Skjermingsfradrag – hva er det og hva betyr det for deg?

Skjermingsfradrag skal du være glad i. Dette litt rare ordet reduserer skatten på dine gevinster og utbytter fra aksjer og aksjefond. Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte eller gevinst du kan motta skattefritt.

I dette innlegget forklarer vi hvordan skjermingsfradraget beregnes og hvor mye det utgjør i kroner og øre i redusert skatt.

Hva er skjermingsfradrag?

Reglene for skjermingsfradrag skal hindre at en risikofri avkastning ikke blir dobbeltbeskattet, dvs utover selskapsskatten på 22 %.

Skjermingsfradraget tilsvarer årsgjennomsnittet av tre måneders rente på statskasseveksler etter skatt. I praksis får du dermed oppjustert inngangsverdien på investeringene dine på aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond litt hvert eneste år. Myndighetene fastsetter skjermingsrenten hver år. For 2019 er skjermingsrenten satt til 1,3%.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eller aksjefond eid per 31.12. i inntektsåret.

Skjermingfradraget tilsvarer hvert år skjermingsrenten. Men du kan akkumulere, altså samle opp, fradragene gjennom flere år og få gleden av dette det året du selger og tar gevinst. Du kan også bruke skjermingsfradraget opp mot evt. skattepliktige utbytter du mottar for å redusere skatten på utbytte. Fradrag som ikke blir brukt kan du ta med til neste år som ubenyttet skjerming.

Eksempel på hvordan skjermingsfradrag fungerer

Du har kjøpt et fond på en aksje- og fondskonto (VPS-konto) for 1.000 kr i 2010 og beholder fondet til du selger det i januar 2019. Da får du skjermingsfradrag i 9 år – fra 2010 til og med 2018. Du har fått 8 % årlig avkastning på fondet: 1000 kr x 1,08^9 = 1.999 kr. Det betyr at du har hatt en avkastning på 999 kr.

I tabellen under ser du skjermingsrenten fra 2010 til 2019, samt utviklingen i skjermingsgrunnlaget for fondsinvesteringen på 1.000 kroner du gjorde i 2010. Merk at skjermingsrenten legges til kostprisen hvert år, slik at du får en rentes-rente-effekt.

År Skjermingsrente Skjermingsgrunnlag
2010 1,60 % 1016
2011 1,50 % 1031
2012 1,10 % 1043
2013 1,10 % 1054
2014 0,90 % 1064
2015 0,60 % 1070
2016 0,40 % 1074
2017 0,60 % 1081
2018 0,80 % 1089
2019 1,30 % 1103

Hvor mye utgjør skjermingsfradraget over tid?

Dersom vi ikke hadde hatt skjermingsfradrag skulle du betalt 31,68 % skatt av 999 kr, altså 317 kr (skattesatsen for aksjegevinster var 31,68 % i 2019). På grunn av skjermingsfradraget har inngangsverdien din blitt oppjustert fra 1000 kr til 1.103 kr over de ni årene, som vist i tabellen over. Det betyr at du betaler 31,68 % skatt av 896 kr (1.999 kr – 1.103 kr). Det utgjør 284 kr. Skjermingsfradraget reduserer skatteregningen med 33 kr. Effektiv skattesats har falt fra 31,68 % til 28,4 % (284/999).

Omlag tre prosentpoeng lavere skattesats er ikke allverdens, tenker nok mange. Husk da på at skjermingsrenten – i likhet med alle renter – har vært unormalt lav de siste årene. Gjennomsnittlig skjermingsrente i årene 2010-2019 har vært stusselige 1,0 %. Dersom denne hadde vært dobbelt så høy – 2 % – som vil være et mer naturlig anslag på lang sikt – vil effektiv skattesats på aksjegevinster falle til rundt 25 % i dette eksempelet. Og da nærmer vi oss skattesatsen på alminnelig inntekt på 22 %, som er skattesatsen som gjelder for renteinntekter. Og er tidshorisonten enda lenger enn åtte år, vil effektiv skattesats krype enda lenger ned.

Skjermingsfradrag på aksjesparekonto

Med den nye aksjesparekontoen har reglene for skjermingsfradrag blitt litt enklere. Mens skjermingsfradraget utenfor aksjesparekonto er knyttet opp mot hvert enkelt verdipapir, er grunnlaget for skjerming i aksjesparekonto samlet kostpris på kontoen. Dermed kan du utnytte skjermingsfradrag på hvers av verdipapirer, noe som er en skattemessig fordel. Innskutte kontanter skal også inkluderes i skjermingsgrunnlaget.

Når du flytter aksjer og fond inn i en aksjesparekonto beregnes verdien på din ubenyttede skjerming, som du får med deg inn på aksjesparekontoen.

Skjermingsfradraget blir beregnet og fikset av din bank/kontofører, men du bør likevel kontrollere at det ser riktig ut.

Eksempel på opparbeidelse av skjerming:

Du setter inn 10.000 kroner i aksjefond i en aksjesparekonto i 2009 (vi antar at aksjesparekonto fantes da). Du setter inn nye 10000 kroner i 2013 og enda 10000 kroner i 2015. Da vil skjermingsfradraget og -grunnlaget utvikle seg slik:

Ved utgangen av 2016 er skjermingsgrunnlaget 31.160 kr. Dette tilsvarer inngangsverdien når gevinstskatt skal beregnes. Uten skjerming ville inngangsverdien 1. januar 2017 vært 30.000 kr. 1.160 kr blir altså skjermet fra beskatning, og kan utbetales skattefritt.

Vær oppmerksom på beregningen

Vær obs på hvordan grunnlaget for skjermingsfradraget beregnes. Skjermingsfradraget beregnes av den laveste (innskudds)verdien på aksjesparekontoen hvert år.

Si at du har en aksjesparekonto med saldo 0. Du setter inn 10.000 i september 2019 og 500.000 i november 2019. Skjermingsgrunnlaget blir da kun 10 000 kroner. Du får først skjerming på de 500.000 året etter. Hadde du derimot satt inn 500 000 i september og ytterligere 10.000 i november, ville beløpet det beregnes skjerming på være 500.000. Dette forutsetter at man ikke tar ut noen penger før årsskiftet.

Dette scenarioet var mest aktuelt i forbindelse med overgangsperioden når man flyttet penger og verdipapirer inn på en nyopprettet aksjesparekonto.

Detaljerte skatteregler om aksjesparekonto finner du på skatteetaten.no.

Skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero fra og med 2019

Fra og med 2019 får du også skjermingsfradrag på aksjedelen i Investeringskonto Zero (også kalt fondskonto). Fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.

I dette innlegget forklarer vi skattereglene for investeringskonto i detalj.

Du finner mye nyttig informasjon om skattemeldingen på vår samleside på nordnet.no

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer