Eiendom – børsens undervurderte investeringsobjekt

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Jakten på stabil og god avkastning er utfordrende. Bankinnskudd, og såkalte sikre investeringer, som statsobligasjoner, gir negativ realavkastning. Det er også nødvendig å diversifisere aksjeporteføljen for å unngå unødvendig stor risiko. En del av denne diversifiseringen bør være eiendomseksponering. ODIN Forvaltning har siden 2000 forvaltet aksjefondet ODIN Eiendom. Dette fondet gir deg som investor tilgang på de beste børsnoterte eiendomsselskapene i Norden og derav også deres gode og stabile kontantstrøm fra flere hundre solide leietakere i hele Norden.

ODIN Eiendom er et aksjefond som investerer i næringseiendom i det nordiske markedet. Alle investeringer skjer i børsnoterte selskaper som eier ulike typer eiendom, som kontorer, hoteller, kjøpesentre og lager. Typisk for eiendomsselskaper er forutsigbar, stabil og god inntjening. Sammenlignet med innskuddsrentene en får i dagens marked er netto leieinntekten til selskapene i ODIN Eiendom langt høyere. Leieinntekten til de aller fleste selskapene vi eier i fondet er inflasjonsjusterte, slik at disse vil følge den generelle prisutviklingen i markedet. Fondet kan kapitalisere på det lave rentenivået som vi har i dag – dette gir gode marginer for eiendomsselskapene i dag. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapingen til denne sektoren spesifikt eller som ønsker å gjøre porteføljen mer diversifisert.

«Enkelt og greit»

Å investere i denne type aksjefond mener vi i ODIN er et svært godt alternativ til direkte eiendomsinvestering. Dette er eiendom innpakket på en attraktiv måte hvor du kan kjøpe og selge fondsandeler når du vil med daglig likviditet. Kjøp og salg av fondsandeler er kostnadsfritt og du trenger ingen forhåndskunnskaper som investor da vår forvalter sørger for å gjøre de valgene han til en hver tid mener vil være best for deg. I og med at selskapene er børsnoterte er de lett omsettelige og har omfattende krav til informasjon og transparens. For deg som investor er kostnadene vesentlig lavere ved å kjøpe eiendom gjennom børsnoterte selskaper enn de fleste andre eiendomsinvesteringsalternativene. I tillegg går driften av seg selv, ingen tette sluk eller ødelagte kjøkkenvifter å bekymre seg for.

Disse faktorene gjør at det er gjennom børsnoterte selskaper de aller fleste av oss burde gjennomføre en eiendomsinvestering. Om du ikke skal bo der selv da.

Forvalter av fondet, Thomas Nielsen, kommenterer:

«Å investere i næringseiendom i Norden ser veldig attraktivt ut basert på både høy befolkningsvekst og solide økonomier. Det vedvarende lave rentenivået gjør også denne type investering veldig interessant. I tillegg er muligheten til å eksponere seg gjennom et fond bestående av børsnoterte aksjer ekstra lønnsomt siden yielden er vesentlig høyere enn gjennom direkte investeringer, og fleksibiliteten er langt større» 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer