Gå til hovedinnhold

Obligasjoner og rentebærende verdipapir.

Det globale obligasjonsmarkedet er et enormt finansielt marked med lang historie. Fellesnevneren er avkastning i form av rente på utlånte penger.

Når du kjøper en obligasjon låner du ut penger til det selskapet eller den staten som har gitt ut obligasjonen. Målet er at du som investor får tilbake pengene dine når lånet utløper.

Hvis selskapet eller staten du har lånt penger til får betalingsproblemer er det en risiko for at du ikke får tilbake pengene dine.

Test kunnskapen din.

Når du har lest deg opp kan du teste kunnskapen din ved å ta en test. Får du alt riktig får du muligheten til å handle med disse produktene.

Statsobligasjoner og rentebevis.

Statsobligasjoner betraktes vanligvis som sikrere enn selskapsobligasjoner. Med en statsobligasjon låner du penger til et land, for eksempel Norge, Tyskland eller USA.

Rentebevis er et verdipapir som fungerer på samme måte som obligasjoner. For private investorer er obligasjoner ofte utenfor rekkevidde på grunn av høye inngangsbeløp. Rentebevis kjøpes i poster på ca. 10 000 kroner, noe som gjør det enklere å investere i.

Risiko med rentebevis.

Rentebevisets avkastning påvirkes av kredittrisikoen. Er det større risiko for betalingsvanskeligheter hos selskapet får du høyere rente på rentebeviset. Samtidig er risikoen for at du taper den investerte kapitalen høyere.

Du har også en kredittrisiko mot banken som er utsteder, eller emittent, av rentebeviset. Det betyr at du har en dobbel kredittrisiko: dersom selskapet du har lånt penger til, eller emittenten, får kredittproblem risikerer du å ikke få tilbake din investerte kapital.