4 punkt for bedre likestilling

Å være transparent betyr av og til mer enn å gi innsyn. Noen ganger er vi stolte over det vi har å vise til, og noen ganger er vi smertelig klar over at vi må forbedre oss. Det jeg vil fortelle om i dag havner i begge kategoriene. Jeg vil snakke om hvordan likestillingen er her hos oss i Nordnet.

Fokuset vårt: flere kvinnelige sjefer

Vi jobber veldig aktivt og bevisst for å forbedre likestillingen i virksomheten. Målet er selvsagt å øke kvinneandelen i både styret og toppledelsen, men også for selskapet som helhet. Vi har fremfor alt fokusert på å øke andelen kvinnelige sjefer totalt, og å rekruttere flere kvinner på alle nivå i selskapet.

Planen vår går ikke ut på å forandre verden, eller å være politisk korrekte. Målet vårt er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. For å komme dit må vi bruke alle talent vi kan finne, ha en god sammensetning av mennesker og et arbeidsmiljø der vi respekterer og lytter til hverandre. Jeg er overbevist om at en jevnere fordeling mellom kjønnene gir oss bedre resultater som bank, og at det er med på å lage mer verdi for kundene våre.

Slik jobber vi

Grunnlaget for likestillingsarbeidet vårt er oppsummert i fire punkter:

 1. Utdanne ledergruppen i forskning om likestilling
 2. Bruke konkrete målesystem for å måle og følge opp ledergruppens medlemmer på ulike likestillingsmål
 3. Sikre en likestillingsplan med kvalitet og en handlingsplan for likelønn
 4. Ha en strategisk etterfølgerplanlegging – lederes etterfølgere av begge kjønn

Det handler om så mye mer enn å krysse av på de fire punktene. Målsystemet handler for eksempel bare om måling. Det som er viktig er å gjøre noe med resultatene og å takle å være tålmodig i forandringen. Det handler også om at vi skal lære av hverandre. Hva er det som gjør at noen deler av organisasjonen lykkes, og hvordan kan andre etterligne?

Nå som vi leter etter neste CIO (Chief Innovation Officer), har vi aktivt forsøkt å tiltrekke både kvinner og menn i kommunikasjonen vår. Vi tenker også aktivt på hvordan vi viser frem de kvinnelige og mannlige talentene våre på en balansert måte, både internt og eksternt. Vi streber etter å ha både menn og kvinner blant de endelige kandidatene når vi rekrutterer.

Flere eksempler:

 • Med appen ”GenderTimer” kan jeg avsløre hvem som får snakke mest på et møte. Det gir en god grunn til å refleksjon i ettertid, og sjansen for å oppdage skjevheter som burde tas opp.
 • Vi følger opp statistikk for sykefravær og barnepass
 • Vi måler årlig hvordan kvinner og menn trives på jobben i Nordnet, og vi forsøker å fremheve kjønnsdimensjonen i alle avslutningsintervjuene våre

Hva sier tallene?

 • 38 prosent av medarbeiderne våre er kvinner
 • 31 prosent av sjefene våre er kvinner
 • Kvinnene i ledergruppen vår tjener 112 prosent av hva mennene tjener
 • Menn og kvinner føler et like stort engasjement på jobben

Tallene våre er både gode og dårlige. De er gode fordi de viser at vi har arbeidet bevisst og fokusert. Det så mye skjevere ut for bare ett år siden. De viser også at det gjenstår mer å gjøre. Og at vi må fortsette å fokusere og jobbe iherdig for å bli enda bedre.

Flere kvinner i ledergruppen

En stor del av ansvaret ligger hos meg. En av svakhetene i arbeidet mitt er at vi fortsatt bare har 25 prosent kvinner i ledelsen. Hvis vi skal bli mer likestilt i selskapet generelt må jeg ha en mer jevnt fordelt ledergruppe. Det er et av mine personlige mål for dette året. En likestilt ledergruppe tar bedre avgjørelser ifølge mange studier.

Iherdig arbeid fremover

Vi skal fortsette å arbeide i henhold til planen vår, men forsøke å plukke opp tempoet. Og være iherdige. Vi må kjøre raskere for å ikke stå i ro i forhold til omverdenen.

 

Håkan Nyberg
CEO, Nordnet

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer