Gå til hovedinnhold

Skjema.

Finn avtaler og vilkår.

Ferdig utfylte avtaler og skjema som ikke kan signeres med BankID returneres til:
Nordnet Bank
Postboks 302 Sentrum
0103 Oslo

Du kan opprette konto med BankID. Om du ikke har BankID kan du åpne konto ved å laste ned skjema under og sende inn dette. Klikk her for å få hjelp til å finne riktig kontotype.

→ Åpne Aksjesparekontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Åpne Aksje- og fondskontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Åpne Investeringskonto Zerolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Åpne sparekontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Pensjon:

→ Søknad om nytegning Nordnet IPSlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Søknad om nytegning inkludert flyttefullmakt Nordnet IPSlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Bedrift:

→ Åpne Aksje- og fondskonto (skjema)lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Åpne Aksje- og fondskonto  (digitalt)lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Åpne sparekontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Når du åpner bedriftskonto må du legge ved en firmaattest som er maksimalt 3 måneder gammel.

Mindreårig:

→ Åpne Aksjesparekonto for mindreårigelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Åpne Aksje- og fondskonto for mindreårige (skjema)lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Åpne Aksje- og fondskonto for mindreårige (digitalt)lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Åpne Investeringskonto Zero for mindreårigelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Åpne sparekonto for mindreårigelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

For å åpne konto for mindreårige må du også legge ved en utskrift av fødselsattest. Dette kan du bestille fra Skatteetatenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Politisk eksponerte personer må også fylle ut:

→ Politisk eksponert personlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

For deg som er kunde fra før:

Er du kunde fra før kan du åpne nye kontoer under Mine sider.

Fyll ut skjema nedenfor for å søke om belåning. Les forhåndsinformasjon for ønsket beløp.

→ Forhåndsinformasjon - 250 000 krlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Forhåndsinformasjon - 1 000 000 krlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Forhåndsinformasjon - 2 000 000 krlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Forhåndsinformasjon - 3 000 000 krlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Forhåndsinformasjon - 5 000 000 krlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Merk! Du må også sende inn kopi av legetimasjon.

Aksjesparekonto

→ Kredittavtale og belåningsavtalelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (for utskrift)

Aksje- og fondskonto

→ Kredittavtale og belåningsavtalelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (for utskrift)

Investeringskonto Zero

→ Kredittavtale og belåningsavtale (for utskrift)

For bedriftskunder

→ Kredittavtale og belåningsavtalelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (for utskrift)

Intradagskreditt

→ Forhåndsinformasjon for avtale om intradagskredittlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

→ Allmenne bestemmelser for intradagskredittlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Signer de elektroniske fullmaktsskjemaene nedenfor:

Elektroniske fullmaktsskjemaer
→ Legg til fullmaktlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (for Aksje- og fondskonto, Aksjesparekonto, Individuell pensjonssparing (IPS) - Gjelder privatpersoner, mindreårigkontoer, og bedriftskontoer uten signaturrett)

→ Legg til fullmakt lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu(for Investeringskonto Zero, egen pensjonskonto, pensjonskapitalbevis og IPA)
→ Foreldrefullmaktlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Sparekontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

→ Legg til fullmaktlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (bedriftskonto - kun for signaturberettige i Brønnøysund)

Fullmaktsskjema

Du kan opprette en fullmakt ved at fullmaktsgiver og fullmatkshaver(e) fyller ut og signerer et skjema. Det må også legges ved bekreftet kopi av legitimasjon. Alt dette må sendes til oss original per post.

Husk at det finnes forskjellige typer fullmaktsblanketter, og at de er forskjellige avhengig av kontotype og type fullmakt.

Bedriftskunder
→ Innsynsfullmaktlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (for bedriftskunder til for eksempel regnskapsfører. Vi må ha attestert ID på fullmaktshaver). Du må sende oss originalen.

Merk! Du legge ved attestert legitimasjon sammen med avtalen eller fylle ut "Bekreftelse av legitimasjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu".

Handle med derivater

Hvis du vil handle med derivater må du sende oss en signert derivatavtale. Vil du handle futures eller selge (utstede) opsjoner må du ha tilgjengelig belåning på kontoen din i tillegg. ​

Merk! Du må spesifisere hvilket depot-/kontonummer derivathandelsavtalen skal være knyttet opp mot. Ble du kunde med BankID må du sende oss en kopi av ID sammen med avtalen.

→ Derivathandelsavtale (Opsjonsavtale) OMXlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Informasjon om derivathandellenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Shorthandel

For å få ha mulighet til shorthandel/verdipapirlån må du sende oss signert shorthandelsavtale. I tillegg må du ha tilgjengelig belåning på kontoen din.

→ Shorthandelsavtale (rammeavtale for verdipapirlån) samt allmenne vilkårlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Les mer om hvordan du kan tjene penger på fallende aksjekurser med shorthandel.

For bedriftkunder

→ Derivat- og shorthandelsavtalelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Investeringskonto Zero:

→ Endring av begunstigelselenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Individuell Pensjonsavtale (IPA)

→ Endring av begunstigelselenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Merk! Du må legge ved attestert legitimasjon sammen med avtalen eller fylle ut "Bekreftelse av legitimasjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu".

→ Uttak over 1 MNOK og uttak i annen valutalenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

→ Registrering av konto for uttak for mindreårige, selskap og personer med fullmaktlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Her er skjema du trenger hvis du skal ta ut penger til en konto som ikke er registrert fra før:

→ Uttaklenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Du kan også registrere ditt bankkontonummer her:

→ Registrer bankkontonummerlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Ved manuelle uttak må du også legge ved attestert kopi av legitimasjonen din:

→ Bekreftelse av legitimasjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

 

Du kan opprette en spareavtale på mine sider, eller du kan fylle ut skjema og sende til oss.

Aksjesparekonto og Aksje- og fondskonto
→ Spareavtalelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Investeringskonto Zero
→ Spareavtalelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Aksjesparekonto
→ Forhåndsinformasjon om aksjesparekontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Vilkår for aksjesparekontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Aksje- og fondskonto
→ Forhåndsinformasjon og informasjon om angrerett vedrørende avtale om konto hos Nordnet Bank NUFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Investeringskonto Zero
→ Forhåndsinformasjon Nordnet Investeringskonto Zerolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Allmenne forsikringsvilkår for privatpersonerlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Egen pensjonskonto
→ Forhåndsinformasjon Nordnet egen pensjonskontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Allmenne vilkår for egen pensjonskontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Allmenne vilkår for Nordnet alderstilpasset pensjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Individuell Pensjonsavtale
→ Forhåndsinformasjon Nordnet IPA Linklenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Informasjon om begunstigelser (IPA)lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Allmenne forsikringsvilkår for privatpersoner (IPA)lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Individuell Pensjonssparing
→ Forhåndsinformasjon Nordnet IPSlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Vilkår for Nordnet IPSlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Vilkår for Nordnet IPSlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (Gjelder for IPS-avtaler opprettet før 1. november 2017)

Pensjonskapitalbevis

→ Forhåndsinformasjon Nordnet pensjonskapitalbevislenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Allmenne forsikringsvilkår for pensjonskapitalbevislenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Sparekonto
→ Allmenne bestemmelser for sparekontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Intradagskreditt

→ Forhåndsinformasjon for avtale om intradagskredittPDF

→ Allmenne bestemmelser for intradagskredittPDF

Generelle vilkår og informasjon
→ Informasjon om angererett vedrørende avtale om konto hos Nordnet Bank NUFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Allmenne bestemmelser (Forretningsvilkår)
→ Allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenterlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Informasjon om godtgjørelserlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Informasjon om innskuddsgaranti og investorbeskyttelselenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Informasjon om personopplysningerlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Informasjon om egenskaper og risikolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Retningslinjer for utførelse av ordrelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Handelsplasser som Nordnet hovedsaklig anvender for utførelse av ordrelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Les mer om kundekontroll.

→ Kundekontroll privatpersonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Politisk eksponerte personer må også fylle ut:

→ Politisk eksponert personlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Kundekontroll juridisk person (for bedriftskunder):

→ Kundekontroll juridisk personlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Sjekkliste for bedrifter:

→ Sjekkliste bedrifterlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Med stop loss kan du minimere tap og sikre deg gevinst - uten at du behøver å sitte foran datamaskinen. Det er risiko forbundet med automatiske handelsfunksjoner, og du bør lese gjennom informasjonen nedenfor. ​

→ Vilkår m.m. for automatisk handel og Stop Losslenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Her finner du skjema for håndtering av personopplysninger. Merk at disse skjemaene skal benyttes kun dersom flere har rettigheter på kontoen. Om du har en egen konto kan du sende en melding til oss mens du er innlogget.

→ Rett til dataportabilitetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Rett til innsynlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Rett til rettinglenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Rett til slettinglenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ Rett til å kreve begrenset behandling av egne personopplysningerPDF
→ Rett til å protestere mot behandling av dine personopplysningerPDF