Gå til hovedinnhold

4 huskeregler for å vite når du skal bytte eller selge fond.

Du finner side opp og side ned om hva du skal se etter ved kjøp av fond, men hvordan vet du når tiden er inne for å selge eller bytte? I dette innlegget får du fire tips til ting du bør tenke på når du skal bytte eller selge fond.


1. Er tiden inne for å bruke pengene dine?

Penger er for de fleste et middel og ikke et mål, selv om mange har stor glede av å se pengehaugen vokse. Økt formue gir rett og slett flere muligheter – men til hva da? Plutselig dukker det opp en mulighet der du får bruk for pengene. Du finner drømmehytta, har behov for ny bil, eller vil rett og slett dra på reise jorden rundt og oppleve verden.


2. Har fondsporteføljen din blitt ubalansert?

De fleste har en idé eller struktur i tankene når de oppretter en fondsportefølje. Noen velger å bruke oljefondet som rettesnor for sin fondssparing. Det betyr i praksis å ha en portefølje som består av 70 % aksjefond og 30 % rentefond. Etter noen års utvikling kan denne vektingen se ganske annerledes ut. La oss tenke oss at aksjefondene dine i løpet av 4 år dobler seg, mens rentefondene stiger med samlet verdi på 15 %. Du vil da faktisk sitte med en portefølje der 80 % er i aksjefond og 20 % er i rentefond, noe som betyr at risikoen i porteføljen har økt. Kanskje på tide å rebalansere? Å rebalansere vil si å nullstille porteføljen med visse mellomrom.

Dette er faktisk en strategi som benyttes av flere av de største forvalterne. Rebalansering når porteføljen har blitt for skjev i forhold til utgangspunktet vil være risikodempende over tid, og kan i mange tilfeller gi økt avkastning. I alle fall påstår både Folketrygdfondet og Oljefondet dette og vi sier oss ikke uenige med dem. Rebalansering – for eksempel hvert halvår eller hvert år – sikrer til en viss grad at du vekter deg ned i aksjer på høye kurser, og vekter deg opp i aksjer når kursene er lave.


3. Har noe skjedd med fondet som gjør det mindre attraktivt?

Du bør alltid vurdere investeringene dine med spørsmålet «ville jeg kjøpt dette i dag?»

I de fleste tilfeller er svaret «ja», men om det ikke lenger er det så bør du som investor gjøre noe. Å selge eller bytte fond er enkelt, og billig/gratis (hvis du ser bort fra eventuelle skattekostnader). Faktisk er dette en av de store fordelene med investeringer i verdipapirfond i forhold til å eie realaktiva som for eksempel eiendom.


Grunner til at fond kan være mindre attraktive


Mindreavkastning i mer enn to år

Har du kjøpt et aktivt aksjefond, har du (og forvalter) et mål om at fondet skal slå referanseindeksen etter kostnader over tid. Taper fondet mot referanseindeksen i en lang periode, bør du bytte fond. Det er ikke noe fasitsvar på når du bør kaste kortene, meni dette intervjuet sier en profesjonell porteføljeforvalter at han setter grensen ved to års mindreavkastning. At fondet ditt mister stjerner i Morningstar – eller får lavere score på DP-indeksen – er også et tegn på at risikojustert avkastning er svak. Velg et annet godt aktivt aksjefond eller et billig indeksfond isteden.


Markedssyklusen har endret seg

Forsøker du å time markedet og har som mål å slå indeksen, kan det være smart å bytte fond når markedssyklusen endrer seg. Det kan eksempelvis være riktig å eie et momentumbasert eller vekstbasert aksjefond i et oppadgående marked, mens et utbyttefond eller verdifond kan være best i et stillestående marked – og et rentefond vil være best i et fallende marked.


Fondets evne til å følge sin egen strategi har endret seg

Dette høres rart ut, men skjer stadig vekk, og en variant av fenomenet kalles «winners curse» i fondsmarkedet. Tenk deg for eksempel at et lite fond startes opp med 100 millioner i kapital og en fremadstormende forvalter. Mandatet er å investere i norske småselskaper, og hun fordeler kapitalen på 20 selskaper med 5 millioner i hver aksje. Tenk deg at fondet har stor suksess og dobler kapitalen i løpet av et par år. Dette tiltrekker seg en rekke nye investorer, som skyter inn nye 800 millioner i fondet. Fondet er nå på 1 milliard. Skal dette fordeles på 20 selskaper må forvalteren ha aksjer for 50 millioner i hvert selskap. Det vil da bli umulig å investere på samme måte som forvalteren opprinnelig gjorde og som var grunnlaget for hennes suksess. Fondet har blitt for stort.

En annen ting som kan skje er at forvalteren har mistet troen på den opprinnelige strategien – typisk fordi h*n oppnår mindreavkastning i en periode – og endrer strategi. Det er et dårlig tegn, og kan tyde på vingling.


Fondet bytter forvalter

Dette er et vanlig fenomen blant aktivt forvaltede fond. Om et fond har hatt stor suksess hender det at forvalteren får et tilbud fra noen andre, eller velger å starte for seg selv. Det er slett ikke sikkert at en ny forvalter klarer å oppnå samme resultater, og du som investor bør tenke over dette. Av forsiktighetshensyn kan det være en grei regel å alltid bytte ut fondet dersom fondet får ny forvalter.


Fondet er blitt for dyrt

Dette hender ofte. Eksempelvis kan det komme indeksfond eller ETFer som gir deg samme eksponering til en lavere pris. Da bør du bytte. Kostnadene i norske verdipapirfond har falt de siste årene, så du bør sjekke kostnadene opp mot sammenlignbare fond av og til.

Listen over grunnene til at et fond kan være mindre attraktivt er ikke uttømmende. Noen ganger kan det hende du vil bytte fond rett og slett fordi du har funnet noe du synes er mer spennende. Det blir da en vurdering på om det nye fondet er bedre enn noe du allerede har i porteføljen, og hvordan det passer inn i forhold til den totale risikoprofilen du ønsker å ha.

Har du fondene på en aksjesparekonto eller investeringskonto kan du som kjent bytte fond uten at det utløser gevinstskatt.


4. Diskuter med andre om å bytte og selge fond

Et siste tips er å sjekke hva andre diskuterer om fondet på Shareville. Her kan du også se hvilke fond som er mest populære og bli med i grupper som diskuterer fondshandel.

Det aller viktigste for alle fondsinvestorer er å ha en vel gjennomtenkt og langsiktig investeringsstrategi. Rett og slett ha en plan og følge den.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto