Gå til hovedinnhold

Hvordan fond fungerer.

Hva er fond?

Et fond kan beskrives som en kurv med investeringer, eller som en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Du kjøper et fond der en profesjonell forvalter setter sammen ulike investeringer i fondet. Forvalteren velger investeringer basert på hvilken type fond det er. Kjøper du for eksempel et aksjefond med investeringsmandat i Norge, vil fondet bestå av norske aksjer (et norsk aksjefond må ha minst 80 % av pengene i norske aksjer, og kan dermed ha inntil 20 % i internasjonale aksjer).

Et utgangspunkt kan være å vurdere om du vil investere mest i aksjer eller renter. Et aksjefond, som investerer i aksjer, svinger mye i verdi og gir høy forventet avkastning på lang sikt, men kan også gi tap i perioder. Et rentefond, som investerer i rentepapirer (lån til bedrifter, kommuner og stater), svinger mindre og har en lavere forventet avkastning. Her er sannsynligheten for tap mindre.

Deretter må du tenke over hvor du ønsker å investere, eksempelvis i Norge, globalt eller kanskje i fremvoksende markeder. Du kan også velge fond som kun investerer i visse bransjer, som helse eller teknologi. Ta gjerne en titt på Nordnets fondsliste for å se hvilke fond vi har som passer for deg.

Det finnes både aktivt forvaltede og passive fond - også kalt indeksfond. I førstnevnte så velger en forvalter spesifikke aksjer han eller hun har tro på. Et passivt fond derimot følger en indeks, som for eksempel kan bestå av de største selskapene på Oslo Børs, det europeiske aksjemarkedet, globale helseaksjer, og så videre. Aktive fond er som regel dyrere enn passive, da de krever mer oppfølging fra forvalterne.

Hvorfor spare i fond?

Ved å kjøpe et fond så får du god risikospredning, ved at fondet må investere i et visst antall aksjer / verdipapirer. Kjøper du i tillegg flere fond, og inkluderer globale fond, så får du enda større risikospredning. Fond er enkle å spare i da du ikke trenger å sette deg inn i enkeltselskaper, men kan la en forvalter gjøre jobben.

Hvilket fond bør du velge?

På Nordnets fondsliste kan du velge fra et bredt utvalg av fond. Du kan sortere basert på region, forvaltere, bransje med mer, og se på historisk avkastning på de ulike fondene.

Risikoprofilen til fondet kan du se ved å bruke risikoskalaen som alle fond er pliktig til å oppgi. Fondene klassifiseres fra 1 til 7 basert på hvor høy risiko det er knyttet til fondet. Høyere risiko innebærer at fondene svinger mye i verdi både opp og ned. Risiko behøver altså ikke være noe negativt, men høyere risiko fører ikke alltid til høyere avkastning. Derfor finnes det mål for risikojustert avkastning, for eksempel Morningstars stjernerangering eller Sharpe-ratio.


Risikoskala-370x77

En balansert portefølje kan bestå av en blanding av noen aksjefond med høy risiko og noen rentefond med lav risiko. Jo lenger sparehorisont du har, dess høyere aksjeandel og dess høyere risiko bør du ta, siden svingningene jevner seg ut over tid.

Vil du har hjelp til å finne en fondsportefølje som passer deg og din risikovilje og sparehorisont, kan du forsøke vår fondsrådgiver. Ved å svare på en del spørsmål på våre nettsider blir du anbefalt en fondsportefølje.

Rentes rente-effekten

Rentes rente er den fordelen som oppstår når man over tid oppnår avkastning og denne legges til det beløpet som opprinnelig ble investert. Du får da rente på et større beløp. Eksempel: Du investerer 1000 kroner i fond og oppnår 6 % avkastning på dette beløpet det første året. Det opprinnelige innskuddet øker da med 60 kroner, som du igjen vil opptjene rente på det påfølgende året. Over tid kan dermed rentes rente ha stor påvirkning på sparingen din.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto