Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar om pensjonskonto

Flyttetider? Kostnader? Utvalg? Den 4. februar hadde vi et nettmøte om egen pensjonskonto. Her finner du svar på spørsmålene vi ikke fikk tid til å svare på i sendingen, samt de mest relevante av de vi besvarte.

Se webinaret i opptaket her: (Q&A fra 51:00)

I første del av webinaret går Anders og Bjørn Erik igjennom hva egen pensjonskonto for deg, samt hvorfor du bør vurdere Nordnet som din pensjonsleverandør. En tominutters video spilles av (fra 34:30) hvordan du går frem på nettsidene for å flytte pensjonen din til Nordnet. Til slutt har Bjørn Erik og Christopher en spørsmål&svar-sesjon (fra 51:00).

I fortsettelsen vil du kunne lese svar på spørsmålene som ble sendt inn under webinaret. Rekkefølgen på spørsmålstemaene er:

  • Spørsmål om flytting
  • Spørsmål om priser
  • Spørsmål om investeringsunivers
  • Spørsmål om garanti og sikkerhet
  • IPS / pensjoner under utbetaling / dødsfall / pensjon for selskaper

Spørsmål om flytting

Hvor lang tid tar flyttingen?

Jan Petter: ​Jeg har opprettet egen pensjonskonto, men har bare tidligere fripoliser. Jeg får dermed ikke noen mulighet for å “samle nå”. Når begynner da overføring fra nåværende leverandør til ny EPK?

Svar: Det vil ta inntil 30 dager fra din aktive innskuddspensjonsavtale er flyttet over til Nordnet og midlene investert i tråd med dine valg. Fripoliser kan, som du skriver, ikke samles flyttes inn på pensjonskonto.

Kan jeg fremskynde flyttingen etter 30. april?

Stian: Vil det være mulig å fremskynde pensjonskapitalbevis etter 30. april?

Svar: Nei. Etter 30. april må du vente på tur. Da kan det ta inntil desemer 2021 før ditt pensjonskapitalbevis flyttes. Men har du fått tildelt et pensjonskapitalbevis etter 1. februar i år (fordi du nylig har byttet jobb) vil du ha en tremånedersperiode etter tildeling hvor du kan fremskynde flyttingen. Verdt å merke seg at alle nye pensjonskapitalbevis som oppstår etter 1. februar får en reservasjonsperiode på 3 måneder.

Kostnader ved flytting

Angelica: ​hvis jeg flytter min pensjon til Nordnet, MEN ombestemmer meg til å bytte tilbake til DnB eller Nordea. Vil dette koste meg noe?

Svar: Nei, Nordnet tar ingen flyttegebyrer på pensjonskonto. Verken ved inn- eller utflytting. Merk at pensjonskapitalen vil være ute av markedet i noen dager under flyttingen. Men dette kan slå begge veier, og skal normalt ikke påvirke din langsiktige avkastning.

Kan jeg flytte pensjonskontoen flere ganger?

Thomas: ​Hvordan fungerer hvis jeg flytte egenpensjonskonto til annen leverandør senere? Vil fondene blir solgt? Hva skjer med realisering av fonds salg, er skatt trukket av? Blir der administrasjonsavgift?

Svar: Du står fritt til å bytte leverandør for pensjosnkontoen på et senere tidspunkt. Flytter du pensjonskontoen din fra Nordnet til en annen leverandør i fremtiden, vil fondene dine bli solgt og kontanter overført til ny leverandør, som igjen vil reinvestere beløpet etter dine ønsker. Det påløper ingen skatt ved bytte av leverandør. Skatten betales først når pengene utbetales. Nordnet har ingen administrasjonsavgifter, kun plattformavgift og netto forvaltningskostnader i fondene.

Verdt å merke seg at selv om du skifter jobb og din nye arbeidsgiver har en annen pensjonsleverandør enn du har valgt, så vil din nye arbeidsgiver få melding om å gjøre de månedlige innskuddene på din selvvalgte pensjonskonto, f eks Nordnet.

EPK Aktiv og EPK Passiv?

Sander: Jeg har opprettet pensjonskonto i Nordnet, men jeg forstår ikke hvorfor jeg har fått to kontoer: EPK Aktiv og EPK passiv…

Svar: Når du flytter din aktive innskuddspensjonsavtale (med månedlige innbetalinger fra arbeidsgiver) til Nordnet vil både denne avtalen samt eventuelle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere bli flyttet til Nordnet. Førstnevnte vil bli flyttet til kontoen EPK Aktiv, mens de gamle pensjonskapitalbevisene vil etter hvert bli flyttet til EPK passiv. Begge kontoene vil tilsammen være din pensjonskonto i Nordnet. Vi, og flere andre aktører, har valgt denne løsningen, fordi vi må holde rede på saldoen på EKP Aktiv for å beregne riktig standardkompensasjon for forvaltningskostnader som arbeidsgiver skal betale deg. Når du setter opp en «spareavtale pensjon» vil denne spareavtalen gjelde for både EPK aktiv og EPK passiv, så det er i realiteten én pensjonskonto.

Jeg jobber i offentlig sektor, men har pensjonskapitalbevis. Kan jeg flytte?

Eirik: ​Hei, jeg har pensjonspenger fra et tidligere arbeidsforhold. Jeg jobber nå i det offentlige. Kan jeg flytte disse gamle plasseringene over til dere?

Svar: Ja. Du og andre i offentlig sektor bør være spesielt bevisste nå, siden dere ikke får fordelen av automatisk flytting og automatisk lavere kostnader. Sjekk kostnader du betaler i dag og sjekk om aksjeandelen er tilpasset din alder.

Hvorfor IKKE samle alle pensjonsavtaler?

Andreas: Hva kan være grunner til å ønske å IKKE samle pensjonsavtalene?

Svar: Noen foretrekker flere kontoer fordi vil ha én investeringsstrategi per konto. Et annet argument er at små pensjonskapitalbevis normalt blir utbetalt over færre år. Det kan enkelte synes er en fordel, siden man dermed kan få ut pensjonen raskere. Regelverket sier nemlig at utbetalingsperoden kan settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør minimum 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp (ca 20.000 kroner). Siden de fleste pensjonskapitalbevis er små, kan de altså utbetales over en kortere periode enn hvis de slås sammen og flyttes inn på pensjonskontoen. Et pensjonskapitalbevis på 100.000 kroner ved utbetalingsstart vil eksempelvis kunne utbetales over 5-6 år. Hovedregelen er at innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis skal utbetales over minimum 10 år og minst til fylte 77 år.

Har du ett eller flere mindre pensjonskapitalbevis, og utbetaling over få år viktig for deg, bør du reservere pensjonskapitalbevisene mot flytting og sammenslåing. Husk samtidig på å velge en leverandør som har lave kostnader, og unngå spesielt selskaper med administrasjonsgebyr per avtale.

Dialog med arbeidsgiver

Morten: Hvordan skal dialogen være med arbeidsgiver for å overføre pensjonen til egen pensjonskonto?

Svar: Din arbeidsgiver vet ikke om du har valgt en annen pensjonsleverandør eller ikke. Arbeidsgiver betaler fremdeles det månedlige pensjonsinnskuddet til den faste pensjonsleverandøren, som sender dette innskuddet umiddelbart videre til f. eks. Nordnet.

Spørsmål om priser

Har dere de laveste prisene?

Angelica:​ Har dere bedre priser enn resterende banker? På indeksfond er dere vel dyrere enn en del andre?

Svar: Vi innrømmer at vi ikke er billigst på globale indeksfond, men vi mener vi har et meget konkurransedyktig totaltilbud. Ifølge finansportalen er Kron for tiden billigst hvis du kun skal ha et globalt indeksfond. 0,19% vs 0,3 % i Nordnet. Men Kron har veldig begrenset fondsutvalg og det er ingen handelsplattform, slik som Nordnet er. Merk også at vår kostnad reduseres til 0,25 % over 500.000 kr i aksjefond. Evt kan du velge globale ETFer ned til 0,12 % i årlig forvaltningskostnad, eller USA eller Europa til 0,05 %. Men da tilkommer kurtasje og valutavekslingsgebyr. Vi mener at vårt totaltilbud er meget konkurransedyktig.

Les om billigst mulig sparing i ETFer i dette innlegget.

Kurtasje i handel med ETFer

Petter: ​Dersom man sparer i ETF’er, betyr det da at man vil måtte betale kurtasje HVER eneste måned? Dette vil jo bli sinnsykt ugunstig og spise masse fremtidig avkastning..?

Svar: Hvis du oppretter en månedlig spareavtale i ETFer vil vi oppforde deg til å velge blant de ca 100 ETFene hvor vi tilbyr kurtasjefri handel ved kjøp. Da tilkommer kun valutaveksling på 0,25 % på utenlandsk-registrerte ETFer. Samt forvaltningshonorar som ETF produsentene tar ut årlig. (Denne løsningen jobber vi med å få på plass på egen pensjonskonto. Et alternativ er å kjøpe et engangskjøp i en ETF. Da vil kurtasjen bli lav, siden det er større beløp.)

Beregning av plattformavgift

Thomas: ​Når det gjelder beløpet som skal telles for å bestemme plattformavgiften, er det kapitalen en har på alle kontoene sine (egen pensjonskonto + aksjesparekonto etc)?

Svar: Ja, det er det samlede beløpet i hhv aksjefond og rentefond som avgjør din plattformavgift. Har du f eks over 500.000 kroner i aksjefond samlet i Nordnet, vil overskytende ha en plattformavgift på 0,25 %. Rentefond, som har en plattformavgift på 0,15 % inntil 5 millioner, beregnes separat.

Spørsmål om investeringsunivers

Investere i ARK sine ETFer og andre amerikansk-registrerte ETFer

Yngve: Er det mulig å investere pensjonskonto i ARK invest sine EFT fond? Ala ARKG og ARKK?

Nei, dessverre. Amerikanskregistrerte ETFer, som ARK sine “new technology” ETFer ikke tillatt på egen pensjonskonto. Årsaken er det europeiske PRIIPs regelverket, (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products), som ventelig snart vil bli innført i Norge også. Hensikten med PRIIP-regelverket er å øke graden av investorbeskyttelse gjennom økt transparens og harmonisering av regelverk. Blant annet blir det lovfestet at nøkkelinformasjonsdokumentet (Key Information Document – KID), som blant annet skal beskrive produktets egenskaper, risikofaktorer, kostnader, skal utarbeides på det offisielle språket i landene hvor produktet selges. Det er dette som kan stoppe salg av de amerikanske ETF-ene, såfremt ikke tilbyderne velger å oversette KID-dokumentet til norsk. De europeiske ETF-ene (som regel merket med UCITS i navnet) har allerede KID-dokumenter på norsk. Men vi tilbyr 40 andre UCITS-ETFer som investerer i tek-selskaper.

PS: Du kan kjøpe amerikanskregistrerte ETFer, som ARK sine, på Investeringskonto og Aksje- fondskonto frem til det norske Finanstilsynet vedtar PRIIP- regelverket i Norge. Etter dette kan man beholde de, og selge når man måtte ønske, men ikke kjøpe flere.

Har dere ”skitne” fond?

Henrik: Hva med fond for oss som ønsker å investere i eksempelvis våpenindustri og “ikke-grønn” energi?

Svar: Vi har fond for enhver smak. Sjekk f eks ut fondet Finserve Global Security Fund I SEK, som investerer i forsvar- og sikkerhetssektoren, eller AdvisorShares Vice ETF (VICE), som investerer i «syndige» bransjer. Det er også en rekke ETFer innenfor energisektoren.

Kan jeg investere pensjonen i kryptovaluta?

Pjaatmar​: Hei, er det noen av produktene som blir tilgjengelig gjennom deres pensjonskonto som er eksponert mot kryptovaluta?

Nei, enkeltaksjer, ETC, ETN eller derivater er ikke tillatt, ifølge lov om foretakspensjon. Årsak: for risikabelt og for liten diversifisering. Men du kan f eks velge en ETF som investerer i selskaper innenfor blockchain-teknologi; Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (BNXG), som har steget over 100 % siste 12 mnd. Vær OBS på at en slik ETF har høyere risiko enn et bredt globalt aksjefond.

Er valutasikring smart?

Svein​: Min leverandør per i dag har investert pensjonspengene slik: 70% valutasikret global indeks, 20% norske aksjer. 10% fremvoksende markeder (ikke valutasikret). Er skeptisk til dette, hva mener dere?

Svar: Tja. Hvis du spør pensjoneleverandørene har de sine grunner for å valutasikre, bl a for å sikre kjøpekraft i NOK for pensjonskundene. Vi i Nordnet har imildertid valgt å ikke valutasikre de internasjonale aksjefondene i Nordnet alderstilpasset pensjon. Årsaken til dette valget er at valutaeksponeringen ofte fungerer som en naturlig forsikring mot dårlige tider, eller en støtpute. I perioder med fallende aksjemarkeder har den norske kronen en tendens til å svekke seg, og motsatt. Dermed dempes aksjefallet målt i norske kroner. Dette var vært mønsteret siden finanskrisen for 12 år siden. I tillegg medfører valutasikring ekstra kostnader, som vil redusere avkastningen og dermed gi en noe lavere pensjon. Les mer om valutasikring i dette innlegget.

Hvorfor 100 % aksjer til 55 år?

Bjørn: Hvorfor har dere valgt 100 % aksjer i Nordnet Alderstilpasset pensjon, mens andre velger maks 80 %. Er ikke risikoen mye høyere hos dere?

Svar: Det enkle svaret på hvorfor vi har valgt 100 prosent aksjer og ikke lavere, er at aksjer gir høyere avkastning enn renter på lang sikt. Ulempen med 100 prosent aksjeandel i en pensjonsportefølje er selvsagt at svingningene er større enn i en portefølje som også inneholder rentepapirer. Men med lang sparehorisont og lang utbetalingsperiode bør pensjonskundene tåle disse svingningene, siden gevinsten i form av en høyere forventet pensjon er stor – noe våre analyser av 150 års aksje- og renteavkastning viser. Dette innlegget forklarer rasjonalet bak våre valg.

Spørsmål om garanti og sikkerhet

Får jeg garanti mot tap i pensjonssparingen?

Johnny: ​Hei, har alltid jobbet i privat sektor. Nye pensjonssparing systemet er basert på verdipapir sparing. Hvilke garantier har vi med tanke på en markedskollaps? Kan pensjons kapitalen tapes helt?

Svar: Det er ingen avkastningsgarantier i innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis. Du som kunde sitter med all risiko for svinginger. Offentlig sektor har fremdeles ytelsespensjon, med en garantert årlig utbetaling. (Folketrygden fra NAV, som alle får, er også garantert, og reguleres hver år med lønnsveksten.) Garanterte pensjoner er veldig dyre for arbeidsgiver med dagens lave rentenivå, og derfor har privat sektor kvittet seg med garantert ytelsespensjon. For hver krone du sparer i en garantert ordning vil du sannsynligvis få lavere pensjon sammenlignet med en ordning uten garanti, fordi du i sistnevnt vil kunne ha en høy aksjeandel, som lønner seg på lang sikt.

Sikkerhet for pensjonspenger ved en konkurs

scheri79: ​Fra et sikkerhetsperspektiv, hva er forskjellen på å ha pensjonskonto i Nordnet vs Feks Storebrand? Ser bankenes sikringsfond dekker opp til 2M.. men pensjonsinnskudd vil fort overgå dette..

Svar: Pensjonsmidler er ikke sikret i Bankenes Sikringsfond, det gjelder kun bankinnskudd i norske banker (bl a Nordnet Bank). Men pensjonsmidlene er likevel godt sikret. Egen pensjonskonto i Nordnet står i Nordnet Livsforsikring. I Storebrand er det Storebrand Livsforsikring. Kundemidlene i norske livselskaper er svært godt beskyttet, og selskapene er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Det er strenge krav til rapportering, sikkerhet og solvens/soliditet. Forsikringstakerne har også fortrinnsrett ved konkurs og utlegg, og fortrinnsretten er ikke beløpsbegrenset. Les mer på våre nettsder.

IPS / pensjoner under utbetaling / dødsfall / pensjon for selskaper

Hva med IPS?

Helge: ​Blir IPS konvertert til pensjonskonto?

Svar: Nei, ikke automatisk. Men du kan velge å gjøre det selv. Gammel IPS (før 2017) og IPA kan flyttes og slås sammen med pensjonskontoen din hvis du ønsker dette. Ta i så fall kontakt med selskapet du har din IPS-avtale i dag og be dem gjøre IPSen ”flyttbar” til en pensjonskonto.

Pensjonsavtale under utbetaling

Kim: ​Kan man flytte til EPK hos Nordnet om pensjonen er under utbetaling?

Svar: Nei. Vi har ingen løsninger for å ta imot pensjonskapitalbevis under utbetaling p.t. Enkelte aktører, for eksempel Storebrand, tar imot pensjonskapitalbevis under utbetaling, men da i en manuell flytteprosess, siden utbetalende avtaler ikke blir lastet opp i Pensjonskontoregisteret. Du bør uansett vurdere om du er tjent med å velgee billigste forvaltning / fond hos eksisterende leverandør, f eks en selvvalgt kombinasjon mellom et billig og bra rentefond og et billig globalt indeksfond.

Hva skjer med pensjonspengene hvis jeg dør?

Kim: Hva skjer med pensjonskapitalen ved død? Hvem utbetales denne til?

Svar: I innskuddspensjon/pensjonskapitalbevis/egen pensjonskonto vil saldoen på kontoen dersom du dør utbetales til arvinger etter bestemte regler. Barn under 21 år sikres først inntil 1 G frem til de fyller 21 år, dersom det er noe igjen av pensjonskapitalen vil resten gå til ektefelle/samboer over minimum 10 år. Om ikke du har barn eller ektefelle/samboer vil pensjonskapitalen utbetales som et engangsbeløp til dødsbo.

Tilbyr dere innskuddspensjon for selskaper?

MrBgevelt​: Tilbud til små ASer? ASet mitt har nå OTP-avtale. Jeg har tre ansatte som alle har ASK i Nordnet.

Svar: Nordnet tilbyr dessverre ikke innskuddspensjon til bedrifter. I praksis kan imidlertid alle dine ansatte velge Nordnet som selvvalgt leverandør, og dermed ha den aktive innskuddspensjonen sin i Nordnet.

Toril: Kan man selv tilføre penger inn i egne pensjonskonto?

Svar: Nei. Det er kun arbeidsgiver som kan sette inn penger på din pensjonskonto. Dersom du har lyst til å spare til pensjon utenom pensjonskonto kan IPS være et godt alternativ, som er skattefavorisert privat pensjonssparing. Her er pengene bundet frem til tidligst 62 år. Aksjesparekonto og Investeringkonto har som kjent ingen bindingstid.

Teknisk feil, notert i SEK

twest2k​: Alle saldoer er oppgitt i SEK i ‘Åpne egen pensjonskonto og flytt til Nordnet’

Svar: Dette høres rart ut. Vennligst send en skjermdump til vårt kundesenter via den sikre meldingstjenesten og spør hva som har skjedd.

Lytt også til ukens episode av Pengepodden, “Voldsom interesse for egen pensjonskonto”.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
11 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
17.08.2021 16:52

Synes det er på tide at man åpner for enkeltaksjer også i PKB, selv om jeg forstår at det ikke er Nordnet som har bestemt at det skal være sånn.

Dette PRIIP regelverket har jeg heller ikke nye til overs for.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
19.08.2021 10:28

Hei Preben. Myndighetene ønsker ikke at enkelte “risikoperverse” arbeidstakere spekulerer bort jobb-pensjonen sin på risikable enkeltaksjer. PErsonlig synes jeg det er en fornuftig regel. Når det gjelder PRIIPs-regelverket er dette EU-regler som våre nordiske naboer har implementert, men Norge har enn så lenge ventet på å implementere dette. LEs om PRIIPs her: https://www.finanstilsynet.no/tema/priips/
Hilsen Bjørn Erik, spsreøkonom

Gjest
Gjest
26.02.2021 09:55

Hei!

Må aktiva likvideres for å flyttes mellom EPK Aktiv og EPK Passiv?

Bytter snart arbeidsgiver.

Gjest
Gjest
19.02.2021 10:15

Antar det ikke vil bli mulig å kombinere valutakonto med EPK? Er det da riktig at kost for å investere i utenlandske ETFer vil bli 0,25% ved kjøp og 0,25% ved salg, i tillegg til kurtasje og forvaltningsavgift?

Gjest
Gjest
16.02.2021 10:21

Hei,

Når jeg forsøker å gjøre egne valg for pensjonen, så får jeg kun opp fond og ingen ETFer. Hvor finner jeg disse?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
14.03.2021 11:44

Fikk du svar på dette Tony? jeg har samme problem

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
22.03.2021 12:53

Hei Håkon. Vi har lagt ut et nytt innlegg om kjøp av fond og ETFer på egen pensjonskonto. HEr skal du nok finne svar på det du lurer på: https://www.nordnet.no/blogg/egen-pensjonskonto-qa-for-kjop-av-fond-og-etfer/

Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
10.02.2021 17:45

Er det normalt at saldoen på den aktive pensjonen din for en kort tid blir stående som 0,-? Pensjonen har jo ikke kommet inn på nordnet kontoen min enda, og hos norsk pensjon hvor det før sto jeg hadde 186k i aktiv pansjonsparing, står det nå bare 0 på saldo. Har ikke sett webinaret enda, så vet ikke om dette er noe dere evt snakket om.

Gjest
Gjest
06.02.2021 21:59

Kurtasje i handel med ETFer Petter: ​Dersom man sparer i ETF’er, betyr det da at man vil måtte betale kurtasje HVER eneste måned? Dette vil jo bli sinnsykt ugunstig og spise masse fremtidig avkastning..? Svar: Et alternativ er å kjøpe et engangskjøp i en ETF. Da vil kurtasjen bli lav, siden det er større beløp. —– Svaret fra dere er meget dårlig finans råd. I steden for å ta vekk kurstasje for ETF for eks. i pensjon konto, sier dere at man kan vel sette inn stor beløp til å unngå kursetasje, som går mot vel etablert råd å ikke… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
09.02.2021 16:11

Hei Andre. Du sakset kun siste del av svaret vårt. Hele svaret er slik: “Hvis du oppretter en månedlig spareavtale i ETFer vil vi oppforde deg til å velge blant de ca 100 ETFene hvor vi tilbyr kurtasjefri handel ved kjøp. Da tilkommer kun valutaveksling på 0,25 % på utenlandsk-registrerte ETFer. Samt forvaltningshonorar som ETF produsentene tar ut årlig. (Denne løsningen jobber vi med å få på plass på egen pensjonskonto. Et alternativ er å kjøpe et engangskjøp i en ETF. Da vil kurtasjen bli lav, siden det er større beløp.)” PS: Du kan ikke sette inn mer penger på… Les mer »

Gjest
Gjest
06.02.2021 21:50

Hei

Er det mulig å spare pensjon i 2 pensjon konto hos 2 forskjellige leverandør? Dvs. jeg kan ha flere ASK hos flere bank, er det mulig å ha slike flere pensjon konto?