Gå til hovedinnhold

Hvorfor ser det ut som du har tapt penger på rentefond i januar?

De fleste rentefond deler ut avkastning til andelseierne i form av nye fondsandeler ved årsskiftet. Samtidig blir fondets kurs nedjustert tilsvarende verdien på de nye andelene. Derfor ser det ut som om rentefondene har falt i verdi, men det er altså ikke tilfelle.

Rentefond er fond med mindre risiko enn aksjefond, og skal normalt gi litt bedre avkastning enn bankrente. Derfor er det mange som blir usikre når de ser røde tall for verdiutvikling på rentefondet sitt i januar hvert år. Årsaken til røde avkastningstall etter nyttår er todelt:

  1. Ved hvert årsskifte utbetales utbytte fra rentefond, gitt at rentefondet går med skattemessig overskudd. Utbyttet utbetales som nye fondsandeler til alle som eide fondet per 31.12, slik at antall andeler i fondet øker. De nye andelene blir å regne som skattepliktig inntekt (på linje med vanlige renteinntekter) for eieren av fondet. Samtidig blir fondets kurs nedjustert tilsvarende verdien på de nye andelene. Markedsverdien (som tilsvarer antall andeler multiplisert med kursen) er uendret, men avkastningen ser negativ ut fordi kursen har blitt justert ned.
  2. Andelene godskrives kundens konto i løpet av januar når vi mottar dette fra forvalter av fondet. Når de nye andelene er godskrevet vil markedsverdien på rentefondet være korrekt igjen. Avkastningen som oppgis for rentefondet i kundens kontooversikt tar imidlertid utgangspunkt i verdi pr fondsandel, og ikke markedsverdi på fondsbeholdningen. Ønsker du å rette opp i dette for å få korrekte avkastningstall i din interne portefølje, kan du gjøre dette ved å justere ned kostprisen selv på kontooversikten. Dette gjøres ved å trykke på kostprisen og justere ned beløpet for mottatt utbytte per andel. Slike justeringer synes kun for deg i din kontooversikt, og vil selvsagt ikke påvirke skatterapporteringen. Skatterapporteringen til Skatteetaten er korrekt.

NB! Hvilken dato kursen blir nedjustert og utbyttet utdeles varierer fra fond til fond. Kursen kan bli nedjustert noen dager før utbyttet utdeles. Noen fondsselskap velger også å avvente med å oppdatere kursen på sine fond til etter at utbyttet har blitt utdelt.

PS: Skal du investere i rentefond er det mest skattegunstig å gjøre dette via Investeringskonto Zero. Her får du utsatt skatt på renteinntekter. Les mer om skatteregler i rentefond på våre kundeservice-sider: Slik beskattes rentefond

Håper dette var oppklarende. Det er bare å ta kontakt med vårt kundesenter om du skulle ha spørsmål rundt dette.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
19 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Einar Dahl
Einar Dahl
14.01.2023 09:03

Jeg har en IKZ konto som inneholder et rentefond, Fondsfinans Yield, kjøpt i 2022. Som Nordnet skriver, får man på IKZ utsatt skatt også for renteinntekter. Hvis jeg tar ut hele saldoen på IKZ, blir skattbar gevinst da beregnet som saldo minus summen av det jeg har skutt inn gjennom årene. Altså ingen særbehandling av utbyttet på rentefond. Og jeg ser jo at saldo (markedsverdi) nå inkluderer reinvestert utbytte.
Da må jeg spørre Nordnet: Hva tjener den fiktive negative avkastningen for FF Hi-yield til? På en IKZ-konto? Hvem er det som bruker det tallet, og hva brukes det til?

Gjest
Gjest
11.01.2023 14:55

Er det utsatt skatt på utbytte fra rentefond i pensjonskapitalbevis?

Einar Dahl
Einar Dahl
06.01.2023 16:05

Det må være en eller annen gnom innerst i en mørk krok i fin.dept. som har funnet på dette finurlige systemet for at det være “likt” eller “rettferdig”.
Men et saklig spørsmål: Når jeg ser på statistikken over avkastning på rentefond, inkluderer den reinvestert utbytte? F.eks. vises avkastning 1 år for Fondsfinans High Yield som litt over 9 %. Det må vel inkludere utbytte?

Stian Andersen
Stian Andersen
Svar på  Einar Dahl
09.01.2023 12:26

Hei, ja avkastningen i grafene tl rentefond er inkludert utbytte.

Hilsen Stian Investeringscoach Nordnet

Ole H
Ole H
17.02.2022 18:59

Har Sissener Corporate Bond R NOK delt ut utbytte for i fjor, ser ikke noe i transaksjonene som tilsier det?

Prøvde og å justere ned andelsverdien i.h.t. utbytte på mine andre fond, REF. Nordnet, og avkastningstallene ser ut til å bli rett, men kjøpsverdi og verdi blir feil etter nedjustering av andelsverdien, så det hele blir veldig uoversiktlig.
Hvordan løser enn dette?

Gjest
Gjest
17.01.2022 01:56

Stemmer det at noen utbytter/rentebetalinger fortsatt mangler fra noen fondsselskaper? Kan det stemme at det Pareto, Landkreditt, Odin og SEF Kraft?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
21.01.2022 16:53

Hei Einar,
Ja, det kan være men de er i så fall ikke langt unna.
-Andelene kommer på litt på forskjellige tidpunkter fra de forskjellige fondsforvalterne.

Gjest
Gjest
10.01.2022 19:03

Hei,
Kan dere vennligst lage et eksempel, samt en «step by step» guide for å manuelt korrigere for dette? Gjerne i form av en video.

Mange som har irritert seg over dette i flere år da en automatisk justering burde være på
plass.. En video / guide bør kunne være en smal sak å legge ut slik at alle får korrigert riktig.

Takk,

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.01.2022 11:37

Enig! Dette trengs. Jeg begynte å regne på gjennomsnittlig kostpris, men det var ikke så morsomt når jeg har hatt spareavtale på flere ulike rentefond over lang tid… Håper på en lettere metode!

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
18.01.2022 17:10

Den enkleste måten å gjøre dette på, må vel være følgende:
Start med kroneverdien under “Verdi NOK”, som nå er for lav.Legg til kroneverdien av alle utbytter du har fått utbetalt siden du sist justerte verdienDel på antall enheter som står under “Antall”Klikk på verdien under “Kostpris”Legg inn den verdien du fikk i steg 3.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
18.01.2022 17:17

Dvs., det er vel antakelig “Kjøpsverdi NOK” man må starte med. Dermed må man ta “Kjøpsverdi NOK”, legge på verdien av utbyttet og dele på antall.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
19.01.2022 07:29

På toppen av det hele tror jeg kanskje du må trekke fra utbyttet fra kjøpsverdien i stedet for å legge den til. Målet er at den endelige verdien som du deler på antallet andeler skal være lik summen av alle pengene du har brukt på fondet. Utregningen blir dermed også litt forskjellig avhengig av om utbyttet har blitt reinvestert eller ikke. Dersom du ikke har en spareavtale, men kun har gjort noen få, store investeringer (og evt. noen få salg), er det kanskje enklere å få totalsummen du har brukt på fondet ved bare å legge sammen alle kjøpene og… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
26.01.2022 12:16

Hei David (og alle andre).

Jeg fant ut at den mest effektive var å bruke dataen som ligger under Kontooversikt. Da kan man bruke “Kjøpsverdi NOK” (dette er faktisk kjøpssum – utbytte) delt på “Antall”. Dermed får man ny Kostpris. Dette funker uavhengig av om utbytte reinvesteres eller utbetales (ved utbetaling går “Kjøpsverdi NOK” ned mens “Antall” er det samme, ved reinvestering går “Antall” opp og “NAV” ned).

Altså, fra Kontooversikt:
“Kjøpsverdi NOK” / “Antall” = ny “Kostpris”

Si ifra hvis dette ikke er riktig.

Fritz
Fritz
Svar på  Gjest
10.02.2022 13:22

Hm, fikk ikke dette til å stemme helt ved forsøk.
Syns Nordnet burde få til at rapportene gjenspeiler riktig verdi inkl tildelt utbytte.
Dette var litt vrient…

Sailor
Sailor
Svar på  Gjest
06.01.2023 12:16

Støttes!!

Gjest
Gjest
06.01.2020 20:57

Jeg synes det er helt håpløst at dere fortsatt ikke greier å rette opp i at avkastningen fremdeles blir feil etter at andeler er godskrevet. Ekstremt irriterende å forholde seg til! Tro meg, det er ikke umulig å fikse disse bergningene slik at de blir meningsfulle. Og jeg synes de nye nettsidene er verre enn de gamle, og de gamle var veldig ille!

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
25.01.2021 13:41

Hei,
Skattemessig så er fremstillingen korrekt. Ønsker man å korrigere kostpris per andel slik at avkastningen blir visuell korrekt fra kjøpstidspunkt kan man enkelt trykke på kostprisen og endre den selv per andel.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og bearbeide nettsidene våre. Vi setter pris på tilbakemeldingen.

Gjest
Gjest
11.01.2019 09:54

Er verdien av de nye andelene overskudd fratrukket kapitalbeskatning?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
11.01.2019 10:14

Hei Håkon,
Nei. Skatt på verdistigning på alle verdipapirfond beregnes og betales etterskuddsvis,
I en investeringskonto får du som kjent utsatt skatt på renteinntekter og utdelinger fra rentefond, som er en fordel. Da betaler du ikke skatt før du tar ut penger fra inversteringskontoen.
Kjøper du derimot rentefond på en ordinær Aksje- og fondskonto (VPS-konto) må du skatte av avkastningen årlig – på neste skattemelding.
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom