Gå til hovedinnhold

Ekstra inntekt på aksjer.

Utlån av aksjer på investeringskonto. Automatisk.


Med investeringskonto kan du få en ekstra inntekt på nordiske, amerikanske og canadiske aksjer. Kort forklart kan aksjene lånes ut til institusjonelle investorer, som igjen kan gi deg ekstra inntekt i form av en renteinntekt etter fradrag for kostnader.

I praksis påvirkes ikke muligheten din for å handle, men du kan potensielt få en ekstra inntekt via renteutbetalinger kvartalsvis. Du kan selge, kjøpe eller beholde aksjene på kontoen din så lenge du vil. Renteinntekten din baseres på beholdningen din, størrelsen på denne, hvor lenge du har den og etterspørselen etter å låne de aktuelle aksjene.

Åpne investeringskonto Flytt investeringskonto til Nordnet

Tre fakta om utlån av aksjer:

  • Potensial for ekstra inntekt.

  • Automatisk på investeringskonto.

  • Mulighet for å reservere deg.


Se utbetalingen for fjerde kvartal 2022

"Jeg ser på renteinntektene fra aksjelånsprogrammet som en tredje type avkastning på aksjeinvesteringer, i tillegg til verdistigning og utbytte. Det er moro å kunne tilby sparerne denne typen finansiell innovasjon."

Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge

Slik fungerer utlån av aksjer.

Nordnet Livsforsikring AS, som formell eier av aksjene du har investert i, låner ut beholdningen til store institusjonelle låntakere via sin låneagent. Låntakerne er store internasjonale kapitalforvaltere som kan benytte aksjene som sikkerhet ved ulike typer av finansiell produktutvikling - for å sikre underliggende aktiva via børshandlede produkter (ETPer) eller for å gjennomføre short-handel.


  • Du har investert eller investerer i nordiske, amerikanske eller canadiske aksjer på din investeringskonto.

  • Nordnet Livsforsikring AS kan låne ut disse aksjene til store institusjonelle låntakere.

  • Som kunde kan du få en ekstra inntekt i form av kvartalvise renteinntekter.

  • Du kan når som helst reservere deg (opt-out) mot utlån av aksjer.


Reserver deg mot utlån av aksjer på investeringskonto

Tidligere utbetalinger.

Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Q1 2022
Q4 2021
Q3 2021
Q2 2021
Q1 2021
2 693 156 kr
3 589 971 kr
4 356 623 kr
3 261 503 kr
2 378 014 kr
1 886 528 kr
1 784 038 kr
1 864 637 kr

For fjerde kvartal 2022 betalte vi ut 2 693 156 kroner til våre kunder. Det er knapt 25% mindre enn forrige utbetaling for Q3 2022. Utbetalingen er dermed den minste for 2022, men til tross for dette er den drøyt 13% større enn fjorårets utbetaling i Q4. Ordningen med automatisk utlån av aksjer ble lansert andre kvartal 2019 og hittil er det delt ut ca 30 millioner kroner totalt sett. Se oversikt over utbetalingene nedenfor. Neste utbetaling er i april 2023.

Aksjene som har gitt størst renteinntekt.

Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Q1 2022
Q4 2021
Q3 2021
Q2 2021
Q1 2021
RECSI
RECSI
REC
NEL
NEL
NAS
NAS
NAS
QFUEL
QFUEL
BCS
REC
BCS
REC
NANOV
KOA
BCS
SOFF
NEL
BCS
SAGA
KOA
VOW
NOR
NEL
BCS
SOFF
SOFF
RANA
VOW
ENSU
HUNT
SOFF
NEL
QFUEL
QFUEL
NAS
ENSU
SOFF
VOW
VOW
VOW
VOW
NANOW
NANOV
NANOV
HYARD
AZT
NOM
FLYR
AKH
VOW
KOA
SAGA
MGN
HYARD
HAVI
ONCO
NANOV
NAS
FLYR
BGBIO
EMGS
NANOV
NAS
AKH
FLYR
AKH
DLTX
NOM
NEL
SCANA
OTOVO
NOM
AOW
MSEIS
MSEIS
NOR
PEN
SOFF

Aksjene ovenfor står i tilfeldig rekkefølge. Du bør ikke basere porteføljen din på listene da det ikke er en garanti for at de samme aksjene vil gi ekstra inntekt i form av en renteutbetaling i fremtiden. Aksjene lånes ut via vår låneagent Citi til store internasjonale kapitalforvaltere og banker. Hvilke aksjer som lånes ut bestemmes ut ifra etterspørselen.

Spørsmål og svar.

Generelt.


Praktisk informasjon.


Verdt å vite om risiko.