Gå til hovedinnhold

Slik handler du fond.

Verdipapirfond kjøpes og selges i andeler direkte fra et fondsselskap eller via en distributør som Nordnet. Du kan til enhver tid kjøpe flere andeler eller selge hele eller deler av beholdningen din og ta ut pengene. Ved kjøp og salg av aksjer er man alltid avhengig av en motpart for å gjennomføre handelen. Ved kjøp og salg av fond er det fondsselskapet som er motparten din, noe som betyr at det alltid eksisterer en kjøper og selger når du ønsker å handle fond.

Samme dag som du legger inn ordren sender Nordnet ordren til fondsforvalter under forutsetning at ordren er registrert før kl. 08.30. Du kan legge inn ordre 24 timer i døgnet på nordnet.no, men dersom ordren er lagt inn etter kl. 08.30 på hverdager sendes ikke ordren til fondsforvalter før neste virkedag. Fond handles alltid til ukjent pris, slik at når du legger inn din ordre vet du ikke eksakt hvor mye hver enkelt fondsandel er verdt. Du angir derfor hvor mye du ønsker å handle for eller hvor stor prosentandel av fondsverdien din du ønsker å selge. En fondshandel tar normalt 1-5 bankdager å gjennomføre, avhengig av hvilket fondsselskap det er. Det kan ta ytterligere en dag eller to før fondene er synlige i din kontooversikt.

Etter 1-5 bankdager får du pengene fra fondssalget, eventuelt at bankkontoen blir trukket for fondene du har kjøpt. Håndteringen av fondsordre varierer fra selskap til selskap, noe som gjør at man ikke kan sette en bestemt dato. Noen selskaper håndterer ordrene manuelt, noe som gjør at det kan ta noen ekstra dager.


Så lang tid tar det å handle fond.

Fond
Kjøp og salg
Synlig i kontooversikt
Nordiske fond
0-2 dager
1-5 dager
Øvrige fond
0-4 dager
2-6 dager


Hvordan kjøpe fond?

Det er to måter man kan gå frem på om man ønsker å handle fond. Enten så kan du gjøre en engangsinvestering, der minstebeløpet som regel er 100 kroner. Eller så kan du starte månedsparing der du bestemmer hvilke fond du ønsker å spare i og hvilket beløp du ønsker å automatisk overføre hver måned.


Slik handler du fond thumbnail


Hva er NAV?

NAV er en forkortelse på Net Asset Value og betyr netto andelsverdi per fondsandel. Dette er verdien av en andel i fondet etter at forvaltningshonoraret og eventuelle andre kostnader er trukket fra. Denne kursen fastsettes en gang om dagen, som regel etter børsens åpningstid. Avkastningen din beregnes ut fra differansen fra hva NAV var da du kjøpte og hva NAV var ved siste oppdatering. Dette er samme måte man beregner avkastning på aksjer.

Eksempel på NAV:

Du kjøper 1 fondsandel til 150 kroner. Neste dag når kursen (NAV) oppdateres er den på 151 kroner. Du har da tjent 1 krone etter forvaltningskostnader.

Når du handler aksjer, må du kjøpe minst 1 aksje. Du kan ikke kjøpe andeler av en aksje. Når du handler fond kjøper du andeler i fondet. Hvis vi følger eksempelet over, og du ønsker å investere 200 kroner i fondet, så får du 1,25 andeler i fondet. Med andre ord betyr dette at du kan selv bestemme hvilken sum du ønsker å investere i fond hver måned.

Hvilken kontotype bør jeg velge?

Hos Nordnet kan du velge mellom flere kontotyper når du skal investere i fond. Hvilken kontotype som passer best for deg er avhengig blant annet av hvilke verdipapirer du ønsker å investere i og hvor lang sparehorisont du har. Du kan velge mellom aksje- og fondskontoInvesteringskonto Zero eller aksjesparekonto.

Du kan også spare i fond til pensjon på en IPS-konto, men da bindes pengene til pensjonsalder. Du kan også flytte dine pensjonskapitalbevis til Nordnet og velge fond selv.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto