Rentetorget

Pengemarkedsfond Se utvalg

Pengemarkedsfond investerer i lån med kort løpetid, maksimalt opp til 12 måneder. Disse påvirkes ikke så mye av stigende eller fallende markedsrenter, og gir derfor en lav forventet avkastning.

Obligasjonsfond Se utvalg
Selskapsobligasjonsfond Se utvalg

Hva er rentefond?

Rentefond er en samlebetegnelse på pengemarkedsfond og obligasjonsfond der andelseiernes penger investeres i både kortsiktige og langlangsiktige rentepapirer. Rentepapirene i et pengemarkedsfond er utstedt av det offentlige (stat, kommune, statsforetak) og kan ikke ha lengre varighet enn ett år. Obligasjonsfond kan investere i både offentlige rentepapirer, men da med lengre varighet på rentepapiret enn i pengemarkedsfond, og også selskapsobligasjoner. De mer langsiktige rentepapirene i obligasjonsfond kan svinge mer i verdi enn kortsiktige rentepapirer i et pengemarkedsfond og risikoen er derfor noe høyere.

Når skal man investere i rentefond?

Å spare i rentefond passer for deg som ikke ønsker aksjemarkedets svingninger eller som ønsker å få litt mer avkastning enn du får på bankkonto uten å ta mye risiko. I og med at det er mindre svingninger i rentefond, passer de bedre til sparing på kortere sikt.

Risiko

Selv om rentefond generelt har lavere risiko enn aksjefond, bør du være klar over at selv renteinvesteringer innebærer risiko. Under forklarer vi de ulike risikoene forbundet med rentefond.
Les mer om risiko

Topp 30

Å finne frem i jungelen av alle fond er definitivt en utfordring. Bare i Nordnet har vi nesten 500 fond å velge mellom. Med Nordnet Topp 30 ønsker vi å gjøre det enklere for deg å velge fond som egner seg godt til langsiktig sparing. Vi finner frem til Nordnet Topp 30 ved å sortere hele vårt fondsutvalg i 10 brede kategorier. Fra hver kategori, finner vi frem til tre fond vi mener har de beste forutsetningene for å være blant de beste i sin kategori fremover. Nedenfor finner du våre beste fond i kategorien "Rente". Les mer om Top 30

Avkastning 1 år

Kjøp DNB Obligasjon
2,06%
Kjøp FORTE Obligasjon
2,44%
Kjøp KLP Obligasjon 5 år
3,16%

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.