Gå til hovedinnhold

Reduser risikoen i din langsiktige sparing.

Sparing i fond er forbundet med risiko, og fondets verdi kan endre seg i både positiv og negativ retning. Heldigvis finnes det enkle grep du kan ta for å redusere risikoen i din fondssparing.

Diversifiser deg smart

Det viktigste å tenke på når du sparer langsiktig er diversifisering, altså å spre risikoen. Det er dette som skiller en langsiktig, fremgangsrik investor fra resten. Det er flere måter å spre risiko på, du kan spre risiko i ulike markeder, geografiske områder, sektorer og valuta, eller ved å kjøpe på flere tidspunkter, for eksempel månedlig. Ved å spre investeringene dine øker du sannsynligheten for å få en positiv langsiktig avkastning og reduserer sannsynligheten for å gå på en kjempesmell.

Bredest diversifisering når det gjelder aksjefond får du i et globalt aksjefond. Et globalt indeksfond investerer for eksempel i over 1.000 ulike selskaper over store deler av verden.

Ta ned risikoen med renteinvesteringer

Selv et bredt globalt aksjefond kan halvere seg i verdi i dårlige tider. Det så vi sist under finanskrisen i 2008/09. Er du ikke helt komfortabel med at alle dine langsiktige sparepenger er investert i aksjemarkedet, kan du supplere med rentefond i porteføljen din. Eller du kan kjøpe kombinasjonsfond, som for eksempel Nordnet One, som består av både aksjer og rentepapirer.

De fleste kapitalforvaltere og pensjonsleverandører anbefaler at aksjeandelen reduseres og renteandelen økes når man nærmer seg utbetaling, for eksempel når man nærmer seg pensjonsalder.

Skal du investere i rentefond er det viktig å være klar over at det er stor forskjell på de ulike kategoriene av rentefond. Rentefond er delt inn i hovedkategoriene likviditetsfond, obligasjonsfond og andre rentefond. Likviditetsfond investerer i rentepapirer med gjenstående rentebinding på mindre enn ett år, og har som regel lav risiko. Obligasjonsfond er verdipapirfond der midlene investeres i langsiktige rentepapirer, med bindingstid over 1 år. Her er risiko og forventet avkastning noe høyere enn for likviditetsfond. Andre rentefond er typisk high yield-fond som investerer i rentepapirer med lavere kredittkvalitet og høyere forventet avkastning.

Krydre med nordiske-, globale- og vekstmarkedsfond

De bredeste fondene er som nevnt globale fond. De gir deg eksponering mot store deler av verden. Merk at de fleste globalfond kun investerer i utviklede markeder (developed markets) og ikke i vekstmarkeder (emerging markets). Utviklede markeder utgjør ca 90 % av verdens børsverdier. De resterende 10 prosentene er vekstmarkeder – som Kina, Sør Korea, India og Brasil.

Er du litt interessert i aksjer og fond vil du kanskje synes det er litt kjedelig med kun ett globalt aksjefond i porteføljen. Da kan du spe på med noen regionfond og bransjefond ut fra hva du har tro på fremover.

Husk på at jo smalere investeringsunivers, jo høyere risiko. Et teknologifond som DNB Teknologi har eksempelvis høyere risiko enn DNB Global Indeks, men førstnevnte har gitt langt bedre avkastning de siste årene. På samme måte har et vekstmarkedsfond eller et nordisk aksjefond normalt høyere risiko enn et globalfond.


Eksempel på diversifisering og nedtrapping av risiko

I forbindelse med innføringen av egen pensjonskonto februar 2020 lanserte vi Nordnet Alderstilpasset Pensjon, som er spareprofilen for pensjonskunder som ikke ønsker å velge fond selv.

Her er aksjeandelen 100 prosent frem til kundene fyller 55 år. Deretter reduseres aksjeandelen gradvis til 20 prosent frem til fylte 75 år. Renteandelen økes tilsvarende, for å sikre den oppsparte pensjonen i utbetalingsperioden.

Aksjedelen består av Nordnets indeksfond, hvor Nordnet Indeksfond Global utgjør 70 %, Nordnet Indeksfond Emerging Markets 10 % og de fire nordiske indeksfondene til sammen utgjør 20 %. Dette sikrer en god spredning over hele verden, inklusive vekstmarkeder / emerging markets. I tillegg har porteføljen en viss «home bias», med at Norden teller så mye som 20 %.

Les mer om hvorfor Nordnet har valgt en noe mer offensiv alderstilpasset spareprofil enn de fleste konkurrentene i innlegget “Hvorfor 100 % aksjer frem til 55 år?”.


Opprett spareavtale

Det er enkelt å sette inn mer penger når sparingen eller investeringen har gått bra. Det er vanskeligere å sette inn mer penger når markedene har falt. Med en månedlig spareavtale i aksjefond automatiserer du sparingen din, og du tvinger deg til å kjøpe fondsandeler også når markedene er dårlige. Å spre kjøpene ut i tid – samt å selge deg ut gradvis reduserer også risikoen i din langsiktige sparing.

Lykke til med sparingen din!


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto