Gå til hovedinnhold

Sparing og investering for deg under 18 år.

For deg som er mindreårig og vil komme i gang.

Enten du er ungdom som ønsker å investere, eller du er foresatt som ønsker å investere for barna dine, er regelmessig sparing i fond eller aksjer det mest lønnsomme over tid.

Du kan opprette aksje- og fondskonto og aksjesparekonto gjennom linken nedenfor. For andre kontoer, vennligst se "Kontoer som kan opprettes".

Start sparing tidlig.

  • Egen konto for mindreårige.
  • Små beløp vokser seg store over tid.
  • Invester i aksjer og fond.

Sparing og investering for mindreårige - vanlige spørsmål.

Det er noen ting det kan være smart å tenke over før du begynner å spare og investere, enten du er under 18 eller skal spare til barnet ditt.

For eksempel hvis en under 18 år får for høy formue kan det påvirke rett til stipend under utdanning.

Fordeler med konto i mindreåriges navn.

Det er interessant og lærerikt for barn og unge å følge sin egen sparing. Oppretter du en konto for mindreårig i barnets navn vil du som forelder styre kontoen sammen med den mindreårige, frem til myndighetsalder. Etter at barnet har fylt 18 blir kontoen automatisk til en vanlig aksje- og fondskonto Investeringskonto Zero eller Aksjesparekonto

Sparing som står i den mindreåriges navn vil heller ikke påvirkes av samlivsbrudd, konkurs eller dødsfall.

Ting å tenke på.

Blir den mindreåriges formue for stor kan Overformynderiet ta over forvaltningen. I tillegg kan det begrense stipendet fra Lånekassen.

Fordeler med konto i foresattes navn.

Spares det til en mindreårig i foresattes navn, beholder du som foresatt kontrollen over pengene til du selv velger å overføre pengene. For å holde sparingen skilt kan du åpne en konto og merke kontoen med navnet til den mindreårige.

Pengene er automatisk unndratt Overformynderiet og begrenser ikke mulighetene for stipend.

Ting å tenke på.

Pengene som spares regnes med i boet ved konkurs, samlivsbrudd eller dødsfall.

Hvis du som forelder åpner kapitalforsikringen Investeringskonto Zero kan du sette barnet ditt som begunstiget. Da sikrer du at 101 % av kontoens saldo tilfaller barnet ditt dersom noe skulle skje.

Sparingen til mindreårig sammen med annen formue kan gjøre at du må betale formuesskatt. Les mer om formuesskatt på skatteetatens siderlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Overformynderiet.

Hvis du er under 18 år og formuen din overstiger et visst beløp kan Fylkesmannen ta over forvaltningen av pengene frem til du er over 18 år. Her kan du lese mer om grensenelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Stipend under utdanning.

Får du for høy formue kan det begrense mulighetene dine for å få stipend fra Lånekassen når du studerer. Les mer om grensene hos Lånekassenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hvis du som student tjener over et visst beløp i året får du lavere stipend. Kapitalinntekter (renter, utbytte eller gevinst på salg av aksjer og fond) teller også likt som arbeidsinntekt. Hvis du har høye kapitalinntekter påvirker det hvor mye du kan jobbe før du får lavere stipend. Finn beløpsgrensene på Lånekassens siderlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Du kan opprette både aksje- og fondskonto og aksjesparekonto her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu I tillegg kan du opprette sparekontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og Investeringskontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu ved å fylle ut og sende inn skjemaene for disse.

Lønnsom sparing.

Jo tidligere du starter desto bedre avkastning kan du få på pengene.

Aksje- og fondssparing har vist seg å være det beste alternativet for å skape god avkastning når sparehorisonten er lang, som den er for barn og unge. Risikoen er høyere enn å ha pengene stående på bankkonto, så verdien på sparepengene vil svinge. Over en lang tidshorisont kan du imidlertid forvente at avkastningen vil være betraktelig høyere. Små faste trekk merkes lite, men vokser seg store over tid. Sett opp en spareavtale i fond så går sparingen på autopilot.