Gå til hovedinnhold

Hedgefond – Investere i alternative fond.

Hedgefond er en type fond som har relativt frie rammer for hvordan forvalter skal investere pengene. Et hedgefond har som regel som mål å oppnå positiv avkastning uansett om det generelle aksjemarkedet går opp eller ned.

Mens et aksjefond må ha minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer, kan et hedgefond plassere kapitalen i mange ulike aktivaklasser, som i tillegg til aksjer inkluderer råvarer, indekser, valuta etc. Hedgefond kan også ta shortposisjoner, slik at de tjener på at aksjemarkedet faller.

Det som skiller hegdefond fra vanlige verdipapirfond er:

 1. 1

  Hedgefond kan ta shortposisjoner, slik at de tjener på at markedet faller.

 2. 2

  Hedgefond kan benytte seg av gearing og derivater, og dermed øke mulighetene for gevinst og tap.

 3. 3

  Det er få krav til diversifisering av porteføljen i et hedgefond.


💡 Å hedge betyr å sikre eller å redusere risiko. Siden målet er såkalt absolutt-avkastning, altså positiv avkastning uavhengig av aksjemarkedets utvikling, sammenligner normalt ikke hedgefond seg med aksjeindekser (referanseindekser). Et hedgefond vil normalt henge litt etter når aksjemarkedet går bratt oppover, men vil (i alle fall bør) prestere bedre enn aksjemarkedet i perioder med børsfall.


Forskjellige typer hedgefond

Hegdefondene deles i forskjellige kategorier basert på hvilken strategi de har og hva de investerer i. Her er noen av de de mest vanlige:

 • Long/Short aksje-strategi

 • Markedsnøytral strategi

 • Arbitrasje-strategi

 • Makrostrategi


Hvilke strategier de ulike hedgefondene benytter står i kategori-kolonnen på nordnet.no samt i nøkkelinformasjonsdokumentet/KIID for hvert enkelt fond.

I tillegg til hedgefondets strategi spiller fondets juridiske struktur også en rolle. Det kan være om det er underlagt det felleseuropeiske regelverket UCITS, som blant annet stiller krav til risikospredning, investorbeskyttelse og likviditet. Per mai 2022 er alle de 15 tilgjengelige hedgefondene på Nordnets plattform i Norge UCITS-fond. I hegdefond som ikke er underlagt UCITS-regelverket kan det være store ulikheter i investorbeskyttelse, som kan være avgjørende på når du kan innløse dine andeler osv.

Kostnader

Det er greit å vite at hegdefond er kjent for å ha relativt høye kostnader. Det har ofte sammenheng med at hegdefond ofte forvaltes ekstra aktivt og samtidig på en mer kompleks måte mer ordinære fond forvaltes på.

Den klassiske kostnadsmodellen kalles «2 and 20», som betyr at forvalteren tar 2 prosent i fast årlig kostnad, pluss 20 prosent av avkastningen over et bestemt nivå (sistnevnte kalles suksesshonorar).

Vurderer du å investere i et hedgefond bør du både se på hvilken strategi fondet har, historisk avkastning og kostnader. (Merk at kostnadene/total pris som vises for hvert enkelt fond på Nordnets nettside ikke inkluderer eventuelle suksesshonorarer. Denne kostnaden varierer fra år til år, og kostnaden for siste kalenderår finnes i nøkkelinformasjonsdokument/KIID til det aktuelle fondet.)Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto