Gå til hovedinnhold

Slik skattlegges investeringskonto ved nyttår

Fra og med 2019 gjelder nye skatteregler for Investeringskonto Zero. Det er aksjeandelen på kontoen ved hvert årsskifte som avgjør om du får høy eller lav skattesats på gevinst ved fremtidige uttak.

Går du med planer om å endre porteføljen din, vil du med de nye reglene kunne slanke skatteregningen ved å gjøre dette på riktig side av årsskiftet. Mer om det senere.

Finansdepartementet har vært tydelige på at det skal være lik skattesats på investeringer i aksjer og aksjefond, uavhengig av hvilken kontotype du som investor velger å benytte. Derfor ble skattereglene for investeringskonto endret nylig.

Fra 1.1.19 vil all avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 %. Tilsvarende vil renteavkastning skattlegges med 22 %. Skatten beregnes av verdistigningen (gevinsten), og betales først når pengene tas ut av kontoen.

Skattesatsene og tilhørende aksjeandel kan oppsummeres slik:

Beholdning per 1. jan. Skattesats på realisert gevinst
0-20% aksjeandel 22 %
80-100% aksjeandel 31,68 %
20-80% aksjeandel Faktisk andel blir benyttet

Litt mer om skattereglene for investeringskonto fra og med 2019:

  • Investeringer i investeringskonto skattlegges likt som verdipapirfond.
  • Aksjeandelen på investeringskonto skal ved realisasjon settes til gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eiertiden, målt 1. januar årlig.
  • Gjennomsnittlig aksjeandel i eiertiden vil avgjøre skattesats på gevinst ved fremtidige uttak.
  • Aksjeandelen skattlegges med en sats på 31,68 %.
  • Renteandelen skattlegges med en sats på 22 %.
  • Ved realisasjon av tap får du tilsvarende fradrag.
  • Bankinnskudd holdes utenfor ved beregning av aksjeandel.
  • Du får skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond fra og med 2019, og fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.
  • Verdsettelsesrabatt av formuesverdi på aksjer og aksjefond settes til 25 %.

Den mest fleksible kontoen med utsatt skatt

Investeringskonto har vært, og er fremdeles, veldig populært i Norge og blant Nordnets kunder. Hovedårsaken til populariteten til kontoen er fleksibiliteten. Du kan kjøpe og selge aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond så ofte du vil innenfor kontoen uten å betale skatt på gevinst. Skatten betales først når du tar ut penger fra investeringskontoen. En aksjesparekonto er som kjent kun for aksjer og aksjefond, innenfor EU/EØS.

Investeringskonto har flere navn. I Nordnet kaller vi den for Investeringskonto Zero. Andre kaller den for fondskonto eller kapitalforsikring med investeringsvalg.

Målingstidspunkt for aksjeandel

Aksjeandelen på din investeringskonto beregnes hvert år den 1. januar. Første måletidspunkt var 1. januar 2019. Aksjeandelen 1.1.19 avgjør hvilken skattesats du får ved uttak fra kontoen i inntektsåret 2019. Ved uttak i 2020 eller senere vil det foretas engjennomsnittsberegning av aksjeandel for hvert år som grunnlag for skatteberegningen.

Eksempel: Du etablerte en investeringskonto i 2015 hvor du har hatt både aksjer, aksjefond og rentefond. 1.1.19 hadde du en aksjeandel på 50 %. 1.1.20 var aksjeandelen 70 %. Du realiserer hele investeringskontoen i juni 2020 og gevinsten (etter fradrag for evt skjermingsfradrag) er 100.000 kroner. Gjennomsnittlig aksjeandel på de to måletidspunktene er 60 %. Skattesatsen blir 27,81 % ((31,68*0,6)+(22*0,4)). Skatten blir 27.810 kroner. Vi ser for enkelthets skyld bort fra skjermingsfradrag her.

Merk at aksjeandelen beregnes uavhengig av saldoen på investeringskontoen hvert enkelt år – dette kan slå begge veier for skattyter. Dette kan leses av eksemplene nederst på denne siden på skatteetatens egne nettsider. Skatteetaten var tydeligvis ikke opptatt av pengevektet avkastning når de fastsatte disse reglene. Det er spissfindigheten omtalt i neste avsnitt et eksempel på.

Merk at bankinnskudd /kontanter holdes utenfor ved beregning av aksjeandel. Det innebærer at dersom du har for eksempel har 10 % aksjer og 90 % bankinnskudd ved årsskiftet, blir aksjeandelen satt til 100 %, og du får høy skattesats dette skatteåret (!).

Merk også at en aksjeandel på inntil 20 % per 1.1. blir sjablonmessig satt til 0 %, jamfør tabellen over. Tilsvarende blir en aksjeandel mellom 80 og 100 % satt til 100 %.

PS: Aksjeandelen på investeringskonto ved forrige årsskifte (1.1.19) kan alle våre kunder finne på uttakssiden. (Mine sider > Uttak > Velg investeringskonto, så ser du aksjeandelen per 1.1.19).

Nederst i dette blogginnlegget (fra 2018) kan du se tre eksempler på hvordan aksjeandelen beregnes i ulike situasjoner.

Verdsettelsesrabatt innføres

Aksjer og aksjefond på investeringskonto har en verdsettelsesrabatt på 25 % fra og med 2019. Det vil si at 75 % av pengene du har investert i aksjer og aksjefond blir grunnlag for beregning av evt formueskatt for inntektsåret 2019. Måletidspunkt for aksjeandel er også her 1. januar hvert år.

Skjermingsfradrag innføres

Det er innført skjermingsfradrag fra 2019 på investeringskonto. Dette beregnes ut ifra aksjeandelen du har på konto ved målingstidspunktet 1. januar hvert år. Når du tar ut penger fra investeringskontoen, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.

Investeringskonto eller aksjesparekonto?

De fleste nye kunder i Nordnet velger å spare på en aksjesparekonto. Vi mener flere burde valgt investeringskonto. Med de nye endringene omtalt over vil skattereglene være tilnærmet like for de to kontotypene. Den viktigste forskjellen er nå investeringsuniverset.

Ønsker du fleksibiliteten til å investere i kombinasjonsfond og rentefond – samt ha muligheten til å trappe ned aksjeandelen med alderen, bør du velge investeringskonto og ikke aksjesparekonto. Sistnevnte har riktignok noe gunstigere skatteregler ved uttak, siden du kan ta ut innskuddet skattefritt først. Det er først når du tar ut gevinsten at skatten må betales. I en investeringskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, der forholdet mellom innskudd og gevinst på kontoen avgjør hvor stor andel av uttaket som skattlegges (evt fradragsføres ved tap). Den totale skatteregningen blir om lag den samme for de to kontoene, men beskatningstidspunktet blir altså noe ulikt.

En annen liten ulempe med investeringskonto er at kundene betaler en lav forsikringsavgift fordi de etterlatte vil få 101 % av saldo utbetalt ved dødsfall. En fordel ved investeringskonto er at kunder får utsatt skatt på renteinntekter, noe man ikke får i banken eller i et investeringsselskap.

For Nordnets kunder som investerer i norske enkeltaksjer vil vårt automatiske aksjeutlåns-program dessuten kunne gi en liten ekstra renteinntekt hvert kvartal.

Vekte ned aksjeandelen før nyttår?

Har du planer om å vekte ned aksjeandelen på investeringskontoen i nær fremtid, og har en betydelig skattepliktig gevinst, bør du vurdere å gjøre dette før nyttår. Da får du lavere skattesats ved realisasjon.

Vurderer du å midlertidig vekte ned aksjeandelen fordi du vil være «skattesmart», eller fordi du frykter en korreksjon, vær klar over at risikoen ved å være ute av aksjemarkedet lett kan bli større enn skattebesparelsen. Desember og til dels også januar er normalt gode måneder på børsen, som du kan gå glipp av ved å gå fra aksjer til renter i desember. Du reduserer også skjermingsfradraget og formuesrabatten ved å vekte ned aksjeandelen før nyttår.

Vær også oppmerksom på risikoen for gjennomskjæring. Velger du å bytte ut aksjefondene med rentefond i desember og bytte tilbake i januar, bør du enten kjøpe andre fond og aksjer, eller vente minst en uke før du kjøper tilbake de samme verdipapirene – slik at du tar reell kursrisiko. Da unngår du risikoen for at at skatteetaten krever gjennomskjæring. Transaksjoner som kun er skattemotivert, kan nemlig rammes av gjennomskjæring.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
20 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
15.12.2019 18:49

Jeg har 4 zero kontoer hos Nordnet. Blir disse rapportert skattemessig samlet eller uavhengig av hverandre?
Har hatt tap på konto. Det jeg har tenkt å gjøre er å selge alt jeg har på konto (100% aksjer) over nyttår og ta dette ut av konto. Deretter er tanken å sette midlene inn på konto igjen. Men jeg antar at jeg da må åpne ny konto, ellers vil vel gammel informasjon om 100% aksjeandel ligge igjen på konto. Er dette en riktig ( og fornuftig) fremgangsmåte? Da vil jeg jo få 31,68% fratrekk for tapet neste år.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
18.12.2019 09:31

Hei Øystein. Har du flere investeringskontoer blir disse rapportert hver for seg. Du tenker rett: det vil lønne seg (skattemessig) for deg å vente til etter nyttår med å realisere tapet. Så bør du fortsette aksjesparingen på en konto uten (aksje)historikk. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
11.12.2019 10:45

Må vel være lov å si at det er overraskende at saldo per 1.1 er irrelevant for skatten man må betale.

Spørsmål:

1) hva om man selger alle aksjene i desember og kjøper de tilbake i januar? Altså 0 % aksjer og 0 % rente på kontoen ved 1.januar 2020 (bare kontanter eller 0 midler på konto)

2) hvor volatile er rentefond mtp risiko ved å bytte alle aksjer mot rentefond

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.12.2019 15:04

Hei Morten. Spm 1: Har du kun bankinnskudd / kontanter på kontoen og ingen aksjer/aksjefond eller rentepapirer, blir aksjeandelen 0. Ergo 22 % skatt. Men har du 1 aksje for 100 kroner og bankinnskudd for 1 million, blir aksjeandelen 100 %, og skattesatsen 31,68 %. Enig i at dette kan virke urimelig, men slik er altså reglene. Spm 2: Korte pengemarkedsfond i NOK som investerer i stat og kommunepapirer er tilnærmet like sikkert som bankinnskudd, f eks KLP Kort Stat. I motsatt ende av skalaen finner du utenlandske high yield rentefond. Her har du både høy kredittrisiko og muligens også… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
08.09.2020 21:13

Hei Bjørn Erik.

Når du snakker her om 22% eller 31,68% skatt, så det gjelder bare for gevinst, ikke sant? Har jeg 1 milijon på IKZ som bankinnskud og har ikke noe aksjer blir jeg beskattet med 22% av 1 mill.? 220 000 nok? Eller f. Eks. Har 500 000 invistert i aksjer og jeg har 100 000 avkstning ved sluten av året og 500 000 nok står som innskudd og venter på mulighet. Kommer da disse 31.68% skatt bare på 100 000 nok gevinst. Ikke på den helle net asset value som er 1 100 000 nok. Stemmer det?

Gjest
Gjest
11.12.2019 10:36

Blir skjermingsfradraget kalkulert ut fra de enkelte aksjer på kontoen, eller brukes en sjablon-messig tilnærming for hele aksje-andelen under ett? I så fall, hvilken sats ser det ut som man kommer til å bruke? (Om dette er bestemt, allerede.)

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.12.2019 15:17

Hei Jens. Dette står på Skatteetatens sider: “Skjerming skal beregnes hos fondskontoeier på grunnlag av aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.” Så det skjer altså en sjablonmessig beregning basert på aksjeandelen 1.1. Skjermingsrenten i 2018 var 0,8 %. Skjermingsrenten for 2019 fastsettes i januar 2020. Les mer om skjermingsfradrag her: https://www.nordnet.no/blogg/skjermingsfradrag-hva-er-det/ Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
13.12.2019 09:40

Takk for bra svar, Bjørn Erik!

Gjest
Gjest
10.12.2019 22:21

Ville det ikke være bedre med uttak uten skatt? Dette er fullt mulig med skjermingsfradraget hvis du har en aksjeandel høyere enn 20%.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.12.2019 15:12

Hei Geir. Du skal ha en temmelig høy skjermingsrente og veldig lang sparehorisont for at 31,68 % aksjebeskatning med skjerming skal gi en like lav effektiv skattesats som 22 % skatt uten skjerming.
Og tilsvarende; Uttak uten skatt fordrer enten en lav avkastning (like lav som skjermingsrenten, som i fjor var på 0,8 %) eller en høy skjermingsrente (like høy som oppnådd avkastning, typisk 5-7 % i aksjemarkedet på lang sikt.) Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
09.12.2019 14:36

Blir Smart15-fondet regnet som rentenandel? Og hvordan blir det hvis man har belåning? Regnes renteandelen i prosent av markedsverdi?(uavhengig av belåningen)

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
09.12.2019 16:37

Hei. Nordnet Smarte Porteføljer beskattes som renter, med en skattesats ved realisasjon på 22 % (gjeldende skattsats for 2019). Årsaken er at aksjeeksponeringen i fondene gjøres gjennom derivater (med JP Morgan som motpart), og skattemyndighetene regner derivater som ”andre verdipapirer enn aksjer”. Dermed vil alle de tre Smartfondene ha en aksjeandel på 0, og få en skattesats på 22 % ved realisasjon.
Dette står omtalt under Spørsmål og svar på produktsiden: https://www.nordnet.no/no/tjenester/nordnet-smarte-portefoljer
Eventuell belåning påvirker ikke beregningen av aksjeandel. Lånet og lånerentene rapporteres og skattelegges separat.
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom

Gjest
Gjest
09.12.2019 13:53

Hvor kan jeg se tidligere års skattesatser for mine zero-kontoer?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
09.12.2019 14:14

Og vil den samlede skattesatsen være et “vektet” snitt basert på hvor mye kapital som er investert det aktuelle året, eller vil alle år telle likt? (Dere beskriver et eksempel hvor de teller likt, men det er ikke eksplisitt at det er slik)

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
09.12.2019 16:50

HEi Per. Også det andre spørsmålet ditt var så relevant at jeg la inn et nytt avsnitt i blogginnlegget 🙂 Jeg la inn: “Merk at aksjeandelen beregnes uavhengig av saldoen på investeringskontoen hvert enkelt år – dette kan slå begge veier for skattyter. Skatteetaten var tydeligvis ikke opptatt av pengevektet avkastning når de fastsatte disse reglene.” Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
09.12.2019 16:24

Hei. Dette spørsmålet var så bra at jeg oppdaterte blogginnlegget med denne infoen. JEg skrev: “Aksjeandelen på investeringskonto ved forrige årsskifte (1.1.19) kan alle våre kunder finne på uttakssiden. (Mine sider > Uttak > Velg investeringskonto, så ser du aksjeandelen per 1.1.19).” Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
10.12.2019 21:58

Aksjeandelen klarer ikke jeg å finne.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
10.12.2019 22:17

Det står at aksjeandelen var 0% pr 1.1.19. Dette er ikke riktig. Den faktiske andelen har jeg beregnet til 18,28%. Siden dette er mindre 20%, regnes hele gevinsten som renteavkastning.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
11.12.2019 09:36

Hei Geir. Det stemmer. Om aksjeandelen din var 18,28 % 1.1.19 vil vi oppgi en skattemessig aksjeandel på 0 på nettsiden for uttak. Dette står beskrevet i informasjonen vi linker til.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
11.12.2019 09:38

Hei Geir. Som vi skriver i innlegget over: Aksjeandelen på investeringskonto ved forrige årsskifte (1.1.19) kan alle våre kunder finne på uttakssiden. (Mine sider > Uttak > Velg investeringskonto, så ser du aksjeandelen per 1.1.19). Finner du det fremdeles ikke, vennligst ring vårt kundesenter på tel 23 33 30 23.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom