Gå til hovedinnhold

Slik sparer dere smart til barna

Sparing barn

Hvordan skal vi spare til barna våre? Det er et spørsmål jeg ofte får fra kunder og venner. Svaret kan oppsummeres med en setning: Spar månedlig i aksjefond i foreldrenes navn. I dette innlegget belyser jeg de viktigste valgene for sparing til barn.

Bilde over: Nordnets spareøkonom Bjørn Erik på seilbåten med sine tre barn. Han og kona sparer månedlig til barna i globale aksjefond. De sparer litt i barnas navn og litt i foreldrenes navn. (Foto: Privat. Fra 2017.)

At foreldre sparer til barna sine har blitt enda viktigere de siste årene, nå som bankene krever minst 15 prosent egenkapital ved boligkjøp. En slik økonomisk starthjelp inn i voksenlivet kan gjøre at barna får kjøpe sin første bolig tidligere, noe som kan bety mye for formuesoppbygging senere i livet.

Det er flere beslutninger som foreldrene må enes om når man vil spare til barna: beløp, tidshorisont, spareform, kontotype – og ikke minst: skal dere spare i barnets eller foreldrenes navn? I fortsettelsen går jeg gjennom disse momentene i tur og orden.

1. Hvor mye skal dere spare til barna?

Her er det familieøkonomien som avgjør. Familier med god råd velger gjerne å spare hele den månedlige barnetrygden (barn under 6 år: 1 676 kroner fra januar 2022 og 1054 kroner for barn over 6 år) i en spareavtale. Det er helt ok å spare 100 kroner i måneden, om familien trenger barnetrygden til løpende utgifter til barnet – det er tross alt dette barnetrygden er ment for. Øk sparingen til barn etter hvert som økonomien bedrer seg.

PS: Har dere dyre forbrukslån eller utestående kredittkortgjeld bør dere selvsagt betale ned dette før dere begynner å spare langsiktig til dere selv og barna.

2. Tidshorisont?

Dere bør bli enige om tidshorisonten for sparingen. Er det meningen at pengene skal brukes til å kjøpe større gaver til barnet – som sykkel, ski, PC o.l., eller skal pengene øremerkes utdannelse eller boligkjøp? Tidshorisonten avgjør også spareformen. Skal pengene brukes om få år, kan bank eller kombinasjonsfond være velegnet. Skal pengene øremerkes utdannelse eller boligkjøp, er aksjefond tingen.

Er sparehorisonten fem år eller mer, er dere rimelig sikre på at månedlig sparing i aksjefond slår banksparing med god margin. Men, ingenting er helt sikkert i aksjemarkedet: I perioden 2009-2012 var siste ti års avkastning i globale aksjefond negativ! Fra toppen, rett før IT-boblen sprakk høsten 2000, tok det hele 12-13 år før et gjennomsnittlig globalt aksjefond (målt ved MSCI World-indeksen i NOK) nådde nye toppnivåer. Toppnivåene ble nesten nådd i 2007/08, men så kom finanskrisen og sendte aksjemarkedene i utforbakke igjen. I denne tiårsperioden opplevde fondssparerne to halveringer av verdiene fra topp til bunn, og det skremte mange fondssparere. Noen ble så skremt at de solgte aksjefondene og holdt seg unna aksjemarkedet i etterkant…I dag (per juni 2022) er gjennomsnittlig årlig avkastning siste 10 år på globale aksjefond mellom 9 og 18 prosent, altså langt mer enn hva man kan forvente fremover – og milevis over bankrenten i perioden. På lang sikt kan du forvente 3 til 5 prosentpoeng mer enn risikofri rente (høyrentekonto) i aksjemarkedet, det viser 150 års historikk. Med dagens rentenivå betyr det 5 til 7 prosent i snitt.

3. Aksjer, aksjefond, kombifond eller bank? Hvilket aksjefond?

Dere bør bli enige om spareform og risiko før sparingen til barna starter. Det kan bli dårlig stemning dersom den ene forelderen trumfer gjennom en beslutning om å spare i aksjefond mot den andres vilje, og man får et kraftig børsfall kort tid etterpå. Da kan resultatet bli at den andre forelderen tvinger gjennom et salg på lave kurser, og at pengene flyttes over i banken på et dårlig tidspunkt.

En mellomløsning som kona og jeg selv valgte til vårt første barn er å spare halvparten av månedsbeløpet i aksjefond og andre halvparten i banken. Da vi fikk barn nummer to, litt over to år senere, så kona at aksjefondet hadde en langt større verdi enn banksparingen, og vi endret sparingen slik at all sparing til begge barna var i aksjefond. I etterkant har vi fått et tredje barn, som vi også sparer til i aksjefond.

Så er neste spørsmål: Hvilket aksjefond? Jeg vil anbefale et bredt globalt aksjefond. Da sprer du sparepengene over hele verden. Er du lite interessert i fond og sparing, velg et billig globalt indeksfond, som Nordnet Indeksfond Global, KLP AksjeGlobal Indeks, DNB Global Indeks eller Storebrand Indeks – Alle Markeder. Les mer om valg av indeksfond her. Er du mer interessert i fond og aksjer, velg gjerne ett eller flere gode aktive aksjefond og følg med om fondet klarer å slå indeksen på lang sikt. Se vår liste over alle våre fond her, og ranger etter historisk avkastning, kostnader, Morningstar-rangering m.m. Her kan du også screene på fondskategori, region m.m.

Er dere ikke komfortable med risikoen i aksjefond, kan det være fornuftig å velge et kombinasjonsfond med balansert profil isteden. De svinger mindre i verdi, og har en forventet avkastning mellom banksparing og aksjefond. Se listen over kombinasjonsfond her.

I vår tjeneste for månedlig sparing kan du også få hjelp til å velge fond ut fra sparemål og tidshorisont.

Å spare i en portefølje med enkeltaksjer til barna kan passe for foreldre som er aksjeinteresserte, og som liker å følge med på aksjemarkedet. Husk at risikoen er større i enkeltaksjer enn i aksjefond – enkeltaksjer kan gå i 0 – det kan ikke aksjefond. Opprettes en konto i barnets navn har Nordnet en ordning hvor barnet har “se-tilgang” til kontoen med sin bank ID (som kan fås fra 13 år). Det er ikke mulig for barnet å gjøre handler med egen innlogging frem til barnet fyller 18 år. Dette kan gjøre barna mer interessert i aksjer og sparing. Min Nordnet-kollega Stian forklarer i dette innlegget hvorfor han velger å spare i enkeltaksjer til sine barn.

Langsiktig sparing i bank er et tapsprosjekt, og passer kun de som er ensidig opptatt av sikkerhet, og ikke av avkastning og kjøpekraftsutvikling. Inflasjon og skatt spiser nemlig opp hele avkastningen og mer til.

Noen ord om skatt:

Skattereglene er noe ulik for banksparing og aksjefondsparing. P.t. er det 35,2 % skatt på aksjegevinster (skatteåret 2022). Skatten betales ved realisasjon/uttak av aksjesparekontoen eller investeringskontoen. Den skattepliktige gevinsten reduseres med et skjermingsfradrag – slik at skattesatsen i realiteten blir lavere. Les mer om skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond her.

På renteinntekter betales 22 % skatt, og skatten betales årlig.

Betaler dere formuesskatt er det greit å vite at verdsettelsesrabatten på aksjer og aksjefond er 25 prosent i 2022. Bankinnskudd verdsettes til full verdi.

4. Kontotype for sparing til barn: Aksjesparekonto, investeringskonto eller fri fondsparing?

Velg aksjesparekonto eller investeringskonto (også kalt fondskonto). Her er skattereglene gunstigere enn å kjøpe fondene direkte (fri fondssparing / VPS-konto). Da kan dere bytte fond uten at det utløser skatt. Skatterapporteringen er enkel for alle spareformene. Alt er forhåndsutfylt. Les mer om skatt på aksjer og fond her.

5. Spare i foreldrenes eller barnets navn?

Det er fordeler og ulemper ved begge alternativene. Jeg heller mot at sparing i foreldrenes navn er å anbefale, siden det er lettere å komme i gang med sparingen, foreldene har råderett over pengene også etter barnet fyller 18 år, barnet risikerer ikke at studiestøtten blir redusert samt at arveavgiften er historie.

Dere kan også gjøre litt av begge deler, om dere er så heldige at sparebeløpene i barnets navn begynner å nærme seg grensen for når fylkesmannen kan overta forvaltningen (2 G, ca 220000 kroner).

Besteforeldre og andre slektninger som gir pengegaver til barnebarna vil ofte foretrekke å sette pengene inn på barnebarnets aksjesparekonto, og ikke foreldrenes (eller svigersønn/svigerdatter!). Så kan dere foreldre spare barnetrygden til barna i deres navn.

Skattemessig er det ingen forskjell frem til barnet er 17 år, ettersom barns formue og kapitalinntekter uansett vil inngå i foreldrenes skatteligning frem til barnet er 17 år.

Det enkleste er å kjøpe aksjefond i en av foreldrenes navn, og merke kontoen med barnets navn. Da kan kjøpet gjøres på nett og signeres ved hjelp av Bank ID på 1-2-3. Skal du kjøpe i barnets navn, er det noe mer kronglete – da må begge foresatte signere. Nordnet har nå fått på plass elektronisk opprettelse av konto for mindreårige. Her kan den ene foresatte fylle ut et elektronisk skjema, så vil den andre forsatte få en epost i etterkant hvor han eller hun må bekrefte kontoopprettelsen ved å signere med Bank iD.

Nedenfor har jeg laget en liste med fordeler og ulemper med å spare i foreldrenes evt barnets navn:

Fordeler – sparing til barn i foreldrenes navn:

 • Foreldrene kan fritt disponere midlene – også etter barna er 18 år
 • Begrenser ikke muligheten til stipend fra Lånekassen (ca 454.000 kr for 2022)
 • Enkelt å opprette spareavtale på nett. Enkelt å bytte fond, endre sparebeløp etc.
 • Foreldrene kan spare opp en stor pott i sitt navn og så fordele pengene til barna rettferdig etter hvert som barna trenger pengene. Om det investeres i barnas navn og det er noen års aldersforskjell mellom dem vil ulik markedsutvikling kunne føre til store forskjeller på verdien på kontoene, og dette kan føles urettferdig. (Merk at Nordnet – i likhet med mange andre banker – ikke har systemer for å dele opp ASK-kontoer. ASK-midlene på en ASK-konto må overføres i sin helhet. Forelderen kan evt. selge noen andeler og gjøre uttak av innskutt beløp skattefritt og fordele ut til barna. Skal man spare til flere barn i sitt eget navn så bør man helst opprette flere ASK-kontoer – da vil hvert barn få hver sin konto, og man kan evt jevne ut ulikheter med omfordeling av det skattefrie innskuddet. Dette ble påpekt i kommentarfeltet under, og teksten er derfor oppdatert.)

Ulemper – sparing til barn i foreldrenes navn:

 • Midlene inngår i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død
 • En av foreldrene kan bli fristet til å bruke opp barnas sparepenger uten den andre foreldrenes (eller barnas) samtykke

Fordeler – sparing til barn i barnets navn:

 • Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død
 • Barnet/ungdommen kan utnytte et lite kjent skattetriks, som går ut på at personer over 17 år kan ha inntil 36.420 kroner (tall for 2021) i realiserte aksjegevinster, uten at det utløser skatt på gevinsten. Forutsetningen er at lønnsinntekten ikke overstiger 31 800 kroner (minstefradraget) det samme året. Ungdommen kan dermed spare inntil 11 540 kroner i skatt per år! Les mer om dette like kjente skattehullet på Hallgeir Kvadsheims blogg Pengeverkstedet.

Ulemper – sparing til barn i barnets navn:

 • Når ungene blir 18 år kan de bruke pengene som de vil. F eks til russebuss eller sydentur…
 • Formue over ca 455.000 kroner fører til redusert stipend fra Lånekassen
 • Når barnets formue er større enn 2G (ca 220.000 kr i 2022) kan fylkesmannen overta forvaltningen av pengene. Kronglete å opprette spareavtale, siden eieren er mindreårig.

Merk: Arveavgiften ble fjernet i 2014. Dermed er det ingen avgiftsmessige begrensninger for hvor mye (velhavne) foreldre kan overføre til barna. Arveavgiften kan riktignok gjeninnføres om noen år, så det er smart å følge med på dette.

Merk: Familien kan unngå at fylkesmannen setter begrensninger på pengeplasseringen ved lage et gavebrev eller et testament ved overføringen av pengene hvor de skriver at fylkesmannen ikke skal ha medbestemmelse i plassering av pengene. Send gjerne en kopi av brevet til fylkesmannen.

Merk: Jeg har ennå tilgode å se at fylkesmannen (tidligere: Overformynderiet) tar kontakt med familier hvor umyndige barns formue gradvis overstiger 2 G. Slik inngripen skjer stort sett dersom barnet arver et større beløp eller mottar en større forsikringsutbetaling.

6. Hvilken bank/nettmegler skal dere velge?

Her er ikke jeg en nøytral part. En del vil velge å bruke dagligbanken sin, for å ha alt samlet på ett sted. Argumenter for å bruke Nordnet til barnesparing er vårt store fondsutvalg samt månedlig kurtasjefri sparing i mange spennende ETFer.

Kom i gang med fondssparingen her.

7. To råd til ettertanke

Kjøp barneforsikring: Å kjøpe en barneforsikring for barna mener jeg er like viktig som sparing til barna. Hvis barnet skulle bli alvorlig sykt eller skade seg alvorlig, og senere ikke kunne jobbe, vil barnet få en lav uførepensjon, litt over minstepensjon. Med en barneforsikring som inkluderer uføredekning, kan barnet få et godt tilskudd, som gjør at økonomien ikke trenger å være en hindring for et godt liv. Unntaket er familier som har meget god råd, og som kan være selvassurandører.

Lær barna om økonomi: Når alt kommer til alt, er ikke det viktigste å sende med barna så mye penger som mulig inn i voksenlivet. Det viktigste, sett fra et økonomisk ståsted, er å lære barn og ungdom om hvordan de håndterer penger fornuftig. Da tenker jeg for eksempel på å spare før man forbruker, være prisbevisst, unngå dyre forbrukslån og lignende.

Lytt til podcasten “Smart sparing til barn” fra 2018 her.

Lykke til!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
14 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
16.12.2021 20:49

Hei
Jeg sparer kr 500/mnd til hver av barna i ett globalt indeksfond, og har ca 15-18 års horisont. Men jeg har også troen på at f.eks teknologifond vil fortsette å gjøre det bra i årene fremover. Kan du gi noen råd rundt det om man bør spare i ett eller to fond til barna, med slike summer? Vil det lønne seg å ha ett fond med høyere sum, eller fordele opp i to fond, men hvor summen i hver av de da blir lavere?

Gjest
Gjest
06.08.2021 02:00

Hva med smutthullet om at barn med lav inntekt kan ta ut oppmot 50k skattefritt av avkastning pr år vist det er i deres eget navn, typisk student tid ect. Eller har jeg missforstått? Kan en kansje overføre andeler av fond til barn med avkastning for så at barne kan realisereavkastning opp mot 50k pr år uten skatt?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
06.08.2021 10:06

Hei Kenneth. Takk for påminnelsen. Jeg har nå oppdatert innlegget med en link som forklarer hvordan dette skattehullet fungerer i praksis. Det stemmer, som du skriver, at foreldre kan overføre fondsandeler til barn over 17 år som gave, som igjen kan benytte seg av dette fullt lovlige smutthullet. I så fall ville jeg ventet en stund mellom overføringen og salget, slik at man ikke risikerer gjennomskjæring og evt straffeskatt. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
20.06.2021 11:59

Hei! Du skriver: «Foreldrene kan spare opp en stor pott i sitt navn og så fordele pengene til barna rettferdig etter hvert som barna trenger pengene. Om det investeres i barnas navn og det er noen års aldersforskjell mellom dem vil ulik markedsutvikling kunne føre til store forskjeller på verdien på kontoene, og dette kan føles urettferdig. (Takk til Robert W, som nevnte dette poenget i kommentarfeltet under!)». Jeg har spart i mitt navn, og vil nå overføre deler av dette til barna mine. Jeg har konto til dem både i mitt og i deres eget navn. Jeg fikk beskjed… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
25.06.2021 12:56

Hei. Du har et poeng. Nordnet har ikke system for å dele opp ASK-kontoer. Jeg vet ikke om andre tilbydere har dette. ASK-midlene på en ASK-konto må overføres i sin helhet. Forelderen kan evt. selge andeler og gjøre uttak av innskutt beløp skattefritt og fordele ut til barna. Skal man spare til flere barn i sitt eget navn så bør man helst opprette flere ASK-kontoer – da vil hvert barn få hver sin konto, og man kan evt jevne ut ulikheter med omfordeling av det skattefrie innskuddet.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
17.12.2020 08:54

Sparing i fond for barn under 18 år blir først interessant hos Nordnet når man i løsningen til Nordnet kan ta forbehold om at overformynderiet/Fylkesmannen ikke skal ha råderett over midlene. Skagenfondene har en slik formulering:

“Andelene skal ikke forvaltes av eller være underlagt Fylkesmannens tilsyn. Det skal heller ikke
være regnskapsplikt for gaven overfor Fylkesmannen.”

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
17.12.2020 14:17

Hei Nils og takk for innspill. JEg har sendt ditt forslag over til juridisk avdeling for å se om vi også kan legge inn en slik valgmulighet ved kontoetablering for mindreårige. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
06.02.2021 16:49

Er det noe oppdatering ang dette hos Nordnet?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
09.02.2021 16:16

Hei Tom. Nei, det er ikke noe nytt omkring regelverket og skattereglene for sparing til barn siden denne saken ble skrevet høsten 2020. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
23.08.2019 11:46

Vil Nordnet komme med en løsning der barna selv vil kunne overvåke saldo og utvikling på “sin” konto ved hjelp av f.eks appen? Jeg vet at Skagenfondene har en slik løsning, noe som kan gi barna et forhold til sparingen, dersom det skulle være ønskelig.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
09.10.2019 09:11

Hei Anders.
I Nordnet-appen i dag kan kundene se grafisk utvikling per kontotype, samt prosentvis utvikling. Da vil dine barn se verdiutviklingen på sin konto. Mulig det er en annen løsning du tenker på? Jeg har ikke sett Skagens løsning. Forsøkte å google nå, men fant ikke noe om dette. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
12.08.2019 18:48

En til fordel ved å spare i foreldrenes navn kontra barnas navn er at foreldrene kan spare opp en stor pott og så fordele denne summen til barna rettferdig etter hvert som barna vokser opp. Om det investeres i barnas navn og det er noen års aldersforskjell mellom dem vil ulik markedsutvikling kunne føre til store forskjeller på kontoene, og dette vil kanskje føles urettferdig for barna som ikke forstår hvorfor, spesielt om det er litt større summer det er snakk om.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
13.08.2019 08:40

Hei Robert. Dette poenget var så bra at jeg oppdaterte bloggen og tok det med på listen over argumenter for å spare i foreldrenes navn 🙂 Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom