Gå til hovedinnhold

Investeringsanbefalinger.


Om Nordnet.

Nordnet Bank AB (Nordnet) er under tilsyn av Finanstilsynet.

Formidling av investeringsanbefalinger.

Innhold som er gjort tilgjengelig på Nordnets plattform og er produsert av tredjeparter kan i noen tilfeller utgjøre investeringsanbefalinger. Det vil si informasjon som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Slikt innhold produseres og leveres av vedkommende som er spesifisert i materialet og via en informasjonstekst i forbindelse med formidling av investeringsanbefalingen. 

Nordnet formidlet investeringsanbefalingen for første gang i forbindelse med publisering på Nordnets nettsider. Nordnet har i alle tilfeller verken deltatt i eller påvirket produksjonen av innholdet. Nordnet har ikke gjennomgått eller gjort noen endringer i innholdet. Det er dermed tredjeparten, og ikke Nordnet, som er ansvarlig for innholdet og dets samsvar med gjeldende lover og regler.

Om investeringsanbefalinger.

Innhold som utgjør investeringsanbefalinger er ikke personlig investeringsrådgivning. Det er viktig at du som investor tar din investeringsbeslutning på veloverveide grunnlag, f.eks. ved å basere din investeringsbeslutning på din egen vurdering av informasjon fra ulike kilder. Nordnet tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade basert på bruk av innhold produsert av tredjeparter og gjort tilgjengelig på Nordnets plattform.

For Nordnets rett til å gjøre innholdet tilgjengelig, mottar tredjeparter kompensasjon fra Nordnet. Kompensasjonen er avtalt på forhånd og er ikke avhengig av innholdet i materialet eller hvilke selskaper opplysningene gjelder. Det er mulig at Nordnet har posisjoner i verdipapirer som inngår i materialet. En slik eventuell beholdning holdes imidlertid utelukkende av administrative årsaker, det vil si non-profit.

Materialet kan ikke gjengis uten Nordnets uttrykkelige samtykke.Risiko.

Vi vil minne om at aksjemarkedet gir og tar. Selv om sparing i aksjer og aksjefond har gitt historisk god avkastning over tid, er det ingen garanti for fremtidig avkastning. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene har investert.