Rentesparing

Opp

Invester med lav risiko

Du finner både fond med minimale verdisvingninger og avkastning, eller selskapsobligasjonsfond med langt høyere avkastning.

Finn investeringsalternativene som passer med risikotoleransen din på Rentetorgetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

For deg som ønsker lavere risiko

Utsatt skatt på renteinntekter med Investeringskonto Zero

Trygg langsiktig sparing

Eksponering mot stat, kommune eller selskap

Pengemarkedsfond

Minimal risiko med kortsiktige lånepapirer

Kortsiktige lån til stat og kommune

I et pengemarkedsfond gir du pengene til en forvalter som igjen låner ut pengene til kommuner eller banker. Den renten de betaler for å låne dine penger er avkastningen du får. Pengemarkedsfond har minimal risiko fordi låntagerne har topp kredittvurdering og lånene er kortsiktige, under et år.

Et pengemarkedsfond vil ikke gi deg en høy årlig avkastning, men vil minske mellomlegget som banken tar i rentemargin.

 • Forventet avkastning er noe over de beste høyrentekontoene
 • Anbefalt investeringshorisont 1 år
 • Minimale verdisvigninger
 • Kortsiktige lån til stat, kommuner og banker

Hvem passer pengemarkedsfond for?

Pengemarkedsfond passer for de som vil spare kortsiktig, eller ha en tilgjengelig buffer. Ønsker du minimal risiko, er pengemarkedsfond et riktig valg for deg. Vi leter alle etter de beste innskuddsrentene. Årlig avkastning i pengemarkedsfond ligger over tid typisk ca. 0,5-1 prosent over de beste innskuddsrentene.

Les mer om pengemarkedsfond på altomfond.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Pengemarkedsfond hos Nordnet

Rentetorget finner du en oversikt over våre pengemarkedsfond.

Her kan du også lese mer om våre ulike muligheter innen rentesparing.

Obligasjonsfond

Det er høyere rente på lengre lån

Invester i lengre lån til stat og kommune

Et obligasjonsfond låner ut andelseiernes penger til stat, kommuner eller banker. Den renten de betaler for å låne dine penger er avkastningen du får. Det er større verdisvingninger i et obligasjonsfond enn i et pengemarkedsfond, på grunn av renteendringer. Derfor gir obligasjonsfond normalt litt mer avkastning enn pengemarkedsfond.

 • Forventet avkastning ligger mellom pengemarkedsfond og selskapsobligasjonsfond
 • Anbefalt investeringshorisont 1 - 5 år
 • Lengre lån til stat, kommuner og banker
 • Svinger i verdi i forhold til renteendringer

Hvem passer obligasjonsfond for?

Obligasjonsfond passer for deg som skal ha pengene investert i minst 2 år, og ønsker høyere rente enn sparekonto og pengemarkedsfond, men fortsatt middels til lav risiko.

Les mer om obligasjonsfond og renterisiko på altomfond.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Obligasjonsfond hos Nordnet

Rentetorget finner du både norske og internasjonale obligasjonsfond.

Her kan du også lese mer om våre ulike muligheter innen rentesparing.

Selskapsobligasjonsfond

Selskaper betaler en høyere rente for å låne penger enn stat og kommune

Invester i lån til selskaper

Selskapsobligasjonsfond investerer i gjeldspapirer som utstedes av selskaper som trenger å låne penger. Gjeldspapirene kan øke eller minske i verdi avhengig av kredittverdigheten til selskapet som har lånt penger.

Kredittrisiko kan deles inn i to kategorier, "Investment grade" og "High Yield". High Yield har høyere kredittrisiko enn Investment Grade. High Yield har derfor en høyere forventet avkastning enn Investment Grade.

 • Det rentefondet med høyest forventet avkastning
 • Anbefalt investeringshorisont minst 3 år
 • Lengre lån til selskaper
 • Påvirket av renteendringer og kredittvurderingen av selskapene

Hvem passer selskapsobligasjonsfond for?

Et selskapsobligasjonsfond passer for deg som ønsker mindre verdi-svingninger enn aksjer, men samtidig forventer en god avkastning over tid.

I oppgangstider vil alltid aksjefond gi høyest avkastning, men kan samtidig ha store verdisvingninger. Norske selskapsobligasjonsfond har vanligvis kun en tredjedel av verdisvingningene til et norsk aksjefond.

Selskapsobligasjonsfond hos Nordnet

Rentetorget finner du selskapsobligasjonsfond innen både High Yield og Investment Grade.

Her kan du også lese mer om våre ulike muligheter innen rente.

Rentebevis

Eksponer deg mot kredittrisikoen til et selskap

Opp til 6,5 % rente

Et rentebevis er knyttet til kredittrisikoen i et selskap. Er kredittrisikoen høy, betyr dette vanligvis en høyere fast rentesats enn om selskapet har lav kredittrisiko. Renten utbetales kvartalsvis og er flytende.

Kredittrisiko speiler sannsynligheten for at selskapet ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Borg ikon

Mer om rentebevis på Rentetorget

Rentetorget kan du lese mer om rentebevis, hvilken rente du kan forvente å få og når den utbetales. Her står det også mer om hvordan rentebevis skiller seg fra selskapsobligasjoner og hvilken risiko du eksponerer deg for.

Invester i rentebevis via aksje- og fondskonto

I dag finnes en rekke ulike rentebevis. Rentebevis handles i norske kroner på Stockholmsbørsen mellom kl. 9.00 - 16.15. Du betaler vanlig kurtasje i norske kroner når du handler rentebevis.

Hos oss kan du kun handle rentebevis på Aksje- og fondskonto.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.