Gå til hovedinnhold

Hvilke andre fondstyper finnes det?

Det finnes andre fondstyper utover de tre hovedtypene; aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Noen eksempler er hedgefond, ETFer med og uten innebygget gearing, samt alternative investeringsfond (AIF).

Det er viktig at du alltid leser deg opp på hva investeringen innebærer før du gjennomfører handelen. Du bør vite hvilke aktivaklasser fondet investerer i.


Ulike fondstyper

Faktorfond

Faktorfond er er som regel et aksjefond og er en en hybrid mellom aktiv forvaltning og indeksfond. Fondet investerer basert på avanserte algoritmer og bestemmer hvilke aksjer som skal kjøpes ut fra forhåndsbestemte faktorer. Det er forvalteren som setter algoritmene, men deretter er det datamaskiner som samler inn og sorterer data. En faktor kan være mye forskjellig og representerer bare en egenskap. Vanlige faktorer er størrelse, verdi, kvalitet, volatilitet og utbytte.

Se også: Hva er faktorfond og fem ting du må vurdere før du kjøper

Hedgefond

Navnet til denne typen fond bygger på det engelske utrykket hedge, som betyr å sikre seg. Denne fondstypen har altså ambisjoner om å sikre investorene mot kursfall. I dag finnes det mange ulike fond som benytter ulike fremgangsmåter for å sørge for nettopp dette, men det betyr ikke at fondet er sikret mot kursfall. Hedgefond kategoriseres som spesialfond, og de skiller seg fra de andre fondene vi har snakket om ved at de har friere mandat til å handle verdipapirer.

Hedgefond forsøker å skape avkastning uansett om børsen går opp eller ned. Dette kalles for absolutt avkastning, men dette varier også fra fond til fond. Et eksempel på en slik strategi kan være Long/Short, som innebærer at fondet kan tjene penger på at aksjer både øker og minker i verdi. Et annet eksempel er arbitrasjefond, som forsøker å tjene penger på feil prissettinger i markedene. En del hedgefond satser på multistrategi, som innebærer at fondet benytter flere investeringsstrategier.

Med tanke på at hedgefond har veldig ulik tilnærming og frie mandater til å investere er det viktig at du som fondssparer setter deg ekstra godt inn i hva hvert enkelt hedgefond fokuserer på, slik at du kan velge det fondet som passer det du ønsker å investere i. Fondets historikk og kostnader er selvsagt også viktig å se på. Mange hedgefond har suksesshonorar slik at forvalter tar seg ekstra betalt i gode år. Hedgefond er for viderekomne og passer ikke for alle.

Les mer om hedgefond her.

Fond-i-fond

Et fond som invester i andre fond kalles for fond-i-fond (FiF). Når du handler FiF så fordeles pengene dine i en portefølje av andre fond. Det er den enkleste måten å få en veldig god risikospredning.

Du har alltids muligheten til å bygge opp en samling av fond ved å selv kjøpe flere fond. En FiF passer derfor best for de som ikke vet eller har tiden til å sette seg inn i andre fond.

Fond med belåning

En del fond investerer med lånte penger, noe som fører til økt gearing (belåning) for deg som investor. Dette betyr at selv små kursendringer kan gi store utslag på avkastningen. Et fond som har høy belåningsgrad innebærer en høyere risiko for deg som investor.

Alternative investeringsfond

Alternative investeringsfond (AIF) dekker et bredt spekter av ulike typer kollektive investeringer og omfatter alt fra det som betegnes som “nasjonale verdipapirfond” til eiendomsfond, aktive eierfond (private equity) og hedgefond. Et AIF er ikke et UCITS -verdipapirfond.

Enkelte forvaltere ønsker spisse aksjefond med færre enn 16 aksjer i porteføljen. Da kan ikke fondet være et UCITS-fond, og da kalles fondet for et alternativt investeringsfond. Mange alternative investeringsfond er imidlertid veldig komplekse, og egner seg derfor ikke for alle å spare i.

Sjekk nøkkelinformasjonen

For å få fullstendig oversikt over hvordan fondet forvalter pengene dine er det viktig at du leser nøkkelinformasjonen (også kalt faktablad) som er tilgjengelig på nettsiden for alle fond. Dette gjelder samtlige fondstyper. Det er et to siders dokument fylt med den viktigeste informasjonen du som investor bør kjenne til.

På fondssidene på nordnet.no kan du finner du et stort utvalg fond i ulike fondstyper. Du finner enkelt frem til fondet ved å søke det frem i søkefeltet eller bruke screeneren for å finne ønsket region, kategori, risiko og lignende.


Gå til fondslisten

Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto