Gå til hovedinnhold

Hvorfor ser det ut som du har tapt penger på rentefond i januar?

De fleste rentefond deler ut avkastning til andelseierne i form av nye fondsandeler ved årsskiftet. Samtidig blir fondets kurs nedjustert tilsvarende verdien på de nye andelene. Derfor ser det ut som om rentefondene har falt i verdi, men det er altså ikke tilfelle.

Rentefond er fond med mindre risiko enn aksjefond, og skal normalt gi litt bedre avkastning enn bankrente. Derfor er det mange som blir usikre når de ser røde tall for verdiutvikling på rentefondet sitt i januar hvert år. Årsaken til røde avkastningstall etter nyttår er todelt:

  1. Ved hvert årsskifte utbetales utbytte fra rentefond, gitt at rentefondet går med skattemessig overskudd. Utbyttet utbetales som nye fondsandeler til alle som eide fondet per 31.12, slik at antall andeler i fondet øker. De nye andelene blir å regne som skattepliktig inntekt (på linje med vanlige renteinntekter) for eieren av fondet. Samtidig blir fondets kurs nedjustert tilsvarende verdien på de nye andelene. Markedsverdien (som tilsvarer antall andeler multiplisert med kursen) er uendret, men avkastningen ser negativ ut fordi kursen har blitt justert ned.
  2. Andelene godskrives kundens konto i løpet av januar når vi mottar de nye andelene fra forvalter av fondet. Når de nye andelene er godskrevet vil markedsverdien på rentefondet være korrekt igjen. Avkastningen som oppgis for rentefondet i kundens kontooversikt tar imidlertid utgangspunkt i verdi pr fondsandel, og ikke markedsverdi på fondsbeholdningen. Ønsker du å rette opp i dette for å få korrekte avkastningstall på dette fondet i din portefølje – se avsnittet “Manuell justering av kostpris” under.

NB! Hvilken dato kursen blir nedjustert og hvilken dato utbyttet utdeles varierer fra fond til fond. Kursen kan bli nedjustert noen dager før utbyttet utdeles – i så fall vil markedsverdien på rentefondet ditt vise for lav verdi i noen dager. Noen fondsselskap velger derimot å avvente med å oppdatere kursen på sine fond til etter at utbyttet har blitt utdelt.

Har du kjøpt rentefondet i løpet av året justeres skattemessig gevinst / tap automatisk

Handler du rentefondet ved årets start skal du altså betale skatt av hele verdien av utbyttet som du får tildelt påfølgende årsskifte.

Kjøper du derimot andeler i løpet av året blir det litt mer komplisert. Da kjøper du både eksisterende verdi av fondet og renter som er opptjent gjennom året. Dette utgjør til sammen kursen på andelen. Derfor oppgis kjøpt avkastning i årsoppgaven din. Kjøpt avkastning viser hvor mye renter du fikk med på kjøpet av andelen. Sitter du med disse andelene over årsskiftet vil du slippe å skatte av hele utbyttet, og kontofører (Nordnet) justerer utbyttet mot kjøpt avkastning. Avkastning andeler = utbetalt avkastning – kjøpt avkastning. Om en har betalt skatt som avviker mot din faktiske inntjening innenfor et kalenderår vil dette altså justeres i din skattemessige gevinst / tap når en går ut av fondet.

PS: Skal du investere i rentefond er det mest skattegunstig å gjøre dette via Investeringskonto Zero. Her får du utsatt skatt på renteinntekter. Les mer om skatteregler i rentefond på våre kundeservice-sider: Slik beskattes rentefond

PS2: Det er stort sett kun norske rentefond som utbetaler utbytte til andelseierne. Årsaken er norsk regelverk. Utenlandskregistrerte rentefond (f eks fra Sverige, Irland eller Luxembourg) utbetaler ikke renteinntektene årlig – her akkumuleres renteinntektene i fondet. Dette kan være verdt å tenke på om du skal investere i rentefond via et investeringsselskap. Les mer om skatt for investeringsselskaper her.

Regneksempel på «tap» i rentefond:

  1. Du kjøper et rentefond 1. januar 2023 for 100 000 kr til kurs 100.
  2. Den 31. desember 2023 hadde rentefondet steget med 10 000 kr og kursen på fondet er nå 110 kr. Verdi fondsandeler 110 000 kr.
  3. Det som skjer ved årsskifte 23/24 er at avkastningen på 10 000 kr som du har fått i renteinntekter gjennom året skilles ut fra innskuddet, da renteinntekter skattes årlig i rentefond som er notert i Norge.
  4. Renteinntektene/avkastningen på 10 000 kr får du ikke utbetalt, men avkastningen utbetales som nye fondsandeler i rentefondet, slik at slik at antall andeler i rentefondet ditt øker.
  5. Kursen på fondsandelene blir rett over nyttår nedjustert fra 110 til 100 kroner når årets avkastning blir «tatt ut». Skjer nedjusteringen av kursen før du mottar utbyttet på 10 000 vil markedsverdien av fondet en kort periode tilsynelatende bli «kun» 100 000 og det ser ut som hele årets avkastning på 10 000 har forsvunnet.
  6. Automatisk vil du, i starten av januar hvert år, få tildelt nye andeler tilsvarende verdien av fjorårets avkastning/utbytte, og markedsverdien din går da opp igjen til 110 000 kr.

Merk! Har du kjøpt fondet midt i året til f.eks. kurs 105, og du har kjøpt andeler for 100.000 kr, vil det kunne se ut som du har 5% (5 000 kr) negativ avkastning når kursen på fondet justeres ned til 100. Før utbyttet på 10 000 reinvesteres i fondet vil da markedsverdien være 100 000 kr – altså 5000 mindre enn du kjøpe andelene for. Den nye kostprisen kan fortsatt gjøre at du tilsynelatende har negativ avkastning på dette rentefondet i kontooversikten, men markedsverdien vil etter reinvesteringen av utbyttet være oppdatert/korrekt på 110 000 kr.        

Manuell justering av kostpris

Ønsker du å rette opp i dette for å få korrekte avkastningstall på dette rentefondet i din portefølj,e kan du gjøre dette ved å justere ned kostprisen selv på kontooversikten tilsvarende mottatt utbytte per andel. Dette gjøres ved å trykke på kostprisen. Da får du opp et vindu hvor det står “Endre kostpris”. Legg inn ny og lavere kostpris som tilsvarer: kjøpspris – utbytte / totalt antall fondsandeler. Kjøpspris og totalt antall fondsandeler finner du i “Kontooversikt”, mens utbyttet finner du under «Transaksjoner og sluttsedler».

NB! Slike justeringer synes kun for deg i din kontooversikt, og vil selvsagt ikke påvirke skatterapporteringen. Skatterapporteringen til Skatteetaten er korrekt.

PS: Justering av kostpris kan kun gjøres på PC, ikke på mobiltelefon.

Håper dette var oppklarende. Det er bare å ta kontakt med vårt kundesenter om du skulle ha spørsmål rundt dette.

(Denne artikkelen ble sist oppdatert 25.1.24. Derfor ser du en del eldre kommentarer i kommentarfeltet under. )

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
33 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Frank
Frank
10.02.2024 09:51

En tullete, gammeldags og utdatert måte å gjøre ting på. Spesielt hvis du har solgt andeler i slutten av året. For da vil en eventuell endring du gjør selv på kostpris bare rite det til enda mere. Håpløst, minner om at EDB er oppfunnet!! Og dette kunne dere beregnet slik at kundene hadde korrekt informasjon. Slik det er nå er det bare tull ihvertfall

Morten Archer
Morten Archer
08.02.2024 14:02

For øvrig merkelig at det ikke går an å stemme (tommel opp/ned) på kommentarene her. Er Nordnet redd for at kritiske kommentarer skal få bøttevis med stemmer??

morten dagfinn brennvik
morten dagfinn brennvik
30.01.2024 12:28

Hei Det som står i kolonnen #kjøpsverdiNOK# er altså ikke riktig skattemessig verdi, det er heller ikke riktig faktisk kjøpsverdi. Av dette regner Nordnett ut en avkastning som også er helt feil. Har du fond over flere år i Nordnett blir det hele et salig rot, og ingenting man kan stole på. Hvordan skal kundene stole på at Nordnett klarer å regne ut riktig skattemessig verdi, når de ikke er i stand til å regne ut riktig kjøps verdi engang? Hvorfor har Nordnett i det hele tatt disse tabellene med verdi, kjøpsverdi, avkastning etc når alle tall er feil? Det… Les mer »

Morten Archer
Morten Archer
Svar på  morten dagfinn brennvik
08.02.2024 13:59

Helt enig. Dette bør Nordnet rydde opp i!

Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
09.01.2024 12:39

Ser ut som jeg har fått utbytte men har i oversikten tapt 2 % på et fond som har gått opp 2 % siden jeg kjøpte? Ekstremt forvirrende. Hvordan kan jeg kontrollere at det stemmer?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Anders Bergkvist
09.01.2024 13:39

Du kan finne korrekt avkastning i rentefondet ved å sammenligne “kjøpsverdi i NOK” med “verdi NOK”. Differansen er din relle avkastning som hensyntar reinvestert utbytte. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Anders Bergkvist
Anders Bergkvist
Svar på  Bjørn Erik Sættem
10.01.2024 11:45

Hei, det er akkurat det jag har sjekket. Verdi NOK er 2,1 % lavere enn Kjøpsverdi NOK. I grafen til fondet har verdien steget mer enn 1 % siden jeg kjøpte. Vennligst forklar dette og om det kommer til å bli rettet.

Guri Kenguri
Guri Kenguri
05.01.2024 10:32

Hva gjør knappen “Rebalanser fond”? Fikser den disse sakene automatisk, muligens?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Guri Kenguri
09.01.2024 13:42

Heiu Guri. Nei, når du trykker på knappen “rebalanser fond” kan du endre vektingen som hvert av fondene dine i porteføljen har. Du kan enten selv sette vekter eller velge “fordel jevnt”. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

jon
jon
Svar på  Bjørn Erik Sættem
12.01.2024 10:09

Ah. dette visste jeg ikke.. så om man feks har 4 aksjefond med 25% i hver, kan man feks 1 gang i året rebalansere slik at de endres til 25% hver igjen om de har utviklet seg ulikt siste år?

Frank
Frank
Svar på  jon
10.02.2024 09:53

Stemmer,

Bjørn Kjelstadli
Bjørn Kjelstadli
26.04.2023 13:59

Punkt 2: redusere kostpris. Jeg finner ingen mulighet for å gjøre dette på min konto?

Ravenhill
Ravenhill
Svar på  Bjørn Kjelstadli
08.01.2024 21:18

Du kan ikke endre kostpris fra app eller mobilnettsidene. Du må gjøre det på Pc eller last inn desktopversjonen av nettsidene. Da kan man klikke på kostpris fra kontooversikten

Ravenhill
Ravenhill
Svar på  Ravenhill
08.01.2024 21:34

Edit: Man kan gjøre det fra mobilnettsidene på nettbrett i landskapsmodus. Men funka ikke på mobil. I alle fall ikke min, heller ikke om jeg lastet inn desktop versjon 😊

Gjest
Gjest
14.01.2023 09:03

Jeg har en IKZ konto som inneholder et rentefond, Fondsfinans Yield, kjøpt i 2022. Som Nordnet skriver, får man på IKZ utsatt skatt også for renteinntekter. Hvis jeg tar ut hele saldoen på IKZ, blir skattbar gevinst da beregnet som saldo minus summen av det jeg har skutt inn gjennom årene. Altså ingen særbehandling av utbyttet på rentefond. Og jeg ser jo at saldo (markedsverdi) nå inkluderer reinvestert utbytte.
Da må jeg spørre Nordnet: Hva tjener den fiktive negative avkastningen for FF Hi-yield til? På en IKZ-konto? Hvem er det som bruker det tallet, og hva brukes det til?

Gjest
Gjest
11.01.2023 14:55

Er det utsatt skatt på utbytte fra rentefond i pensjonskapitalbevis?

Gjest
Gjest
06.01.2023 16:05

Det må være en eller annen gnom innerst i en mørk krok i fin.dept. som har funnet på dette finurlige systemet for at det være “likt” eller “rettferdig”.
Men et saklig spørsmål: Når jeg ser på statistikken over avkastning på rentefond, inkluderer den reinvestert utbytte? F.eks. vises avkastning 1 år for Fondsfinans High Yield som litt over 9 %. Det må vel inkludere utbytte?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
09.01.2023 12:26

Hei, ja avkastningen i grafene tl rentefond er inkludert utbytte.

Hilsen Stian Investeringscoach Nordnet

Gjest
Gjest
17.02.2022 18:59

Har Sissener Corporate Bond R NOK delt ut utbytte for i fjor, ser ikke noe i transaksjonene som tilsier det?

Prøvde og å justere ned andelsverdien i.h.t. utbytte på mine andre fond, REF. Nordnet, og avkastningstallene ser ut til å bli rett, men kjøpsverdi og verdi blir feil etter nedjustering av andelsverdien, så det hele blir veldig uoversiktlig.
Hvordan løser enn dette?

Gjest
Gjest
17.01.2022 01:56

Stemmer det at noen utbytter/rentebetalinger fortsatt mangler fra noen fondsselskaper? Kan det stemme at det Pareto, Landkreditt, Odin og SEF Kraft?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
21.01.2022 16:53

Hei Einar,
Ja, det kan være men de er i så fall ikke langt unna.
-Andelene kommer på litt på forskjellige tidpunkter fra de forskjellige fondsforvalterne.

Gjest
Gjest
10.01.2022 19:03

Hei,
Kan dere vennligst lage et eksempel, samt en «step by step» guide for å manuelt korrigere for dette? Gjerne i form av en video.

Mange som har irritert seg over dette i flere år da en automatisk justering burde være på
plass.. En video / guide bør kunne være en smal sak å legge ut slik at alle får korrigert riktig.

Takk,

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.01.2022 11:37

Enig! Dette trengs. Jeg begynte å regne på gjennomsnittlig kostpris, men det var ikke så morsomt når jeg har hatt spareavtale på flere ulike rentefond over lang tid… Håper på en lettere metode!

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
18.01.2022 17:10

Den enkleste måten å gjøre dette på, må vel være følgende:
Start med kroneverdien under “Verdi NOK”, som nå er for lav.Legg til kroneverdien av alle utbytter du har fått utbetalt siden du sist justerte verdienDel på antall enheter som står under “Antall”Klikk på verdien under “Kostpris”Legg inn den verdien du fikk i steg 3.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
18.01.2022 17:17

Dvs., det er vel antakelig “Kjøpsverdi NOK” man må starte med. Dermed må man ta “Kjøpsverdi NOK”, legge på verdien av utbyttet og dele på antall.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
19.01.2022 07:29

På toppen av det hele tror jeg kanskje du må trekke fra utbyttet fra kjøpsverdien i stedet for å legge den til. Målet er at den endelige verdien som du deler på antallet andeler skal være lik summen av alle pengene du har brukt på fondet. Utregningen blir dermed også litt forskjellig avhengig av om utbyttet har blitt reinvestert eller ikke. Dersom du ikke har en spareavtale, men kun har gjort noen få, store investeringer (og evt. noen få salg), er det kanskje enklere å få totalsummen du har brukt på fondet ved bare å legge sammen alle kjøpene og… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
26.01.2022 12:16

Hei David (og alle andre).

Jeg fant ut at den mest effektive var å bruke dataen som ligger under Kontooversikt. Da kan man bruke “Kjøpsverdi NOK” (dette er faktisk kjøpssum – utbytte) delt på “Antall”. Dermed får man ny Kostpris. Dette funker uavhengig av om utbytte reinvesteres eller utbetales (ved utbetaling går “Kjøpsverdi NOK” ned mens “Antall” er det samme, ved reinvestering går “Antall” opp og “NAV” ned).

Altså, fra Kontooversikt:
“Kjøpsverdi NOK” / “Antall” = ny “Kostpris”

Si ifra hvis dette ikke er riktig.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
10.02.2022 13:22

Hm, fikk ikke dette til å stemme helt ved forsøk.
Syns Nordnet burde få til at rapportene gjenspeiler riktig verdi inkl tildelt utbytte.
Dette var litt vrient…

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
06.01.2023 12:16

Støttes!!