Gå til hovedinnhold

Nordnet alderstilpasset pensjon.

Alderstilpasset spareprofil.

Alderstilpasset pensjon er spareprofilen som er tilgjengelig i egen pensjonskontoåpnes i nytt vindu hos Nordnet. Dette er profilen for deg som ikke vil velge fond selv. Vi sørger for at sparingen tilpasses alderen din automatisk.

Når du er ung, og det er lenge til utbetalingen starter, er aksjeandelen høy fordi det forventes å gi en høyere avkastning på lang sikt. Når du blir eldre reduseres aksjeandelen gradvis og det blir lavere risiko knyttet til sparingen. Les mer om hvordan sparingen tilpasses nedenfor.

 

Vi tar hånd om pensjonssparingen din.

 • Alderstilpasset.
  Vi tilpasser aksjeandelen til alderen din - helt automatisk.
 • Mer i pensjon.
  Høyere aksjeandel gjennom livet gir høyere forventet avkastning og dermed høyere forventet pensjon.
 • God risikospredning.
  Pensjonspengene dine investeres over hele verden.
 • Lave kostnader.
  Nordnet alderstilpasset pensjon koster 0,39 % i total årlig pris (inklusive plattformavgift).

Slik tilpasses sparingen.

Nordnet alderstilpasset pensjon reduserer aksjeandelen fra du fyller 55 år til 75 år. I denne perioden reduseres aksjeandelen gradvis fra 100 prosent til 20 prosent. Renteandelen økes tilsvarende, for å sikre din oppsparte pensjon i utbetalingsperioden.

Dette er en av de mest offensive alderstilpassede spareprofilene i det norske pensjonsmarkedet. Løsningen er imidlertid vanlig i det svenske markedet. Husk på at mesteparten av pensjonsutbetalingene til nordmenn kommer fra folketrygden, og denne er i realiteten et bankinnskudd. Derfor har du muligheten til å ta høyere aksjerisiko med annen pensjonssparing, både jobb-pensjon og privat sparing. Det vil gi deg høyere forventet pensjonsutbetaling.

Porteføljens sammensetning basert på alder:


Alder

Nordnet
Indeksfond Global

Nordnet
Indeksfond Emerging Markets

Nordnet
Indeksfond Norden*

Rentefond
(KLP Nåtid)

0 - 55 år

70 %

10 %

20 %

0 %

56 år

67,2 %

9,6 %

19,2 %

4 %

57 år

64,4 %

9,2 %

18,4 %

8 %

58 år

61,6 %

8,8 %

17,6 %

12 %

59 år

58,8 %

8,4 %

16,8 %

16 %

60 år

56 %

8 %

16 %

20 %

61 år

53,2 %

7,6 %

15,2 %

24 %

62 år

50,4 %

7,2 %

14,4 %

28 %

63 år

47,6 %

6,8 %

13,6 %

32 %

64 år

44,8 %

6,4 %

12,8 %

36 %

65 år

42 %

6 %

12 %

40 %

66 år

39,2 %

5,6 %

11,2 %

44 %

67 år

36,4 %

5,2 %

10,4 %

48 %

68 år

33,6 %

4,8 %

9,6 %

52 %

69 år

30,8 %

4,4 %

8,8 %

56 %

70 år

28 %

4 %

8 %

60 %

71 år

25,2 %

3,6 %

7,2 %

64 %

72 år

22,4 %

3,2 %

6,4 %

68 %

73 år

19,6 %

2,8 %

5,6 %

72 %

74 år

16,8 %

2,4 %

4,8 %

76 %

75 år

14 %

2 %

4 %

80 %


*Nordnet Indeksfond Norden består av Nordnet Indeksfond Norge, Nordnet Indeksfond Sverige, Nordnet Indeksfond Danmark, Nordnet Indeksfond Finland.

Alder: 0-55 år

EPK Chart

Fordeling:

Nordnet Indeksfond Global (70%)

Nordnet Indeksfond Emerging Markets (10%)

Nordnet Indeksfond Norden (20%)

*Nordnet Indeksfond Norden består av Nordnet Indeksfond Norge (5%), Nordnet Indeksfond Sverige (5%), Nordnet Indeksfond Danmark (5%), Nordnet Indeksfond Finland (5%).

Alder: 65 år

EPK Chart 2

Fordeling:

Nordnet Indeksfond Global (42%)

Nordnet Indeksfond Emerging Markets (6%)

Nordnet Indeksfond Norden (12%)

Rentefond (KLP Nåtid) (40%)

*Nordnet Indeksfond Norden består av Nordnet Indeksfond Norge (3%), Nordnet Indeksfond Sverige (3%), Nordnet Indeksfond Danmark (3%), Nordnet Indeksfond Finland (3%).

Alder: 75 år -

EPK Chart 3

Fordeling:

Nordnet Indeksfond Global (14%)

Nordnet Indeksfond Emerging Markets (2%)

Nordnet Indeksfond Norden (4%)

Rentefond (KLP Nåtid) (80%)

*Nordnet Indeksfond Norden består av Nordnet Indeksfond Norge (1%), Nordnet Indeksfond Sverige (1%), Nordnet Indeksfond Danmark (1%), Nordnet Indeksfond Finland (1%).

Alder: 0-55 år

EPK Chart

Nordnet indeksfond global.

Nordnet indeksfond emerging markets.

Nordnet indeksfond Norden*

*Nordnet Indeksfond Norden består av Nordnet Indeksfond Norge (5 %), Nordnet Indeksfond Sverige (5 %), Nordnet Indeksfond Danmark (5 %), Nordnet Indeksfond Finland (5 %).

Alder: 65 år

EPK Chart

Nordnet indeksfond global.

Nordnet indeksfond emerging markets.

Nordnet indeksfond Norden*

Rentefond (KLP Nåtid).

*Nordnet Indeksfond Norden består av Nordnet Indeksfond Norge (5 %), Nordnet Indeksfond Sverige (5 %), Nordnet Indeksfond Danmark (5 %), Nordnet Indeksfond Finland (5 %).

Alder: 75- år

EPK Chart

Nordnet indeksfond global.

Nordnet indeksfond emerging markets.

Nordnet indeksfond Norden*

Rentefond (KLP Nåtid).

*Nordnet Indeksfond Norden består av Nordnet Indeksfond Norge (5 %), Nordnet Indeksfond Sverige (5 %), Nordnet Indeksfond Danmark (5 %), Nordnet Indeksfond Finland (5 %).

Relevant innhold.

Hvorfor 100 % aksjer frem til 55 år?

Hva er egen pensjonskonto?

Er du fortsatt usikker på hva egen pensjonskonto er, og hvorvidt du påvirkes av denne pensjonsnyheten? I videoen over forklarer vår spareøkonom deg hva egen pensjonskonto er, og hvilke muligheter du får ved å bruke Nordnet som pensjonsleverandør.

→ Les mer om egen pensjonskontoåpnes i nytt vindu

Ofte stilte spørsmål.

Inntil videre er Nordnet alderstilpasset pensjon bare tilgjengelig for forvaltning av egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis. Vi jobber med å kunne tilby dette på andre kontotyper.

I dagens innskuddspensjonsordning er det arbeidsgiver som betaler administrasjons- og forvaltningskostnader for de ansatte som jobber i bedriften i dag. Velger du pensjonsleverandør selv vil du betale forvaltningsgebyret hos den nye leverandøren, men arbeidsgiver må betale deg en standard kompensasjon som tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt om du hadde blitt i standard forvaltningsprofil hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Velger du en forvaltning som er billigere enn det du mottar i standard kompensasjon (typisk indeksfond), vil du få overført differansen på din egen pensjonskonto. Velger du en dyrere forvaltning (typisk aktive fond), vil du måtte dekke differansen selv. Her bør vi ha et standardeksempel som for eksempel:

EKSEMPEL:

Saldo på dagens pensjonsordning hos Leverandør X er 100.000 kroner. Din arbeidsgiver betaler følgende kostnader for standard forvaltningsprofil:

0,6% i forvaltningsavgift

199 kroner i administrasjonskostnad

Du velger en selvvalgt leverandør Y hvor du skal forvalte din pensjonskapital, som har følgende kostnader:

0,4% i forvaltningsavgift

0 kroner i administrasjonskostnad

I dette eksempelet vil du få tilført 0,6% (600 kroner) til å dekke forvaltningskostnaden hos din selvvalgte leverandør Y. Den nye forvaltningskostnaden er 0,4 % (400 kroner), hvilket betyr at du får 0,2% i lavere kostnader ved å bytte til selvvalgt leverandør. I kronebeløp utgjør dette 200 kroner det første året, eller 16,70 kroner per måned. I praksis vil 16,70 kroner bli lagt til din pensjonskapital hver måned..

Og motsatt: Dersom du velger en forvaltning som for eksempel er 0,2 % dyrere enn avgiften som din arbeidsgiver betaler, vil du måtte dekke merkostnaden. Det skjer ved at din pensjonskapital reduseres med 200 kroner det første året, eller 16,70 kroner i måneden.

Et evt administrasjonsgebyr hos ny pensjonsleverandør vil du selv måtte betale. Nordnet vil ikke ha administrasjonsgebyr, kun forvaltningsgebyr (dvs plattformavgift og netto forvaltningsavgift).

Ja. Med en gang vi får det månedlige pensjonsinnskuddet fra din arbeidsgiver vil pengene bli plassert i Nordnet alderstilpasset pensjon, eller i de fondene du har valgt selv i din spareplan. 

Porteføljen rebalanseres årlig. I praksis vil fondssammensetningen tilpasses alderen din. Tidspunkt for rebalansering vil variere fra kunde til kunde da det skjer i den måneden du fyller år. Rebalansering gir normalt en marginalt høyere risikojustert avkastning.

Nordnet Alderstilpasset Pensjon koster 0,19 % per år. Totalprisen for tjenesten er 0,39 % og inkluderer plattformavgift og forvaltningshonorar.

Prisen er 0,19 prosentpoeng høyere enn om du setter sammen denne fondsporteføljen selv. Det skyldes tjenesten med rebalansering av porteføljen samt at aksjeandelen trappes ned gradvis fra 55 til 75 år.

Se prislisten vår.

Nordnet alderstilpasset pensjon er utformet slik at det er alderen din som bestemmer hvilken aksjeandel pensjonskapitalen din skal ha. Du har ingen mulighet til å endre dette selv. Ønsker du å investere helt på egenhånd må du avslutte sparingen i Nordnet alderstilpasset pensjon, og du står da fritt til å velge fond (og aksjeandel) helt selv.


Det er fullt mulig å velge Nordnet alderstilpasset pensjon på et senere tidspunkt.

 

Kostnaden på 0,19 % for Nordnet alderstilpasset pensjon beregnes daglig, og trekkes månedlig. Kostnaden er basert på verdien av innestående i porteføljen.

Nordnet vil selge av fondsandeler for deg dersom det ikke er tilgjengelig kapital på konto til å dekke kostnaden.Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning.

Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på instrumentsiden til fondet.