Gå til hovedinnhold

Ekstra inntekt på aksjer.

Utlån av aksjer på investeringskonto. Automatisk.

Med investeringskonto kan du få en ekstra inntekt på norske aksjer. Kort forklart kan aksjene lånes ut til institusjonelle investorer, som igjen kan gi deg ekstra inntekt i form av en renteinntekt etter fradrag for kostnader.

I praksis påvirkes ikke muligheten din for å handle, men du kan potensielt få en ekstra inntekt via renteutbetalinger kvartalsvis. Du kan selge, kjøpe eller beholde aksjene på kontoen din så lenge du vil. Renteinntekten din baseres på beholdningen din, størrelsen på denne, hvor lenge du har den og etterspørselen etter å låne de aktuelle aksjene.

Tre fakta om utlån av aksjer:

  • Potensial for ekstra inntekt.
  • Automatisk på investeringskonto.
  • Mulighet for å reservere deg.

Jeg ser på renteinntektene fra aksjelånsprogrammet som en tredje type avkastning på aksjeinvesteringer, i tillegg til verdistigning og utbytte. Det er moro å kunne tilby sparerne denne typen finansiell innovasjon.

Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge

Slik fungerer utlån av aksjer.

Nordnet Livsforsikring AS, som formell eier av aksjene du har investert i, låner ut beholdningen til store institusjonelle låntakere via sin låneagent. Låntakerne er store internasjonale kapitalforvaltere som kan benytte aksjene som sikkerhet ved ulike typer av finansiell produktutvikling - for å sikre underliggende aktiva via børshandlede produkter (ETPer) eller for å gjennomføre short-handel.

  • Du har investert eller investerer i norske aksjer på din investeringskonto.
  • Nordnet Livsforsikring AS kan låne ut disse aksjene til store institusjonelle låntakere.
  • Som kunde kan du få en ekstra inntekt i form av kvartalvise renteinntekter.
  • Du kan når som helst reservere deg (opt-out) mot utlån av aksjer.

Den potensielle ekstra inntekten, eller renteinntekten, avhenger av en rekke faktorer. Renteinntekten baserer seg på beholdningen din og størrelsen på denne, tidsrommet du har hatt den og hvilket tilbud eller etterspørsel det er på lån av de aktuelle aksjene. Utlånsrenten kan variere betraktelig fra aksje til aksje, men også for en enkelt aksje over tid. Vanligvis vil utlånsrenten per aksje bli mindre enn én prosent, men kan også overstige 10 prosent, eller i sjeldne tilfeller enda mer.

Eksempel:

  • Si at du har 100 000 kroner investert i en aksje og at i gjennomsnitt lånes 20 prosent av denne beholdningen ut i løpet av ett år til en rente på 5 prosent. Da vil bruttoinntekten i lånemarkedet utgjøre 1000 kroner, forutsatt at aksjens verdiutvikling har vært uforandret.
  • 10 prosent av inntekten, 100 kroner, trekkes som et avdrag for kostnader til Nordnets låneagent (drifter av låneplattform). Av de gjenstående 900 kronene trekker Nordnet ytterligere en kostnad på 50 prosent, 450 kroner, for å dekke operasjonelle kostnader og risiko.
  • I dette eksempelet blir din ekstra inntekt 450 kroner (0,45 prosent av investert beløp).

Legg merke til at minste beløp som kan utbetales per kvartal er 1 krone.

Spørsmål og svar.

Allment.

Dette gjelder for Nordnet-kunder med kontotypen investeringskonto. Kunder som har avsluttet investeringskonto eller reservert seg for utlån av aksjer omfattes ikke.

Ta gjerne kontakt med kundeservice dersom du er usikker på om hva som gjelder for deg.

Automatisk utlån av aksjer er en av fordelene ved kapitalforsikringsproduktet vårt, investeringskonto. Det koster ingenting ekstra for deg som kunde.

Det oppstår kun en kostnad dersom en aksje du har på kontoen lånes ut. For å dekke kostnader til Nordnets låneagent, trekkes 10 prosent av renteinntekten på utlånte aksjer. Deretter trekker Nordnet en kostnad på 50 prosent, av gjenstående beløp, for å dekke operasjonelle kostnader og risiko. Etter at kostnadene dekkes vil du sitte igjen med en ekstra inntekt.

Aksjene som lånes ut vil variere fra dag til dag, og det er etterspørselen som definerer hvilke aksjer som skal lånes ut. For øyeblikket er det kun norske aksjer som lånes ut.

→ Disse aksjene ga ekstra inntekt på utlån av aksjer i Q3 2019lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Låntakerne, store internasjonale kapitalforvaltere og banker, kan benytte aksjene som sikkerhet ved ulike typer av finansiell produktutvikling - for å sikre underliggende aktiva via børshandlede produkter (ETPer) eller for å gjennomføre short-handel.

Short-handel innebærer å selge aksjer man ikke eier, men som er lånt mot en rente. Dersom aksjekursen går ned kjøper man tilbake aksjen på en lavere kurs og får dermed en gevinst.

Praktisk informasjon.

Du kan dessverre ikke selv se hvilke aksjer Nordnet Livsforsikring AS låner ut.

En gang i kvartalet oppsummerer Nordnet Livsforsikring AS sammen med sin agent de aksjene som har vært lånt ut i perioden. Siden Nordnet Livsforsikring AS er formell eier av aksjene er det også Nordnet Livsforsikring AS som låner de ut til låntakerne.

Ja, du kan selge aksjene når du vil, som vanlig.

Hvis aksjer du har på kontoen din lånes ut, kan du få utbetalinger til din investeringskonto kvartalsvis. Det utbetales på kontoen din i midten av den første måneden, hvert kvartal. Utbetalingen skjer i form av et kontantinnskudd på din investeringskonto.

Hvis du velger å reservere deg for utlån av aksjer får du heller ikke potensiell ekstra inntekt. Kontoen din vil fungere akkurat som før.

Du kan reservere deg når som helst, hvis du ønsker det. For å få utbetaling kan du ikke være reservert ved utbetalingstidspunktet.

Du betaler ingen ekstra skatt på renteinntekten. Skatt betaler du først når du selv velger å gjøre et uttak fra din investeringskonto.

Les mer om skattereglene for investeringskonto.

Du reserverer deg ved å klikke på knappen nedenfor, fyller ut den nødvendige informasjonen og signerer med BankID. Du kan ikke velge å reservere deg mot utlån av enkelte aksjer - reservasjonen gjelder for hele beholdningen på kontoen.

Vær oppmerksom på at du reserverer deg for utlån på alle dine investeringskontoer når du signerer via knappen nedenfor. Hvis du for eksempel kun vil reservere én konto må du kontakte kundeservice.

Du kan når som helst reservere deg for utlån av aksjer.

Verdt å vite om risiko.

For deg som kunde blir det ingen forskjell med tanke på risiko. Du har tilgang til aksjene du har valgt å investere i og kan selge dem, akkurat som før. Du vil også få utbytte på samme måte som før. Det vil alltid være en viss kursrisiko ved short-handel, men den risikoen påvirkes ikke av om du reserverer deg eller ikke.

Konkurssituasjoner er regulert i agentavtalen. Dersom låntakeren, vanligvis store internasjonale kapitalforvaltere og banker, skulle gå konkurs er sikkerhet stilt hos en tredjepart. Sikkerheten består av AAA-rangerte statsobligasjoner fra USA, Canada, Nederland, Storbritannia, de nordiske landene og Tyskland. Sikkerheten dekker lånet med 105 prosent av verdien og oppdateres kontinuerlig.