Gå til hovedinnhold

Kunnskapstest.

Lær deg mer om komplekse produkter og test kunnskapen din.

Sikre kunnskapen din om verdipapirmarkedet.

Det er viktig at du forstår hva du kjøper. Først da kan du ta kloke økonomiske avgjørelser. For å begynne eller fortsette å handle må du etter 3. januar 2018 overholde kunnskapskravene formulert i den nye verdipapirmarkedsloven, MIFID II,

Her kan du se alle de ulike kategoriene av verdipapir. Du kan lese mer og ta testen når du har lært deg nok om kategorien.

Lykke til med investeringene dine.

Fakta.

  • Loven krever dokumentert kunnskap og erfaring
  • Ta testen for hver produktkategori du vil handle
  • I selskapsinformasjonen står det hvilken kategori respektive produkt tilhører

Aksjerelaterte verdipapir.

For å handle tegningsretter, tegningsopsjoner, konvertibler og preferanseaksjer.

Avanserte fond.

For å handle for eksempel hedgefond, alternative investeringsfond, visse ETFer og ETFer med gearing.

Obligasjoner, rentebærende verdipapir.

For å handle for eksempel obligasjoner, rentebevis og kreditsertifikat.

Kapitalbeskyttede produkter.

For å handle med kapitalbeskyttede produkter som for eksempel aksjeindeksobligasjoner.

Strukturerte verdipapir.

For å handle strukturerte verdipapir som for eksempel autocalls eller max-sertifikater.

Tracker-sertifikat.

For å handle børsnoterte produkter uten innebygget belåning, som for eksempel tracker-sertifikater.

Shorting.

For å shorte for eksempel aksjer.

Belåning.

For å handle med kreditt og kunne belåne investeringene dine.

Standardiserte opsjoner og terminer.

For å handle standardiserte derivat som opsjoner og terminer.

Produkter med fast gearing-faktor.

For å handle børshandlede produkter med fast daglig gearing-faktor som for eksempel Bull- & Bear-sertifikat.

Produkter med gearing og stop loss.

For å handle med børshandlede produkter som for eksempel Mini Futures, Unlimited Turbos og turbowarranter.

Produkter med gearing uten stop loss.

For å handle med børsnoterte produkter som warranter.

Verdipapir med kobling til krytovaluta.

For å handle med kryptovaluta.

Oppkjøpsselskap (SPAC).

For å handle oppkjøpsselskap, også kalt «Special Purpose Acquisition Company» (SPAC).