Gå til hovedinnhold

Slik sparer du billigst med ETFer

Indeksfond sikrer deg markedets avkastning til en lav pris. Er du langsiktig sparer og ute etter billigst mulig indeks-eksponering kan ETFer være et godt alternativ til indeksfond.

I kjølvannet av Nordnets nye prismodell for fond, som lanseres 1. september, har vi fått flere spørsmål om kostnader i ETFer. Jeg har derfor skrevet et innlegg om dette.

La oss ta konklusjonen først: Våre regnestykker nedenfor viser at du må ha minst fem års sparehorisont for å få lavere kostnader i en global aksjeindeks-ETF enn i Nordnets nye indeksfond (0,3 %). Skal du få lavere kostnader enn de billigste globale indeksfondene i markedet (0,18 %), må du ha minst 10 års sparehorisont (og i tillegg benytte en valutakonto for å få lavere valutaspread).

ETF er forkortelse for exchange traded funds, eller børshandlede fond, på norsk. Dette er fond som omsettes på børsen, akkurat som aksjer, og som dermed kan kjøpes og selges på sekundet.

På Nordnetplattformen har vi flere ETFer enn vi har verdipapirfond. De aller fleste ETFer følger en indeks og har som mål å gjenskape indeksens avkastning med lavest mulig avvik (tracking error).

En fordel med ETFer er at du lettere kan finne spisse investeringsmandat i ETF-sortimentet enn i aksjefonds-sortimentet. For eksempel finnes det syv ulike ETFer innenfor gaming/eSport på nordnetplattformen, mens det kun finnes ett aksjefond med dette mandatet.

ETFer har som regel lavere kostnader enn tilsvarende fond, men du må betale kurtasje og valutavekslingsgebyr i tillegg.

I tillegg til å se på kostnadene bør du også kikke på historisk avkastning. For selv om en ETF eller et indeksfond følger samme referanseindeks trenger ikke avkastningen være helt identisk. Mer om det under.

Lær mer om børsnoterte fond (ETFer).

ETFer med lavest forvaltningskostnad

La oss først liste opp et utvalg av de billigste aksje-ETFene. Du kan se en fullstendig liste over alle våre aksje-ETFer rangert etter kostnader på våre nettsider.

Billige regionale aksje-ETFerRegionReferanseindeksForvaltn.kostnad
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF (LCUK)UKMorningstar UK NR Index0,04 %
Lyxor Core Morningstar US Equity (DR) UCITS ETF (LCUS)USAMorningstar US Large-Mid Cap NR Index0,04 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (SC0D)EurosonenEURO STOXX 50 TR index0,05 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc (SC0H)USAMSCI USA Total Return (Net) Index0,05 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc (P500)USAS&P 500 Index0,05 %
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF(BBUS)USAMorningstar® US Target Market Exposure ™ Index0,05 %
ComStage DAX UCITS ETF (C001)TysklandDAX performance index (Total Return index, TR)0,08 %
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP)JapanNikkei Stock Average index0,09 %
XACT OMXS30 (XACT OMXS30)SverigeOMXS30TM Index0,10 %
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCUW)VerdenMSCI World Net Total Return USD Index0,12 %
Tabellen viser de billigste aksje-ETFene (UCITS) innenfor ulike kategorier/indekser på nordnet.no. Per 18.8.20.

ETFer som følger Verdensindeksen

De mest populære ETFene blant våre kunder er som regel de som følger verdensindeksen, typisk MSCI World.

På Nordnetplattformen finnes i skrivende stund 69 ulike ETFer som har globale aksjer som univers. Se listen her.

Tre av disse har en årlig forvaltningskostnad på 0,12 %. Dette er en ETF fra Lyxor og to fra Vanguard, to store ETF-tilbydere.

Som det fremgår av tabellen over kan du alternativt sette sammen ditt eget globale ETF-indeksfond (bestående av USA, eurosonen og Japan) og få enda lavere kostnader. Men da bør du rebalansere mellom ETFene innimellom (f eks årlig) for å speile Verdensindeksen, om det er målsettingen.

I tillegg til mandat/region og forvaltningskostnader er det som nevnt også viktig å se på historisk avkastning. De to nevnte ETFene har kun 6 til 12 måneders historikk (i denne valutaen). Vi tar derfor med to andre globale ETF-er i sammenligningen, som har en marginalt høyere årlig forvaltningsavgift (0,19 %). Vi sammenligner med to populære globale indeksfond fra DNB og KLP.

Merk at det finnes dyrere globale ETFer også, helt opptil 0,7 % i kostnad, men dette er gjerne ETFer med en spesiell stil / faktor, for eksempel ESG eller utbytte.

ETF / FondForvaltn. kostnadMorningstar-ratingAvk 6 mndAvk 12 mndAvk 3 årAvk 5 år
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCUW)0,12 %n.a.-3,75 %15,35 %n.a.n.a.
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF)0,12 %n.a.-3,09 %n.a.n.a.n.a.
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J)0,19 %5 av 5-3,75 %15,48 %13,75 %10,93 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD)0,19 %4 av 5-3,71 %15,30 %13,70 %10,93 %
DNB Global Indeks0,2%/0,44%*4 av 5-3,20 %16,01 %13,61 %10,45 %
KLP AksjeGlobal Indeks V0,18%/0,39**4 av 5-3,10 %16,14 %13,73 %n.a.
Kilde: Morningstar, 13.08020, fondsdata oppdatert per 12.08.20. 3 og 5 år er annualisert avkastning
* DNB Global Indeks koster 0,2 % frem til 1. sept. Etter 1. sept blir prisen 0,44 %.
** KLP AksjeGlobal Indeks V koster 0,18 % frem til 1. sept. Etter 1. sept blir prisen 0,39 %

Som du ser av tabellen er det mindre forskjeller i avkastningen mellom alle ETFene og fondene, selv om de har samme investeringsmandat. De siste 6 og 12 månedene har de globale indeksfondene fra DNB og KLP gitt marginalt høyere avkastning enn de fire ETFene. På 3 og 5 års sikt har ETFene gitt marginalt høyere avkastning.

De små forskjellene skyldes at indeksforvaltning er et håndverk, selv om forskjellene er små. Forvalter kan velge om han vil eie alle aksjene i indeksen eller kun et utvalg. Han kan velge hvor ofte han vil kjøpe og selge aksjer, og dermed tillate mindre avvik fra indeks. Forvalter må gjøre en avveining mellom å speile indeksen perfekt – og dermed ha null avvik fra indeks – og å holde transaksjonskostnadene nede. Noen forvaltere, som KLP og Storebrand, har dessuten strengere utelukkelseskriterier enn andre, og har derfor ekskludert flere aksjer fra indeksfondet. Dette kan også påvirke avkastningen til indeksfondet og ETFen i den ene eller andre retningen. I dette eksempelet følger faktisk Vanguard-ETFen en annen verdensindeks enn de andre, nemlig FTSE Developed World og ikke MSCI World, som de andre følger.

PS: Merk at avkastningen på Nordnet.no måles i lokal valuta, dvs den valutaen verdipapiret er notert i. Disse ETFene er notert i euro, og da måles avkastningen i euro. På Morningstar måles avkastningen til de samme ETFene i norske kroner. Da disse tallene ble hentet inn (13.8.20) er avkastningen siste 12 måneder i lokal valuta på de nevnte globale ETFene 7-8 %, mens avkastningen i norske kroner er ca 15 %. Forskjellen skyldes kronevekkelsen mot euro, og ikke forvalters prestasjoner.

Kostnader ved kjøp og salg av ETFer

Mens det for indeksfond (og de fleste andre verdipapirfond) kun er en kostnadskomponent, forvaltningskostnad, er det fire kostnadskomponenter ved handel i ETF:

 • Forvaltningskostnad
 • Kurtasje ved kjøp og salg
 • Valutaspread ved kjøp og salg (ved handel i annen valuta enn norske kroner)
 • Spread (forskjellen mellom kjøperkurs og selgerkurs)

Valutaspreaden – eller valutapåslag – er 0,25 % ved kjøp og tilsvarende ved salg, totalt 0,5 %. På Aksje- og fondskonto kan du opprette en valutakonto, og da er valutaspreaden kun 0,075 % ved kjøp og tilsvarende ved salg, totalt 0,15 %. Denne kostnaden (som tilfaller Nordnet) kan sammenlignes med at Visa eller Mastercard tar 1,5 til 2,5 % i valutapåslag når du bruker ditt Visakort i utlandet.

Du kan unngå kurtasje ved å opprette en månedlig spareavtale i utvalgte ETFer (du kan velge mellom noen og 70 ulik ETFer). Her finner du åtte ETFer med globalt mandat, inklusive Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF og Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C, som vist i tabellen. (Merk at du ikke kan trekke en spareavtale fra en valutakonto, kun fra en NOK-konto). På små beløp utgjør kurtasjen en betydelig kostand, og da vil dette være spesielt gunstig.

Kommentarer til spreaden mellom kjøps- og salgskurs: Spread er ikke en kostnad du betaler direkte, men en indirekte kostnad. Akkurat som for aksjer er det er spread mellom kjøperkurs og selgerkurs når du skal handle ETFer. Denne spreaden tilfaller ikke Nordnet. De fleste ETFer er veldig likvide og da er spreadene lave. Vær oppmerksom på at spreadene varierer mellom de ulike ETEne og tidspunkt på dagen. Spreaden oppgis på ordresiden til hver enkelt ETF. De fire globale ETFene som nevnes i listen over hadde en spread på mellom 0,03 og 0,23 % da vi sjekket.

Nedenfor gir vi tre kostnadseksempler ved å investere i den rimeligste globale ETFen.

Eksempel 1: Engangsinnskudd i ETF på aksjesparekonto

La oss si at du kjøper Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF på en aksjesparekonto eller en Investeringskonto Zero for 100.000 kroner. Vi antar 6 % årlig verdistigning.

 • Kurtasje ved kjøp: 0,1 % (min 99 kr / 49 kr)
 • Valutavekslingsgebyr ved kjøp: 0,25 %
 • Spread fra midtkurs ved kjøp: antar 0,05%
 • Sum kjøpskostnader i prosent: 0,4 %.

Det er tilsvarende kostnader ved salg, altså 0,4 % av salgssummen. Totale transaksjonskostnader er 0,8 %.

 • Eier du denne ETFen kun i ett år vil summen av transaksjonskostnader og forvaltningshonorar være 0,92 %.
 • Eier du ETFen i 5 år vil totale årlige kostnader være 0,28 %, altså på linje med Nordnets nye indeksfond.
 • Eier du ETFen i 10 år vil totale årlige kostnader være 0,2 %, altså på linje med de aller billigste globale indeksfondene i markedet.
 • Eier du ETFen i 30 år vil totale årlige kostnader være 0,15 % – altså den billigste globale indekseksponeringen i markedet p.t.
Antall spareår1351030
Transaksjonskostnader i % per år0,80 %0,27 %0,16 %0,08 %0,03 %
Årlig forvaltningskostnad0,12 %0,12 %0,12 %0,12 %0,12 %
Sum kostnader per år0,92 %0,39 %0,28 %0,20 %0,15 %

Eksempel 2: Engangsinnskudd i ETF på Aksje- og fondskonto med valutakonto

Samme eksempel som over, men valutavekslingsgebyret reduseres fra 0,25 % til 0,075 % ved kjøp og salg.

Antall spareår1351030
Transaksjonskostnader i % per år0,45 %0,15 %0,09 %0,05 %0,02 %
Årlig forvaltningskostnad0,12 %0,12 %0,12 %0,12 %0,12 %
Sum kostnader per år0,57 %0,27 %0,21 %0,17 %0,14 %

Investering i ETFer via en Aksje- og fondskonto med valutakonto gir lavest kostnader.

 • Eier du ETFen i 10 år vil totale årlige kostnader være 0,17 %, altså så vidt under de aller billigste globale indeksfondene i markedet.
 • Eier du ETFen i 30 år vil totale årlige kostnader være 0,14 % – altså den billigste globale indekseksponeringen i markedet p.t.

Merk at du på en Aksje- og fondskonto ikke har fordelen med utsatt skatt ved fondsbytter. Dette bør ikke være en stor ulempe for deg dersom du har bestemt deg for å sitte med en global indeks ETF langsiktig – du har jo ikke tenkt å bytte fond / ETF uansett.

Eksempel 3: Spareavtale i ETF med 0 i kurtasje

Samme som eksempel 1, men med 0 i kurtasje. For enkelthets skyld regner vi på det samme engangsinnskuddet på 100.000 kroner, og ikke en månedlig spareavtale. Det er for øvrig ingen maksgrense på våre spareavtaler, så man kan opprette spareavtaler med høye beløp, og stoppe de etter kort tid for å utnytte fordelen med kurtasjefri kjøp.

Antall spareår1351030
Transaksjonskostnader i % per år0,70 %0,23 %0,14 %0,07 %0,02 %
Årlig forvaltningskostnad0,12 %0,12 %0,12 %0,12 %0,12 %
Sum kostnader per år0,82 %0,35 %0,26 %0,19 %0,14 %
 • Eier du ETFen i 10 år vil totale årlige kostnader være 0,19 %, altså så vidt over de aller billigste globale indeksfondene i markedet.
 • Eier du ETFen i 30 år vil totale årlige kostnader være 0,14 % – altså den billigste globale indekseksponeringen i markedet p.t.

Du må handle i børsens åpningstid

ETFer, i motsetning til fond, må handles i børsens åpningstid. Den tyske børsen Xetra (som de fleste euronominerte ETFer er notert) er for eksempel åpent hverdager mellom klokken 09:00 og 17:30. Dette kan oppleves litt kronglete for enkelte. Fordelen er at ETFer kan handles på sekundet, og at du dermed vet hvilken kurs du handler på.

Merk at ETFene har ulik utbytte-policy. Enten akkumuleres aksjeutbyttene i ETFen (kalles «Accumulating» og ETFen har ofte «Acc» i navnet). Eller så deles aksjeutbytte ut til andelseierne som kontantinnskudd på kontoen (kalles «Distributing» og ETFen har ofte «Dist» i navnet). Av skattemessige og administrative hensyn anbefales det å kjøpe ETFer som akkumulerer aksjeutbytter i fondet.

Les mer om ETFer på vår ETF-inspirasjonsside

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
12 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Jonas
Jonas
23.09.2021 22:43

Hei. Dersom man kjøper en ETF (feks amerikansk ETF som følger S&P 500), men selger den, må man da betale skatt på potensiell gevinst? Selv om man ikke tar kapitalen ut av kontoen/investeringsselskapet?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Jonas
24.09.2021 09:20

Hei. Eier du ETF/fond/aksjer på en Investeringskonto Zero eller Aksjesparekonto må du ikke betale skatt ved realisasjon (salg og kjøp), kun når du tar ut penger fra kontoen. Bruker du en Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto) betaler du skatt ved realisasjon som privatperson. Eier du er investeringsselskap (AS) betaler du ikke skatt ved realisasjon, såfremt verdipapirene er innenfor fritaksmetoden (dvs aksjer og aksjefond noetert i EU/EØS). Les mer om skatt på ulike kontotyper her: https://www.nordnet.no/no/tjenester/kontoer
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
07.09.2020 08:33

Interessant innlegg. Jeg ser at KLP blant annet opererer med svingprising på fondene sine (https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/svingprising-i-klp-fondene). Dette er vel kostnader som må taes med for fondene for at sammenlikningen skal bli korrekt?

Gjest
Gjest
25.08.2020 11:17

Hei Bjørn Erik/Nordnet! Du skriver i innlegget følgende: “Du kan se en fullstendig liste over alle våre aksje-ETFer rangert etter kostnader på våre nettsider.
Men jeg finner kun ETF’er fra 15 ulike ETF-forvaltere på den såkalte fullstendige listen over alle deres aksje-ETFer. Nordnet tilbyr jo flere ETF’er fra mange andre aktører. Kan dere også gjøre dem tilgjengelige i listen?

Gjest
Gjest
23.08.2020 22:52

Hei. Hadde vært fint om dere kunne legge inn hvilke ETF`er som er tilgjengelig pr spareavtale i ETF-screeneren deres. For eks en kolonne som viser info om dette (tilgjengelig for spareavtale), som det igjen kan settes et filter på…
Synes det er tungvint og uoversiktlig å måtte begynne registreringen av en spareavtale bare for å finne hvilken som er tilgjengelig.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
24.08.2020 10:33

Takk. Innspillet ditt er sendt videre til vår produktsjef.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
20.08.2020 06:17

ETFer er spennende men det er alt for mange kostnader forbundet ved det og ulempen er stor ved at man låser seg til samme indeks og nordnet i minimum 10 år. Langt lettere og tryggere å kjøpe, selge eller flytte sine indeksfond fritt som man selv vil.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
20.08.2020 08:43

Enig. Nordnet har skutt seg selv i foten. Jeg flyttet min ASK og IPS ut av Nordnet. Vurderer fortsatt hva jeg skal gjøre med min PKB og IPA, der er det nesten null konkurranse i markedet. Alle aktørene er kun ute etter å melke kundene sine. Heldigvis kommer Kron med en løsning 1. januar for alle som er medlem av en av Akademikerne-foreningene. Så det er mulig jeg beholder PKB og IPA i Nordnet fram til 1. januar. Nordnet hadde lovet å finne en løsning på trøbbelet de har skapt når de nå legger opp til tvangssalg av andelene våre… Les mer »

Gjest
Gjest
19.08.2020 11:27

Det finnes billigere globale ETFer en 0,12%. Amundi har f.eks en til 0,05%

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
24.08.2020 10:32

Hei Per Willy. Det stemmer at det finnes noen globale ETFer med enda lavere forvaltningskostnad enn 0,05 %, som Amundi Prime Global UCITS ETF. Utfordringen er at Amundis ETFEr ikke er registrert for salg og markedsføring i Norge. Det vil derfor ikke bli mulig å kjøpe dem på Nordnet.no om ikke så lenge, pga nytt europeisk PRIIP-regelverk som er varslet skal innføres. Derfor har vi ikke listet opp disse. Men: Inntil videre kan de kjøpes. Og kundene kan beholde dem så lenge de ønsker, men man kan ikke kjøpe nye andeler.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
19.08.2020 09:56

Jeg leser på https://www.nordnet.no/blogg/skattemeldingen-aksjene/ at: “Utgifter som direkte kan henføres til kjøp og salg (kurtasje) fradragsføres i forbindelse med salget”. Gjelder dette på samme måte også med utgifter i forbindelse med vekslingspåslag? Altså utgifter som direkte kan henføres til kjøp og salg (kurtasje OG VEKSLINGSPÅSLAG) fradragsføres i forbindelse med salget? Dette blir registrert automatisk så lenge riktig kostpris og vederlagspris blir registrert på skattemeldingen? Slik at dette ikke trenger å føres opp på samme post som en fører opp andre utgifter som det kan kreves fradrag for løpende? Det vil si i det året de påløper. Dette kan for eksempel… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
20.08.2020 15:49

Hei. Valutaspreaden er inkludert i kjøpspris og salgspris omregnet i NOK, så den er allerede hensyntatt når gevinst / tap beregnes. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom