Gå til hovedinnhold

Børsnoterte fond (ETF).


Bred risikospredning og lave avgifter.

Børsnoterte fond (ETFer) kombinerer det beste fra to verdener – du får fleksibiliteten til en aksje og diversifiseringseffekten til et fond.

Kort forklart så er børsnoterte fond en sammensetting av verdipapirer. Det kan være aksjer, obligasjoner, råvarer, eller en kombinasjon av disse. Denne sammensetningen følger ofte en underliggende indeks.

ETF, som på engelsk heter "Exchange Traded Fund", blir oversatt til "børsnoterte fond" på norsk. Dette kommer av at ETFer er notert på børsen på samme måte som aksjer. Dette gjør at prisen på en ETF endrer seg forløpende gjennom en handelsdag, ettersom andeler i fondet kjøpes og selges direkte i markedet. Dette er til forskjell fra vanlige aksjefond som ikke handles på en børs, og som vanligvis bare handles én gang om dagen etter at markedene er stengt.

Bli kunde Investeringsmuligheter i ETFer

Hva er en ETF?

 • Et børsnotert fond (ETF) er en samling av verdipapirer. ETFer handles på en børs, på lik linje med aksjer.

 • Kursene på ETFer endrer seg fortløpende ettersom folk kjøper og selger andeler i fondet, i motsetning til tradisjonelle fond som kun handles én gang per dag etter at markedene er stengt.

 • ETFer kan inneholde ulike typer aktiva, eksempelvis aksjer, råvarer eller obligasjer. Du kan eksponere deg mot enkeltmarkeder, eller få en bred internasjonal eksponering.

 • ETFer byr på lave forvaltningsavgifter og en lav kurtasje sammenlignet med å kjøpe alle aksjene individuelt.


Hvorfor ETFer?

Mye av grunnen til at flere investorer har fått øynene opp for ETFer er som følge av fleksibilitet, transparent prissetting, lave avgifter og diversifiseringsmulighetene de byr på.ETFer har som regel lavere årlige kostnader enn et sammenlignbart verdipapirfond. Den årlige avgiften er ofte på nivå med eller noe lavere enn indeksfond – det vil si vesentlig lavere enn aktive fond. Til gjengjeld må du betale kurtasje og valutavekslingsgebyr (ved handel i annen valuta enn norske kroner) ved kjøp og salg av ETFer, noe du slipper ved handel i verdipapirfond.

Diversifisering.

Når man snakker om diversifisering så er det lett å tenke at dette bare gjelder på tvers av ulike aktivaklasser som renter, råvarer, obligasjoner og aksjer. Men man kan også diversifisere mellom ulike regioner og bransjer. Med ETFer har du enda bedre utvalg enn i ordinære verdipapirfond hvis du ønsker å investere i spesifikke bransjer eller regioner.

Transparens.

Prissettingen av ETFer skjer i realtid på børsen, og hvem som helst kan se hvordan prisene forandrer seg fortløpende. I tillegg så offentliggjøres alle ETFers plasseringer og vekting hyppig, til forskjell fra vanlige fond som oftest har månedlige eller kvartalsvise oppdateringer.

210615_NORDNET_14_0203.jpg

Inspirasjon for å finne den rette ETFen.

Du trenger ikke være en ekspert for å få avkastning på pengene dine. Det finnes ETFer for alle behov, og på ETF-sidene finner du en rekke filtreringsverktøy som kan hjelpe deg å finne din neste investering. Du har mulighet til å investere i ETFer fra noen av verdens mest profilerte forvaltere. Du kan også investere i råvarer, indekser og sektorer det ellers er vanskelig å kunne eksponere seg mot.

ETF-inspirasjon

Vi tilbyr over 1500 ETFer fra noen av verdens fremste aktører.

 • Velg mellom 1500 børsnoterte fond.

 • Benytt verktøy som hjelper deg på veien.

 • Lave avgifter.


Spareavtale i ETFer.

Månedssparing i ETFer - helt automatisk.

Hos oss kan du sette opp en månedlig spareavtale i børsnoterte fond. Med en slik spareavtale hos Nordnet betaler du ikke kurtasje for kjøp, og du kan velge mellom et stort utvalg ETFer med lave forvaltningsavgifter. Månedlige spareavtaler i ETFer gjennomføres i samarbeid med våre partnere. Partnerne er utvalgte aktører, som er ledende innen ETF-handel i Norden.

Med automatisk spareavtale sørger du for at du kommer i gang med investeringene nå, og du kan enkelt starte via knappen nedenfor.

Opprett spareavtale i ETFer

Fordelene med spareavtale:

 • Mindre risiko for dårlig timing.
  Med en spareavtale kan du sette av en fast sum hver måned. Når du kjøper andeler i en ETF månedlig så reduseres risikoen for at du kjøper på en topp i markedet. Med en spareavtale kan du oppnå en bra snittkurs over tid.

 • Utnytt børsens fall.
  Psykologisk kan det føles vanskelig å kjøpe rett etter en kraftig kursnedgang. Men det er akkurat når kursen har falt at du kan sikre deg flere andeler i ETFer for samme pris, siden hver andel nå koster mindre. Når børsen senere snur oppover igjen har du flere andelere som øker i verdi. Med måndelig sparing kan du dra nytte av børsens svingninger.


Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på handelssiden til fondet.