Gå til hovedinnhold
Hva er børsnoterte fond / ETF?

ETF er forkortelsen for «Exchange Traded Fund», som på norsk betyr børsnoterte fond. Som navnet antyder er dette fond som inneholder en samling av eierandeler, men skiller seg fra vanlige fond ved at de handles på børs.

I et vanlig verdipapirfond så handler du fondsandeler direkte fra fondsselskapet. Dette medfører at fondshandelen tar noen dager å gjennomføre. ETFer kjøpes i realtid på børsen, på linje med aksjer – som gjør at du raskt kan kjøpe og selge ETF-andelene dine.


Hvordan fungerer en ETF?

På linje med et fond så har ETFer vanligvis en forvaltningsavgift. Denne er i gjennomsnitt lavere enn for aktive fond, mer på linje med et indeksfond. Dette fordi ETFer ofte har en systematisk investeringsstrategi, som å følge en indeks slavisk – akkurat som et indeksfond.

Det finnes i dag et bredt spekter av ETFer med veldig mange investeringsstrategier som gir deg som investor et bredt utvalg å velge fra. På Nordnets nettside finnes det over 4000 ulike ETFer, altså langt flere enn det finnes fond!

Merk: På Nordnets startside for ETFer finner du p.t. ca 1280 ETF-er. Dette er ETF-er som er notert på en europeisk børs. Her finner du ETFer med eksponering mot alle verdenshjørner og bransjer, også USA. I tillegg har vi over 3000 ETFer som er notert på en amerikansk børs, men disse dukker ikke opp i listen på startsiden. Disse må du søke opp aktivt ved å bruke søkefeltet øverst til høyre på nettsiden. Merk at utvalget kan variere mellom kontotypene. På ASK kan du ikke handle USA-noterte ETF`er, mens på Investeringskonto og EPK kan du for eksempel ikke handle ETF`er med gearing.

💡 En begrensning for deg som investor er at du kun kan kjøpe hele andeler. Du kan dermed ikke handle deler av andeler, som i vanlige fond.


Fordelen med ETFer er at du kan handle i realtid og at prissettingen på ETFer skjer løpende på børsen. Du kan dermed komme raskere inn og ut av ETFer enn vanlige fond. Ulempen med ETFer at det påløper kurtasje på linje med kjøp av aksjer på børsen. Du må også betale en liten valutaspread, siden du kjøper ETFen i euro eller dollar. En annen ulempe er at det er vanskelig å finne frem i ETF-jungelen, siden ETFene som regel har engelske navn med stort innslag av forkortelser. Dette har vi forsøkt å forbedre ved å lage en ny ETF-screener, hvor du kan velge fondstype, region, risikonivå med mer.

Er du usikker på Hva slags type ETF som passer for deg? På inspirajsonssiden for ETF-er har vi laget en oversikt over noen av de mest populære ETFene blant våre kunder.

Innføring i ETFer thumbnail

Hvordan handler jeg en ETF?

Det er enkelt å kjøpe og selge en ETF. Du legger en ordre på samme måte som du legger en ordre på aksjer.

Før du kjøper, sjekk at du har kontroll på:

  • Hva er ETFen eksponert mot? Indeks, råvarer, aksjestrategi m.m.

  • Hvor stor er forvaltningsavgiften?

  • Hvilken spread er det mellom kjøp og salg? I likvide ETFer er spreaden svært lav. I mindre likvide ETFer er spreaden høyere, og kan utgjøre en vesentlig kostnad.Månedlig sparing i ETFer.

I dag kan du automatisere sparingen din og starte kurtasjefri månedlig sparing i et utvalg ETFer hos Nordnet.
Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Kom i gang med fondssparingen.Spare i fond