i et bredt utvalg av aksjer, aksje- og rentefond og børsnoterte fond (ETFer).
 • Utsatt skatt.
  Betal skatt først når du tar pengene ut av kontoen din.
 • Ekstra inntekt.
  Du kan få en ekstra inntekt på den norske aksjebeholdningen din i form av en rente.

Du kan handle både børsnoterte aksjer og fond, inkludert rentefond og kombinasjonsfond. I tillegg kan du velge blant et stort utvalg børsnoterte fond (ETFer). Kontoen gir deg frihet til å handle i alle de geografiske markedene som Nordnet tilbyr, også utenfor EU/EØS.

Handles på nordnet.no, i appen eller via telefon:


Norge

Sverige

Danmark

Finland


Aksjer

Euronext Oslo
Euronext Expand

Euronext Growth

Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Spotlight Stockmarket

First North Stockholm

Nordic MTF

Nasdaq Copenhagen

First North Denmark

Spotlight Stockmarket

Nasdaq Helsinki

First North HelsinkiFond

Alle fond som tilbys på Nordnet-plattformen


ETFer

Euronext Oslo

Nasdaq Stockholm

Nasdaq Copenhagen

Nasdaq Helsinki
England

Tyskland

USA

Canada

Aksjer

LSE

Xetra*

Nasdaq

NYSE

Toronto Stock Exchange

Toronto Venture Exchange

Fond

Alle fond som tilbys på Nordnet-plattformen

ETFer


Xetra*

Nasdaq
NYSE

Toronto Stock Exchange

* Markedsplassen åpner for handel i et begrenset utvalg aksjer og ETFer. Ta kontakt for mer informasjon.

Handles via meglerbordet per tlf. (23 33 30 23 - tast 1).


Belgia

Frankrike

Portugal

Nederland


Aksjer

NYSE Euronext - Euronext Brussels

NYSE Euronext - Euronext Paris

NYSE Euronext - Euronext Lisbon

NYSE Euronext - Euronext Amsterdam


Fond

Alle fond som tilbys på Nordnet-plattformen


ETFer

NYSE Euronext – Euronext Brussels

NYSE Euronext – Euronext Paris

NYSE Euronext – Euronext Lisbon

NYSE Euronext – Euronext Amsterdam


Fordeler med investeringskonto.

Invester i inn- og utland med stort utvalg

Du kan handle både børsnoterte aksjer og fond, inkludert rentefond og kombinasjonsfond. I tillegg kan du velge blant et stort utvalg børsnoterte fond (ETFer). Kontoen gir deg fleksibiliteten til å handle på de fleste markedene som Nordnet tilbyr, også utenfor EU/EØS. Du kan med andre ord handle amerikanske verdipapir på investeringskonto.

Ekstra inntekt på aksjer

Du kan få ekstra inntekt på norske aksjer på en investeringskonto. Enkelt forklart så kan aksjene dine lånes ut til store institusjonelle investorer, som igjen kan gi deg en inntekt i form av en rente. Du kan selvfølgelig selge, kjøpe eller beholde aksjene på kontoen akkurat som du vil.

→ Les mer om utlån av aksjer

Utsatt skatt på gevinst

Du kan selge verdipapirer, få renteinntekter og utbytte, uten at det utløser skatt eller fradrag. Det er kun når du tar pengene ut av kontoen at gevinst og tap blir beskattet. Dette innebærer at du vil få utsatt skatt på gevinst, men også utsatt rett til fradrag ved tap. Uttak fra kontoen er ferdig utfylt i skattemeldingen. Du trenger med andre ord bare undersøke at alt stemmer.

Belåning på investeringskonto

For å øke eksponeringen din kan du belåne innehavene du har på en investeringskonto.

→ Les mer om verdipapirbelåning

En konto som dekker mange behov.

Investeringskonto er en allsidig kontotype og dekker mange behov - enten du vil investerere, trade eller spare langsiktig. Nedenfor finner du noen eksempler.

Investeringskonto

Langsiktig sparing.

Sparer du langsiktig, eksempelvis til pensjon, kan det være en fordel å kunne gjøre endringer på porteføljen slik du ønsker, samtidig som du slipper å skatte av gevinsten underveis. Du har fleksibilitet i hvor og hva du kan investere i, og har i tillegg muligheten til å få ekstra inntekt på aksjene du eier.

Investeringskonto kortsiktig sparing

Kortsiktig trading.

Investeringskonto kan være et bra supplement til deg som trader. I tillegg til fordelene med stort investeringsunivers og utsatt skatt, kan du også søke om belåning på investeringskonto.

Lifestyle Barnspar

Sparing til barn.

Du kan åpne egen investeringskonto til en mindreårig eller sette opp barnet som begunstiget på kontoen din. Fleksibilitet og utsatt skatt gjør at kontoen passer bra for langsiktig sparing til barn.

Dette må du vite om investeringskonto.

Generalforsamling:
Nordnet eier formelt sett aksjene du har på en investeringskonto. Du har derfor ikke stemmerett på generalforsamlinger. Vi deltar ikke på generalforsamlinger eller utøver vår aksjonærrolle.

Kompliserte produkter:
På investeringskonto kan du ikke investere i kompliserte produkter som opsjoner, derivater, verdipapirer med innebygget gearing, ETC, ETN eller unoterte aksjer som ikke handles på et regulert marked, MTF eller tilsvarende markedsplass utenfor EU.

Belåning:
Her kan du lese mer om belåning på investeringskonto. Merk at tjenester som intradagskreditt og shorthandel er ikke tilgjengelig.

Overføring av verdipapirer:
Du kan ikke overføre verdipapirer du allerede eier til en investeringskonto. Dersom du ønsker å flytte aksjer fra aksje- og fondskontoen din eller en annen VPS-konto, må du først selge verdipapirene dine og så flytte pengene over til en investeringskonto. Dersom du ønsker å flytte investeringskontoen din fra en annen bank til Nordnet, vil verdipapirene dine selges og pengene overføres til en investeringskonto. Du må selv reinvestere kontoverdien din. Å flytte en investeringskonto utløser ikke skatt på gevinst.

Kildeskatt:
På investeringskonto blir du trukket kildeskatt for utbytte på utenlandske aksjer og ETFer. P.t er det ikke mulig å kreve fradrag for kildeskatt.
Vi har kontaktet skattemyndighetene i et forsøk på å kunne fortsette denne praksisen. Les mer her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Formue:
Verdien på investeringskonto inngår i formuesgrunnlaget ditt.

Investeringskonto er en kapitalforsikring.
Siden investeringskonto er en kapitalforsikring blir innskuddene og verdipapirene dine forsikret slik at 101 % av kontoverdien din utbetales til etterlatte i tilfelle død.

Forsikringskostnad.
Du betaler en promillesats i forsikringskostnad for å forsikre pengene dine. Forsikringskostnaden varierer avhengig av alder og sparesaldo.

Nordnet Livsforsikring AS.
Nordnet Livsforsikring (Nordnet Liv) ble stiftet 19. juni 2014. Det er et heleid datterselskap av det svenske livsforsikringsaksjeselskapet Nordnet Pensjonsförsäkring AB. Selskapet har sin forretningsadresse i Oslo, Norge. Nordnet Liv har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet og tilbyr kun forsikringer uten avkastningsgaranti der kundene selv plasserer og forvalter midlene. Produktene som leveres er: Nordnet investeringskonto og Nordnet IPA Link.

Årsrapport.
Nordnet Livsforsikring AS sin årlige rapport om solvens og finansiell stilling finner du her.

Skatteregler for investeringskonto:

 • Aksjeandelen avgjør hvilken skattesats avkastning på investeringskonto skal skattlegges med.
 • 01.01 hvert år beregnes aksjeandelen på din investeringskonto.
 • Du får skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond, og fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.
 • Ved beregning av formuesskatt får du verdsettelsesrabatt på aksjedelen på 45 % for 2021 (25 % rabatt for 2022).
 • Investeringer i investeringskonto blir skattelagt på samme måte som verdipapirfond.
 • Gevinst på aksjer og aksjefond skattlegges med en sats på 31,68 % for 2021 (35,2 % for 2022). Renter, og rentefond skattlegges med 22 % for 2021 (samme sats i 2022).
 • Gevinst og tap skattlegges først ved uttak fra investeringskontoen.

Beregningsmetode for aksjeandel investeringskonto:

 • Målepunktene for å beregne aksjeandelen på kontoen gjøres 1. januar hvert år. Eksempelvis vil det den 01.01.2022 bli foretatt en beregning av aksjeandelen på investeringskontoen. Beregningen gjøres for å fastsette hvilken skattesats som vil bli benyttet for 2022.
 • Er investeringskontoen flere år gammel, blir det beregnet en gjennomsnittlig aksjeandel for alle årene, som vil bestemme skattesatsen for gevinst / tap ved uttak.
 • Er kontoen opprettet før 2019 er uansett første måletidspunkt 1.1.2019, da de nye reglene ble innført.
 • Beregningen gjøres ved at vi først ser på den faktiske aksjeandelen på hver plassering i aksjer og aksjefond. Kontanter/bankinnskudd holdes utenfor beregningen, og det er kun forholdet aksjer og renter som beregnes.
 • Når dette summeres opp så vil man få en prosentsats som viser total aksjeandel på investeringskonto ved målingstidspunktet 1. januar.
 • Dersom aksjeandelen er mindre enn 20 % så settes aksjeandelen til 0 %, som følge av en sjablonregel. Er aksjeandelen over 80 % så tilsvarer det en aksjeandel på 100 %. Er aksjeandelen mellom 20 % og 80 % så benyttes den faktiske aksjeandelen.
 • Skattesatsen ved uttak er avhengig av hvilken aksjeandel du har 01.01 hvert år du har eid investeringskontoen. Skattesatsen for aksjegevinster er 31,68 % i 2021 (35,2 % i 2022) og skattesatsen for renteavkastning er 22 % i 2021 (samme sats i 2022).
 • Er aksjeandelen under 20 % i alle årene vil alle uttak få en skattesats på 22 %. Er aksjeandelen over 80 % i alle årene vil alle uttak få en skattesats på 31,68 % (2021). Er aksjeandelen mellom 20 % og 80 % i gjennomsnitt alle årene vil det bli gjort en forholdsvis beregning, og skattesatsen vil for 2021 bli mellom 22 % og 31,68 %.
 • Se eksempler på beregning av aksjeandel, gevinst/tap, skjermingsfradrag med mer på Skatteetaten.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Arveplanlegging:
Ved å oppnevne begunstigede kan du i større grad styre hvem som vil motta pengene dine ved dødsfall. Forsikringsverdien er 101 % av kontoverdien din og utbetales som et engangsbeløp. Dersom du ikke har oppført begunstigede, vil forsikringsavtaleloven styre hvem som mottar forsikringens verdi ved dødsfall.

Endre begunstiget:
Ønsker du at pengene skal fordeles på annen måte, kan du selv velge hvem som skal begunstiges. Det kan være flere begunstigede på samme avtale.

Relatert.

Martin Ringberg

I et intervju med Nordnet Livsforsikrings daglige leder, Tommy Dilling, blir du bedre kjent med mulighetene som finnes i investeringskonto for deg som kunde.

→ Les mer Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Frida Bratt

Hvert kvartal får investeringskonto-kunder en renteutbetaling hvis deres norske aksjer har blitt lånt ut. Se hvilke aksjer som har gitt størst renteinntekt ved forrige utbetaling.

→ Les mer Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Utdelningsguiden

Å låne penger for å investere mer, øker risikoen. Både oppsiden og nedsiden blir større. Her får du vite mer om hvordan belåningen fungerer, samt litt om hvordan Nordnet-kundene bruker belåning i sin investeringsstrategi.

→ Les mer Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Ofte stilte spørsmål.

Det er ingen løpende avgifter på kontoen. Du betaler kun en forsikringskostnad fra 0,001 %, som er avhengig av alder. Er du eksempelvis 40 år og har 100 000 kroner stående på kontoen, betaler du en forsikringsavgift på 1,30 kr per år. Se flere eksempler i prislisten. De du har begunstiget får utbetalt 101 % av kontoverdien dersom du dør, altså 101 000 kroner i dette eksemplet.

Ja, du kan ha belåning på investeringskonto. Les mer om verdipapirbelåning her. Tjenester som intradagskreditt og shorthandel er ikke tilgjengelig.