Gå til hovedinnhold

Ekstra inntekt på aksjer.

Utlån av aksjer på investeringskonto. Automatisk.


Med investeringskonto kan du få en ekstra inntekt på norske aksjer. Kort forklart kan aksjene lånes ut til institusjonelle investorer, som igjen kan gi deg ekstra inntekt i form av en renteinntekt etter fradrag for kostnader.

I praksis påvirkes ikke muligheten din for å handle, men du kan potensielt få en ekstra inntekt via renteutbetalinger kvartalsvis. Du kan selge, kjøpe eller beholde aksjene på kontoen din så lenge du vil. Renteinntekten din baseres på beholdningen din, størrelsen på denne, hvor lenge du har
den og etterspørselen etter å låne de aktuelle aksjene.

Åpne investeringskonto Flytt investeringskonto til Nordnet
Tre fakta om utlån av aksjer:

  • Potensial for ekstra inntekt.

  • Automatisk på investeringskonto.

  • Mulighet for å reservere deg.


Se utbetalinger fra tidligere kvartaler her.

"Jeg ser på renteinntektene fra aksjelånsprogrammet som en tredje type avkastning på aksjeinvesteringer, i tillegg til verdistigning og utbytte. Det er moro å kunne tilby sparerne denne typen finansiell innovasjon."

Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge

Slik fungerer utlån av aksjer.

Nordnet Livsforsikring AS, som formell eier av aksjene du har investert i, låner ut beholdningen til store institusjonelle låntakere via sin låneagent. Låntakerne er store internasjonale kapitalforvaltere som kan benytte aksjene som sikkerhet ved ulike typer av finansiell produktutvikling - for å sikre underliggende aktiva via børshandlede produkter (ETPer) eller for å gjennomføre short-handel.  • Du har investert eller investerer i norske aksjer på din investeringskonto.

  • Nordnet Livsforsikring AS kan låne ut disse aksjene til store institusjonelle låntakere.

  • Som kunde kan du få en ekstra inntekt i form av kvartalvise renteinntekter.

  • Du kan når som helst reservere deg (opt-out) mot utlån av aksjer.


Reserver deg mot utlån av aksjer på investeringskonto

Spørsmål og svar.

Generelt.


Praktisk informasjon.


Verdt å vite om risiko.