Gå til hovedinnhold

Nye skatteregler for investeringskonto i 2019

Investeringskonto har vært, og er fremdeles, veldig populært i Norge og blant Nordnets kunder. Nå er de nye skattereglene klare, og vi mener investeringskonto fremdeles vil være en attraktiv kontotype.

Nedenfor kan du lese detaljert om de nye reglene på kontoen. For de som kun vil ha et kjapt overblikk har vi dratt frem høydepunktene først, som også baserer seg på spørsmålene vi fikk inn og besvarte påchat-event om de nye skattereglene for Investeringskonto Zero den 17. des 2018.

 • Investeringer i Investeringskonto Zero vil skattlegges likt som verdipapirfond.
 • Den 01.01.2019 beregnes aksjeandelen på din Investeringskonto.
 • Aksjeandelen vil avgjøre skattesats på gevinst ved uttak i 2019.
 • Aksjer og aksjefond skattlegges med en sats på 31,68 %.
 • Rentefond skattlegges med en sats på 22 %. Bankinnskudd holdes utenfor ved beregning av aksjeandel.
 • Du får skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond fra og med 2019, og fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.
 • Verdsettelsesrabatt av formuesverdi på aksjer og aksjefond settes til 25 %.

Investeringskonto Zero

Hovedårsaken til populariteten på kontoen er fleksibiliteten. Du kan kjøpe og selge aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond så ofte du vil innenfor kontoen uten å betale skatt på gevinst før du eventuelt velger å ta ut penger fra investeringskontoen. En aksjesparekonto er som kjent kun for aksjer og aksjefond, innenfor EU/EØS.

Investeringskonto har flere navn. I Nordnet kaller vi den for Investeringskonto Zero. Andre kaller den for fondskonto eller kapitalforsikring med investeringsvalg.

Skattesatsen for gevinst på investeringskonto var 23 % i 2018, uansett om gevinsten kom fra aksjer, aksjefond eller rentefond. Investeringskonto fikk i 2018 ikke skjermingsfradrag eller rabatt ved beregning av formue.

2019: Høy skattesats på aksjer – lav på renter

Finansdepartementet har vært tydelige på at det skal være lik skattesats på investeringer i aksjer og aksjefond, uavhengig av hvilken kontotype du som investor velger å benytte. Derfor endres nå skattereglene for investeringskonto.

Fra 1.1.19 vil all avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 %, uansett kontotype. Tilsvarende vil renteavkastning skattlegges med 22 %. De nye satsene er vedtatt i statsbudsjettet for 2019 og gjelder ved uttak fra kontoen.

Den viktigste endringen fra 1.1.19 er at skatten på avkastning ved uttak vil variere etter aksjeandelen på investeringskontoen.

Du har fremdeles fordelen av utsatt skatt på avkastning – både fra aksjer og renter. Ved å skyve skatten foran deg kan du investere og få avkastning på et større beløp i hele spareperioden.

Målingstidspunkt for aksjeandel

Aksjeandelen på din investeringskonto beregnes hvert år 1. januar. Første måletidspunkt er 1. januar 2019. Aksjeandelen 1.1.19 vil avgjøre hvilken skattesats du vil få ved uttak fra kontoen i inntektsåret 2019. Ved uttak i 2020 eller senere vil gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år brukes som grunnlag for skatteberegning.

Verdsettelsesrabatt innføres

Aksjer og aksjefond på investeringskonto får en verdsettelsesrabatt på 25 % fra og med 2019. Det vil si at 75 % av pengene du har investert i aksjer og aksjefond blir grunnlag for beregning av evt formueskatt for inntektsåret 2019. Måletidspunkt for aksjeandel er også her 1. januar hvert år.

Skjermingsfradrag innføres

Det blir innført skjermingsfradrag fra 2019 på investeringskonto. Dette beregnes ut ifra den aksjeandel du har på konto ved målingstidspunktet 1. januar hvert år. Når du tar ut penger fra investeringskonto, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.

Investeringskonto fremdeles attraktiv

Nordnet mener at investeringskonto fremdeles vil være en attraktiv kontotype. Summa summarum er endringene en skatteskjerpelse for aksjedelen, men det skyldes at skattereglene for investeringskonto har blitt altfor gunstige de siste årene – hvor skatten på alminnelig inntekt (og dermed renteinntekter) har blitt redusert, og aksjeskatten økt. Fra 2019 vil skattereglene være tilnærmet like på tvers av kontotypene.

Ønsker du fleksibiliteten til å investere i kombinasjonsfond og rentefond – samt ha muligheten til å trappe ned aksjeandelen med alderen, bør du velge investeringskonto og ikke aksjesparekonto. Sistnevnte har riktignok noe gunstigere skatteregler ved uttak, siden du kan ta ut innskuddet skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten at skatten må betales. Men aksjesparekonto er som kjent kun for aksjer og aksjefond.

Noen eksempler på aksjeandel og beskatning:

Satsene kan oppsummeres slik:

Beholdning per 1. jan. Skattesats på realisert gevinst
0-20% aksjeandel 22 %
80-100% aksjeandel 31,68 %
20-80% aksjeandel Faktisk andel blir benyttet

Eksempel 1: 50 % aksjer og 50 % renter

 • Saldo 30.6.19: 200.000 kr
 • Skattefritt beløp: 100.000 kr (investeringen ble gjort før 2019)
 • Beregnet gjennomsnittlig aksjeandel pr 1.1.19: 50 %
 • Personen avslutter investeringskontoen 30.6.2019
 • Skattepliktig avkastning = Saldo – skattefritt beløp = 100.000 kr
 • Skattepliktig aksjeavkastning = Skattepliktig avkastning * gjennomsnitt aksjeandel = 100.000 kr x 0,5 = 50.000 kr
 • Skatt på aksjedelen: 31,68 % * 50.000 = 15.840
 • Skattepliktig renteavkastning = (Skattepliktig avkastning) x (1 – aksjeandel)) = (100.000 kr x (1 – 0,5)) = 50.000 kr
 • Skatt på rentedelen: 22 % * 50.000 = 11.000
 • Samlet skatt: 26.840 kr.
 • For å gjøre eksemplene så enkle som mulig, ser vi bort fra skjermingsfradrag og evt spart formuesskatt.

Eksempel 2: 100 % renter

 • Saldo 30.6.19: 200.000 kr
 • Skattefritt beløp: 100.000 kr(investeringen ble gjort før 2019)
 • Beregnet gjennomsnittlig aksjeandel pr 1.1.19: 0 % (100 % står i rentefond)
 • Personen avslutter investeringskontoen 30.6.2019
 • Skattepliktig avkastning = Saldo – skattefritt beløp = 100.000 kr
 • Skattepliktig aksjeavkastning = 0
 • Skattepliktig renteavkastning = (Skattepliktig avkastning) x (1 – aksjeandel)) = (100.000 kr x (1 -0)) = 100.000 kr
 • Skatt på rentedelen: 22 % * 100.000 = 22.000
 • Samlet skatt: 22.000 kr

Eksempel 3: 10 % aksjer og 90 % bankinnskudd

Merk at bankinnskudd /kontanter holdes utenfor ved beregning av aksjeandel.

 • Saldo 30.6.19: 200.000 kr
 • Skattefritt beløp: 100.000 kr(investeringen ble gjort før 2019)
 • Beregnet gjennomsnittlig aksjeandel pr 1.1.19: 100 % (20.000 står i aksjer og 180.000 står i bankinnskudd)
 • Personen avslutter investeringskontoen 30.6.2019
 • Skattepliktig aksjeavkastning = Skattepliktig avkastning * gjennomsnitt aksjeandel = 100.000 kr x 1 = 100.000 kr
 • Skatt på aksjedelen: 31,68 % * 100.000 = 31.680
 • Skatt på rentedelen: 0
 • Samlet skatt: 31.680 kr

Det kan altså bli dyrt – i form av høyere skattesats på en fremtidig gevinst – å sitte med et høyt bankinnskudd og lite aksjer/aksjefond over årsskiftet. Setter du bankinnskuddet i (trygge) rentefond, unngår du denne «fellen».

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
10 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
17.12.2022 16:14

Hva skjer i dette tilfellet:
Jeg har 100k investert i aksjefond i investeringskonto. Så overfører jeg fra sparekonto til investeringskonto slik at saldo blir 25k, men jeg verken kjøper eller selger noe. Hvis jeg deretter ønsker å overføre disse 25k tilbake til sparekonto igjen, vil disse rammes av skatt?

Gjest
Gjest
23.05.2020 13:52

jeg ser at skatten på gevinsten er betydelig mindre på renter enn på aksjer. Er dette en gjennomsnitt på hva som er på kontoen over flere år eller blir dette reballansert hvert år?
Altså dersom man eier 100 prosent aksjer i 5 år men ønsker å realisere gevinst. kan man selge alle aksjer og kjøpe renteprodukter for pengene, sitte på disse i 1 år og da kun betale 22% skatt?

Gjest
Gjest
29.08.2019 19:02

Har jeg misforstått reglene her eller er dette en gavepakke/smutthull? Slik jeg forstår det så er det årsgjennomsnittene av rentefond og aksjer som avgjør, uavhengig av verdien på kontoen for de ulike årene (f.eks hvis jeg i år 1 har 100% rentefond med gevinst 1 000 og i år 2 har 100% aksjefond med gevinst 100 000 så blir renten (22%+31,68%)/2x(1 000+100 000) = 26,84% av 101 000? I så fall så er det to smutthull her: 1) Tenk at jeg har en Zero-konto som jeg kun bruker til aksjer og dermed 31,68% skatt på gevinsten. I desember realiserer jeg… Les mer »

Gjest
Gjest
09.01.2019 22:52

Er det et sted på nettsidene, eller vil det komme et sted på nettsidene hvor man kan sjekke skattesatsen som har blitt satt ved beregningstidspunktet, evt, regnestykke for beregningen? Antar jo at jeg har skattesats etter sammensetningen ved beregningstidspunktet.

Men kunne vært praktisk og oversiktig å kunne ha en oversikt, eller få en bekreftelse/kvittering på resultatet når beregningen er lagt til grunn.

Mvh. Thomas

Gjest
Gjest
28.12.2018 13:45

Hei. Hvordan er det med skattesats på nye Zero-kontoer som blir opprettet mellom beregningstidspunktene?

Er jo f.eks. uheldig om en har mer enn 80 prosent plassert i rentefond, eller kun rentefond, og får en skattesats på 31,76 prosent ved uttak av renteavkastning. Uansett lurerer jeg på hvilken skattesats som blir satt og hvordan det blir ved nye Zerokontoer, evt. om en kun hadde hatt kontanter på kontoen under beregningstidspunktet. Det er jo slik at kontanter blir holdt utenfor beregning under beregningstidspunktet.

Så interessant å vite hvordan og hvilken skattesats det blir som settes mellom beregningstidspunktene 01.01.2019 og 01.01.2020 f.eks.

Gjest
Gjest
14.12.2018 13:15

Hva lønner seg å gjøre med posisjoner i tap man ønsker selge?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
17.12.2018 12:49

Hei. Ole. I en investeringskonto beskattes alle uttak fra kontoen etter en gjennomsnittsbetraktning. Det betyr at du ikke kan bestemme hvilke verdipapirer som skal beskattes når du gjør delvis uttak. I en aksjesparekonto kan innskuddet tas ut skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten at skatten må betales. Fra og med 2019 vil man få muligheten til å flytte verdipapirer mellom egne aksjesparekontoer (ny regel fra 2019). Da kan man flytte over verdipapirer med tap til en egen aksjesparekonto og realisere / avslutte denne – og så få skattefradrag for tapet. Dette vil ikke være mulig i en… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
18.12.2018 00:38

Takk for svar. Dette med flytting hørtes smart ut. Men mitt første spørsmål var rettet til zero konto.
Har en del posisjoner med tap på zero konto jeg ønsker å realisere. Burde man gjøre dette i 2018 eller
19 mtp nye reglene?

Gjest
Gjest
13.12.2018 12:15

Kan dere beskrive et eksempel hvor en har 20 prosent eller mindre plassert i aksjer og eller aksjefond og ihvertfall 80 prosent plassert i rentefond før beregningstidspunktet den 01.01.2019? Det har i tidligerere eksempler blitt uttrykt at samlet skattesats for 2019 blir rentesats på 22 prosent om aksjeandelen er mindre enn 20 prosent. Evt. ingen eller minimal aksjeandel. Og at ved aksjeandel mellom 20% og 80% ved beregningstidspunktet 01.01.2019 så blir skattesatsen i 2019 en gj.snitt sats basert på rente og aksjesammensetningen. Blir det da slik at skattesats på kontoen ved uttak i 2019 da blir 22 prosent? Vil det… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
13.12.2018 12:23

Hei Thomas. Svar på ditt første spørsmål: Har du en aksjeandel på under 20 % 1.1. blir skattesatsen 22 % dette året. For å tydeliggjøre dette la vi nå inn en ny tabell i bloggen som viser nettopp dette.
De andre spørsmålene dine tar vi med til vårt chat-event den 17. desember kl 12-16. SE mer her: https://www.nordnet.no/blogg/nordnet-events/test-chat-event/
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom