Alfred Berg Income NOK

Rente, NOK High Yield
Utvikling 1 år- 1.16 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
116.29 NOK
Dagens kursendring
+ 0.06 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.86 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.8 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Al
Alfred Berg Income NOK

Fondet er et rentefond som fokuserer på investeringer i kredittobligasjoner og selskapsobligasjoner i de nordiske rentemarkedene. Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som i hovedsak utstedt av selskaper, herunder kredittinstitusjoner, men også kommuner, boligkredittforetak og stater mv. Fondets midler kan også plasseres i derivatinstrumenter, fondsandeler og som innskudd i kredittinstitusjon. Fondet kan bruke derivatinstrumenter, herunder OTC-derivater, for å effektivisere forvaltningen og redusere fondets risiko og kostnader. Fondet benytter seg også av valutaderivater for å sikre fondets beholdning mot NOK.

ISIN
SE0006261269
Kategori
Rente, NOK High Yield
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
19. oktober 2014
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Maria Granlund
Forvaltet fondet siden
19. oktober 2014
Alfred Berg Fonder ABBox 70447. Nybrokajen 5107 25 Stockholm
+46 8 56234700http://www.alfredberg.se
Lang rente
73.8 %
Kort rente
22.2 %
Øvrig
4.0 %
Heimstaden Bostad AB 3.25%
1.7 %
Mowi ASA
1.6 %
Mandatum Life Insurance Company Limited 1.88%
1.6 %
VOLVO CAR AB FRN
1.4 %
DigiPlex Norway Holding 2 AS Senior Secured Bond Issue 2019/2024
1.4 %
Sirius Intl47-S FRN
1.4 %
Stolt-Nielsen Ltd
1.3 %
Norsk Hydro A/S
1.3 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 3.81%
1.3 %
Ekor QM Hldg 23 FRN
1.3 %