Gå til hovedinnhold
Hva koster fond? Lær om forvaltningskostnad og plattformavgift.

Fond koster vanligvis en liten prosentsats i forvaltningskostnad. Denne avgiften er basert på verdien av fondet, og prosentsatsen er den samme uavhengig av om fondet øker eller minker i verdi. Dette er altså kostnaden du betaler for at fondsforvalteren forvalter fondet.

💡 For fondskundene i Nordnet består totale fondskostnader av to deler:

Netto forvaltningskostnad – som går til fondsforvalteren.
Samt plattformavgift – som går til Nordnet.


Forvaltningskostnad

Forvaltningskostnaden er oppgitt i prosent per år slik at det skal være lett å sammenligne hva fond koster. Den faktiske avgiften beregnes daglig, med 1/365-del hver dag. Det blir gjort i forbindelse med at man setter dagens kurs på fondet. På den måten vil du til enhver tid kunne se hvordan fondet ditt utvikler seg etter at kostnadene er trukket fra. Når man ser på den historiske utviklingen på fondskursen er det alltid nettoavkastning du ser, altså avkastningen etter brutto forvaltningskostnader. Dette gjør det enklere å sammenligne fondenes faktiske utvikling.

Tidligere betalte kundene en årlig brutto forvaltningsavgift til fondsforvalteren. Deler av denne avgiften mottok distributører som Nordnet som betaling for distribusjon, markedsføring, kundeservice, skatterapportering med mer. Denne inntekten kalles returprovisjon. I dag betaler de fleste fondsdistributører, også Nordnet, denne returprovisjonen tilbake til kundene. Istedenfor krever Nordnet en plattformavgift av fondskundene, som trekkes direkte fra kundens konto. De ulike kostnadskomponentene ser du enkelt ved å trykke på “detaljer” inne på siden til hvert enkelt fond.

Jo lavere totale fondskostnader, jo mer av avkastningen tilfaller kundene. Men du bør ikke velge fond kun ut fra kostnader. Du må også se på hvor fondet er investert (aktivaklasse: aksjer eller renter, geografisk spredning: Norge, Norden, Europa, Verden etc) samt historisk avkastning og risiko – og sammenligne dette med en relevant referanseindeks eller sammenlignbare fond. Et aktivt norsk aksjefond bør for eksempel normalt sammenlignes med Oslo Børs Fondsindeks eller Hovedindeks.

I Nordnets fondsliste kan du blant annet sortere fond etter avkastning, kostnader, antall Morningstar-stjerner mm.

Plattformavgift

Plattformavgiften tilfaller Nordnet. Avgiften går til å dekke kostnader vi har ved å distribuere fond, drifte kundesenter, systemer, skatterapportering etc. Plattformavgiften varierer med fondstype.

Fondstype
Plattformavgift
Aktive aksjefond*
0,29 %
Indeksfond
0,19 %
Pengemarkedsfond
0,09 %
Andre rentefond**
0,19 %

Pris per 18.10.23Det er til enhver tid prisene i prislisten vår som er gjeldende.

* inkluderer kombinasjonsfond og hedgefond.
** inkluderer obligasjonsfond, high-yield fond og øvrige rentefond.

Nordnets egne indeksfond har 0 eller 0,1 % i forvaltningskostnad.

Slik fungerer det (eksempel):

 1. 1

  Du kjøper et aktivt forvaltet aksjefond med en årlig brutto forvaltningskostnad på 1,5 %. Denne kostnaden trekkes løpende fra kursutviklingen til aksjefondet ditt.

 2. 2

  Forvalteren betaler Nordnet en andel (0,75 %) i returprovisjon, men fremfor å beholde pengene selv gir vi vår andel videre til deg. Netto forvaltningsavgift er 0,75 %.

 3. 3

  Du belastes i stedet en plattformavgift på 0,29 %.

 4. 4

  Din årlige totalkostnad for dette fondet blir 1,04 % (0,75+0,29).Hvilke andre kostnader finnes?

Noen svært få fond tar fortsatt en kjøp- og salgsavgift, som beregnes i forbindelse med at du kjøper eller selger andeler i fondet. Det kan også påløpe resultatbasert avgift som beregnes i prosent ut fra hvor mye fondet har økt i verdi utover en referanseindeks. Disse avgiftene kalles suksesshonorar, og er relativt uvanlige. Alle fondets avgifter kan du se på hver enkelt fondsside på Nordnet.no under “detaljer”. Du kan også trykke på “Se kostnadsoversikt” når du er inne på kjøpssiden, og få oversikt over totale kostnader.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Kom i gang med fondssparingen.Spare i fond