Gå til hovedinnhold

Skjermingsfradrag – hva er det og hva betyr det for deg?

Skjermingsfradrag skal du være glad i. Dette fradraget reduserer skatten på dine gevinster og utbytter fra aksjer og aksjefond. Skjermingsfradraget viser hvor stor del av utbytte eller gevinsten du kan motta skattefritt.

I dette innlegget forklarer vi hvordan skjermingsfradraget beregnes og hvor mye det utgjør i kroner og øre i redusert skatt.

Finn ut hva du må kontrollere og rapporter på årets skattemelding: Nordnet – Skatt på aksjer og fond

Hva er skjermingsfradrag?

“Skjermingsrenten skal sikre finansieringsnøytralitet ved at den avkastningen skattyteren alternativt kunne oppnådd på en sikker, passiv kapitalplassering unntas fra ekstrabeskatning”.

Skjermingsfradraget tilsvarer årsgjennomsnittet av såkalt tre måneders rente på statskasseveksler etter skatt. I praksis får du dermed oppjustert inngangsverdien på investeringene dine på aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond litt hvert eneste år. Myndighetene fastsetter skjermingsrenten hver år. For skatteåret 2020 er skjermingsrenten satt til 0,6 %.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eller aksjefond eid per 31.12. i inntektsåret.

Skjermingfradraget tilsvarer hvert år skjermingsrenten. Men du kan akkumulere, altså samle opp, fradragene gjennom flere år og få gleden av dette det året du selger og tar gevinst. Du kan også bruke skjermingsfradraget opp mot evt. skattepliktige utbytter du mottar for å redusere skatten på utbytte. Fradrag som ikke blir brukt kan du ta med til neste år som ubenyttet skjerming.

Eksempel på hvordan skjerming fungerer

Du har f.eks kjøpt en aksje eller et aksjefond på en aksje- og fondskonto (VPS-konto) for 1.000 kr i 2010 og beholder aksjen/fondet til du selger det i januar 2020. Da får du opparbeidet skjerming i 10 år – fra 2010 til og med 2019. Når du så selger i 2020 vil du “kun” betale skatt av gevinst fra 1103,- kroner, ikke fra 1000,- som var din kostpris ved kjøp.

I tabellen under ser du skjermingsrenten fra 2010 til 2019, samt utviklingen i skjermingsgrunnlaget for fondsinvesteringen på 1.000 kroner du gjorde i 2010.

År Skjermingsrente Skjermingsgrunnlag
2010 1,60 % 1016
2011 1,50 % 1031
2012 1,10 % 1043
2013 1,10 % 1054
2014 0,90 % 1064
2015 0,60 % 1070
2016 0,40 % 1074
2017 0,60 % 1081
2018 0,80 % 1089
2019 1,30 % 1103

Skjermingsfradrag på aksjesparekonto

Med den nye aksjesparekontoen (ASK) har reglene for skjermingsfradrag blitt litt enklere. Mens skjermingsfradraget utenfor aksjesparekonto er knyttet opp mot hvert enkelt verdipapir, er grunnlaget for skjerming i aksjesparekonto samlet kostpris på kontoen. Dermed kan du utnytte skjermingsfradrag på hvert verdipapirer, noe som er en skattemessig fordel. Innskutte kontanter skal også inkluderes i skjermingsgrunnlaget.

Hvis vi antar at aksjesparekonto hadde eksistert tilbake i 2009-2012 ville et eksempel sett slik ut:

Skjermingsfradraget blir beregnet og fikset av din bank/kontofører, men du bør likevel kontrollere at det ser riktig ut i årsoppgaven.

Vær oppmerksom på beregningen på Aksjesparekonto

Vær obs på hvordan grunnlaget for skjermingsfradraget beregnes på Aksjesparekonto. Skjermingsfradraget beregnes av den laveste (innskudds)verdien på aksjesparekontoen hvert år.

Si at du har en aksjesparekonto med saldo 0. Du setter inn 10.000 i september 2019 og 500.000 i november 2019. Skjermingsgrunnlaget blir da kun 10 000 kroner. Du får først skjerming på de 500.000 året etter. Hadde du derimot satt inn 500 000 i september og ytterligere 10.000 i november, ville beløpet det beregnes skjerming på være 500.000. Dette forutsetter at man ikke tar ut noen penger før årsskiftet.

Detaljerte skatteregler om aksjesparekonto finner du på skatteetaten.no.

Skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero

Du får også skjermingsfradrag på aksjedelen i Investeringskonto Zero (også kalt fondskonto). Fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.

I dette innlegget forklarer vi skattereglene for investeringskonto i detalj.

Du finner mye nyttig informasjon om skattemeldingen på vår samleside på nordnet.no

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
6 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
jfe
jfe
26.06.2021 14:46

Så et kontantinnskudd på ASK-konto vil være med i grunnlaget for skjermingsfradraget tildelt opprinnelig kostpris for verdipapir der neste år? Så om en har litt cash til overs og er litt usikker på aksjemarkedet fremover kan en til nøds sikre seg litt derigjennom?

Martin
Martin
20.03.2021 00:58

Beskrivelsen og tabellen angående skjermingsfradrag for aksjesparekonto stemmer ikke. Med seg inn i 2013 tar en med seg et skjermingsgrunnlag på 10561 kr (10446+115 opparbeidet skjermingfradrag for 2012) som blir lagt til skjermingsgrunnlaget for 2013 og fremførbart fra og med 2013. Ved inngangen til 2013 er dette årets laveste saldo. Ytterligere innskudd som f.eks innskuddet på 10000 vil derimot “redusere” skjermingsgrunnlaget fra 10561 kr til 10561 som da blir årets laveste saldo inkludert fremførbart skjermingsfradrag. Men ved inngangen til 2014 såfremt en ikke har gjort uttak fra konto eller flyttet deler av innskuddet og ubenyttet skjermingfradrag til annen aksjesparekonto vil… Les mer »

Nordnet Active Trader
Svar på  Martin
23.03.2021 10:05

Hei, Takk for innspill. Tabellen du henviser til er korrigert. Hele innlegget er forøvrig kortet litt ned fra tidligere versjoner for å få frem poenget bedre for de som ikke har like god kontroll på skjerming som deg 🙂

Martin
Martin
Svar på  Nordnet Active Trader
23.03.2021 13:05

Ble bevisst på det selv da jeg ikke fikk skjerming på innskudd gjort på en konto jeg året før hadde tatt ut alt av skjerming og kostpris. Kunne være litt uklart ift. Årets innskudd eller saldo og virke som at det kun var årets laveste innskudd som påvirket. Fikk riktig svar fra skatteetaten med henvisning til skatte-ABC hvor det er eksempel og forklaring på hva som faktisk gjelder. Ved inngangen til et nytt skatteår på en konto hvor alt av skjerming og kostpris har blitt tatt ut vil inngangsverdien og laveste saldo være 0. Derfor vil vel nok denne beskrivelsen… Les mer »

Martin
Martin
Svar på  Martin
23.03.2021 13:20

“Si at du har en aksjesparekonto med saldo 0. Du setter inn 10.000 i september 2019 og 500.000 i november 2019.” Har kontoen saldo 0 vil inngangen til et skatteår vil ingen innskudd Konstantin skudd bli endel av skjermingsgrunnlaget for skatteåret de blir gjort i. De vil først bli tatt med i grunnlaget påfølgende unntak om en ikke har gjort uttak som reduserer grunnlaget. En nyopprettet konto har egentlig ikke en saldo som har vært nede i 0 da det aldri har vært en saldo på kontoen. Inngangsverdien /saldoen settes av det laveste saldo iløpet av skatteåret ift. Som er… Les mer »

Martin
Martin
Svar på  Martin
23.03.2021 13:31

“Si at du har en aksjesparekonto med saldo 0. Du setter inn 10.000 i september 2019 og 500.000 i november 2019.” En konto med saldo 0 vil si at 0 er laveste saldo/inngangsverdi. Har kontoen saldo 0 ved inngangen til et skatteår vil ingen kontantinnskudd bli endel av skjermingsgrunnlaget for skatteåret de blir gjort i. De vil først bli tatt med i grunnlaget påfølgende skatteår om en ikke har gjort uttak som reduserer grunnlaget. En nyopprettet konto har egentlig ikke en saldo som har vært nede i 0 da det aldri har vært en saldo på kontoen. Inngangsverdien /saldoen settes… Les mer »