Slik sparer dere smart til barna

Sparing barn

Hvordan skal vi spare til barna våre? Det er et spørsmål jeg ofte får fra kunder og venner. Svaret kan oppsummeres med en setning: Spar månedlig i aksjefond i foreldrenes navn. I dette innlegget belyser jeg de viktigste valgene for sparing til barn.

Bilde over: Nordnets spareøkonom Bjørn Erik på seilbåten med sine tre barn. Han og kona sparer månedlig til barna i globale aksjefond. De sparer litt i barnas navn og litt i foreldrenes navn. (Foto: Privat. Fra 2017.)

At foreldre sparer til barna sine har blitt enda viktigere de siste årene, nå som bankene krever minst 15 prosent egenkapital ved boligkjøp. En slik økonomisk starthjelp inn i voksenlivet kan gjøre at barna får kjøpe sin første bolig tidligere, noe som kan bety mye for formuesoppbygging senere i livet.

Det er flere beslutninger som foreldrene må enes om når man vil spare til barna: beløp, tidshorisont, spareform, kontotype – og ikke minst: skal dere spare i barnets eller foreldrenes navn? I fortsettelsen går jeg gjennom disse momentene i tur og orden.

1. Hvor mye skal dere spare til barna?

Her er det familieøkonomien som avgjør. Familier med god råd velger gjerne å spare hele den månedlige barnetrygden (1 054 kroner i 2019) i en spareavtale. Det er helt ok å spare 100 kroner i måneden, om familien trenger barnetrygden til løpende utgifter til barnet – det er tross alt dette barnetrygden er ment for. Øk sparingen til barn etter hvert som økonomien bedrer seg.

PS: Har dere dyre forbrukslån eller utestående kredittkortgjeld bør dere selvsagt betale ned dette før dere begynner å spare langsiktig til dere selv og barna.

2. Tidshorisont?

Dere bør bli enige om tidshorisonten for sparingen. Er det meningen at pengene skal brukes til å kjøpe større gaver til barnet – som sykkel, ski, PC o.l., eller skal pengene øremerkes utdannelse eller boligkjøp? Tidshorisonten avgjør også spareformen. Skal pengene brukes om få år, kan bank eller kombinasjonsfond være velegnet. Skal pengene øremerkes utdannelse eller boligkjøp, er aksjefond tingen.

Er sparehorisonten ti år eller mer, er dere temmelig sikre på at månedlig sparing i aksjefond slår banksparing med god margin. Men, ingenting er helt sikkert i aksjemarkedet: I perioden 2009-2012 var siste ti års avkastning på globale aksjefond negativ! Da hadde finanskrisen i 2008 ført til at aksjefond i snitt falt med 50-60 prosent fra topp til bunn, og det skremte mange fondssparere. Noen ble så skremt at de solgte aksjefondene og holdt seg unna aksjemarkedet i etterkant… I dag er tiårsavkastningen på globale aksjefond 8 til 12 prosent årlig. Altså i overkant av hva man kan forvente fremover – og milevis over bankrenten i perioden.

3. Aksjer, aksjefond, kombifond eller bank? Hvilket aksjefond?

Dere bør bli enige om spareform og risiko for sparingen til barn starter. Det kan bli dårlig stemning dersom den ene forelderen trumfer gjennom en beslutning om å spare i aksjefond mot den andres vilje, og man får et kraftig børsfall kort tid etterpå. Da kan resultatet bli at den andre forelderen tvinger gjennom et salg på lave kurser, og at pengene flyttes over i banken på et dårlig tidspunkt.

En mellomløsning som kona og jeg selv valgte til vårt første barn er å spare halvparten av månedsbeløpet i aksjefond og andre halvparten i banken. Da vi fikk barn nummer to, litt over to år senere, så kona at aksjefondet hadde en langt større verdi enn banksparingen, og vi endret sparingen slik at all sparing til begge barna var i aksjefond. I etterkant har vi fått et tredje barn, som vi også sparer til i aksjefond.

Så er neste spørsmål: Hvilket aksjefond? Jeg vil anbefale et bredt globalt aksjefond. Da sprer du sparepengene over hele verden. Er du lite interessert i fond og sparing, velg et billig globalt indeksfond, som KLP AksjeGlobal Indeks, DNB Global Indeks eller Storebrand Indeks – Alle Markeder. Les mer om valg av indeksfond her. Er du mer interessert i fond og aksjer, velg gjerne ett eller flere gode aktive aksjefond og følg med om fondet klarer å slå indeksen på lang sikt. Her ser du listen over Nordnets 20 utvalgte aktive fond.

Er dere ikke komfortable med risikoen i aksjefond, kan det være fornuftig å velge et kombinasjonsfond med balansert profil isteden. De svinger mindre i verdi, og har en forventet avkastning mellom banksparing og aksjefond.

Å spare i en portefølje med enkeltaksjer til barna kan passe for foreldre som er aksjeinteresserte, og som liker å følge med på aksjemarkedet. Husk at risikoen er større i enkeltaksjer enn i aksjefond – enkeltaksjer kan gå i 0 – det kan ikke aksjefond.

Langsiktig sparing i bank er et tapsprosjekt, og passer kun de som er ensidig opptatt av sikkerhet, og ikke av avkastning og kjøpekraftsutvikling.

Noen ord om skatt:

Skattereglene er noe ulik for banksparing og aksjefondsparing. P.t. er det 31,68 % skatt på aksjegevinster. Skatten betales ved realisasjon/uttak av aksjesparekontoen eller investeringskontoen. Den skattepliktige gevinsten reduseres med et skjermingsfradrag – slik at skattesatsen i realiteten blir lavere. Les mer om skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond her.

På renteinntekter betales 22 % skatt, og skatten betales årlig.

Betaler dere formuesskatt er det greit å vite at verdsettelsesrabatten på aksjer og aksjefond er 25 prosent i inneværende år. Bankinnskudd verdsettes til full verdi.

4. Kontotype for sparing til barn: Aksjesparekonto, investeringskonto eller fri fondsparing?

Velg aksjesparekonto eller investeringskonto (også kalt fondskonto). Her er skattereglene gunstigere enn å kjøpe fondene direkte (fri fondssparing / VPS-konto). Da kan dere bytte fond uten at det utløser skatt. Skatterapporteringen er enkel for alle spareformene. Alt er forhåndsutfylt. Les mer om skatt på aksjer og fond her.

5. Spare i foreldrenes eller barnets navn?

Det er fordeler og ulemper ved begge alternativene. Jeg heller mot at sparing i foreldrenes navn er å anbefale, siden det er lettere å komme i gang med sparingen, foreldene har råderett over pengene også etter barnet fyller 18 år, barnet risikerer ikke at studiestøtten blir redusert samt at arveavgiften er historie.

Dere kan også gjøre litt av begge deler, om dere er så heldige at sparebeløpene i barnets navn begynner å nærme seg grensen for når fylkesmannen kan overta forvaltningen (ca 200000 kroner).

Besteforeldre og andre slektninger som gir pengegaver til barnebarna vil ofte foretrekke å sette pengene inn på barnebarnets aksjesparekonto, og ikke foreldrenes (eller svigersønn/svigerdatter!). Så kan dere foreldre spare barnetrygden til barna i deres navn.

Skattemessig er det ingen forskjell frem til barnet er 17 år, ettersom barns formue og kapitalinntekter uansett vil inngå i foreldrenes skatteligning frem til barnet er 17 år.

Det enkleste er å kjøpe aksjefond i en av foreldrenes navn, og merke kontoen med barnets navn. Da kan kjøpet gjøres på nett og signeres ved hjelp av Bank ID på 1-2-3. Skal du kjøpe i barnets navn, er det ofte mer kronglete. Da må normalt begge foreldre signere, og dere må sende inn fysiske papirer, og kopi av barnets legitimasjon. Noen banker har fått digitale løsninger her, heldigvis. Nordnet har dette på to-do-listen.

Nedenfor har jeg laget en liste med fordeler og ulemper med å spare i foreldrenes evt barnets navn:

Fordeler – sparing til barn i foreldrenes navn:

  • Foreldrene kan fritt disponere midlene – også etter barna er 18 år
  • Begrenser ikke muligheten til stipend fra Lånekassen (ca 430.000 kr for 2020)
  • Enkelt å opprette spareavtale på nett. Enkelt å bytte fond, endre sparebeløp etc.
  • Foreldrene kan spare opp en stor pott i sitt navn og så fordele pengene til barna rettferdig etter hvert som barna trenger pengene. Om det investeres i barnas navn og det er noen års aldersforskjell mellom dem vil ulik markedsutvikling kunne føre til store forskjeller på verdien på kontoene, og dette kan føles urettferdig. (Takk til Robert W, som nevnte dette poenget i kommentarfeltet under!)

Ulemper – sparing til barn i foreldrenes navn:

  • Midlene inngår i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død

Fordeler – sparing til barn i barnets navn:

  • Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død
  • Barnet/ungdommen kan utnytte et lite kjent skattetriks, som går ut på at personer over 17 år kan ha inntil 56550 i skattefrie kapitalinntekter, såfremt barnet har ingen eller små arbeidsinntekter. Dette vil jeg skrive mer om i et senere blogginnlegg.

Ulemper – sparing til barn i barnets navn:

  • Når ungene blir 18 år kan de bruke pengene som de vil. F eks til russebuss eller sydentur…
  • Formue over ca 430.000 kroner fører til redusert stipend fra Lånekassen
  • Når barnets formue er større enn 2G (ca 200.000 kr) kan fylkesmannen overta forvaltningen av pengene. Kronglete å opprette spareavtale, siden eieren er mindreårig.

Merk: Arveavgiften ble fjernet i 2014. Dermed er det ingen avgiftsmessige begrensninger for hvor mye (velhavne) foreldre kan overføre til barna. Arveavgiften kan riktignok gjeninnføres om noen år, så det er smart å følge med på dette.

Merk: Familien kan unngå at fylkesmannen setter begrensninger på pengeplasseringen ved lage et gavebrev eller et testament ved overføringen av pengene hvor de skriver at fylkesmannen ikke skal ha medbestemmelse i plassering av pengene. Send gjerne en kopi av brevet til fylkesmannen.

Merk: Jeg har ennå tilgode å se at fylkesmannen (tidligere: Overformynderiet) tar kontakt med familier hvor umyndige barns formue gradvis overstiger 2 G. Slik inngripen skjer stort sett dersom barnet arver et større beløp eller mottar en større forsikringsutbetaling.

6. Hvilken bank/nettmegler skal dere velge?

Her er ikke jeg en nøytral part. En del vil velge å bruke dagligbanken sin, for å ha alt samlet på ett sted. Argumenter for å bruke Nordnet til barnesparing er vårt store fondsutvalg, samt tilgang til gratis nordiske indeksfond (Nordnet Superfondet) og prisgunstige multi asset fond (Smarte Porteføljer).

Slik oppretter du månedlig sparing i et aksjefond i Nordnet.

7. To råd til ettertanke

Kjøp barneforsikring: Å kjøpe en barneforsikring for barna mener jeg er like viktig som sparing til barna. Hvis barnet skulle bli alvorlig sykt eller skade seg alvorlig, og senere ikke kunne jobbe, vil barnet få en lav uførepensjon, litt over minstepensjon. Med en barneforsikring som inkluderer uføredekning, kan barnet få et godt tilskudd, som gjør at økonomien ikke trenger å være en hindring for et godt liv. Unntaket er familier som har meget god råd, og som kan være selvassurandører.

Lær barna om økonomi: Når alt kommer til alt, er ikke det viktigste å sende med barna så mye penger som mulig inn i voksenlivet. Det viktigste, sett fra et økonomisk ståsted, er å lære barn og ungdom om hvordan de håndterer penger fornuftig. Da tenker jeg for eksempel på å spare før man forbruker, være prisbevisst, unngå dyre forbrukslån og lignende.

Lytt til podcasten “Smart sparing til barn” fra 2018 her.

Lykke til!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
4 Kommentarer
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
12.08.2019 18:48

En til fordel ved å spare i foreldrenes navn kontra barnas navn er at foreldrene kan spare opp en stor pott og så fordele denne summen til barna rettferdig etter hvert som barna vokser opp. Om det investeres i barnas navn og det er noen års aldersforskjell mellom dem vil ulik markedsutvikling kunne føre til store forskjeller på kontoene, og dette vil kanskje føles urettferdig for barna som ikke forstår hvorfor, spesielt om det er litt større summer det er snakk om.

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
13.08.2019 08:40

Hei Robert. Dette poenget var så bra at jeg oppdaterte bloggen og tok det med på listen over argumenter for å spare i foreldrenes navn 🙂 Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
23.08.2019 11:46

Vil Nordnet komme med en løsning der barna selv vil kunne overvåke saldo og utvikling på “sin” konto ved hjelp av f.eks appen? Jeg vet at Skagenfondene har en slik løsning, noe som kan gi barna et forhold til sparingen, dersom det skulle være ønskelig.

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
09.10.2019 09:11

Hei Anders.
I Nordnet-appen i dag kan kundene se grafisk utvikling per kontotype, samt prosentvis utvikling. Da vil dine barn se verdiutviklingen på sin konto. Mulig det er en annen løsning du tenker på? Jeg har ikke sett Skagens løsning. Forsøkte å google nå, men fant ikke noe om dette. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom