Gå til hovedinnhold

Hvorfor ser det ut som du har tapt penger på rentefond i januar?

De fleste rentefond deler ut avkastning til andelseierne i form av nye fondsandeler ved årsskiftet. Samtidig blir fondets kurs nedjustert tilsvarende verdien på de nye andelene. Derfor ser det ut som om rentefondene har falt i verdi, men det er altså ikke tilfelle.

Rentefond er fond med mindre risiko enn aksjefond, og skal normalt gi litt bedre avkastning enn bankrente. Derfor er det mange som blir usikre når de ser røde tall for verdiutvikling på rentefondet sitt nå i disse dager. Årsaken til røde avkastningstall etter nyttår er todelt:

  1. Ved hvert årsskifte utbetales utbytte fra rentefond, gitt at rentefondet går med skattemessig overskudd. Utbyttet utbetales som nye fondsandeler til alle som eide fondet per 31.12, slik at antall andeler i fondet øker. De nye andelene blir å regne som skattepliktig inntekt (på linje med vanlige renteinntekter) for eieren av fondet. Samtidig blir fondets kurs nedjustert tilsvarende verdien på de nye andelene. Markedsverdien (som tilsvarer antall andeler multiplisert med kursen) er uendret, men avkastningen ser negativ ut fordi kursen har blitt justert ned.
  2. Andelene godskrives kundens konto i løpet av januar når vi mottar dette fra forvalter av fondet.Når de nye andelene er godskrevet vil markedsverdien på rentefondet være korrekt igjen. Avkastningen som oppgis for rentefondet i kundens kontooversikt tar imidlertid utgangspunkt i verdi pr fondsandel, og ikke markedsverdi på fondsbeholdningen. Ønsker du å rette opp i dette for å få korrekte avkastningstall i din interne portefølje, kan du gjøre dette ved å justere ned kostprisen selv på kontooversikten. Dette gjøres ved å trykke på kostprisen og justere ned beløpet for mottatt utbytte per andel. Slike justeringer synes kun for deg i din kontooversikt, og vil selvsagt ikke påvirke skatterapporteringen. Skatterapporteringen til Skatteetaten er korrekt.

NB! Hvilken dato kursen blir nedjustert og utbyttet utdeles varierer fra fond til fond. Kursen kan bli nedjustert noen dager før utbyttet utdeles. Noen fondsselskap velger også å avvente med å oppdatere kursen på sine fond til etter at utbyttet har blitt utdelt.

PS: Skal du investere i rentefond er det mest skattegunstig å gjøre dette via Investeringskonto Zero. Her får du utsatt skatt på renteinntekter. Les mer om skatteregler i rentefond på våre kundeservice-sider: Slik beskattes rentefond

Håper dette var oppklarende. Det er bare å ta kontakt med vårt kundesenter om du skulle ha spørsmål rundt dette.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
4 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
06.01.2020 20:57

Jeg synes det er helt håpløst at dere fortsatt ikke greier å rette opp i at avkastningen fremdeles blir feil etter at andeler er godskrevet. Ekstremt irriterende å forholde seg til! Tro meg, det er ikke umulig å fikse disse bergningene slik at de blir meningsfulle. Og jeg synes de nye nettsidene er verre enn de gamle, og de gamle var veldig ille!

Gjest
Gjest
11.01.2019 09:54

Er verdien av de nye andelene overskudd fratrukket kapitalbeskatning?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
11.01.2019 10:14

Hei Håkon,
Nei. Skatt på verdistigning på alle verdipapirfond beregnes og betales etterskuddsvis,
I en investeringskonto får du som kjent utsatt skatt på renteinntekter og utdelinger fra rentefond, som er en fordel. Da betaler du ikke skatt før du tar ut penger fra inversteringskontoen.
Kjøper du derimot rentefond på en ordinær Aksje- og fondskonto (VPS-konto) må du skatte av avkastningen årlig – på neste skattemelding.
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom