Gå til hovedinnhold

High Yield toget fortsetter i full hastighet!

Norske aksjer

Oslo Børs har satt nye rekordnoteringer samtlige måneder i år. Hovedindeksen (OSEBX) steg 1,9 prosent i september og er opp 19,4 % så langt i 2021. På tross av oppgangen for Oslo Børs, var det egentlig en urolig måned i finansmarkedene, og de fleste utenlandske børser var solid i minus. Olje- og gassprisene reddet imidlertid måneden for Norges del.

Energisektoren var den største positive bidragsyteren til børsoppgangen i september. Sektoren steg hele 18,8 prosent takket være oppgang i olje- og gasspriser. Uvanlig lite vind i Europa øker etterspørselen etter gass, samtidig som ny rørkapasitet fra Russland ikke er faset inn ennå. Dette har sendt prisene i spotmarkedet til himmels. Situasjonen forventes ikke å vare lenge, men sentimentet for energiaksjer påvirkes positivt. Til forskjell fra tidligere måneder, ble også underleverandørenes aksjer med på oppgangen i september.

Finanssektoren var den nest største bidragsyteren i september. Norges Bank satte opp renten. Dette var som forventet, men gav likevel støtte til bankaksjene. Perioden med nullrenter har presset marginene, så det er håp om at høyere renter vil dempe presset på bankenes marginer. Utbytteforbudet er opphevet, og en del banker har varslet at de vil betale ut det som tidligere er holdt tilbake.

Kommunikasjonssektoren var den største negative bidragsyteren i september. Kahoot er en nykommer i sektoren og bidro negativt etter at aksjen ble inkludert i indeksen. Aksjen hadde riktignok steget kraftig i forkant. Adevinta hadde en svak måned uten spesielle nyheter, og trakk med seg Schibsted. Heller ikke Telenor kunne vise til positiv avkastning, noe den ofte gjør i turbulente tider.

Alfred Berg Gambak var ned 1,3 % i september, mens Fondsindeksen steg med 0,5 %. Fondets aktive andel er 50,3 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Nordic Semiconductor (6,2 %), Norsk Hydro (4,9 %) og Elkem (4,5 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i september var Aker BP som steg 25,6 % (+0,84 % på porteføljenivå), Equinor som steg 20,5 % (+0,56 %) og Norsk Hydro som steg 9,2 % (+0,37 %). De som trakk mest ned var Atea som falt 14,7 % (-0,51 %), Tomra Systems som falt 14,4 % (-0,50 %) og Nordic Semiconductor som falt 7,2 % (-0,47 %).

Vi har redusert posisjonene i Subsea 7, Veidekke, Tomra Systems og Adevinta i September. Vi har økt posisjonene i Equinor, Mowi og Norsk Hydro i den samme perioden.

Nordiske aksjer

September levde opp til sitt rykte som en volatil, og litt skummel, børsmåned. De fleste av verdens større børsindekser endte i minus, gjerne i størrelse 2-4 %. Den nordiske indeksen endte – 5,8 % målt i NOK, og – 4,4 % målt i Euro.

Det er fristende å tillegge fall i aksjemarkedet til konkrete hendelser, i dette tilfelle er det situasjonen rundt det kinesiske selskapet Evergrande som peker seg ut. I tillegg til å være en stor – og gjeldtynget – aktør, har dette satt fokus på gjeldssituasjonen i kinesisk næringsliv generelt, og eiendomssektoren spesielt. Men uten å bagatellisere noe, er det naturlig å påpeke at korreksjoner på 5-10 % er ganske normalt på børsen, og det uvanlige denne gangen er hvor mye børsen har steget uten at den har korrigert. Så september har på sett og vis vært en «return to normalcy».

Ikke bare var september en nedad-måned etter lang oppgang, sektorutviklingen var også et brudd med foregående måneders mønster. Det store vinneren var energi, som steg 10,2 %. Det var særlig oljeselskapene som bidro. I motsatt ende var eiendom, som falt 11%. I dette tilfelle var det en begynnende – og svært forventet – renteoppgang som synes å være forklaringen. Men det står ikke til å nekte at Kina langt ifra er det eneste landet hvor eiendomssektoren har en del gjeld.

Alfred Berg Nordic Gambak endte -5,7 % i september, målt i NOK. Til sammenlikning var den nordiske fellesindeksen i norske kroner – 5,8 %. Viktigste positive bidrag til avkastningen var sektorene industri og konsumvarer. De negative sektorbidragene var konsumvarer og industri. Aktiv andel er 67,7.

Fondet har en overvekt i konsumvarer og materialer, og undervekt i finans, forbruksvarer og kommunikasjonstjenester. Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Novo Nordisk (9,1%), Maersk (4,1 %) og Norsk Hydro (3,6 %).

Aksjer som bidro mest i positiv retning var Aker BP, som steg 25,6% (0,4% på porteføljenivå), Norsk Hydro, som steg 9,2 % (0,3 %) og SEB, som steg 5,8 % gjennom måneden (0,1 %). I negativ retning trakk Uponor, som falt 21,4 % (-0,8 % på porteføljebasis), Kindred, som falt 17,4 % (- 0,6 %) og Inwido, som falt 14, 4% (-0,4 %). I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. Equinor, Sampo og Fortum. Vi har redusert eksponeringen mot SSAB, Husqvarna og Astra Zeneca.

Noen nøkkeltall for porteføljen er at aggregert P/E er 19,5 vs. 18,5 for indeksen. Siste tre måneder har konsensusestimatene for porteføljeestimatene økt 16,9 % vs 9,9 % for indeksen som helhet.

Nordiske rentefond

Alfred Berg Income var opp 0,08 % i september. High yield obligasjoner i BB-segmentet gikk bra i løpet av måneden, mens lange fastrenteobligasjoner i EUR og USD hadde den svakeste utviklingen. Bank og Finans, spesielt hybridkapital, bidro godt i september, mens flere sykliske industrisektorer hadde svak utvikling. Storskogen Group AB var et selskap som gikk veldig bra i september etter at selskapet annonserte at de skal på børs. På den andre siden annonserte Heimstaden Bostad AB et stort oppkjøp av portefølje av eiendommer for 9,1 milliarder EUR som fikk kredittspreadene til å stige for selskapets obligasjoner. Fondet deltok i flere nye obligasjoner i september, blant annet i Heimstaden AB, Intrum AB, Axactor ASA, Humble Group AB, Latour, Lerøy Seafood Group ASA, Norske Tog AS, Orkla ASA og Tensio AS.

Alfred Berg Nordic High Yield var opp 0,93 % i september. Aktiviteten i emisjonsmarkedet for Nordisk høyrente tok seg kraftig opp i de to første ukene av september, men den var noe mer avmålt i andre halvdel. Totalt ble det utstedt rundt NOK 23 milliarder i nye lån, hvorav NOK 19 milliarder ble utstedt de to første ukene (og halvparten av dette volumet var relatert til tre store lån). Blant de nye lånene fant vi inkassoselskapet Axactor SE, eiendomsselskapet Heimstaden AB og industriselskapet Jøtul AS. Fremover venter vi fortsatt høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten koronaviruset har på den globale økonomien. Økte renter og inflasjon kan utgjøre en trussel på lengre sikt. Men vi er mer komfortable med dagens nivåer og utsikter enn vi var tidligere i krisen. Vi mener dagens marked skaper muligheter for den langsiktige investor. Emisjonsmarkedet ventes å være veldig aktivt i de kommende tre månedene.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer