Gå til hovedinnhold

Ekstra inntekt på aksjer.

Utlån av aksjer på investeringskonto. Automatisk.


Med investeringskonto kan du få en ekstra inntekt på nordiske, amerikanske og canadiske aksjer. Kort forklart kan aksjene lånes ut til institusjonelle investorer, som igjen kan gi deg ekstra inntekt i form av en renteinntekt etter fradrag for kostnader.

I praksis påvirkes ikke muligheten din for å handle, men du kan potensielt få en ekstra inntekt via renteutbetalinger kvartalsvis. Du kan selge, kjøpe eller beholde aksjene på kontoen din så lenge du vil. Renteinntekten din baseres på beholdningen din, størrelsen på denne, hvor lenge du har den og etterspørselen etter å låne de aktuelle aksjene.

Åpne investeringskonto Flytt investeringskonto til Nordnet

Tre fakta om utlån av aksjer:

  • Potensial for ekstra inntekt.

  • Automatisk på investeringskonto.

  • Mulighet for å reservere deg.


Se utbetalingen for første kvartal 2024.

"Jeg ser på renteinntektene fra aksjelånsprogrammet som en tredje type avkastning på aksjeinvesteringer, i tillegg til verdistigning og utbytte. Det er moro å kunne tilby sparerne denne typen finansiell innovasjon."

Tommy Dilling, Administrerende Direktør i Nordnet Livsforsikring.

Slik fungerer utlån av aksjer.

Nordnet Livsforsikring AS, som formell eier av aksjene du har investert i, låner ut beholdningen til store institusjonelle låntakere via sin låneagent. Låntakerne er store internasjonale kapitalforvaltere som kan benytte aksjene som sikkerhet ved ulike typer av finansiell produktutvikling - for å sikre underliggende aktiva via børshandlede produkter (ETPer) eller for å gjennomføre short-handel.


  • Du har investert eller investerer i nordiske, amerikanske eller canadiske aksjer på din investeringskonto.

  • Nordnet Livsforsikring AS kan låne ut disse aksjene til store institusjonelle låntakere.

  • Som kunde kan du få en ekstra inntekt i form av kvartalvise renteinntekter.

  • Du kan når som helst reservere deg (opt-out) mot utlån av aksjer.


Reserver deg mot utlån av aksjer på investeringskonto

Tidligere utbetalinger.

Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Q1 2022
Q4 2021
Q3 2021
Q2 2021
Q1 2021
3 402 422 kr
2 585 470 kr
3 525 454 kr
4 065 115 kr
3 633 555 kr
2 693 156 kr
3 589 971 kr
4 356 623 kr
3 261 503 kr
2 378 014 kr
1 886 528 kr
1 784 038 kr
1 864 637 kr

For første kvartal 2024 betalte vi ut 3 402 422 kroner til våre kunder. Det er knapt 32 % mer enn forrige utbetaling for Q4 2023. Ordningen med automatisk utlån av aksjer ble lansert andre kvartal 2019 og hittil er det delt ut ca 47 millioner kroner totalt sett. Se oversikt over utbetalingene nedenfor. Neste utbetaling er i juli 2024.

Aksjene som har gitt størst renteinntekt.

Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Q1 2022
Q4 2021
Q3 2021
Q2 2021
Q1 2021
SOFF
SOFF
AMC
AMC
AMC
RECSI
RECSI
REC
NEL
NEL
NAS
NAS
NAS
BGBIO
REC
REC
PLT
RECSI
QFUEL
QFUEL
BCS
REC
BCS
REC
NANOV
KOA
REC
BGBIO
NOM
REC
BCS
BCS
SOFF
NEL
BCS
SAGA
KOA
VOW
NOR
SALME
SALME
NKLA
NOM
HAVI
NEL
BCS
SOFF
SOFF
RANA
VOW
ENSU
HUNT
AKH
ULTI
NORSE
GME
ASA
SOFF
NEL
QFUEL
QFUEL
NAS
ENSU
SOFF
VOW
ULTI
VOW
ASA
BCS
QFUEL
VOW
VOW
VOW
NANOW
NANOV
NANOV
HYARD
AZT
NOM
NORSE
BNOR
BNOR
NEL
NOM
FLYR
AKH
VOW
KOA
SAGA
MGN
HYARD
NORSE
HAVI
VOW
ASA
NOM
HAVI
ONCO
NANOV
NAS
FLYR
BGBIO
EMGS
NANOV
PLT
ZAP
SOFF
HAVI
BEYOND
NAS
AKH
FLYR
AKH
DLTX
NOM
NEL
SCANA
ZAP
BNOR
ELABS
NKLA
VOW
OTOVO
NOM
AOW
MSEIS
MSEIS
NOR
PEN
SOFF

Aksjene ovenfor står i tilfeldig rekkefølge. Du bør ikke basere porteføljen din på listene da det ikke er en garanti for at de samme aksjene vil gi ekstra inntekt i form av en renteutbetaling i fremtiden. Aksjene lånes ut via vår låneagent Citi til store internasjonale kapitalforvaltere og banker. Hvilke aksjer som lånes ut bestemmes ut ifra etterspørselen.

Spørsmål og svar.

Generelt.


Praktisk informasjon.


Verdt å vite om risiko.