Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

Nordnet alderstilpasset pensjon.


Alderstilpasset spareprofil.

Alderstilpasset pensjon er spareprofilen som er tilgjengelig i egen pensjonskonto hos Nordnet. Dette er profilen for deg som ikke vil velge fond selv. Vi sørger for at sparingen tilpasses alderen din automatisk.

Når du er ung, og det er lenge til utbetalingen starter, er aksjeandelen høy fordi det forventes å gi en høyere avkastning på lang sikt. Når du blir eldre reduseres aksjeandelen gradvis og det blir lavere risiko knyttet til sparingen. Les mer om hvordan sparingen tilpasses nedenfor.


Opprett pensjonskonto

Vi tar hånd om pensjonssparingen din.

 • Alderstilpasset.
  Vi tilpasser aksjeandelen til alderen din - helt automatisk.

 • Mer i pensjon.
  Høyere aksjeandel gjennom livet gir høyere forventet avkastning og dermed høyere forventet pensjon.

 • God risikospredning.
  Pensjonspengene dine investeres over hele verden.

 • Lave kostnader.
  Nordnet alderstilpasset pensjon koster 0,39 % i total årlig pris (inklusive plattformavgift).

Slik tilpasses sparingen.

Nordnet alderstilpasset pensjon reduserer aksjeandelen fra du fyller 55 år til 75 år. I denne perioden reduseres aksjeandelen gradvis fra 100 prosent til 20 prosent. Renteandelen økes tilsvarende, for å sikre din oppsparte pensjon i utbetalingsperioden.

Dette er en av de mest offensive alderstilpassede spareprofilene i det norske pensjonsmarkedet. Løsningen er imidlertid vanlig i det svenske markedet. Husk på at mesteparten av pensjonsutbetalingene til nordmenn kommer fra folketrygden, og denne er i realiteten et bankinnskudd. Derfor har du muligheten til å ta høyere aksjerisiko med annen pensjonssparing, både jobb-pensjon og privat sparing. Det vil gi deg høyere forventet pensjonsutbetaling.

EPK-graph-PNG-v5.png

Relevant innhold

hundreprosent_generasjonsspar.jpeg

Hvorfor 100 % aksjer frem til 55 år?

Nordnet alderstilpasset pensjon har 100 % aksjeandel frem til 55 år. Det er markedets mest offensive pensjonsprofil. I dette innlegget forklarer vi hvorfor vi har valgt en høyere aksjeandel og lenger nedtrappingsperiode enn konkurrentene.

Les blogginnlegget

Hva er egen pensjonskonto?
Hva er egen pensjonskonto?

Er du fortsatt usikker på hva egen pensjonskonto er, og hvorvidt du påvirkes av denne pensjonsnyheten? I videoen over forklarer vår spareøkonom deg hva egen pensjonskonto er, og hvilke muligheter du får ved å bruke Nordnet som pensjonsleverandør.

Les mer om egen pensjonskonto

Ofte stilte spørsmål.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning.


Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på instrumentsiden til fondet.