Gå til hovedinnhold

Skattebetalerforeningen

Interesseorganisasjon

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere. Foreningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 år. Vi har om lag 17.000 medlemmer - så vel privatpersoner som næringsdrivende og bedrifter.

Besøk www.skatt.no for mer informasjon.

Blogger om

Foreningens viktigste oppgaver er å:

Påvirke skatte- og avgiftspolitikken via media og direkte kontakt med politikere og aktuelle myndigheter.
Informere om skatt og skatterelaterte temaer via vårt medlemsblad Skattebetaleren, Skattebetaleren.no, Skatt.no, kurs og annen aktuell litteratur.
Bistå enkeltmedlemmer i skattejuridiske spørsmål.
Skape avgifts- og skatteengasjement via økt oppmerksomhet i media, diskusjon blant skattebetalere og lokale tilbud overfor medlemmer.
Tidsskrifter, bøker og kurs - Skattebetalerforeningen tar sikte på å være en ledende leverandør av skatteinformasjon. Vi utgir fagtidsskrifter og bøker om ulike emner innen skatter og avgifter.

Skattebetalerforeningen arrangerer kurs innen flere fagområder, bl.a. merverdiavgift, arveavgift og generasjonsskifte, utenlandsbeskatning, naturalytelser, valg av selskapsform, bilbeskatning og vårt årlige skatte- og regnskapskurs.

Artikler av Skattebetalerforeningen