Alfred Berg Nordic High Yield C NOK

Rente, NOK High Yield
Utvikling 1 år- 6.77 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (8.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
92.27 NOK
Dagens kursendring
+ 0.06 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.8 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.8 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
Al
Alfred Berg Nordic High Yield C NOK

Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje.

ISIN
NO0010668106
Kategori
Rente, NOK High Yield
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
9. januar 2013
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Tom Hestnes
Forvaltet fondet siden
1. juni 2015
Alfred Berg Kapitalforvaltning ASOlav V's gate 5N-0111 Oslo
+47 22 005100http://www.alfredberg.no
Lang rente
73.5 %
Kort rente
17.4 %
Øvrig
8.4 %
Aksjer
0.7 %

Største regioner

Europa ex. Euro 69.7 %
Eurosonen 30.3 %
SFL Corporation Ltd 0.06%
4.2 %
B2Holding ASA
3.7 %
Golar LNG Partners LP
3.5 %
BW Offshore Ltd 0.02%
3.5 %
Dilasso Timber AB 0.06%
3.3 %
Color Group Asa 0.05%
3.2 %
Navigator Holdings Ltd 0.07%
3.1 %
Diana Shipping Inc 0.1%
2.7 %
Benchmark Holdings Plc 0.07%
2.7 %
DDM2 senior secured bonds
2.7 %