Pensjon - Kom i gang
med p
ensjonssparing.

Pensjon er din fremtidige lønn.

Pensjon er lønnen du får utbetalt når du en gang blir pensjonist. Hvor stor pensjon du får utbetalt hver måned avhenger av din arbeidsinntekt gjennom et langt yrkesliv, og hvilke pensjonsordninger du har hatt på arbeidsplassen din, men også hvor flink du har vært til å spare selv. For å få en romslig økonomi som pensjonist, anbefaler Nordnet at du også sparer til pensjon på egenhånd. Hos oss i Nordnet kan du spare til pensjon i aksjer, fond og ETFer.

Pensjonen din består av tre kilder:

  • I bunn ligger alderspensjonen fra den statlige folketygden. Dette er noe alle nordmenn har krav på.
  • I midten ligger jobbpensjon, også kalt tjenestepensjon. Dette er pensjon som bedriften din har betalt inn for deg.
  • På toppen finner du din private pensjonssparing. Denne kan du påvirke selv og vil bli viktigere fremover som en følge av innsparinger i folketrygden. For å få en romslig økonomi som pensjonist, anbefaler Nordnet at du sparer til pensjon på egenhånd. Her kan du påvirke din fremtidige lønn.

NYHET: Egen pensjonskonto.

Pensjonsnyheten du ikke vil gå glipp av! Egen pensjonskonto kommer til Nordnet fra 2021.

→ Egen pensjonskonto hos Nordnet

Flytt pensjon.

Vi hjelper deg å samle og flytte pensjonssparingen din til Nordnet.

→ Til flytt pensjon

IPS.

Starter du IPS-sparingen tidlig kan du få opptil 2,3 millioner kr* mer i fremtidig lønn.

→ Til Nordnet IPS

Pensjonskapitalbevis.

Samle pensjonskapitalbevisene dine hos Nordnet. Gebyrfritt.

→ Til pensjonskapitalbevis

Fire internasjonale indeksfond.

Invester over hele verden. Fire internasjonale indeksfond som passer i en langsiktig portefølje.

→ Les mer om indeksfondene

Få en skreddersydd fondsportefølje.

Med Fondsrådgiveren får du hjelp til å finne fondene som passer deg.

→ Til Fondsrådgiveren

Flytt pensjon.

Vi hjelper deg å samle og flytte pensjonssparingen din til Nordnet.

→ Til flytt pensjon

Årlig sparebeløp på 40 000 årlig i 30 år i IPS:

Sparesaldo etter skatt i IPS etter 30 år med sparing i aksjefond: 2 384 000 kroner.

Eksempel:
Christian (35) vil spare til pensjon i en IPS-konto. Han betaler formuesskatt, og vil sette av 40 000 kroner i året i 30 år, til han blir 65 år. Han får 8 800 kroner (22 prosent) tilbake på skatten året etter. Dette beløpet setter han også inn i IPS påfølgende år, slik at han i realiteten sparer 31 200 kroner i året fra år 2. Siden Christian skal spare i flere tiår, velger han aksjefond i hele spareperioden. Etter 30 år kan Christian forvente å ha en sparesaldo etter skatt i IPS på 2 384 000 kroner. Sparer han samme nettobeløp, 31 200 kroner i året, i samme aksjefond i en investeringskonto eller aksjesparekonto, blir saldoen 1 748 000 kroner etter skatt. Forskjellen er 636 000 kroner, eller 36 prosent. Dette er «betalingen» som Christian får for å binde disse pengene frem til pensjon. Dersom Christian ikke betaler formuesskatt blir forskjellen 459 000 kroner, eller 24 prosent.

Forutsetninger: Vi forutsetter en årlig avkastning i aksjefondet på 5,5 prosent, noe som er i tråd med Finans Norges reviderte Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (i et indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt med 22 prosent i 2019. Avkastningen på aksjefond i en investeringskonto/ aksjesparekonto blir beskattet med 31,68 prosent i 2019. Evt formuesskatt på investeringskonto eller aksjesparekonto er på 0,64 prosent årlig (0,85 prosent formuesskatt minus 25 prosent formuesrabatt på aksjefond). IPS er fritatt for formuesskatt. Vi ser bort fra skjermingsfradrag. Sistnevnte vil i realiteten medføre at forskjellene blir noe lavere. Blir den årlige avkastningen høyere enn 5,5 % i spareperioden, vil forskjellene bli større – og motsatt. Velger man en høy renteandel i sparingen, blir forskjellene mindre.


Kom i gang med pensjonssparing.

Når du begynner å spare til pensjon hos oss får du tilgang til Norges største utvalg av fond, og med IPS kan du handle aksjer på flere markeder. Du kan ta alle valgene selv, få inspirasjon fra eksperter og andre investorer eller investere i en av de ferdige fondsporteføljene våre.

Et tips er å ta Fondsrådgiveren før du setter i gang med pensjonssparingen. Når du har besvart spørsmålene i testen får du en anbefalt fondsportefølje basert på risikoprofilen din.

Spørsmål og svar.

På norskpensjon.no får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter fra folketrygden, tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Her får du også oversikt over IPS-avtaler og pensjonskapitalbevis du har hos andre aktører som du kan flytte til Nordnet.

Du besøker norskpensjon.no for å se hva du har tjent opp i pensjon.

Dette er et spørsmål vi ofte får fra kundene våre. Du kan lese dette blogginnlegget fra spareøkonomen vår, eller teste kontovelgeren.