– Disse aksjene bruker vi ikke tid på (Hegnar.no 20.04.12)

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Vi har tidligere omtalt den fine starten på året for Holbergs norske og nordiske fond.
Det samme kan en si om den Bergen-baserte forvalterens internasjonale aksjefond.

Holberg Global leverte en avkastning på 1,8 prosent i mars, 1,3 prosentpoeng svakere enn Morgan Stanleys verdensindeks. Men hittil i år (per 31/3) har fondet levert en oppgang på 9,2 prosent, 3,0 prosentpoeng foran referanseindeksen og best av de norske, globale fondene.

Holberg Rurik er et vekstmarkedsfond som investerer i de fremvoksende økonomiene i EMEA-regionen (Europa, Midt-Østen og Afrika). Fondet falt 0,4 prosent i mars, noe som var 1,4 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen – FTSEs EMEA-indeks. Men hittil i 2012 ligger fondet langt foran, med en meravkastning på 8,6 prosentpoeng – 14,8 vs. 6,1 prosent. De to fondene forvaltes begge av Harald Jeremiassen og Leif Anders Frønningen i fellesskap. Førstnevnte er sjef i Global-fondet, sistnevnte i Rurik-fondet.

Jeremiassen startet for øvrig i Holberg Fondene i 8. august i fjor, og tok over etter Petter Slyngstadli, som gikk til Borea Asset Management. Siden Jeremiassen tok over Holberg Global, har fondet levert en avkastning på 21,7 prosent.

Supertrend i Brasil
Global-fondet har i dag 41 prosent av porteføljen i USA, 35 prosent i fremvoksende økonomier og bare 24 prosent i Europa, målt etter hvor selskapene er børsnotert. Ser en på hvor selskapene har sin virksomhet og vekst, blir innretningen mot de fremvoksende økonomiene enda sterkere.
– Europa og Japan styrer vi unna, sa Jeremiassen på et Holberg-seminar tidligere i år.
Fremvoksende økonomier liker han bedre.
– Se for eksempel på Brasil. Middelklassen er i vekst, og er nå på rundt 100 millioner mennesker. Disse har behov for konsum- og kapitalvarer, altså det fundamentale. Dette er en supertrend, sa forvalteren.

Krever over 20 prosent i året
Jeremiassen setter høye krav for å gi innpass i basisporteføljen på ca. 40 selskaper.
– Egenkapitalavkastningen skal være høy, det vil si minst 20 prosent over tid. Selskapene skal ha attraktive vekstutsikter, dyktig ledelse og dokumentert aksjonærfokus, samt betale ut utbytte og kjøpe tilbake egne aksjer.
– Vi bruker mye tid på analyser, og på å reise rundt til selskapene. Da får vi tatt i øyensyn hvor dyktig ledelsen er, om de skjønner risikoen i virksomheten, og er i stand til å gjøre grep når det trengs, forklarte han.
– Shipping og skog gjør vi ikke
I etterkant av sin Brasil-reise i februar har fondet for eksempel investert i det brasilianske havneselskapet Santos Brasil. I mars solgte fondet seg ut av RCCL, den tyrkiske glassprodusenten Trakya Cam Sanayii og det koreanske elektronikkselskapet LG Corp, for å spisse porteføljen. Avkastningskravet gjør at hele sektorer faller utenom.

– Shipping gjør vi normalt ikke. Råvareselskaper som Norske Skog styrer vi også unna. Selskapet er i feil bransje, og leverer for lav egenkapitalavkastning over tid. Og da bruker vi rett og slett ikke tid på det, sa Jeremiassen.

– Hele verdens ressurskammer
På det nevnte Holberg seminaret i mars trakk Frønningen frem tre grunnpilarer for å begrunne de sterke vekstutsiktene til Afrika og EMEA-regionen:
Regionen har verdens mest gunstige demografi i form av sterk befolkningsvekst. Han viste her særlig til Afrika, hvor befolkningen ventes å mer enn doble seg de neste 40 årene.
Utsikter til fortsatt høy produktivitetsvekst, drevet frem av industrialisering, urbanisering og tilflyt av utenlandsk kunnskap, kapital og teknologi.
En unik posisjon som hele verdens ressurskammer.
– Denne regionen har 80 prosent av verdens påviste reserver av olje/gass og er også rik på en rekke kritiske metaller og mineraler. Afrika har foreløpig bare 10 prosent innen olje/gass, men er til gjengjeld det minst utforskede kontinentet, utdypet Frønningen.
– Afrika har også hele 60 prosent av verdens urealiserte jordbruksareal. Store investeringer går i dag inn i afrikansk landbruk, og de mest optimistiske tror Afrika kan doble sin produksjon av mat innenfor 10-15 år. Og da først og fremst gjennom en mer effektiv utnyttelse av eksisterende jordbruksområder, fortsatte han, og viste til tall fra Standard Bank.

Ståltro på Afrika
I det hele tatt har forvalteren ståltro på Afrika.
– Afrika har i løpet av de siste ti årene levert en realvekst i BNP på seks prosent årlig, og er den regionen i verden som vokser nest raskest, etter Asia.
– Verdien av afrikansk eksport har tredoblet seg de siste 10 årene, mens utenlandske investeringer i Afrika er nidoblet i samme periode. Afrika har i dag over 600 millioner mobilbrukere, en 40-dobling i løpet av de siste 11 årene, sa Frønningen.

Afrikas Hennes & Mauritz
Ett selskap som har bidratt til den gode avkastningen i fondet er sør-afrikanske Truworths.
– Dette er Afrikas svar på Hennes & Mauritz. Selskapet er veldrevet, og drives med 55 prosent bruttomargin og en løpende egenkapitalavkastning på ca. 40 prosent de siste 10 årene. Det vil si at selskapet tjener inn egenkapitalen på 2-2,5 år, sa Frønningen.
I mars-oppdateringen kan han fortelle at forvalterne avla Truworths et besøk i mars.
– Vi møtte også ledelsen, og fikk bekreftet vårt positive syn på både ledelsen og fremtidsutsiktene, forklarer Frønningen.

Les hele artikkelen her: http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/article689563.ece

Holberg Fondene
Holberg FondenePartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer